Σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth που δεν έχει ή δεν απαιτεί πομποδέκτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι συσκευές της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" δεν περιλαμβάνουν τον δικό της πομποδέκτη. Αντίθετα, το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο βασίζεται στον πομποδέκτη που είναι ενσωματωμένος στον επιτραπέζιο ή στον φορητό υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή μέσω Bluetooth διαφέρει. Η σύνδεση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία Bluetooth στον υπολογιστή. Αν τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν επιλύουν το πρόβλημα, ίσως να πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Bluetooth στον υπολογιστή και πώς να προσθέσετε μια συσκευή στον υπολογιστή.

Σημείωση Ο πομποδέκτης είναι ένας τύπος σύνδεσης USB, που έχει τη μορφή ενός μικρού βύσματος με το λογότυπο USB. Για να δείτε την εικόνα ενός βύσματος USB, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση:

Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση των παραμέτρων μιας συσκευής Bluetooth σε έναν υπολογιστή με Windows

Πώς να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή Bluetooth έχει εκκινηθεί

 1. Ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) για τις υπηρεσίες. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Windows Vista ή Windows 7

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER:

   services.msc

  2. Στη λίστα Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.

   Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

  Windows XP

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (η πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER:

   services.msc

 2. Κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία Υποστήριξη Bluetooth.

 3. Αν η υπηρεσία υποστήριξης Bluetooth έχει διακοπεί, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

 4. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λογαριασμός τοπικού συστήματος.

 7. Κάντε κλικ στο OK.

 8. Αν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Πώς να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στον υπολογιστή

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Σύνδεση στο κάτω μέρος του ποντικιού. Αν η συσκευή σας έχει φωτεινή ένδειξη για την μπαταρία, θα αναβοσβήνει μία με κόκκινο και μία με πράσινο χρώμα, δείχνοντας ότι η συσκευή είναι ανιχνεύσιμη.

 2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το λογισμικό Bluetooth. Το λογισμικό Bluetooth βρίσκεται συνήθως στον Πίνακα Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα του λογισμικού Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να ανοίξετε το λογισμικό Bluetooth".

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


  Ένα ποντίκι Microsoft Bluetooth δεν απαιτεί κλειδί πρόσβασης για να συνδεθεί στον υπολογιστή. Αν σας ζητηθεί κλειδί πρόσβασης, επιλέξτε Χωρίς κλειδί πρόσβασης. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή Χωρίς κλειδί πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000 ως το κλειδί πρόσβασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα με τη σύνδεση Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων με τη σύνδεση Bluetooth, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων ανίχνευσης και σύνδεσης Bluetooth στα Windows XP Service Pack 2
 

Το στοιχείο "Συσκευές Bluetooth" δεν είναι διαθέσιμο, όταν ανοίγετε τον Πίνακα Ελέγχου
 

Πώς να ανοίξετε το λογισμικό Bluetooth

Υπάρχουν πολλές εκδόσεις λογισμικού Bluetooth για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον ασύρματο πομποδέκτη Bluetooth. Για παράδειγμα, ένας φορητός υπολογιστής Toshiba μπορεί να χρησιμοποιεί λογισμικό Toshiba Bluetooth. Τα Windows 7, τα Windows Vista και τα Windows XP SP2 περιλαμβάνουν λογισμικό Microsoft Bluetooth.

 • Για να ανοίξετε το λογισμικό Microsoft Bluetooth σε έναν υπολογιστή με Windows Vista, Windows 7 ή Windows XP SP2, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές Bluetooth στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Για να ανοίξετε το λογισμικό Toshiba Bluetooth σε φορητούς υπολογιστές Toshiba, κάντε κλικ στην Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια, στην επιλογή Toshiba, έπειτα στην επιλογή Bluetooth και, τέλος, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Bluetooth.


  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Toshiba Bluetooth, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

 • Για άλλους κατασκευαστές φορητών υπολογιστών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον υπολογιστή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τους παρακάτω κατασκευαστές υπολογιστών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth:

  • Υπολογιστές Hewlett-Packard (HP):

  • Υπολογιστές Dell:

  • Υπολογιστές Lenovo:

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές φορητών υπολογιστών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ρύθμιση των παραμέτρων μιας συσκευής Bluetooth σε έναν υπολογιστή Apple (Macintosh)

Οι συσκευές που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τη λειτουργία Bluetooth που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα. Αυτές οι συσκευές δεν απαιτούν λογισμικό IntelliType ή IntelliPoint.

Σημείωση Αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποια άλλη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Macintosh.
  Για να προσθέσετε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο Bluetooth, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι καινούργιες. Εάν δεν το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth. Η πράσινη λυχνία στη συσκευή θα πρέπει να σβήσει.

  Σημείωση Τόσο στο ποντίκι όσο και στο πληκτρολόγιο μπορεί να υπάρχει διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο κάτω μέρος. Συμβουλευτείτε τις ακόλουθες εικόνες. Αναμμένη λυχνία (υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη)


  Αλλαγή μπαταριών


  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

 2. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth.

 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Ενεργοποίηση και Ανακαλύψιμη.


 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση νέας συσκευής ή κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

 6. Στο παράθυρο του βοηθού ρύθμισης Bluetooth, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο κάτω μέρος της συσκευής.

 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ποντίκι ή στο στοιχείο Πληκτρολόγιο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

 9. Πατήστε το κουμπί συγχρονισμού στο κάτω μέρος της συσκευής, εάν υπάρχει. Εάν υπάρχει ένα κουμπί συγχρονισμού, θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στο σύμβολο Bluetooth. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει ένα κουμπί συγχρονισμού, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

  Συγχρονισμός της συσκευής

 10. Ο υπολογιστής θα εντοπίσει τη συσκευή. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής ποντικιού ή πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

 11. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος. Η συσκευή θα πρέπει τώρα να λειτουργεί.

Αν προσπαθείτε να ρυθμίσετε ένα ποντίκι Bluetooth, θα ήταν χρήσιμο να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ένα προηγμένο πρόγραμμα οδήγησης για σύνδεση USB και για ποντίκι Bluetooth. Για να λάβετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Apple:

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής Bluetooth στον υπολογιστή Macintosh, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Apple:

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με τρίτους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×