Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4018352 για το Microsoft Project Server 2013 που κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου 2018. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα:

Όταν λείπει ένας πραγματικός όγκος εργασίας ανάθεσης σε μια δημοσιευμένη βάση δεδομένων, τα φύλλα κατανομής χρόνου σελίδα δεν φορτώνει σε κατάσταση λειτουργίας μόνο εγγραφή. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Η φόρτωση της προβολής απέτυχε. Πατήστε το κουμπί OK για να φορτώσετε εκ νέου αυτήν την προβολή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Πατήστε " Άκυρο " για να επιλέξετε μια άλλη προβολή.

Πληροφορίες εσωτερικής υποστήριξης της Microsoft

Adithyap #Office15:3636421; asavescu- glennr- adrianje-

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB4018352 για το 2013 διακομιστή έργου

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού. Το περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείων

x64

το αρχείο projectservermui-en-us.msp πληροφοριών

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

14-Mar-2018

07:20

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

14-Mar-2018

07:20

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Δεν ισχύει

322,866

13-Mar-2018

17:20

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Δεν ισχύει

780,551

13-Mar-2018

17:20

πληροφορίες αρχείου projectserverwfe-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Δεν ισχύει

16,726

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Δεν ισχύει

139,242

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Δεν ισχύει

120,095

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Δεν ισχύει

4,709

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Δεν ισχύει

1,635

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Δεν ισχύει

4,199

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Δεν ισχύει

45,596

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Δεν ισχύει

4,160

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Δεν ισχύει

6,845

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Δεν ισχύει

19,297

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Δεν ισχύει

18,906

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Δεν ισχύει

80,843

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Δεν ισχύει

35,448

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Δεν ισχύει

14,761

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Δεν ισχύει

35,143

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Δεν ισχύει

36,666

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Δεν ισχύει

34,807

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Δεν ισχύει

9,093

13-Mar-2018

17:20

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5023.1000

2,624,232

13-Mar-2018

17:20

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5015.1000

10,438,816

13-Mar-2018

17:20

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Δεν ισχύει

9,808

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Δεν ισχύει

8,056

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Δεν ισχύει

42,187

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

13-Mar-2018

17:20

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1,097,424

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5021.1000

8,300,240

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

13-Mar-2018

17:19

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5015.1000

1,019,192

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5015.1000

3,170,096

13-Mar-2018

17:20

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

13-Mar-2018

17:20

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Mar-2018

17:20

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Mar-2018

17:20

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Mar-2018

17:19

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

13-Mar-2018

17:20

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Mar-2018

17:19

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

13-Mar-2018

17:20

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Mar-2018

16:34

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Mar-2018

16:34

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Δεν ισχύει

933,579

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

13-Mar-2018

17:19

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5023.1000

25,818,856

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5023.1000

1,532,136

13-Mar-2018

17:19

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

12-Mar-2018

20:30

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

12-Mar-2018

20:30

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Δεν ισχύει

14,538

13-Mar-2018

17:20

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3,840,720

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5023.1000

21,671,128

13-Mar-2018

17:20

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

13-Mar-2018

17:19

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Δεν ισχύει

89,067

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Δεν ισχύει

79,311

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Δεν ισχύει

61,446

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Δεν ισχύει

53,413

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Δεν ισχύει

16,249

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Δεν ισχύει

11,499

13-Mar-2018

17:20

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Δεν ισχύει

92,996

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Δεν ισχύει

6,503

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Δεν ισχύει

3,421

13-Mar-2018

17:20

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Δεν ισχύει

10,605,415

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Δεν ισχύει

147,547

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Δεν ισχύει

96,457

13-Mar-2018

17:20

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Δεν ισχύει

371,174

13-Mar-2018

17:20

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Δεν ισχύει

6,733

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

165,284

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Δεν ισχύει

87,190

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Δεν ισχύει

414,861

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Δεν ισχύει

308,959

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Δεν ισχύει

235,013

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Δεν ισχύει

361,749

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Δεν ισχύει

220,677

13-Mar-2018

17:20

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Δεν ισχύει

892,897

13-Mar-2018

17:20

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Δεν ισχύει

545,886

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Δεν ισχύει

269,661

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Δεν ισχύει

169,411

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Δεν ισχύει

81,176

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Δεν ισχύει

51,364

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Δεν ισχύει

344,316

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Δεν ισχύει

219,234

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Δεν ισχύει

81,064

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Δεν ισχύει

81,064

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

2,255

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

3,287

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resx

Pwa.resx

Δεν ισχύει

780,551

13-Mar-2018

17:20

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Δεν ισχύει

20,472

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Δεν ισχύει

19,504

13-Mar-2018

17:20

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Δεν ισχύει

10,259

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Δεν ισχύει

66,465

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Δεν ισχύει

67,148

13-Mar-2018

17:20

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Δεν ισχύει

30,442

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Δεν ισχύει

30,117

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Δεν ισχύει

19,492

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Δεν ισχύει

78,160

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2,239,672

13-Mar-2018

17:19

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Δεν ισχύει

41,097

13-Mar-2018

17:20

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-Mar-2018

17:19

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5023.1000

16,816,416

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Δεν ισχύει

94,070

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

32,944

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Δεν ισχύει

87,110

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Δεν ισχύει

42,452

13-Mar-2018

17:20

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Δεν ισχύει

21,215

13-Mar-2018

17:20

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Δεν ισχύει

140,997

13-Mar-2018

17:20

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Δεν ισχύει

140,991

13-Mar-2018

17:20

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Δεν ισχύει

31,932

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Δεν ισχύει

19,682

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Δεν ισχύει

205,154

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Δεν ισχύει

24,786

13-Mar-2018

17:20

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Δεν ισχύει

4,742

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Δεν ισχύει

56,379

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Δεν ισχύει

88,535

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Δεν ισχύει

40,239

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Δεν ισχύει

84,415

13-Mar-2018

17:20

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Δεν ισχύει

36,323

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Δεν ισχύει

73,662

13-Mar-2018

17:20

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Δεν ισχύει

40,524

13-Mar-2018

17:20

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×