Μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε στο PowerPoint για iPad με συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινείστε στις διάφορες περιοχές και να ολοκληρώνετε τις εργασίες σας γρήγορα. Οι συντομεύσεις σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. για Mac ή iOS.

Σημειώσεις: 

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

  • Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής σε διαφορετικές περιοχές του PowerPoint για iPad (από την κορδέλα στο παράθυρο μικρογραφιών, για παράδειγμα), τοποθετήστε την εστίαση σε ένα κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+δεξιό βέλος (προς τα εμπρός) ή Shift+αριστερό βέλος (προς τα πίσω).

  • Το PowerPoint για iPad είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου και η πλοήγηση μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα στο PowerPoint 2016.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint για iPad.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Command+Shift+N

Διαγραφή επιλεγμένου κειμένου, αντικειμένου ή διαφάνειας

Del

Αποκοπή του επιλεγμένου περιεχομένου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο

Command+X

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Command+Z

Αντιγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου στο Πρόχειρο

Command+C

Επικόλληση του περιεχομένου από αντιγραφή ή αποκοπή

Command+V

Επιλογή όλου του κειμένου

Command+A

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+B

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+I

Εφαρμογή υπογράμμισης στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+U

Επιλογή μίας λέξης προς τα αριστερά

Shift+Option+αριστερό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα δεξιά

Shift+Option+δεξιό βέλος

Δημιουργία νέας διαφάνειας

Command+Shift+N

Περιήγηση στο PowerPoint για iPad

Το PowerPoint για iPad ανοίγει με μια οριζόντια λίστα με εντολές. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+δεξιό βέλος μέχρι το σημείο εισαγωγής να βρίσκεται στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλος. Για να επιλέξετε μία από αυτές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Εναλλαγή σε προβολή παρουσίασης

  1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής σε ένα κουμπί.

  2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Αναπαραγωγή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο κουμπί Τέλος προβολής παρουσίασης κουμπί.

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

Τοποθετήστε την εστίαση σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Πατήστε το πλήκτρο Esc.

Απόκρυψη της γραμμής εργαλείων παρουσίασης διαφανειών

Κάντε σάρωση προς τα επάνω με τρία δάχτυλα.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής σε πλαίσια κράτησης θέσης και σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Command+δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Command+αριστερό βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής

Command+αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής

Command+δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην αρχή του πλαισίου κράτησης θέσης ή των σημειώσεων

Command+επάνω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος του πλαισίου κράτησης θέσης ή των σημειώσεων

Command+End

Επιλογή περιεχομένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift+αριστερό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα δεξιά

Shift+Command+δεξιό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα αριστερά

Shift+Command+αριστερό βέλος

Επιλογή μίας γραμμής προς τα επάνω

Shift+επάνω βέλος

Επιλογή μίας γραμμής προς τα κάτω

Shift+κάτω βέλος

Επιλογή μίας παραγράφου προς τα επάνω

Shift+Command+επάνω βέλος

Επιλογή μίας παραγράφου προς τα κάτω

Shift+Command+κάτω βέλος

Επιλογή όλων των περιεχομένων του πλαισίου κράτησης θέσης ή των σημειώσεων

Command+A

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι την αρχή της γραμμής

Shift+Command+αριστερό βέλος

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι το τέλος της γραμμής

Shift+Command+δεξιό βέλος

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×