Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4032224 για το Microsoft Project Server 2010 που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2018. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιτρέπει το API ReadStatusTimephasedData για τους χρήστες που έχουν δικαίωμα μεσίτη κατάσταση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα λήψης της χρονολογικής φάσης του φύλλου κατανομής χρόνου των σχετικών δεδομένων για τις αναθέσεις.

Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς με τη χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Προϋπόθεση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 2 για το Microsoft Project Server 2010 .

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού. Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

x64

πληροφορίες αρχείου pjsrvwfe-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Microsoft.office.project.webprojserver.dll

Microsoft.office.project.webprojserver.dll

14.0.7143.5000

789,168

12-Jan-2015

22:36

Pwa.library.dom.debug.js

Pwa.library.dom.debug.js

Not applicable

24,814

25-Sep-2010

16:22

Pwa.library.dom.js

Pwa.library.dom.js

Not applicable

15,550

25-Sep-2010

16:22

Pwa.library.treepicker.debug.js

Pwa.library.treepicker.debug.js

Not applicable

13,558

25-Sep-2010

16:22

Pwa.library.treepicker.js

Pwa.library.treepicker.js

Not applicable

5,956

25-Sep-2010

16:22

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

146,282

11-Feb-2014

16:23

Prjsvr.sql.addpublishsps12.sql

Addpublishsps12.sql

Not applicable

380,695

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addpubsps12.sql

Addpubsps12.sql

Not applicable

1,271,536

28-Jul-2015

16:15

Prjsvr.sql.addpubtab12.sql

Addpubtab12.sql

Not applicable

241,370

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addqueue1projectsps12.sql

Addqueue1projectsps12.sql

Not applicable

91,521

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addqueue1timesheetsps12.sql

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not applicable

92,760

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.initrep12.sql

Addreportingsps12.sql

Not applicable

1,477,577

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addreptab12.sql

Addreptab12.sql

Not applicable

58,857

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addsps12.sql

Addsps12.sql

Not applicable

565,585

12-May-2015

17:17

Pwa.statusing.addtask.aspx

Addtask.aspx

Not applicable

15,343

18-Dec-2013

20:09

Prjsvr.sql.addversionsps12.sql

Addversionsps12.sql

Not applicable

166,071

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addverstab12.sql

Addverstab12.sql

Not applicable

124,479

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addworkingsps12.sql

Addworkingsps12.sql

Not applicable

120,660

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addworksps12.sql

Addworksps12.sql

Not applicable

125,239

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.addworktab12.sql

Addworktab12.sql

Not applicable

132,911

14-Oct-2014

13:20

Prjsvr.sql.autogen.sql

Autogen.sql

Not applicable

22,802

12-May-2015

17:17

Pwa.wssadmin.createpsiapp.apx

Createpsiserviceapp.aspx

Not applicable

6,132

20-Nov-2012

14:43

Pwa.wssadmin.createpwa.aspx

Createpwa.aspx

Not applicable

18,938

20-Nov-2012

15:06

Dataedit.dll

Dataedit.dll

14.0.7156.5000

453,304

28-Jul-2015

16:34

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

35,968

07-Nov-2013

14:48

Pwa.library.gridsatellite.debug.js

Gridsatellite.debug.js

Not applicable

53,996

26-May-2015

23:24

Pwa.library.gridsatellite.js

Gridsatellite.js

Not applicable

36,543

26-May-2015

23:24

Pwa.wssadmin.managepsiapp.aspx

Managepsiserviceapp.aspx

Not applicable

5,033

20-Nov-2012

14:43

Pwa.wssadmin.managepwa.aspx

Managepwa.aspx

Not applicable

7,800

20-Nov-2012

14:43

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5,323,344

31-Oct-2012

04:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289,464

11-Feb-2014

16:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289,464

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502,448

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7211.5000

7,302,872

14-Jun-2018

13:12

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2,149,048

03-Dec-2014

07:50

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2,149,048

03-Dec-2014

07:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483,488

06-Mar-2013

00:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

1,051,368

30-Mar-2015

21:44

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7210.5000

2,084,656

16-May-2018

11:53

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7156.5000

5,999,288

28-Jul-2015

16:34

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494,264

03-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133,816

22-Apr-2013

01:49

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133,816

22-Apr-2013

01:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789,168

12-Jan-2015

22:36

Pwa.library.myworksatellite.js

Mytaskssatellite.js

Not applicable

39,919

10-Feb-2015

00:26

Ps12lib.config

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not applicable

609

16-Nov-2010

17:34

Ps12lib.dll

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11,712

20-Dec-2010

17:37

Pwa.library.projectcentersatellite.debug.js

Projectcentersatellite.debug.js

Not applicable

14,092

04-Nov-2014

23:00

Pwa.library.projectcentersatellite.js

Projectcentersatellite.js

Not applicable

10,580

04-Nov-2014

23:00

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

111,851

26-May-2015

23:24

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

72,107

26-May-2015

23:24

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

26-Oct-2012

13:15

Pwa.library.projectserverscripts.js

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

26-Oct-2012

13:15

Pwa.library.pwaparts.ascx

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

16-Oct-2012

19:46

Pwa.library.remotetextconv.debug.js

Remotetextconv.debug.js

Not applicable

15,948

10-Feb-2015

00:26

Pwa.library.remotetextconv.js

Remotetextconv.js

Not applicable

7,710

10-Feb-2015

00:26

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

43,598

18-Dec-2013

20:09

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

80,098

01-Jul-2011

17:58

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

51,126

01-Jul-2011

17:58

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,995

22-May-2013

18:52

Pwa.library.timesheetsatellite.js

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

26-Oct-2012

13:15

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×