11 Αυγούστου 2015, ενημέρωση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3055019)

Σημείωση

Αυτή η ενημέρωση δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Για να διορθώσετε τα προβλήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Microsoft Office από το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Docs:

Πιο πρόσφατες ενημερώσεις για εκδόσεις του Office που χρησιμοποιούν τον Windows Installer (MSI)

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η ενημέρωση KB3055019 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 που κυκλοφόρησε στις 11 Αυγούστου 2015. Αυτή η ενημέρωση έχει προαπαιτούμενο.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Διορθώνει το ακόλουθο πρόβλημα:

Μια ρυθμισμένη ροή εργασίας του SharePoint 2010 δεν ξεκινά αυτόματα όπως αναμένεται στον SharePoint Server 2013.

Εσωτερικές πληροφορίες υποστήριξης της Microsoft

Σφάλμα #: 3510893 (Office15)

Ενημέρωση πληροφοριών

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Προϋπόθεση

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το .

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημέρωση περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Πληροφορίες αρχείου wssmui-EN-US. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2.747

14-Jul-2015

05:02

Aclinv.css

Not Applicable

449

14-Jul-2015

05:02

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23.712

14-Jul-2015

05:02

Applicensing.css

Not Applicable

2.710

14-Jul-2015

05:02

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1.023

14-Jul-2015

05:02

Bform.debug.js

Not Applicable

381.732

14-Jul-2015

05:02

Bform.js

Not Applicable

248.919

14-Jul-2015

05:02

Blog.css

Not Applicable

9.350

14-Jul-2015

05:02

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.287

14-Jul-2015

05:02

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

14-Jul-2015

05:02

Calendar.css

Not Applicable

29.814

14-Jul-2015

05:02

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

14-Jul-2015

05:02

Core.css

Not Applicable

136.027

14-Jul-2015

05:02

Core.debug.js

Not Applicable

367.486

14-Jul-2015

05:02

Core.en-us.resx

Not Applicable

490.005

14-Jul-2015

05:02

Core.js

Not Applicable

239.173

14-Jul-2015

05:02

Corev15.css

Not Applicable

322.558

14-Jul-2015

05:02

Corev15app.css

Not Applicable

322.652

14-Jul-2015

05:02

Corev4.css

Not Applicable

191.931

14-Jul-2015

05:02

Corev4.css

Not Applicable

208.035

14-Jul-2015

05:02

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

14-Jul-2015

05:02

Cui.css

Not Applicable

37.474

14-Jul-2015

05:02

Cui.css

Not Applicable

37.867

15-Jul-2015

01:42

Cuidark.css

Not Applicable

33.435

14-Jul-2015

05:02

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

14-Jul-2015

05:02

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

14-Jul-2015

05:02

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

14-Jul-2015

05:02

Designpreview.css

Not Applicable

1.620

14-Jul-2015

05:02

Devdash.css

Not Applicable

3.912

14-Jul-2015

05:02

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4.415

14-Jul-2015

05:02

Devdash_strings.js

Not Applicable

4.218

14-Jul-2015

05:02

Discthread.css

Not Applicable

1.929

14-Jul-2015

05:02

Error.css

Not Applicable

496

14-Jul-2015

05:02

Form.js

Not Applicable

126.715

14-Jul-2015

05:02

Forms.css

Not Applicable

6.694

14-Jul-2015

05:02

Forms.css

Not Applicable

7.550

14-Jul-2015

05:02

Fpext.msg

Not Applicable

170.871

15-Jul-2015

01:42

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

14-Jul-2015

05:02

Help.css

Not Applicable

12.122

14-Jul-2015

05:02

Help.css

Not Applicable

8.203

14-Jul-2015

05:02

Init.debug.js

Not Applicable

172.081

14-Jul-2015

05:02

Init.js

Not Applicable

117.563

14-Jul-2015

05:02

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1.456

14-Jul-2015

05:02

Layouts.css

Not Applicable

21.623

14-Jul-2015

05:02

Layouts.css

Not Applicable

25.350

14-Jul-2015

05:02

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

14-Jul-2015

05:02

Menu.css

Not Applicable

3.040

14-Jul-2015

05:02

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22.152

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39.048

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21.696

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19.592

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226.024

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97.512

14-Jul-2015

05:02

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47.752

15-Jul-2015

01:42

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.080

15-Jul-2015

01:42

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.632

15-Jul-2015

01:42

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

14-Jul-2015

05:02

Minimalv4.css

Not Applicable

29.133

14-Jul-2015

05:02

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

15-Jul-2015

01:42

Mssmsg.dll

15.0.4745.1000

193.216

14-Jul-2015

05:02

Mws.css

Not Applicable

3.261

14-Jul-2015

05:02

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45.025

15-Jul-2015

01:42

Oslo.css

Not Applicable

326.114

14-Jul-2015

05:02

Osloapp.css

Not Applicable

322.652

14-Jul-2015

05:02

Ows.debug.js

Not Applicable

336.201

14-Jul-2015

05:02

Ows.js

Not Applicable

219.083

14-Jul-2015

05:02

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

14-Jul-2015

05:02

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9.081

14-Jul-2015

05:02

Pickertree.css

Not Applicable

26.520

14-Jul-2015

05:02

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

14-Jul-2015

05:02

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27.588

14-Jul-2015

05:02

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2.072

14-Jul-2015

05:02

Search.css

Not Applicable

45.443

14-Jul-2015

05:02

Searchv15.css

Not Applicable

57.657

14-Jul-2015

05:02

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

14-Jul-2015

05:02

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5.825

14-Jul-2015

05:02

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16.259

14-Jul-2015

05:02

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73.515

14-Jul-2015

05:02

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6.397

14-Jul-2015

05:02

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6.097

14-Jul-2015

05:02

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359.493

14-Jul-2015

05:02

Spstd1.aspx

Not Applicable

2.889

14-Jul-2015

05:02

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

14-Jul-2015

05:02

Spstd2.aspx

Not Applicable

3.744

14-Jul-2015

05:02

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

14-Jul-2015

05:02

Spstd3.aspx

Not Applicable

3.317

14-Jul-2015

05:02

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

14-Jul-2015

05:02

Spstd4.aspx

Not Applicable

3.319

14-Jul-2015

05:02

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

14-Jul-2015

05:02

Spstd5.aspx

Not Applicable

4.476

14-Jul-2015

05:02

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

14-Jul-2015

05:02

Spstd6.aspx

Not Applicable

4.385

14-Jul-2015

05:02

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

14-Jul-2015

05:02

Spstd7.aspx

Not Applicable

4.394

14-Jul-2015

05:02

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

14-Jul-2015

05:02

Spstd8.aspx

Not Applicable

4.346

14-Jul-2015

05:02

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

14-Jul-2015

05:02

Storefront.css

Not Applicable

13.204

14-Jul-2015

05:02

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16.414

14-Jul-2015

05:02

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15.825

14-Jul-2015

05:02

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115.839

14-Jul-2015

05:02

Sts_strings.js

Not Applicable

112.389

14-Jul-2015

05:02

Survey.css

Not Applicable

1.827

14-Jul-2015

05:02

Survey.css

Not Applicable

2.477

14-Jul-2015

05:02

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3.024

14-Jul-2015

05:02

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

14-Jul-2015

05:02

Themev4.css

Not Applicable

2.407

14-Jul-2015

05:02

Timeline.css

Not Applicable

30.413

14-Jul-2015

05:02

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11.107

14-Jul-2015

05:02

Wiki.css

Not Applicable

1.159

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11.171

14-Jul-2015

05:02

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

14-Jul-2015

05:02

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

14-Jul-2015

05:02

Wshellui.mst

Not Applicable

14.848

14-Jul-2015

05:02

Wss.actions

Not Applicable

94.857

14-Jul-2015

05:02

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722.778

14-Jul-2015

05:02

Wssmanifest.man

Not Applicable

676.101

14-Jul-2015

05:02

Πληροφορίες αρχείου WSS-x-none. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Setup.exe

15.0.4745.1000

1.071.808

14-Jul-2015

04:59

Wsssetup.dll

15.0.4745.1000

10.376.872

14-Jul-2015

05:00

Αναφορές

Ανατρέξτε στις . Το περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×