Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες δυνατότητες και προβλήματα που έχουν διορθωθεί στη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για τη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Δυνατότητες που υλοποιούνται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

 • Scalable VM backup

  This update rollup improves the reliability at scale for Virtual Machine (VM) backups on Hyper-V and Windows Server 2012 R2 infrastructures. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο σε κοινόχρηστους τόμους συμπλέγματος (CSV) όσο και σε ρυθμίσεις παραμέτρων χώρου αποθήκευσης διακομιστή αρχείων κλιμάκωσης (SOFS) για VM.

  Προϋποθέσεις

  • Πρέπει να εφαρμόσετε τις ακόλουθες Windows άμεση επιδιόρθωση:

   Windows RT ενημέρωση 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2: Απρίλιος 2014

  • Πρέπει να αναβαθμίσετε τον παράγοντα DPM 2012 R2 σε DPM 2012 R2 UR3 σε όλους τους κόμβους των συμπλεγμάτων Hyper-V του Windows Server 2012 R2.

  • Πρέπει να επανεκκινήσετε τους κόμβους συμπλέγματος.

 • παράθυρο

  ελέγχου Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συνέπειας Σημαντικό Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο για προστασία δίσκου για προελεύσεις δεδομένων VM.

  Αυτή η δυνατότητα, η οποία έχει ρυθμιστεί μέσω Windows PowerShell, επιτρέπει σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα να περιορίζουν τις εργασίες ελέγχου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συνέπειας (CC). Αυτό το παράθυρο μπορεί να εφαρμοστεί ανά ομάδα προστασίας και θα περιορίσει όλες τις εργασίες για τη συγκεκριμένη προστασία στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

  Μετά τη λήξη της εργασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όλες οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να συνεχιστούν. Τυχόν εργασίες σε ουρά εκτός των εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συνέπειας θα ακυρωθούν αυτόματα.

  Αυτή η δυνατότητα επηρεάζει μόνο τις προγραμματισμένες εργασίες και δεν επηρεάζει συγκεκριμένες εργασίες που ενεργοποιούνται από το χρήστη.

  Windows PowerShell παραδείγματα δέσμης ενεργειών είναι διαθέσιμα στο Microsoft TechNet. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε cmdlet του PowerShell για να δημιουργήσετε το παράθυρο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συνέπειας.

  Σημειώσεις

  • Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για εργασίες προστασίας σε ταινίες ή στο cloud.

  • Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για προελεύσεις δεδομένων που δεν είναι VM.

  • Ο ορισμός αυτών των παραθύρων είναι ο ίδιος με την εκτέλεση μιας ροής εργασιών της ομάδας Modify Protection Group. • Υποστήριξη για συνθετικές ίνες κανάλι-σε-ταινία

  Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων εισάγει υποστήριξη για τη διαδικασία συνθετικών οπτικών ινών channel-to-tape. Ακολουθήστε τη διαδικασία πιστοποίησης ταινιών για συσκευές ταινιών τρίτων όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων 2012 R2 και τον Windows Server 2012 R2.

Προβλήματα που έχουν διορθωθεί σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

 • Ένα αντίγραφο ασφαλείας μιας κατοπτρισμένης παρουσίας SQL αποτυγχάνει εάν η κύρια SQL παρουσία για την οποία δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αντίγραφο ασφαλείας είναι τώρα ο καθρέφτης.

 • Η κονσόλα DPM παρουσιάζει σφάλμα κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας recatalog ή "mark as free" σε μια ταινία που έχει εισαχθεί.

 • Η υπηρεσία MSDPM παρουσιάζει σφάλμα όταν οι προστατευμένες προελεύσεις δεδομένων έχουν μεγάλα ονόματα.

 • Η υπηρεσία DPMRA παρουσιάζει σφάλμα κατά τη δημιουργία ρεπλίκας, όταν το όνομα της βάσης δεδομένων σε μία από τις SQL παρουσίες αντιστοιχεί ή είναι μια δευτερεύουσα συμβολοσειρά ενός ονόματος παρουσίας SQL που φιλοξενείται στον προστατευμένο διακομιστή.

 • Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει στους διαχειριστές να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της θύρας DPMRA και να επιλέγουν μια μη προεπιλεγμένη θύρα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εγκαταστήστε το UR3 για DPM 2012 R2.

  2. Εκτέλεση Setagentcfg.exe με χρήση της ακόλουθης εντολής:

   σημειώσεις <protected_server_FQDN> <alternative_port>setagentcfg.exe

   • Σε αυτή την εντολή, <εναλλακτική θύρα> αντιπροσωπεύει τη θύρα που δεν είναι του nondefault.

   • Από προεπιλογή, αυτή η εντολή πρέπει να βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:

    %PROGRAMFILES%/Microsoft System Center 2012 R2/DPM/DPM/Setup

  3. Βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα καταχώρηση στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. Αντιγράψτε το αρχείο setagentcfg.exe από το διακομιστή DPM στον ακόλουθο φάκελο στον προστατευμένο υπολογιστή:

   %PROGRAMFILES%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\bin

  5. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στον προστατευμένο διακομιστή:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   Σημείωση Χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό θύρας που καθορίζεται στο βήμα 1.

  6. Επανεκκινήστε το διακομιστή DPM.

  7. Επανεκκινήστε την υπηρεσία DPMRA στον προστατευμένο διακομιστή.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Λήψη πληροφοριών

Τα πακέτα ενημέρωσης για τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα από το Microsoft Update ή με μη αυτόματη λήψη.

Microsoft Update

Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο ενημέρωσης από το Microsoft Update, ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ένα κατάλληλο στοιχείο System Center 2012 R2:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στο Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Windows Update.

 3. Στο παράθυρο Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις.

 5. Επιλέξτε τα πακέτα συνάθροισης ενημερώσεων που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να εγκαταστήσετε τα επιλεγμένα πακέτα ενημερώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση ενημερώσεων.


Μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημέρωσης

Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web, για να κάνετε λήψη των πακέτων ενημέρωσης με μη αυτόματο τρόπο από τον Κατάλογο του Microsoft Update:

Κατεβάσετε Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

Οδηγίες εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση για τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων της Διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

 2. Εγκαταστήστε αυτό το πακέτο συνάθροισης στο διακομιστή που εκτελεί το System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το Microsoft Update στο διακομιστή.

  Σημείωση Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης μέσω του Microsoft Update, θα πρέπει να κλείσετε την Κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το διακομιστή διαχείρισης προστασίας δεδομένων μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου συνάθροισης ενημερώσεων.

 3. Στην Κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων, ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

  Σημείωση Αυτή η ενημέρωση παράγοντα UR3 απαιτεί την επανεκκίνηση προστατευμένων διακομιστών για τη δημιουργία ή την αλλαγή ομάδων προστασίας. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας VM ενδέχεται να αποτύχει στον Windows Server 2012 R2 μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του διακομιστή.

  Μέθοδος 1: Ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας από την Κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων

  1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης διαχείρισης προστασίας δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες .

  3. Στη λίστα Προστατευμένος υπολογιστής , επιλέξτε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση στο παράθυρο ενέργειας .

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση παραγόντων.  Μέθοδος 2: Ενημερώστε τους παράγοντες προστασίας στους προστατευμένους διακομιστές

  1. Λάβετε το πακέτο παράγοντα προστασίας ενημερώσεων από τον παρακάτω κατάλογο στο Διακομιστή Διαχείρισης προστασίας δεδομένων του System Center 2012 R2:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   Τα πακέτα εγκατάστασης είναι τα εξής:

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x86: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • Για ενημερώσεις που βασίζονται σε x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. Εκτελέστε το κατάλληλο πακέτο DPMProtectionAgent.msp σε κάθε προστατευμένο διακομιστή, με βάση την αρχιτεκτονική του παράγοντα.

  3. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης προστασίας δεδομένων στο διακομιστή System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Παράγοντες . Επιλέξτε τον προστατευμένο διακομιστή, ενημερώστε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έκδοσης του παράγοντα είναι 4.2.1254.0.  Μέθοδος 3: Ενημέρωση των παραγόντων προστασίας σε διακομιστές

  Windows Server 2003 Εγκαταστήστε τον παράγοντα Windows Server 2003 για την προστασία των διακομιστών Windows Server 2003, χρησιμοποιώντας τη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων 2012 R2. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Εγκαταστήστε το Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable σε διακομιστές Windows Server 2003, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.   Σημείωση Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος εάν δεν είναι εγκατεστημένο το C++ redistributable:

   Ρύθμιση

   διαχείρισης προστασίας δεδομένων Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της οθόνης εκκίνησης εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων της Microsoft.

  2. Αντιγράψτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows Server 2003 Agent από το διακομιστή DPM στο διακομιστή Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον παράγοντα.

   • 64 bit: \DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe DPM_Installation_Location

   • 32 bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών διαχείρισης:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet Windows PowerShell για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το διακομιστή DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. Στο διακομιστή DPM, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δύο φορές στον παράγοντα που είναι συνδεδεμένος με το περιβάλλον εργασίας χρήστη διαχείρισης. Στη συνέχεια, επαληθεύστε ότι έχει γίνει προετοιμασία της κατάστασης υπηρεσίας εύρυθμης λειτουργίας.

Σημαντικές πληροφορίες

 1. Συνιστάται να επανεκκινήσετε τον προστατευμένο υπολογιστή μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης Update Rollup 3 Agent.

 2. Εάν δεν γίνει επανεκκίνηση των Προστατευμένων υπολογιστών μετά την εφαρμογή της συνάθροισης ενημερώσεων 3, ενδέχεται να προκύψουν τα εξής:

  • Στην υποδομή Hyper-V/Windows Server 2012 R2, επανεκκινήστε τον υπολογιστή (Protected_Computer) ή άλλους κόμβους συμπλέγματος, εάν αποτύχουν εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VM και δημιουργήσετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:

   Protected_Computer πρέπει να γίνει επανεκκίνηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν έχει γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή από την εγκατάσταση του παράγοντα προστασίας. (Λεπτομέρειες αναγνωριστικού 48: Η παράμετρος είναι εσφαλμένη (0x80070057))

   Η DPM απέτυχε να επικοινωνήσει με Protected_Computer εξαιτίας ενός σφάλματος επικοινωνίας με τον παράγοντα προστασίας. (Αναγνωριστικό 53 Λεπτομέρειες: Δεν υλοποιήθηκε (0x80000001))

  • Όταν επιλέγετε μια προέλευση δεδομένων από τον Προστατευμένο υπολογιστή που προστέθηκε μετά την εφαρμογή της Συνάθροισης ενημερώσεων 3, η ενέργεια Δημιουργία ομάδας προστασίας ενδέχεται να αποτύχει και να δημιουργήσει ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει με οποιοδήποτε από τα παρακάτω.

   Σημείωση Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή (Protected_Computer).

   • Αναγνωριστικό: 31309 FileSystem ή Hyper Datasource


   • SQL Προέλευση δεδομένων

    Αναγνωριστικό: 31307

   • SharePoint Προέλευση δεδομένων

    Αναγνωριστικό: 31308

   • Exchange Προέλευση δεδομένων

    Αναγνωριστικό: 31304

Αρχεία που έχουν αλλάξει

Μέγεθος αρχείου (KB)

Έκδοση αρχείου

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×