Σφάλμα "Το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σταμάτησε να ανταποκρίνεται και ανακτήθηκε" στα Windows 7 ή τα Windows Vista

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τρεις μεθόδους που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα της παύσης απόκρισης του προγράμματος οδήγησης της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιτία του προβλήματος, μεταβείτε στην ενότητα Περισσότερες πληροφορίες.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στις παρακάτω μεθόδους, ξεκινώντας με τη Μέθοδο 1 και συνεχίζοντας με τη Μέθοδο 2 και τη Μέθοδο 3, αν οι πρώτες δεν επιλύσουν το ζήτημα.

Μέθοδος 1: Εκτέλεση ενημέρωσης στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης για το υλικό γραφικών σας

Για να κάνετε ενημέρωση στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης για το υλικό γραφικών σας μέσω του Windows Update, κάντε κλικ στη σύνδεση που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows που διαθέτετε και ακολουθήστε τα βήματα στο αντίστοιχο άρθρο:

Ενημέρωση ενός προγράμματος οδήγησης για υλικό που δεν λειτουργεί σωστά στα Windows 7

Ενημέρωση ενός προγράμματος οδήγησης για υλικό που δεν λειτουργεί σωστά στα Windows Vista

Εάν η εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων δεν επιδιόρθωσε το πρόβλημα, συνεχίστε με τη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Ρύθμιση οπτικών εφέ για καλύτερη απόδοση

Το ταυτόχρονο άνοιγμα πολλαπλών προγραμμάτων, παραθύρων προγράμματος περιήγησης ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εξαντλήσει τη μνήμη και να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης. Δοκιμάστε να κλείσετε όλα τα προγράμματα και τα παράθυρα που δεν χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας για καλύτερη απόδοση, απενεργοποιώντας ορισμένα από τα οπτικά εφέ. Δείτε’ πώς να προσαρμόσετε όλα τα οπτικά εφέ για βέλτιστες επιδόσεις:

 1. Ανοίξτε τη δυνατότητα "Πληροφορίες και εργαλεία επιδόσεων" επιλέγοντας Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Πληροφορίες και εργαλεία επιδόσεων και έπειτα στη λίστα αποτελεσμάτων κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και εργαλεία επιδόσεων.

 2. Επιλέξτε Ρύθμιση οπτικών εφέ και, αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 3. Επιλέξτε Οπτικά εφέ  > Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση > OK.
  Σημείωση Για μία λιγότερο δραστική επιλογή, επιλέξτε Να επιλέγουν τα Windows το καλύτερο για τον υπολογιστή μου.

Αν αυτή η μέθοδος δεν επιδιόρθωσε το πρόγραμμα, συνεχίστε με τη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Τροποποίηση καταχώρησης μητρώου για αύξηση του χρόνου επεξεργασίας της μονάδας GPU

Η διεργασία Timeout Detection and Recovery είναι μια δυνατότητα των Windows η οποία μπορεί να εντοπίσει πότε το υλικό του προσαρμογέα βίντεο ή ένα πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή σας χρειάζεται περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο για να ολοκληρώσει μια λειτουργία. Όταν συμβαίνει αυτό, τα Windows επιχειρούν να ανακτήσουν και να επαναφέρουν το υλικό γραφικών. Αν η GPU δεν μπορέσει να ανακτήσει και να επαναφέρει το υλικό γραφικών εντός του επιτρεπόμενου χρόνου (2 δευτερόλεπτα), το σύστημά σας μπορεί να πάψει να ανταποκρίνεται και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος “Το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σταμάτησε να ανταποκρίνεται και ανακτήθηκε.”

Αν δώσετε στη δυνατότητα Timeout Detection and Recovery περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας προσαρμόζοντας την τιμή του μητρώου, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλα τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows.

 2. Επιλέξτε Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή regedit.exe από τη λίστα των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 3. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers

 4. Στο μενού Επεξεργασία επιλέξτε Νέο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ακόλουθη τιμή μητρώου από το αναπτυσσόμενο μενού, ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε (32 bit ή 64 bit):
   

 5. Κλείστε τον επεξεργαστή μητρώου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας εξηγούν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα, εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με προσοχή τα σχετικά βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows 7, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου.

 1. Επιλέξτε την τιμή DWORD (32 bit).

 2. Πληκτρολογήστε TdrDelay ως Όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή TdrDelay, προσθέστε την τιμή 8 για το πεδίο Δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 1. Επιλέξτε την τιμή QWORD (64 bit).

 2. Πληκτρολογήστε TdrDelay ως Όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Enter.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή TdrDelay, προσθέστε την τιμή 8 για το πεδίο Δεδομένα τιμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

 • Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης

 • Τα οπτικά εφέ ή η εκτέλεση υπερβολικά πολλών προγραμμάτων στο παρασκήνιο μπορεί να επιβραδύνουν τον υπολογιστή σας

 • Η μονάδα GPU χρειάζεται περισσότερο από τον επιτρεπόμενο χρόνο για την εμφάνιση γραφικών στην οθόνη σας

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη κάρτα γραφικών, ενδέχεται να μην υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης βίντεο πλήρως συμβατό με την έκδοση των Windows που διαθέτετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα Timeout Detection and Recovery, ανατρέξτε στην ενότητα Εντοπισμός και ανάκτηση χρονικού ορίου GPU μέσω του WDDM.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×