"Τα θολά"-εκχώρηση μεγαλύτερου χρόνου CPU στο πρόγραμμα φόρτωσης υφής εδάφους

Συντάκτη

Νίκος Whittome MVP

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΛΎΣΕΩΝ

Η MICROSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ. ΌΛΕς ΑΥΤΈς ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΓΡΑΦΙΚΆ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "Ως ΈΧΟΥΝ", ΧΩΡΊς ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥς. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΌΛΕς ΤΙς ΕΓΓΥΉΣΕΙς ΚΑΙ ΤΙς ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΈς ΤΙς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΉ ΓΡΑΦΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑς, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑς ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΈΝΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑς, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΉ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕς ΖΗΜΊΕς Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΕς, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊς ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗς, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΏΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗς ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΑΜΈΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΉ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΆΛΛΩς, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτό το άρθρο προέρχεται από μια δημοσίευση που έγινε από τον Adam Szofran, τον προγραμματιστή ACE, στα φόρουμ του AVSIM.COM. Όλα τα εύσημα θα πρέπει να δίνονται στον Αδάμ, έχω απλώς μεταφραστεί εδώ, όπως ζητήθηκε.

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Το σύμπτωμα αυτού του προβλήματος είναι όλο και πιο θολή υφή του εδάφους όσο περισσότερο και πιο γρήγορα πετάτε. Όταν επιβραδύνετε ή σταματάτε, οι υφές υψηλής ανάλυσης εμφανίζονται τελικά μετά από κάποια καθυστέρηση. Αυτή είναι ίσως η πιο παραδοσιακή και συχνότερη αιτία της σύγχυσης που έχουν δει οι χρήστες στο Combat Flight Simulator 2 (CFS2), Flight Simulator 2002 (FS8) και Flight Simulator 2004 (FS9).

ΑΙΤΊΑ

Αυτό το πρόβλημα προκλήθηκε από το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες φόντου στον μηχανισμό FS, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διατήρηση υψηλών και ακόμη και ρυθμών καρέ και όχι αρκετή έμφαση στην αποτροπή μιας εκκρεμούς εργασίας φόντου, όπως η φόρτωση υφών εδάφους.

ΨΉΦΙΣΜΑ

Για να μειώσετε αυτή την αιτία της θόλωσης, η ομάδα "ΆΣΟΥς" επανεργάστηκε για τον τρόπο με τον οποίο το χρονοδιάγραμμα του Flight Simulator δίνει προτεραιότητα στις εργασίες φόντου στο FSX. Τώρα πολύ περισσότερος χρόνος ΚΜΕ αφιερώνεται στη φόρτωση των δεδομένων τοπίων, συμπεριλαμβανομένων των υφών εδάφους, εις βάρος των κάπως χαμηλότερων ποσοστών πλαισίων.  Αυτή η αλλαγή έχει λύσει ως επί το πλείστον αυτή την αιτία της σύγχυσης, παρόλο που ο φορτωτής σκηνικού μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται πίσω σε εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες καρέ (λιγότερο από 10 fps) ή σε πολύ μεγάλο airspeeds (ταχύτερα από 600 κόμβους).  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο CPU που αφιερώνει το FS στη φόρτωση τοπίων και υφών. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να ορίσετε το ρυθμιστικό ρυθμός καρέ προορισμού σε μια τιμή που μπορεί να επιτύχει με συνέπεια το μηχάνημά σας. Όσο πιο χαμηλά ορίζετε το ρυθμιστικό, τόσο περισσότερος χρόνος CPU εκτρέπεται από την απόδοση στη φόρτωση δεδομένων. Ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να τροποποιήσετε την ακόλουθη μεταβλητή στο FSX. cfg: Προσθέστε αυτή την καταχώρηση, ακριβώς κάτω από την ενότητα [Main] στο FSX. CFGFIBER_FRAME_TIME_FRACTION =η μεταβλητή αυτή καθορίζει την ποσότητα του χρόνου CPU που παρέχεται για τη φόρτωση δεδομένων τοπίων ως κλάσμα της χρονικής απόδοσης που δαπανάται. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή του 0,33 σημαίνει ότι για κάθε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου που δαπανήθηκαν, η FS θα δίνει 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου στο πρόγραμμα φόρτωσης σκηνικών. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγαλύτερη τιμή για να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στη φόρτωση. Ή, εάν δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα θολά και θέλετε ελαφρώς υψηλότερες χρεώσεις καρέ, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρότερη τιμή. Και πάλι, αυτή η μεταβλητή είναι διαθέσιμη μόνο στην τελική έκδοση του FSX και δεν είναι διαθέσιμη στο beta ή το demo.  

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς

Το FSX. Το αρχείο cfg βρίσκεται στη διαδρομή δεδομένων της εφαρμογής "χρήστες": C: \ έγγραφα και Settings \όνομα_χρήστη\Application Data\Microsoft\FSX άλλοι λόγοι για "τα θολά" μπορεί να περιλαμβάνουν:εξάντληση της μνήμης βίντεο. Εάν μια συγκεκριμένη σκηνή απαιτεί περισσότερη μνήμη βίντεο από αυτήν που έχει διαθέσιμη η κάρτα γραφικών σας, ο μηχανισμός γραφικών Flight Simulator δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταργήσει ορισμένα από τα mipmaps υψηλότερης ανάλυσης από τη μνήμη βίντεο για να εξοικονομήσετε χώρο, αφήνοντας μόνο mipmaps χαμηλότερης ανάλυσης για την απόδοση. Αυτό συνήθως εμφανίζεται ως ξαφνική αλλαγή. Μια στιγμή, όλες οι υφές στη σκηνή είναι αιχμηρές και σε πλήρη ανάλυση και ξαφνικά όλα γίνονται πιο θολά. Μπορεί επίσης να επιδεινωθεί προοδευτικά σε πολλά καρέ, καθώς το FS λειτουργεί για να χωρέσει περισσότερες υφές στη μνήμη του βίντεο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταπολεμήσετε αυτό το πρόβλημα. a) Εάν χρησιμοποιείτε πολύ υψηλή ανάλυση οθόνης, χαμηλώστε το λίγο για να ελευθερώσετε επιπλέον μνήμη βίντεο. β) ορισμένες κάρτες γραφικών χρησιμοποιούν μεγάλη μνήμη βίντεο για ομαλοποίηση, γι ' αυτό δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε. c) Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση του ρυθμιστικού "καθολικό μέγεθος υφής Max". d) Μειώστε τη ρύθμιση των ρυθμιστικών πολυπλοκότητας AutoGen και σκηνικών. ε) Μειώστε τη ρύθμιση του ρυθμιστικού ανάλυσης υφής εδάφους. f) Μειώστε την ποσότητα της κυκλοφορίας AI.Κακές ρυθμίσεις φιλτραρίσματος.Δυστυχώς, οι κάρτες γραφικών και τα προγράμματα οδήγησης δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο όταν το Flight Simulator αλληλεπιδρά με το Direct3D για τη ρύθμιση του διαγραμμικού, του γραμμικού ή του Ανισοτροπικό φιλτραρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας, το φίλτρο υφής στην κάρτα γραφικών σας ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί για βέλτιστη εκτέλεση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι υφές να φαίνονται υπερβολικά θολές όταν προβάλλονται με πλάγια γωνία. Για να διορθώσετε αυτό το θέμα, δοκιμάστε κάθε μία από τις διαφορετικές λειτουργίες φιλτραρίσματος (διαγραμμικά, γραμμικά, Ανισοτροπικό) για να δείτε εάν κάποια από αυτές αποδίδουν καλύτερα. Εάν όχι, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επιδείξετε τις ρυθμίσεις φίλτρου του Flight Simulator με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης οθόνης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα προγράμματα οδήγησης ATI και NVIDIA κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ATI ή NVIDIA στο δίσκο δίπλα στο ρολόι στην επιφάνεια εργασίας σας και κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×