Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι συνδυασμοί δύο ή περισσότερων πλήκτρων που, όταν πατηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν μια εργασία που τυπικά θα απαιτούσε ένα ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται εδώ αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Lync Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σχετίζονται με τις περιοχές δυνατοτήτων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Lync. Έτσι, για παράδειγμα, πρέπει να βρίσκεστε σε μια κάρτα επαφής, προκειμένου το πλήκτρο Esc να κλείσει την κάρτα επαφής.

Το πλήκτρο Tab και ο συνδυασμός πλήκτρων Shift+Tab είναι συνηθισμένοι τρόποι μετακίνησης σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας χρήστη. Το πλήκτρο Tab κινείται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη με τη σειρά, ενώ ο συνδυασμός πλήκτρων Shift+Tab κινείται με αντίστροφη σειρά.

Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το λογαριασμό σας. Τις αναφέρουμε παρακάτω.

Εύρεση συντομεύσεων για

Γενικές (οποιοδήποτε παράθυρο)

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανεξάρτητα από το παράθυρο που έχει την εστίαση.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+O

Αποδοχή ειδοποίησης εισερχόμενης πρόσκλησης.

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+Esc

Απόρριψη ειδοποίησης πρόκλησης.

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F4

Προσωπική σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου.

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F5

Ενεργοποίηση κάμερας/Απενεργοποίηση κάμερας, όταν υπάρχει ήδη βίντεο σε εξέλιξη στην κλήση.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Τοποθέτηση της εστίασης στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης εφαρμογής.

Ctrl+Alt+Shift+3

Άνοιγμα κύριου παραθύρου και εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης.

Ctrl+Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Ανάκτηση του ελέγχου κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας.

Ctrl+Shift+S

Τερματισμός της κοινής χρήση της οθόνης σας.

Κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, όταν το κύριο παράθυρο του Lync βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Ctrl+1

Μετάβαση στην καρτέλα "Λίστα επαφών".

Ctrl+2

Μετάβαση στην καρτέλα μόνιμων συνομιλιών.

Ctrl+3

Μετάβαση στην καρτέλα "Λίστα συνομιλιών".

Ctrl+4

Μετάβαση στην καρτέλα "Τηλέφωνο".

Ctrl+1 ή Ctrl+Shift+1

Ως πληρεξούσιος, μεταφορά μιας κλήσης στον αριθμό εργασίας κάποιου άλλου ατόμου. (Δεν είναι διαθέσιμη στο Lync Basic ή με όλες τις συνδρομές Microsoft 365.)

Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού "Σύστημα". Το Alt ανοίγει τη γραμμή μενού.

Alt+F

Άνοιγμα του μενού "Αρχείο".

Alt+M

Έναρξη της Άμεσης σύσκεψης.

Alt+T

Άνοιγμα του μενού "Εργαλεία".

Alt+H

Άνοιγμα του μενού "Βοήθεια".

Λίστα επαφών

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στη λίστα "Επαφές".

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Delete

Διαγραφή της επιλεγμένης προσαρμοσμένης ομάδας ή επαφής.

Alt+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα επάνω.

Alt+Κάτω βέλος

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα κάτω.

Alt+Enter

Στο μενού συντομεύσεων ─ άνοιγμα της κάρτας της επιλεγμένης επαφής ή της κάρτας επαφών ομάδας.

Πλήκτρο διαστήματος

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη της επιλεγμένης ομάδας.

Shift+Delete

Κατάργηση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα επαφών (μόνο για μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδα διανομής).

Κάρτα επαφής

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε σε μια κάρτα επαφής. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό Alt+Enter για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Esc

Κλείσιμο της κάρτας επαφής.

Ctrl+Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής.

Ctrl+Shift+Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής με αντίστροφη σειρά.

Παράθυρο συνομιλίας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στο παράθυρο συνομιλίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της αρχικής σελίδας της Βοήθειας (στο μενού "Βοήθεια").

Esc

Κλείσιμο της προβολής πλήρους οθόνης, εάν υπάρχει. Διαφορετικά, το παράθυρο "Συνομιλία" κλείνει μόνο εάν δεν υπάρχει ήχος, βίντεο ή κοινή χρήση σε εξέλιξη.

Alt+C

Αποδοχή οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+F4

Κλείσιμο του παραθύρου συνομιλίας.

Alt+l

Παράβλεψη οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+R

Επανάληψη σύνδεσης του ήχου σε μια σύσκεψη.

Alt+S

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως για ένα αρχείο που έχει σταλεί στο παράθυρο συνομιλίας.

Alt+V

Πρόσκληση επαφής σε μια υπάρχουσα συνομιλία.

Ctrl+S

Αποθήκευση των περιεχομένων του ιστορικού ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM). Λειτουργεί για προσωπικές συνομιλίες όταν χρησιμοποιείτε το Outlook.

Ctrl+W

Εμφάνιση ή απόκρυψη της περιοχής άμεσων μηνυμάτων.

Ctrl+F

Αποστολή αρχείου ή, στο πλαίσιο μιας διάσκεψης, προσθήκη συνημμένου σύσκεψης.

Ctrl+N

Καταγραφή προσωπικών σημειώσεων, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα καταγραφής σημειώσεων Microsoft OneNote. Ξεκινά το OneNote. (Δεν είναι διαθέσιμη στο Lync Basic.)

Ctrl+R

Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας συμμετεχόντων.

Ctrl+Shift+Alt+δεξιό βέλος

Περιήγηση δεξιά στο επόμενο στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας. Αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων αντικαθιστά το πλήκτρο Tab που μετακινεί την εστίαση από ένα στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο επόμενο.

Ctrl+Shift+Alt+αριστερό βέλος

Περιήγηση αριστερά στο προηγούμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας. Αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων αντικαθιστά το πλήκτρο Tab που μετακινεί την εστίαση από ένα στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας στο προηγούμενο.

Ctrl+Shift+Enter

Προσθήκη/τερματισμός βίντεο.

Ctrl+Shift+H

Θέση σε αναμονή ή συνέχιση μιας συνομιλίας ήχου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ctrl+Shift+I

Επισήμανση συνομιλίας ως υψηλής σπουδαιότητας. Λειτουργεί για συνομιλίες δύο ατόμων, αλλά δεν διατίθεται για συσκέψεις.

Ctrl+Shift+Y

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης.

Ctrl+Shift+P

Μετάβαση στη συμπαγή προβολή.

Ctrl+Shift+K

Μετάβαση σε προβολή μόνο του περιεχομένου.

Ctrl+Enter

Προσθήκη/διακοπή του ήχου.

Επάνω βέλος

Σε ένα πλήκτρο λειτουργίας, άνοιγμα της αντίστοιχης επεξήγησης.

Πλήκτρο διαστήματος

Κατά την εστίαση σε ένα πλήκτρο λειτουργίας, εκτέλεση προεπιλεγμένης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, εκτελείται σίγαση ή κατάργηση της σίγασης, ενώ για το βίντεο ξεκινά ή τερματίζει τη λειτουργία της κάμερας.

Esc

Απόρριψη ή απόκρυψη ανοιχτής επεξήγησης ή πλαισίου το οποίο έχει την εστίαση του πληκτρολογίου.

Στοιχεία ελέγχου κλήσης (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στα στοιχεία ελέγχου κλήσης, ενώ βρίσκεστε σε μια κλήση ομότιμης σύνδεσης. Η δυνατότητα αυτή δεν λειτουργεί σε κλήση διάσκεψης.

Πατήστε αυτήν τη
συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Alt+Q

Τερματισμός κλήσης.

Ctrl+Shift+T

Μεταφορά: Άνοιγμα της επιλογής επαφών κατά τη διάρκεια κλήσης ομότιμης σύνδεσης. (Δεν είναι διαθέσιμη στο Lync Basic ή με όλες τις συνδρομές Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή.

Ctrl+Shift+D

Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης.

Βίντεο (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν εργάζεστε με βίντεο στο παράθυρο συνομιλίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

F5

Προβολή βίντεο σε πλήρη οθόνη. Εάν η περιοχή σταδίου είναι ορατή στο παράθυρο συνομιλίας, το πλήκτρο F5 δεν θα προβάλει βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Esc

Κλείσιμο του βίντεο πλήρους οθόνης.

Ctrl+Shift+O

Ανάπτυξη συλλογής/Σύμπτυξη συλλογής.

Ctrl+Shift+L

Κλείδωμα του βίντεο για όλα τα άτομα της σύσκεψης.

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με κάποιον.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας.

F12

Αποθήκευση της συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Shift+Enter

Προσθήκη χαρακτήρων αλλαγής γραμμής.

Shift+Insert ή Ctrl+V

Επικόλληση.

Ctrl+A

Επιλογή όλου του περιεχομένου.

Ctrl+B

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+C

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+X

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+l

Εφαρμογή πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+U

Υπογράμμιση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Y

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Shift+F

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς. (Αλλάζει το χρώμα μόνο για το κείμενο που πληκτρολογείτε εσείς, όχι για αυτό που πληκτρολογεί το άλλο άτομο.)

Alt+P

Άνοιγμα αρχείου που έχει ληφθεί.

Alt+D

Απόρριψη αρχείου που έχει αποσταλεί.

Ctrl+Shift+M

Εστίαση στην περιοχή εισαγωγής άμεσων μηνυμάτων.

Στάδιο συνομιλίας ή σύσκεψης

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

F5

Προβολή του σταδίου σύσκεψης του παραθύρου συνομιλίας σε πλήρη οθόνη.

Esc

Κλείσιμο πλήρους οθόνης, εάν υπάρχει.

Alt+T

Τερματισμός κοινής χρήσης.

Ctrl+Shift+E

Διαχείριση περιεχομένου για παρουσίαση.

Ctrl+Shift+Y

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης.

Ctrl+Shift+A

Καθορισμός υποχρεωτικής προβολής μιας ειδοποίησης L1 που εκκρεμεί σε πλήρη οθόνη.

Ctrl+Shift+J

Μετάβαση στην προβολή ομιλητή.

Ctrl+Shift+l

Μετάβαση στην προβολή συλλογής.

Ctrl+Alt+Δεξιό βέλος ή

Ctrl+Alt+Αριστερό βέλος

Κλείσιμο της περιοχής κοινής χρήσης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο tab σε κατεύθυνση προς τα εμπρός ή/και προς τα πίσω.

Περιβάλλον συνομιλίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Delete

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων.

Home

Μετακίνηση στο επάνω μέρος της λίστας.

End

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της λίστας.

Page Up

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα πάνω.

Page Down

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα κάτω.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω στην προηγούμενη επαφή για συνομιλία.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω στην επόμενη επαφή για συνομιλία.

Κοινή χρήση PPT: Πρόγραμμα προβολής PPT παλαιού τύπου

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Tab

Όταν η εστίαση βρίσκεται στο χώρο του περιεχομένου, μετακίνηση μέσω του πλήκτρου Tab στα στοιχεία ελέγχου για την κοινή χρήση αρχείων PPT (βέλος "Προηγούμενο", βέλος "Επόμενο", Μικρογραφίες και Σημειώσεις).

Δεξιό βέλος

Όταν η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή του περιεχομένου, μετακίνηση στο επόμενο κλικ ή διαφάνεια, αν δεν υπάρχει κλικ για κίνηση στην τρέχουσα διαφάνεια.

Αριστερό ή δεξιό βέλος

Όταν η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή των μικρογραφιών, μετακίνηση της εστίασης στην προηγούμενη ή στην επόμενη μικρογραφία χωρίς αλλαγή της ενεργής διαφάνειας.

Αριστερό βέλος

Όταν η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή του περιεχομένου, μετακίνηση στο προηγούμενο κλικ ή διαφάνεια, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες στην κίνηση της τρέχουσας διαφάνειας.

Home

Όταν η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή των μικρογραφιών, ορισμός της εστίασης στη διαφάνεια της πρώτης μικρογραφίας χωρίς αλλαγή της ενεργής διαφάνεια.

Enter

Επιλογή του στοιχείου ελέγχου στην εστίαση ή στις μικρογραφίες, εάν η εστίαση βρίσκεται στη λωρίδα των μικρογραφιών και ορισμός της επιλογής σας (αλλαγή σε ενεργή διαφάνεια).

End

Όταν η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή των μικρογραφιών, ορισμός της εστίασης στη διαφάνεια της τελευταίας μικρογραφίας χωρίς αλλαγή στην ενεργή διαφάνεια.

Συνομιλίες με καρτέλες

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
ή συντόμευση πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού συστήματος του παραθύρου καρτέλας.

Ctrl+Shift+T

Εστίαση σε στοιχείο της καρτέλας στην προβολή συνομιλιών σε καρτέλες.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα (συνεχής ανακύκλωση σε όλες τις καρτέλες).

Ctrl+1,2…9

Μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο αριθμό καρτέλας και τοποθέτηση της εστίασης του πληκτρολογίου σε αυτήν τη συνομιλία. Ctrl+1.

Ctrl+O

Αποσύνδεση/σύνδεση της επιλεγμένης συνομιλίας από/στο παράθυρο της καρτέλας.

Esc

Κλείσιμο καρτέλας.

Μόνιμη συνομιλία

Το παράθυρο μόνιμης συνομιλίας χρησιμοποιεί τις ίδιες συντομεύσεις όπως το παράθυρο συνομιλίας και άμεσων μηνυμάτων. (Δεν είναι διαθέσιμο για Microsoft 365 συνδρομές.)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×