Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

10/7/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 10240.17914

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

  • Παρέχει προστασία για μια πρόσθετη ευπάθεια που αφορά την υποθετική εκτέλεση πλευρικού καναλιού γνωστή ως Lazy Floating Point (FP) State Restore (CVE-2018-3665) για εκδόσεις 64 bit (x64) των Windows.

  • Ενημερώθηκε η δυνατότητα στοιχείου επιθεώρησης του Internet Explorer, για να συμμορφώνεται με την πολιτική που απενεργοποιεί την εκκίνηση Εργαλείων προγραμματισμού.

  • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγεί σε επιλογή της λανθασμένης λειτουργίας IME σε ένα στοιχείο με ενεργοποιημένο IME.

  • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου τα αιτήματα DNS παραβλέπουν τις ρυθμίσεις παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer και τον Microsoft Edge.

  • Επιδιορθώθηκαν πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

  • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer, τον Microsoft Edge, τις εφαρμογές των Windows, τα γραφικά των Windows, τη δικτύωση κέντρου δεδομένων των Windows, τη λειτουργία αναπαράστασης των Windows, τον πυρήνα των Windows και τον Windows Server.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένες συσκευές που εκτελούν φόρτους εργασίας εποπτείας δικτύου μπορεί να λάβουν το σφάλμα Stop 0xD1 λόγω μιας κατάστασης ανταγωνισμού.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4345455.

Η επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server μπορεί να αποτυγχάνει περιστασιακά με το σφάλμα "Η θύρα Tcp χρησιμοποιείται ήδη".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4345455.

Όταν ένας διαχειριστής προσπαθεί να τερματίσει την υπηρεσία World Wide Web Publishing Service (W3SVC), το W3SVC παραμένει σε κατάσταση τερματισμού, αλλά δεν μπορεί να τερματιστεί πλήρως ή να επανεκκινηθεί.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4345455.

Μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε ενημέρωσης ασφαλείας .NET Framework του Ιουλίου 2018, η φόρτωση ενός στοιχείου COM αποτυγχάνει λόγω σφαλμάτων "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", "η κλάση δεν έχει καταχωρηθεί" ή "παρουσιάστηκε σφάλμα για άγνωστους λόγους". Η πιο συνηθισμένη υπογραφή σφάλματος είναι η εξής:

Τύπος εξαίρεσης: System.UnauthorizedAccessException

Μήνυμα: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (Εξαίρεση από το HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4343892.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4338829

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×