Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες συναθροίσεις ενημερώσεων. Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων αντικαθιστά τις συναθροίσεις ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συνάθροιση ενημερώσεων. Για μια λίστα με τις συλλογές ενημερώσεων που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, επιλέξτε τον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2842257 Κυκλοφόρησαν συναθροίσεις ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι συλλογές ενημερώσεων προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων

Τα ακόλουθα προβλήματα επιλύονται σε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Αναγνωριστικό

Τίτλο

2876786

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα γράφημα στο Κέντρο εργασιών, εάν το όνομα της εταιρείας περιλαμβάνει απόστροφο (')

2876786

Η τιμή του φίλτρου "Περιορισμός συνόλων" δεν ενημερώνεται για τα φίλτρα ημερομηνίας όταν το παράθυρο "Περιορισμός συνόλων σε φίλτρο" είναι συμπτυγμένο

2876786

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows εμφανίζει λεζάντα στα Αγγλικά (ENU) αντί για την κύρια γλώσσα, για παράδειγμα Γερμανικά (DEU), όταν λείπει μια τοπική λεζάντα, για παράδειγμα σε ελβετικό (DES)

2876786

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows διακόπτεται με το σφάλμα System. InvalidOperationException όταν κάνετε κύλιση στις γραμμές πωλήσεων

2876786

Οι αλλαγές σχεδίασης σε μια σελίδα δεν αντανακλώνται στη σελίδα, εάν έχουν γίνει ρυθμίσεις παραμέτρων στη σελίδα

2876783

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερους χαρακτήρες σε ένα πεδίο που έχει μια μεταβλητή ως παράσταση προέλευσης από το μήκος που έχει καθοριστεί για τη μεταβλητή

2876783

Το έναυσμα LogInEnd στη μονάδα κώδικα LogInManagement δεν εκτελείται όταν το πρόγραμμα-πελάτη των Windows είναι κλειστό

2876783

Το περιβάλλον ανάπτυξης παρουσιάζει σφάλμα κατά τη μεταγλώττιση μιας μονάδας κώδικα με μια σελίδα. Συνάρτηση RUNMODAL που έχει παράμετρο πεδίου FieldRef

2876783

Λαμβάνετε ένα σφάλμα System. NullReferenceException κατά το κλείσιμο πολλών υπολογιστών-πελατών Windows ταυτόχρονα

2876779

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το πεδίο <όνομα πεδίου> του πίνακα <όνομα πίνακα> περιέχει μια τιμή (<τιμή>) που δεν είναι δυνατό να βρεθεί στον σχετιζόμενο πίνακα (<όνομα πίνακα>)" όταν μια σχέση πίνακα σε έναν πίνακα περιλαμβάνει το χαρακτήρα μπαλαντέρ (*)

2876779

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της κουλτούρας των υπηρεσιών Web

2876779

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows διακόπτεται όταν καλείται το RecordRef. MODIFY από τη μονάδα κώδικα 1

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352384

Τα δεδομένα εισάγονται εσφαλμένα σε έναν πίνακα μετά τη λήψη ενός σφάλματος κατά την εφαρμογή των δεδομένων με τις υπηρεσίες του RapidStart

Διαχείριση

COD 8611

351607

Μήνυμα σφάλματος "δεν υπάρχει συναλλαγματική ισοτιμία εντός του φίλτρου" κατά την εισαγωγή γραμμών χρονικού με κωδικό νομίσματος με τις υπηρεσίες RapidStart

Διαχείριση

ΚΑΡΤΈΛΑ 330

352376

Τα πεδία "διεύθυνση αποστολής 2" και "Αποστολή σε Ταχυδρομικός Κώδικας" έχουν εσφαλμένη δυνατότητα επεξεργασίας σε διεταιρικούς πίνακες

Οικονομικά

TAB 426 TAB 428 TAB 430 TAB 432 TAB 434 TAB 436 TAB 438 440 TAB

352375

Το αρχείο Type. txt δεν είναι επιλογή όταν επιλέγετε ένα αρχείο από το αρχείο συναλλαγής εισαγωγής στη σελίδα διεταιρικές συναλλαγές εισερχομένων

Οικονομικά

COD 435

351897

Οι καταχωρήσεις δεν φιλτράρονται ανά διάσταση όταν περαιτέρω σε ποσά στη σελίδα "Επισκόπηση οικονομικής κατάστασης"

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 490

352385

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ο πίνακας" εγγραφή καθολικού ειδών είναι κενός "Όταν αναιρέσετε μια αποστολή για ένα στοιχείο συγκρότησης με στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αναλωθεί

Απογραφή

COD 900

352086

Οι τιμές διαστάσεων δεν αποθηκεύονται σε γραμμές εντολής διακίνησης

Απογραφή

ΚΑΡΤΈΛΑ 5741

352079

Μήνυμα σφάλματος "η συνολική δεσμευμένη ποσότητα άλλαξε σε <ποσότητα>" όταν εκτελείτε τη συνάρτηση δέσμευσης από την τρέχουσα γραμμή πολλές φορές από τη σελίδα "κρατήσεις"

Απογραφή

COD 99000845

351890

Η δεσμευμένη ποσότητα για μια γραμμή αγοράς μειώνεται εσφαλμένα όταν αλλάζετε την ποσότητα στις γραμμές ιχνηλασιμότητας είδους για μια αγορά

Απογραφή

COD 99000831

351453

Το πεδίο δεσμευμένη ποσότητα δεν ενημερώνεται σε μια γραμμή παραγγελίας πώλησης όταν εισαγάγετε τον κωδικό αναφοράς Αρ. αντί για το στοιχείο Αρ. για ένα στοιχείο συγκρότησης

Απογραφή

TAB 37 ΠΑΓΚ 46

352391

Οι διαστάσεις δεν αντιγράφονται από τις γραμμές εργασίας έργου σε εγγραφές ΠΣΕ έργου όταν εκτελείτε τον υπολογισμό της μεθόδου καταχώρησης ΠΣΕ και ΠΣΕ έχει καθοριστεί σε ανά εγγραφή έργου για ένα έργο

Εργασιών

ΚΑΡΤΈΛΑ 81

352070

Το φίλτρο "ημέρα (ες)" δεν είναι έγκυρο για το πεδίο "κωδικός μονάδας μέτρησης" στον πίνακα "γραμμή προγραμματισμού έργου". Δεν αναμενόταν "(") μήνυμα σφάλματος όταν καταχωρείτε εγγραφές έργου για έναν πόρο με κωδικό μονάδας μέτρησης με παρένθεση

Εργασιών

TAB 156 TAB 210 COD 1026

350778

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ποσό <ποσό> πρέπει να στρογγυλοποιείται στο όνομα προτύπου εγγραφών της νέας γενιάς εγγραφών" όταν εκτελείτε την εργασία Καταχώρηση ΠΣΕ σε γ/λ

Εργασιών

COD 1000

352323

Χρειάζεται πολύς χρόνος για να αλλάξετε την κατάσταση σε ολοκληρωμένη σε μια εκδοθείσα εντολή παραγωγής, όταν έχετε ρυθμίσει το πεδίο Αυτόματη προσαρμογή κόστους σε πάντα στην παραμετροποίηση αποθέματος της Βόρειας αμερικανικής έκδοσης

Κατασκευή

COD 22

352043

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το μήκος της συμβολοσειράς είναι <μήκος συμβολοσειράς>, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 10 χαρακτήρες" όταν ορίζετε ένα φίλτρο θέσης στη σελίδα "πρόβλεψη παραγωγής"

Κατασκευή

ΠΑΓΚ 9245 ΠΑΓΚ 99000919 COD 9200

351937

Η διαδικασία υπολογισμού του σχεδίου αναγεννητικής σταματά να ανταποκρίνεται όταν εκτελείτε τη διαδικασία για ένα στοιχείο με το σύστημα αναπλήρωσης ρυθμισμένο σε None και μια μη κενή πολιτική αναδιάταξης

Κατασκευή

COD 5431

351292

Ο κωδικός θέσης αποθήκης δεν συμπληρώνεται στη γραμμή της εντολής παραγωγής για μια εντολή παραγωγής που δημιουργείται από το φύλλο προγραμματισμού

Κατασκευή

COD 99000813

350376

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "η δημιουργία του πελάτη ματαιώθηκε" όταν δημιουργείτε έναν πελάτη από μια επαφή

Μάρκετινγκ

ΚΑΡΤΈΛΑ 5050

352582

Μήνυμα σφάλματος "επιλέξτε τον κωδικό διάστασης <κωδικό διάστασης> για τον κωδικό διάστασης <κωδικός διάστασης> για το στοιχείο <στοιχείο Αρ. >" όταν καταχωρείτε ένα τιμολόγιο αγοράς για μια επιβάρυνση

Αγορά

COD 90

352410

Η βασική μονάδα μέτρησης αντί για τη μονάδα μέτρησης αγοράς εισάγεται για ένα στοιχείο όταν εισαγάγετε μια γραμμή αναπλήρωσης στο φύλλο αναπλήρωσης

Αγορά

ΚΑΡΤΈΛΑ 246

352260

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "υπερχείλιση στην περιοχή" μετατροπή του Microsoft. Dynamics. NAV. Runtime. Decimal18 Value 0, 55 to System. Int32. "όταν εκτελείτε τη συνάρτηση GET Lines παραλαβής για επιβαρύνσεις σε ένα τιμολόγιο αγοράς

Αγορά

COD 74

351599

Μήνυμα σφάλματος "δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί η εγγραφή που ζητήθηκε" όταν ανοίγετε μια ειδοποίηση στη σελίδα φύλλου αναπλήρωσης

Αγορά

ΠΑΓΚ 291

351474

"Αρ. εργασίας". Πρέπει να είναι ίσο με ' ' στο έγγραφο της σειράς αγορών Type = Order "μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγετε έναν αριθμό εργασίας. σε μια σειρά παραγγελίας αγοράς

Αγορά

ΚΑΡΤΈΛΑ 39

352832

Δεν προτείνεται καμία γραμμή αποστολής ή παραλαβής όταν εκτελείτε τη λήψη γραμμών αποστολής ή τη λήψη γραμμών παραλαβής για μια παραγγελία που έχει αποσταλεί ή παραληφθεί πλήρως και έχει καταχωρημένη προπληρωμή

Purchase/Sales

COD 64 COD 74

352638

Ο κωδικός νομίσματος στις γραμμές πωλήσεων και αγορών δεν ενημερώνεται όταν αλλάζετε τον κωδικό νομίσματος στην επικεφαλίδα πωλήσεων ή αγορών

Purchase/Sales

ΠΑΓΚ 41 ΠΑΓΚ 42 ΠΑΓΚ 43 ΠΑΓΚ 44 ΠΑΓΚ 49 ΠΑΓΚ 50 ΠΑΓΚ 51 ΠΑΓΚ 52 ΠΑΓΚ 507 ΠΑΓΚ 509 ΠΑΓΚ 6630 ΠΑΓΚ 6640

352044

"Το μήκος της συμβολοσειράς είναι <μήκος συμβολοσειράς>, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 20 χαρακτήρες" όταν ορίζετε ένα φίλτρο κωδικού πωλήσεων στις σελίδες εκπτώσεις πώλησης και εκπτώσεις γραμμή αγοράς

Purchase/Sales

ΠΑΓΚ 7004 ΠΑΓΚ 7014

352659

Μπορείτε να αποστείλετε μια παραγγελία πώλησης μερικώς όταν οι συμβουλές αποστολής έχουν καθοριστεί για να ολοκληρωθούν εάν η ποσότητα για την πρώτη γραμμή πώλησης είναι αρνητική

Πωλήσεων

COD 80

352317

Το ποσό στο συνολικό ποσό. Χωρίς. Το πεδίο "ΦΠΑ" στην ενότητα "προδιαγραφή προπληρωμής" στην αναφορά επιβεβαίωσης παραγγελίας είναι εσφαλμένο όταν το πεδίο "προπληρωμή συμπίεσης" έχει την τιμή "όχι"

Πωλήσεων

REP 205

352311

Προειδοποίηση πιστωτικού ορίου και στατιστικά στοιχεία πελατών εμφανίζουν εσφαλμένα ποσά κατά την ύπαρξη μη καταχωρήσεων εγγράφων πωλήσεων για έναν πελάτη

Πωλήσεων

ΠΑΓΚ 343

350791

Μήνυμα σφάλματος "δεν μπορείτε να καταχωρήσετε αυτόν τον τύπο εγγράφου όταν ο πελάτης <Κωδ. > του πελάτη είναι αποκλεισμένος με τον τύπο" Αποστολή "όταν καταχωρείτε ένα τιμολόγιο πώλησης

Πωλήσεων

COD 80

352676

Οι σημειώσεις και οι συνδέσεις που προστίθενται σε ένα πιστωτικό τιμολόγιο υπηρεσίας δεν αντιγράφονται στο καταχωρημένο πιστωτικό τιμολόγιο τ/υ

Υπηρεσία

COD 5988

352370

Οι διαστάσεις δεν αποθηκεύονται στις γραμμές τιμολογίου τ/υ

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 5902

352111

Οι γραμμές κειμένου που σχετίζονται με τις γραμμές λογαριασμού γ/λ στα τιμολόγια συμβολαίων τ/υ δεν παρατίθενται κάτω από τις γραμμές του λογαριασμού γ/λ

Υπηρεσία

COD 5940 COD 5944

351899

Δεν δημιουργείται καμία εντολή τ/υ όταν εκτελείτε τη συνάρτηση Create Orders συμβολαίου για μια σύμβαση με ένα είδος τ/υ που έχει μια διεύθυνση αποστολής που είναι ίδια με τη διεύθυνση αποστολής στο συμβόλαιο τ/υ

Υπηρεσία

REP 6036

352672

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "η προδιαγραφή ιχνηλασιμότητας υπάρχει ήδη" όταν καταχωρείτε μια συλλογή αποθήκης με πολλές μονάδες μέτρησης και ιχνηλασιμότητα στοιχείων αποθήκης

Αποθήκη

COD 7307

351929

Μήνυμα σφάλματος "αριθμός εγγράφων προέλευσης που έχουν καταχωρηθεί: 0" όταν καταχωρείτε μια αποστολή αποθήκης

Αποθήκη

COD 99000832

351515

"Απαιτείται απόδειξη αποθήκης για το πεδίο" Αρ. Μήνυμα σφάλματος = <line No. > "όταν τιμολογείτε μερικώς μια απόδειξη παραλαβής ή μια αποστολή για μια θέση που έχει ρυθμιστεί για άμεση τοποθέτηση και συλλογή

Αποθήκη

ΚΑΡΤΈΛΑ 37 TAB 39

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

AU-Αυστραλία και NZ-Νέα Ζηλανδία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

351186

Ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται σωστά για ορισμένες πληρωμές, όταν ο μη πραγματοποιημένος ΦΠΑ έχει ρυθμιστεί σε True στην Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής στις εκδόσεις Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 254 COD 12

DE-Γερμανία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352300

Μήνυμα σφάλματος "δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός τμήματος της διαδρομής" κατά την εκτέλεση της εξαγωγής GDPdU στη γερμανική έκδοση

Οικονομικά

REP 11015

351954

Μήνυμα σφάλματος "το ευρετήριο είναι εκτός ορίων" όταν επικυρώνει μια προέλευση εγγραφών εξαγωγής δεδομένων στη γερμανική έκδοση

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 11004

352318

Οι εγγραφές προπληρωμής παρατίθενται πολλές φορές για κάθε στοιχείο στην ενότητα "προδιαγραφή προπληρωμής" στην αναφορά παραγγελίας, όταν η "συμπίεση προπληρωμής" έχει την τιμή "όχι" στη γερμανική έκδοση

Αγορά

REP 405

351956

Ορισμένες αναφορές πωλήσεων και αγορών εκτυπώνονται με λάθος γραμματοσειρά στη γερμανική έκδοση

Purchase/Sales

REP 202 REP 402 REP 405 REP 406 REP 407 REP 410

352605

Τα αρχεία που εξάγονται από μια διορθωτική αναφορά λίστας πωλήσεων της ΕΕ δεν είναι σωστά στη γερμανική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 740 ΚΑΡΤΈΛΑ 743 ΣΕΛ 743 REP 11008

352599

Μήνυμα σφάλματος "Zeichen alle ausgewählten Datei passen zur ermittelten κωδικοσελίδα ISO-8859: Dateiposition: 19 Wert: 0xe9" κατά την εκτέλεση της αναφοράς λίστας πωλήσεων της ΕΕ στη γερμανική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 740 ΚΑΡΤΈΛΑ 743 ΣΕΛ 743 REP 11008

352584

Δεν πρέπει να επιτρέπονται μηδενικά ποσά στο αρχείο της λίστας πωλήσεων της ΕΕ στη γερμανική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 740 ΚΑΡΤΈΛΑ 743 ΣΕΛ 743 REP 11008

FR-Γαλλία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352107

Μια γραμμή καταχώρησης δεν είναι διαθέσιμη σε ένα νέο δελτίο πληρωμής, αφού έχει καταργηθεί από ένα προηγούμενο δελτίο πληρωμής στη γαλλική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 10860 ΠΑΓΚ 10869

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352262

Το πλήρες ποσό του φόρου παρακράτησης καταχωρείται όταν καταχωρείτε μια πληρωμή για ένα τιμολόγιο δόσης στην ιταλική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 12101

352057

Μήνυμα σφάλματος "δεν μπορείτε να αναβάλλετε την εφαρμογή της πληρωμής, επειδή έχει υπολογιστεί και καταχωρηθεί η τακτοποίηση ΦΠΑ" Όταν αναβάλλετε την εφαρμογή μιας πληρωμής χωρίς μη πραγματοποιημένο ΦΠΑ μετά την καταχώρηση της μηνιαίας διευθέτησης ΦΠΑ στην ιταλική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 226 COD 227

351298

Δημιουργία επιστροφής από τον υπεργολάβο και δημιουργία TRANSF. Παραγγ. στις συναρτήσεις υπεργολάβου δεν λειτουργούν όπως αναμένεται στην ιταλική έκδοση

Κατασκευή

TAB 32 TAB 83 TAB 5407 COD 22 COD 5704 COD 5705 ΠΑΓΚ 99000831

352622

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο για έναν πελάτη ή προμηθευτή σε μαύρη λίστα όταν το πεδίο "αναφορά σε περίοδο" είναι κενό στην ιταλική έκδοση

Purchase/Sales

TAB 9 COD 80 COD 90

352521

Το ποσό ΦΠΑ εισόδου προηγούμενης περιόδου δεν αφαιρείται από το ποσό του διακανονισμού περιόδου όταν εκτελείτε το Calc. & καταχώρηση της αναφοράς διακανονισμού ΦΠΑ και της περιόδου διακανονισμού ΦΠΑ ορίζεται σε τριμηνιαία στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352519

Τα πεδία "μη εκπίπτουν", "μη εκπίπτουν αθροίσματα", "υπόλοιπα μη πραγματοποιημένα βασικά σύνολα" και "υπόλοιπα μη πραγματοποιημένα ποσά" δεν εμφανίζονται στο πεδίο Υπολ. & καταχώρηση αναφοράς εκκαθάρισης ΦΠΑ όταν δεν επιλέξετε το πεδίο Εμφάνιση εγγραφών ΦΠΑ στη σελίδα αίτησης αναφοράς στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352518

Τα αθροίσματα μη εκπίπτουν και τα αθροίσματα μη εκπίπτουν από το ποσό δεν εκτυπώνονται στη βάση υπολογισμού. & αναφορά εκκαθάρισης ΦΠΑ δημοσιεύσεων. Επίσης, το δεξιό περιθώριο της αναφοράς δεν είναι σωστό στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352334

Το ποσό ΦΠΑ είναι εσφαλμένο όταν καταχωρείτε ένα πιστωτικό τιμολόγιο που έχει συσχετιστεί με ένα τιμολόγιο πώλησης με μη πραγματοποιημένο ΦΠΑ και μια αρνητική γραμμή πωλήσεων στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 254 COD 12

352119

"Διόρθωση αναφοράς Intrastat Αρ. Πρέπει να έχει μια τιμή στο Εγγρ. Γραμμή. Το μήνυμα σφάλματος δεν μπορεί να είναι μηδέν ή κενό "όταν εκτελείτε την αναφορά Intrastat-Δημιουργία φορολογικής μονάδας δίσκου στην ιταλική έκδοση

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352849

Μήνυμα σφάλματος "Les comptes Generaux n'ont pas ΕΤΕ Τρουβίλ χορού La Feuille Excel" όταν εισάγετε έναν προϋπολογισμό από το Excel και έχετε επιλέξει γαλλική γλώσσα στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Οικονομικά

REP 81

344337

Η αναφορά "οικονομική διαχείριση" δεν εκτυπώνεται τύπος αθροίσματος υπογράμμισης ή διπλής υπογράμμισης στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Οικονομικά

TAB 85 REP 25 ΠΑΓΚ 104

351480

Η αναφορά καταχωρημένο τιμολόγιο πώλησης εμφανίζει ένα εσφαλμένο μερικό άθροισμα για ένα τιμολόγιο πώλησης με ένα στοιχείο "συγκέντρωση σε παραγγελία" όταν επιλέγετε το πεδίο "Εμφάνιση στοιχείων συγκρότησης" στη σελίδα "αίτηση" στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Πωλήσεων

REP 10074

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352586

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το μήκος της συμβολοσειράς είναι <μήκος συμβολοσειράς>, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 30 χαρακτήρων" κατά την εισαγωγή μιας τραπεζικής δήλωσης με την Τηλετράπεζα στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 11000020

352099

Οι εγγραφές γ/λ καταχωρούνται εσφαλμένα όταν παρουσιάζεται σφάλμα όταν καταχωρείτε εγγραφές γενικής λογιστικής εάν είναι επιλεγμένη η ενημέρωση κατά την καταχώρηση σε ένα μοντέλο ανάλυσης στην ολλανδική έκδοση

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 11400

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

352098

Οι στήλες στη σελίδα "υπόλοιπο γ/λ ανά διαστάσεις" εμφανίζονται εσφαλμένα όταν το πεδίο "χρήση συστήματος για περίοδο μηνών" δεν είναι επιλεγμένο στην επιλογή "ρύθμιση ημερολογίου" στην έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου

Οικονομικά

COD 359

352283

Η επιλογή "αρχειοθέτηση εγγράφου" στη σειρά και οι αναφορές επιβεβαίωσης παραγγελιών δεν εξαρτώνται από το πεδίο "αρχειοθέτηση προσφορών & παραγγελιών" στη ρύθμιση "αγορά και πληρωτές" στην έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου

Αγορά

REP 10571 REP 10576

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 06 για Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η συνάθροιση ενημερώσεων έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB2881294

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB2881294

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB2881294

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB2881294

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB2881294

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB2881294

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB2881294

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB2881294

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB2881294

Οι τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις για τις ακόλουθες χώρες δεν περιλαμβάνονται στις συναθροίσεις ενημερώσεων:

  • AT-Austria

  • BE-Βέλγιο

  • CH-Ελβετία

  • ES-Spain

  • FI-Φινλανδία

  • IN-India

  • IS-Ισλανδία

  • NO-Νορβηγία

  • SE-Σουηδία

Για να εντοπίσετε τις τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις για αυτές τις χώρες, επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των τοπικών επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των τοπικών επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Τρόπος εγκατάστασης μιας συλλογής ενημερώσεων του Microsoft Dynamics NAV 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας συνάθροισης ενημερώσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2834770 Τρόπος εγκατάστασης μιας συλλογής ενημερώσεων του Microsoft Dynamics NAV 2013

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, επιλέξτε τον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Dynamics NAV 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×