Δεν υπάρχει άμεση λειτουργία για την εκτύπωση με ένα αντικείμενο rxDTree τους κανόνες αλλά κανόνες μπορεί να εξαχθεί με πρώτη μετατροπή του αντικειμένου rxDTree σε ένα αντικείμενο rpart ισοδύναμο και κλήση του asRules() από το πακέτο rattle.

Παράδειγμα:

library(rattle)set.seed(1234) 
# classification 
iris.sub <- c(sample(1:50, 25), sample(51:100, 25), sample(101:150, 25)) 
iris.dtree <- rxDTree(Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width + Petal.Length + Petal.Width,  data = iris[iris.sub, ]) 
iris.dtree 
asRules(as.rpart(iris.dtree))

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×