ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει άδειες αναβάθμισης για τα Windows Vista Business, καθώς και για τα Windows XP στο πλαίσιο της άδειας χρήσης βάσει ποσότητας. Αυτό το άρθρο ασχολείται επίσης με τις εκδόσεις των Windows που αφορούν αυτήν την αναβάθμιση.

Περισσότερες πληροφορίες

Άδειες αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος

Οι άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος που έχουν εκχωρηθεί μέσω προγραμμάτων αδειών αναβάθμισης είναι μόνο άδειες αναβάθμισης. Άδειες χρήσης πλήρους λειτουργικού συστήματος δεν είναι διαθέσιμες κάτω από αυτά τα προγράμματα. Επομένως, κάθε υπολογιστής στον οποίο εκτελείτε την αναβάθμιση των Windows Vista Business αναβάθμιση ή Windows XP Professional πρέπει να έχει άδεια να εκτελέσετε ένα από τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα που προσδιορίζονται σε αυτό το άρθρο.

Τα Windows XP Professional και τα Windows Vista Business αναβάθμιση άδειες χρήσης

Εάν θέλετε να αποκτήσετε την άδεια χρήσης των Windows XP Professional ή την άδεια χρήσης αναβάθμισης των Windows Vista Business, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Select License ή το πρόγραμμα Open License, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης, ειδική έκδοση των Windows εγκατεστημένη.

Για το βασικό λειτουργικό σύστημα για να υπάρχει δικαίωμα για τον τόμο άδεια αναβάθμισης, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 • Η εγκεκριμένη έκδοση των Windows πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή στον οποίο θα αντιστοιχίσετε την άδεια χρήσης αναβάθμισης.

 • Για να αναπτύξετε την άδεια χρήσης αναβάθμισης, πρέπει να καταργήσετε την εγκεκριμένη έκδοση των Windows. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα.

 • Εάν θέλετε να εκτελέσετε περισσότερες από μία έκδοση με άδεια χρήσης των Windows ταυτόχρονα, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Αποκτήστε λογισμικό διασφάλισης για την άδεια χρήσης αναβάθμισης.

  • Αγορά πλήρους άδειες χρήσης των Windows Vista ξεχωριστά. Η Microsoft δεν προσφέρει άδειες για πλήρεις εκδόσεις των Windows στην περιοχή της άδειας χρήσης βάσει ποσότητας.

  Σημείωση Η εγκεκριμένη έκδοση των Windows μετρά ως μία από τις εκδόσεις με άδεια χρήσης των Windows.

 • Εάν έχετε ενεργή κάλυψη Software Assurance, δεν χρειάζεται να καταργήσετε την εγκεκριμένη έκδοση των Windows. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε εγκεκριμένη έκδοση των Windows και Windows Vista ταυτόχρονα.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα από πρόγραμμα τύπου.

Κατάλληλα λειτουργικά συστήματα για την αγορά των Windows αναβάθμισης άδειας χρήσης

Νέο EA/OV-CW

Υπάρχοντα EA/OV-CW

Επιλέξτε (Όλοι εκτός του ΤΙΤΛΟΥ)

Άνοιγμα (Όλα εκτός από ακαδημαϊκά και OV-CW)

Σχολική

Τα Windows Vista (32-bit ή 64-bit)

Business (N, K, KN)

X

X

X

X

X

Ultimate

X

X

X

X

X

Home Premium

X

Home Basic

X

Starter Edition

X

Τα Windows XP (32-bit ή 64-bit)

XP Professional

X

X

X

X

X

XP Tablet PC Edition

X

X

X

X

X

XP Pro N

X

X

X

X

X

XP Home Edition

X

XP Starter Edition

X

Windows 2000 Professional

X

X

X

X

X

Τα Windows NT Workstation 4.0

X

X

X

X

X

Τα Windows 98 (συμπεριλαμβανομένων των Windows 98 Second Edition)

X

X

X

X

X

IBM OS / 2

Apple Macintosh

X

X

X

X

X

Σημειώσεις

 • Ακαδημαϊκή περιλαμβάνει το πανεπιστημιούπολης & σχολείου, επιλέξτε - ΤΙΤΛΟΥ και άνοιγμα - ακαδημαϊκά προγράμματα.

 • EA δηλώνει τη συμφωνία της εταιρείας.

 • OV-CW υποδεικνύει την τιμή Open - επιλογή ολόκληρη την εταιρεία.

 • N, K και KN υποδεικνύουν εξειδικευμένες εκδόσεις που είναι διαθέσιμες για ορισμένες αγορές.

Τα Windows XP Professional και Windows Vista Business αναβάθμιση αδειών καθώς και Software Assurance

Εάν θέλετε να αποκτήσετε μια άδεια αναβάθμισης μαζί με το λογισμικό ασφάλειας για τα Windows XP Professional ή για τα Windows Vista Business, έχετε τις ακόλουθες επιλογές.

Εγγραφή εταιρείας και συμφωνίες ολόκληρη την εταιρεία ανοικτή τιμή: διαρκούς και συνδρομής

 • Αποκτήστε τα Windows XP Professional και Software Assurance ή αναβάθμιση των Windows Vista Business και Software Assurance για όλους τους υπολογιστές ειδικευμένο στην εγκατεστημένη βάση. Η εγκατεστημένη βάση είναι το σύνολο εγκεκριμένων υπολογιστών που ανήκουν σε εσάς και σε συγγενείς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής ή συμφωνίας. Πρέπει να έχετε άδεια χρήσης και να εγκαταστήσει ένα από τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα που αναγράφονται στη στήλη "νέο EA/OV-CW" του πίνακα αναβάθμισης των Windows σε όλους τους εγκεκριμένους υπολογιστές στην εγκατεστημένη βάση.

 • Νέα αποκτούν τα Windows XP Professional και Software Assurance ή αναβάθμιση των Windows Vista Business και Software Assurance για όλους και αντικατάστασης εξουσιοδοτημένα υπολογιστές. Όλοι οι εγκεκριμένοι υπολογιστές που είχαν αποκτηθεί από έναν κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εγγραφής Enterprise πρέπει να έχουν την άδεια να εκτελέσετε ένα από τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα που αναγράφονται στη στήλη "υπάρχοντα EA/OV-CW" του πίνακα αναβάθμισης των Windows. Αυτός ο όρος περιλαμβάνει οποιοδήποτε όρο ανανέωσης ή διαδοχικό όρο. Όλοι οι εγκεκριμένοι υπολογιστές που είχαν αποκτηθεί από άλλες πηγές κατά τη διάρκεια της εγγραφής Enterprise στον οποίο θα εκτελείται το λειτουργικό σύστημα των Windows πρέπει να έχουν την άδεια να εκτελέσετε ένα από τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα που αναγράφονται στη στήλη "νέο EA/OV-CW" του πίνακα αναβάθμισης των Windows. Οι υπολογιστές αυτοί περιλαμβάνουν υπολογιστές που αποκτήθηκε μέσω συγχώνευσης ή αξίας κτήσης.

"Υποβαθμίσει" δεξιά για άδειες χρήσης των Windows XP Professional και τα Windows Vista Business

Εάν έχετε άδεια χρήσης για τα Windows XP Professional ή Windows Vista Business και έχετε αυτή η άδεια χρήσης μαζί με Software Assurance, έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση των Windows αντί για την έκδοση διαθέτει άδεια χρήσης. Εάν έχετε μια άδεια χρήσης για τα Windows XP Professional, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0 ή Windows NT 3.51. Εάν έχετε μια άδεια χρήσης για τα Windows Vista Business, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0 ή Windows NT 3.51.

Η Microsoft παρέτεινε αυτά υποβαθμίσει δικαιωμάτων σύμφωνα με την άδεια χρήσης αναβάθμισης των Windows Vista Business, για να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τα Windows 98 ή Windows 95. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο παλαιότερο λειτουργικό σύστημα των Windows για το Microsoft Plus! λογισμικού είναι διαθέσιμη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο Microsoft Plus! λογισμικού. Για παράδειγμα, εάν η εγγραφή των Windows Vista Business στην περιοχή Software Assurance, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 98 και Microsoft Plus! Για τα Windows 98, αντί για τα Windows Vista Business. Ωστόσο, εάν η εγγραφή των Windows Vista Business στην περιοχή Software Assurance, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows Millennium ή Windows XP Home Edition.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×