Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4011183 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 2017. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση μεταφράζει κάποιοι όροι σε πολλές γλώσσες για να βεβαιωθείτε ότι η έννοια είναι ακριβής.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB4011183 για το SharePoint Foundation 2013

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 1 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείων

x64

πληροφορίες αρχείου WSS-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4971.1000

1,082,104

12-Sep-2017

04:08

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4971.1000

10,403,536

12-Sep-2017

04:09

πληροφορίες αρχείου wssmui-en-us.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Δεν ισχύει

9,468

12-Sep-2017

04:12

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Δεν ισχύει

9,468

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Δεν ισχύει

2,747

12-Sep-2017

04:12

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Δεν ισχύει

2,747

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Δεν ισχύει

449

12-Sep-2017

04:12

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Δεν ισχύει

449

12-Sep-2017

04:12

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

12-Sep-2017

04:12

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Δεν ισχύει

2,710

12-Sep-2017

04:12

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Δεν ισχύει

2,710

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Δεν ισχύει

1,023

12-Sep-2017

04:12

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Δεν ισχύει

1,023

12-Sep-2017

04:12

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Δεν ισχύει

381,732

12-Sep-2017

04:12

Bform.js_14_1033

Bform.js

Δεν ισχύει

248,919

12-Sep-2017

04:12

Blog.css_14_1033

Blog.css

Δεν ισχύει

9,350

12-Sep-2017

04:12

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Δεν ισχύει

9,350

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Δεν ισχύει

3,287

12-Sep-2017

04:12

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Δεν ισχύει

3,648

12-Sep-2017

04:12

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Δεν ισχύει

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Δεν ισχύει

29,814

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Δεν ισχύει

17,037

12-Sep-2017

04:12

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Δεν ισχύει

17,037

12-Sep-2017

04:12

Core.css_14_1033

Core.css

Δεν ισχύει

136,027

12-Sep-2017

04:12

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Δεν ισχύει

367,486

12-Sep-2017

04:12

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Δεν ισχύει

490,005

12-Sep-2017

04:12

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Δεν ισχύει

239,173

12-Sep-2017

04:12

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Δεν ισχύει

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15.css_1033

Corev15.css

Δεν ισχύει

323,208

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Δεν ισχύει

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Δεν ισχύει

323,302

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

208,035

12-Sep-2017

04:12

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

191,931

12-Sep-2017

04:12

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

191,931

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Δεν ισχύει

264

12-Sep-2017

04:12

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Δεν ισχύει

264

12-Sep-2017

04:12

Cui.css_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,867

13-Sep-2017

02:22

Cui.css_14_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,474

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

33,435

12-Sep-2017

04:12

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

40,263

12-Sep-2017

04:12

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

40,263

12-Sep-2017

04:12

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Δεν ισχύει

7,484

12-Sep-2017

04:12

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Δεν ισχύει

7,457

12-Sep-2017

04:12

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Δεν ισχύει

7,457

12-Sep-2017

04:12

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Δεν ισχύει

1,620

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Δεν ισχύει

3,912

12-Sep-2017

04:12

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Δεν ισχύει

3,912

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Δεν ισχύει

4,415

12-Sep-2017

04:12

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Δεν ισχύει

4,218

12-Sep-2017

04:12

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Δεν ισχύει

1,929

12-Sep-2017

04:12

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Δεν ισχύει

1,929

12-Sep-2017

04:12

Error.css_1033

Error.css

Δεν ισχύει

496

12-Sep-2017

04:12

Form.js_14_1033

Form.js

Δεν ισχύει

126,715

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms.css_14_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

7,550

12-Sep-2017

04:12

Formst.css_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

6,694

12-Sep-2017

04:12

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

7,550

12-Sep-2017

04:12

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Δεν ισχύει

170,871

13-Sep-2017

02:22

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Δεν ισχύει

1,329

12-Sep-2017

04:12

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Δεν ισχύει

1,329

12-Sep-2017

04:12

Help.css_1033

Help.css

Δεν ισχύει

12,122

12-Sep-2017

04:12

Help.css_14_1033

Help.css

Δεν ισχύει

8,203

12-Sep-2017

04:12

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Δεν ισχύει

8,203

12-Sep-2017

04:12

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Δεν ισχύει

172,081

12-Sep-2017

04:12

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Δεν ισχύει

117,563

12-Sep-2017

04:12

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Δεν ισχύει

1,456

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

25,350

12-Sep-2017

04:12

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

21,623

12-Sep-2017

04:12

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

25,350

12-Sep-2017

04:12

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Δεν ισχύει

40,117

12-Sep-2017

04:12

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Δεν ισχύει

40,117

12-Sep-2017

04:12

Menu.css_14_1033

Menu.css

Δεν ισχύει

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Δεν ισχύει

3,040

12-Sep-2017

04:12

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Δεν ισχύει

2,350

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

12-Sep-2017

04:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

12-Sep-2017

04:12

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

12-Sep-2017

04:12

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

12-Sep-2017

04:12

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

13-Sep-2017

02:22

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

13-Sep-2017

02:22

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

13-Sep-2017

02:22

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

29,133

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

28,798

12-Sep-2017

04:12

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

28,798

12-Sep-2017

04:12

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Δεν ισχύει

3,527

13-Sep-2017

02:22

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

12-Sep-2017

04:12

Mws.css_14_1033

Mws.css

Δεν ισχύει

3,261

12-Sep-2017

04:12

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Δεν ισχύει

3,261

12-Sep-2017

04:12

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Δεν ισχύει

45,025

13-Sep-2017

02:22

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Δεν ισχύει

326,764

12-Sep-2017

04:12

Oslo.css_1033

Oslo.css

Δεν ισχύει

326,764

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Δεν ισχύει

323,302

12-Sep-2017

04:12

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Δεν ισχύει

323,302

12-Sep-2017

04:12

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Δεν ισχύει

336,201

12-Sep-2017

04:12

Ows.js_14_1033

Ows.js

Δεν ισχύει

219,083

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Δεν ισχύει

9,919

12-Sep-2017

04:12

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Δεν ισχύει

9,919

12-Sep-2017

04:12

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Δεν ισχύει

9,081

12-Sep-2017

04:12

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Δεν ισχύει

30,033

12-Sep-2017

04:12

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Δεν ισχύει

26,520

12-Sep-2017

04:12

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Δεν ισχύει

27,588

12-Sep-2017

04:12

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Δεν ισχύει

2,072

12-Sep-2017

04:12

Search.css.1033

Search.css

Δεν ισχύει

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchthemable.css.1033

Search.css

Δεν ισχύει

45,443

12-Sep-2017

04:12

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Δεν ισχύει

57,657

12-Sep-2017

04:12

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Δεν ισχύει

57,657

12-Sep-2017

04:12

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Δεν ισχύει

867

12-Sep-2017

04:12

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

5,825

12-Sep-2017

04:12

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

16,415

12-Sep-2017

04:12

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

73,515

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Δεν ισχύει

6,397

12-Sep-2017

04:12

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Δεν ισχύει

6,097

12-Sep-2017

04:12

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Δεν ισχύει

359,721

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Δεν ισχύει

2,889

12-Sep-2017

04:12

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Δεν ισχύει

3,870

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Δεν ισχύει

3,744

12-Sep-2017

04:12

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Δεν ισχύει

4,725

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Δεν ισχύει

3,317

12-Sep-2017

04:12

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Δεν ισχύει

4,298

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Δεν ισχύει

3,319

12-Sep-2017

04:12

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Δεν ισχύει

4,300

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Δεν ισχύει

4,476

12-Sep-2017

04:12

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Δεν ισχύει

5,457

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Δεν ισχύει

4,385

12-Sep-2017

04:12

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Δεν ισχύει

5,366

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Δεν ισχύει

4,394

12-Sep-2017

04:12

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Δεν ισχύει

5,375

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Δεν ισχύει

4,346

12-Sep-2017

04:12

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Δεν ισχύει

5,327

12-Sep-2017

04:12

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Δεν ισχύει

13,204

12-Sep-2017

04:12

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Δεν ισχύει

13,204

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Δεν ισχύει

17,093

12-Sep-2017

04:12

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Δεν ισχύει

16,478

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Δεν ισχύει

116,712

12-Sep-2017

04:12

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Δεν ισχύει

113,228

12-Sep-2017

04:12

Survey.csst_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

1,827

12-Sep-2017

04:12

Survey.css_14_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

2,477

12-Sep-2017

04:12

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

2,477

12-Sep-2017

04:12

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Δεν ισχύει

3,024

12-Sep-2017

04:12

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Δεν ισχύει

742

12-Sep-2017

04:12

Themev4.css_1033

Themev4.css

Δεν ισχύει

2,407

12-Sep-2017

04:12

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Δεν ισχύει

2,407

12-Sep-2017

04:12

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Δεν ισχύει

30,413

12-Sep-2017

04:12

Timeline.css_1033

Timeline.css

Δεν ισχύει

30,413

12-Sep-2017

04:12

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Δεν ισχύει

11,107

12-Sep-2017

04:12

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Δεν ισχύει

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Δεν ισχύει

1,159

12-Sep-2017

04:12

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Δεν ισχύει

18,949

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

11,171

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

17,596

12-Sep-2017

04:12

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

12-Sep-2017

04:12

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Δεν ισχύει

17,408

12-Sep-2017

04:12

Wss.actions_1033

Wss.actions

Δεν ισχύει

94,857

12-Sep-2017

04:12

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Δεν ισχύει

723,698

12-Sep-2017

04:12

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Δεν ισχύει

676,101

12-Sep-2017

04:12

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×