Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 3213575 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013, που κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου 2017. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Όταν η καρτέλα από τη Δημιουργία ή Επεξεργασία φόρμα για το ημερολόγιο εμφανίζει σε λίστα, το πλαίσιο κειμένου για να συμπληρώσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία δεν είναι δυνατό να επικεντρώνεται στη μετά την καρτέλα από τη χρήση του.

  • Εάν διαγράψετε ένα συνημμένο αρχείο από ένα στοιχείο και προσπαθήστε να στείλετε ένα αρχείο που έχει το ίδιο όνομα, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "το αρχείο με το όνομα ήδη υπάρχει".

  • Όταν πιέζετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F7 χρησιμοποιώντας JAWS για να ανοίξετε τη λίστα "Συσχέτιση" για να δείτε όλες τις συνδέσεις σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάθε έγγραφο της βιβλιοθήκης έχει μια σύνδεση "Άνοιγμα του μενού" για να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία μπλοκ ελέγχου (ΕΚΤ) και δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο έγγραφο ανήκει κάθε σύνδεση.

  • Όταν προσπαθείτε να επικολλήσετε πολλές γραμμές κειμένου από το Excel σε ένα πεδίο κειμένου πολλών γραμμών χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων στον Internet Explorer, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

    Η μορφή των δεδομένων του Πρόχειρου δεν αναγνωρίζεται.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB3213575 για το SharePoint Foundation 2013

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 1 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείων

x64

πληροφορίες αρχείου STS-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Δεν ισχύει

395

13-Jun-2017

23:48

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Δεν ισχύει

546

13-Jun-2017

23:48

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Δεν ισχύει

478

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Δεν ισχύει

1,712

13-Jun-2017

02:14

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Δεν ισχύει

366

13-Jun-2017

02:14

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Δεν ισχύει

577

13-Jun-2017

02:15

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Δεν ισχύει

540

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13-Jun-2017

02:14

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Δεν ισχύει

405

13-Jun-2017

02:14

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Δεν ισχύει

47,960

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Δεν ισχύει

57,730

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Δεν ισχύει

47,768

13-Jun-2017

02:15

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Δεν ισχύει

26,452

13-Jun-2017

02:15

Suitenav.js

Suitenav.js

Δεν ισχύει

34,319

13-Jun-2017

02:14

Web.config_sts

Web.config_sts

Δεν ισχύει

4,845

13-Jun-2017

02:14

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Δεν ισχύει

57,288

13-Jun-2017

02:15

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Δεν ισχύει

2,154

13-Jun-2017

02:14

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Δεν ισχύει

1,078

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Δεν ισχύει

18,815

13-Jun-2017

02:14

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Δεν ισχύει

10,651

13-Jun-2017

02:14

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Δεν ισχύει

3,059

13-Jun-2017

02:14

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Δεν ισχύει

1,145

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Δεν ισχύει

28,650

13-Jun-2017

02:14

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Δεν ισχύει

11,376

13-Jun-2017

02:14

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Δεν ισχύει

2,347

13-Jun-2017

02:14

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Δεν ισχύει

9,596

13-Jun-2017

02:14

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Δεν ισχύει

26,945

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Δεν ισχύει

896

13-Jun-2017

02:14

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Δεν ισχύει

896

13-Jun-2017

02:15

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Δεν ισχύει

3,861

13-Jun-2017

02:14

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Δεν ισχύει

3,652

13-Jun-2017

02:14

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Δεν ισχύει

13,019

13-Jun-2017

02:14

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

9,266

13-Jun-2017

02:14

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Δεν ισχύει

7,512

13-Jun-2017

02:14

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Δεν ισχύει

9,800

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Δεν ισχύει

11,755

13-Jun-2017

02:14

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13-Jun-2017

02:14

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Δεν ισχύει

367,086

13-Jun-2017

02:14

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Δεν ισχύει

4,473

13-Jun-2017

02:14

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Δεν ισχύει

908

12-Jun-2017

18:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

Δεν ισχύει

68,566

13-Jun-2017

02:14

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Δεν ισχύει

61,362

13-Jun-2017

02:14

Admin.amx

Admin.asmx

Δεν ισχύει

86

13-Jun-2017

02:14

Admin.mas

Admin.master

Δεν ισχύει

29,828

13-Jun-2017

02:15

Admin.smp

Admin.sitemap

Δεν ισχύει

15,577

13-Jun-2017

02:14

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Δεν ισχύει

7,764

13-Jun-2017

02:14

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Δεν ισχύει

8,689

13-Jun-2017

02:14

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Δεν ισχύει

5,038

13-Jun-2017

02:14

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Δεν ισχύει

9,937

13-Jun-2017

02:14

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Δεν ισχύει

4,998

13-Jun-2017

02:14

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Δεν ισχύει

1,283

13-Jun-2017

02:14

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Δεν ισχύει

21,099

13-Jun-2017

02:14

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Δεν ισχύει

899

13-Jun-2017

02:14

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Δεν ισχύει

9,474

13-Jun-2017

02:14

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13-Jun-2017

02:14

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Δεν ισχύει

13,046

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,162

13-Jun-2017

02:14

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,163

13-Jun-2017

02:15

Sub.amx

Alerts.asmx

Δεν ισχύει

88

13-Jun-2017

02:14

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,313

13-Jun-2017

02:14

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Δεν ισχύει

8,824

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Δεν ισχύει

8,143

13-Jun-2017

02:14

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Δεν ισχύει

6,808

13-Jun-2017

02:14

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

3,916

13-Jun-2017

02:14

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Δεν ισχύει

2,731

13-Jun-2017

02:14

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Δεν ισχύει

253

13-Jun-2017

02:14

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Δεν ισχύει

7,122

13-Jun-2017

02:14

App.mas_mplib

App.master

Δεν ισχύει

19,062

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Δεν ισχύει

9,040

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Δεν ισχύει

3,342

13-Jun-2017

02:14

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Δεν ισχύει

213

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Δεν ισχύει

22,542

13-Jun-2017

02:14

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Δεν ισχύει

11,197

13-Jun-2017

02:14

Appicon.asx

Appicons.ashx

Δεν ισχύει

205

13-Jun-2017

02:14

Appinv.asx

Appinv.aspx

Δεν ισχύει

11,660

13-Jun-2017

02:14

App.mas

Application.master

Δεν ισχύει

13,756

13-Jun-2017

02:15

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Δεν ισχύει

5,259

13-Jun-2017

02:14

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Δεν ισχύει

3,519

13-Jun-2017

02:14

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Δεν ισχύει

4,379

13-Jun-2017

02:15

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Δεν ισχύει

4,106

13-Jun-2017

02:14

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Δεν ισχύει

8,668

13-Jun-2017

02:15

Appv4.mas

Applicationv4.master

Δεν ισχύει

20,553

13-Jun-2017

02:15

Appmng.sql

Appmng.sql

Δεν ισχύει

289,219

13-Jun-2017

02:14

Appmng.svc

Appmng.svc

Δεν ισχύει

375

13-Jun-2017

02:14

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Δεν ισχύει

282,966

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Δεν ισχύει

5,678

13-Jun-2017

02:14

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Δεν ισχύει

5,250

13-Jun-2017

02:14

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Δεν ισχύει

11,198

13-Jun-2017

02:14

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Δεν ισχύει

6,876

13-Jun-2017

02:14

Approve.asx

Approve.aspx

Δεν ισχύει

8.991

13-Jun-2017

02:14

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Δεν ισχύει

3,061

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Δεν ισχύει

452

13-Jun-2017

02:14

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Δεν ισχύει

2,059

13-Jun-2017

02:14

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Δεν ισχύει

1.210

13-Jun-2017

02:14

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Δεν ισχύει

5,396

13-Jun-2017

02:14

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Δεν ισχύει

4,795

13-Jun-2017

02:14

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Δεν ισχύει

4,655

13-Jun-2017

02:14

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Δεν ισχύει

6,541

13-Jun-2017

02:14

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Δεν ισχύει

1.068

13-Jun-2017

02:14

Auth.amx

Authentication.asmx

Δεν ισχύει

96

13-Jun-2017

02:14

Authen.asx

Authentication.aspx

Δεν ισχύει

13,828

13-Jun-2017

02:14

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,301

13-Jun-2017

02:14

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Δεν ισχύει

4,939

13-Jun-2017

02:14

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Δεν ισχύει

5,968

13-Jun-2017

02:14

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Δεν ισχύει

18,404

13-Jun-2017

02:14

Autofill.js

Autofill.js

Δεν ισχύει

10,322

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Δεν ισχύει

20,576

13-Jun-2017

02:14

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Δεν ισχύει

8,623

13-Jun-2017

02:14

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Δεν ισχύει

9,653

13-Jun-2017

02:14

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Δεν ισχύει

7,966

13-Jun-2017

02:14

Avreport.asx

Avreport.aspx

Δεν ισχύει

11,898

13-Jun-2017

02:14

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Δεν ισχύει

4,069

13-Jun-2017

02:14

Backup.asx

Backup.aspx

Δεν ισχύει

15,389

13-Jun-2017

02:14

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Δεν ισχύει

20,577

13-Jun-2017

02:14

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,689

13-Jun-2017

02:14

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Δεν ισχύει

10,643

13-Jun-2017

02:14

Bdc.sql

Bdc.sql

Δεν ισχύει

558,446

13-Jun-2017

02:14

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Δεν ισχύει

332

13-Jun-2017

02:14

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Δεν ισχύει

14,415

13-Jun-2017

02:14

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Δεν ισχύει

3,309

13-Jun-2017

02:14

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Δεν ισχύει

7,037

13-Jun-2017

02:14

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Δεν ισχύει

197

13-Jun-2017

02:14

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Δεν ισχύει

402

13-Jun-2017

02:14

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Δεν ισχύει

383

13-Jun-2017

02:14

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Δεν ισχύει

459,758

13-Jun-2017

02:14

Bform.js

Bform.js

Δεν ισχύει

258,656

13-Jun-2017

02:14

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Δεν ισχύει

164

13-Jun-2017

02:14

Blank.js

Blank.js

Δεν ισχύει

119

13-Jun-2017

02:14

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Δεν ισχύει

4,045

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Δεν ισχύει

468

13-Jun-2017

02:14

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Δεν ισχύει

462

13-Jun-2017

02:14

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Δεν ισχύει

3,210

13-Jun-2017

02:14

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Δεν ισχύει

883

13-Jun-2017

02:14

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Δεν ισχύει

24,734

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Δεν ισχύει

105,256

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Δεν ισχύει

49,468

12-Jun-2017

18:57

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Δεν ισχύει

31,724

12-Jun-2017

18:57

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Δεν ισχύει

14,883

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Δεν ισχύει

7,637

13-Jun-2017

02:14

Bpstd.js

Bpstd.js

Δεν ισχύει

4,356

13-Jun-2017

02:14

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Δεν ισχύει

2,776

13-Jun-2017

02:15

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Δεν ισχύει

4,216

13-Jun-2017

02:14

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Δεν ισχύει

3,836

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Δεν ισχύει

8,267

13-Jun-2017

02:14

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Δεν ισχύει

29,344

13-Jun-2017

02:14

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Δεν ισχύει

205

13-Jun-2017

02:14

Calibri.eot

Calibri.eot

Δεν ισχύει

167,788

12-Jun-2017

18:57

Calibri.svg

Calibri.svg

Δεν ισχύει

365,292

12-Jun-2017

18:57

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Δεν ισχύει

350,124

12-Jun-2017

18:57

Calibri.woff

Calibri.woff

Δεν ισχύει

184,156

12-Jun-2017

18:57

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Δεν ισχύει

84,762

13-Jun-2017

02:14

Callout.js

Callout.js

Δεν ισχύει

26,526

13-Jun-2017

02:14

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Δεν ισχύει

211

13-Jun-2017

02:15

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Δεν ισχύει

211

13-Jun-2017

02:15

Calview.gif

Calview.gif

Δεν ισχύει

1,615

12-Jun-2017

18:57

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Δεν ισχύει

2,649

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Δεν ισχύει

205

13-Jun-2017

02:14

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Δεν ισχύει

200

13-Jun-2017

02:14

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Δεν ισχύει

60,600

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Δεν ισχύει

165,961

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Δεν ισχύει

124,584

12-Jun-2017

18:57

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Δεν ισχύει

79,732

12-Jun-2017

18:57

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Δεν ισχύει

10,758

13-Jun-2017

02:15

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,550

13-Jun-2017

02:15

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Δεν ισχύει

7,816

13-Jun-2017

02:15

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Δεν ισχύει

7,536

13-Jun-2017

02:15

Checkin.asx

Checkin.aspx

Δεν ισχύει

16,116

13-Jun-2017

02:15

Checknames.gif

Checknames.gif

Δεν ισχύει

908

12-Jun-2017

18:57

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Δεν ισχύει

10,498

13-Jun-2017

02:15

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Δεν ισχύει

5,782

13-Jun-2017

02:14

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Δεν ισχύει

2,388

13-Jun-2017

02:14

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:15

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:15

Appmngclient.config

Client.config

Δεν ισχύει

2,159

13-Jun-2017

02:14

Bdcwebclient.config

Client.config

Δεν ισχύει

2,125

13-Jun-2017

02:14

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Δεν ισχύει

1,437

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenclientconfig

Client.config

Δεν ισχύει

3,448

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Δεν ισχύει

2,369

13-Jun-2017

02:14

Topologyclientconfig

Client.config

Δεν ισχύει

982

13-Jun-2017

02:14

Client.svc

Client.svc

Δεν ισχύει

402

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Δεν ισχύει

153,155

13-Jun-2017

02:14

Clientforms.js

Clientforms.js

Δεν ισχύει

77,384

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Δεν ισχύει

77,410

13-Jun-2017

02:14

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Δεν ισχύει

41,113

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Δεν ισχύει

23,510

13-Jun-2017

02:14

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Δεν ισχύει

9,805

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Δεν ισχύει

293,570

13-Jun-2017

02:14

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Δεν ισχύει

150,163

13-Jun-2017

02:14

Close.asx

Closeconnection.aspx

Δεν ισχύει

1,866

13-Jun-2017

02:15

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Δεν ισχύει

63,069

13-Jun-2017

02:14

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Δεν ισχύει

6,042

13-Jun-2017

02:14

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Δεν ισχύει

203

13-Jun-2017

02:15

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Δεν ισχύει

5,376

13-Jun-2017

02:14

Comval.js

Commonvalidation.js

Δεν ισχύει

3,369

13-Jun-2017

02:14

Compat.bro

Compat.browser

Δεν ισχύει

14,781

13-Jun-2017

02:14

Configdb.sql

Configdb.sql

Δεν ισχύει

187,580

13-Jun-2017

02:14

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Δεν ισχύει

22,074

13-Jun-2017

02:14

Configup.sql

Configup.sql

Δεν ισχύει

48,486

13-Jun-2017

02:14

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Δεν ισχύει

131

13-Jun-2017

02:14

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Δεν ισχύει

7,246

13-Jun-2017

02:14

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Δεν ισχύει

1,211

13-Jun-2017

02:15

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

3,715

13-Jun-2017

02:14

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

3,712

13-Jun-2017

02:15

Conngps.asx

Conngps.aspx

Δεν ισχύει

8,490

13-Jun-2017

02:15

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Δεν ισχύει

443

13-Jun-2017

02:15

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Δεν ισχύει

7,964

13-Jun-2017

02:15

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Δεν ισχύει

32,178

13-Jun-2017

02:14

Copy.amx

Copy.asmx

Δεν ισχύει

86

13-Jun-2017

02:14

Copy.asx

Copy.aspx

Δεν ισχύει

15,509

13-Jun-2017

02:15

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Δεν ισχύει

1,281

13-Jun-2017

02:14

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Δεν ισχύει

10,337

13-Jun-2017

02:15

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Δεν ισχύει

68,509

13-Jun-2017

02:15

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Δεν ισχύει

2,333

13-Jun-2017

02:15

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Δεν ισχύει

11,267

13-Jun-2017

02:14

Corbel.eot

Corbel.eot

Δεν ισχύει

96,453

12-Jun-2017

18:57

Corbel.svg

Corbel.svg

Δεν ισχύει

185,947

12-Jun-2017

18:57

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Δεν ισχύει

200,316

12-Jun-2017

18:57

Corbel.woff

Corbel.woff

Δεν ισχύει

106,184

12-Jun-2017

18:57

Core.debug.js

Core.debug.js

Δεν ισχύει

636,178

13-Jun-2017

02:14

Core_0.rsx

Core.resx

Δεν ισχύει

490,005

13-Jun-2017

02:15

Corefxup.css

Corefixup.css

Δεν ισχύει

469

13-Jun-2017

02:15

Create.asx

Create.aspx

Δεν ισχύει

33,731

13-Jun-2017

02:15

Create.asx_14

Create.aspx

Δεν ισχύει

33,257

13-Jun-2017

02:15

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Δεν ισχύει

7,233

13-Jun-2017

02:15

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Δεν ισχύει

18,146

13-Jun-2017

02:14

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Δεν ισχύει

2,731

13-Jun-2017

02:14

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Δεν ισχύει

4,182

13-Jun-2017

02:14

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Δεν ισχύει

4,809

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Δεν ισχύει

5,021

13-Jun-2017

02:15

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Δεν ισχύει

5,021

13-Jun-2017

02:15

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Δεν ισχύει

17,036

13-Jun-2017

02:14

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Δεν ισχύει

3,584

13-Jun-2017

02:14

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Δεν ισχύει

10,792

13-Jun-2017

02:14

Createws.asx

Createws.aspx

Δεν ισχύει

5,078

13-Jun-2017

02:15

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

13-Jun-2017

02:14

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

13-Jun-2017

02:14

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Δεν ισχύει

7,406

13-Jun-2017

02:14

Ctp.js

Ctp.js

Δεν ισχύει

3,934

13-Jun-2017

02:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Δεν ισχύει

10,808

13-Jun-2017

02:15

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Δεν ισχύει

11,913

13-Jun-2017

02:15

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Δεν ισχύει

646,903

13-Jun-2017

02:14

Cui.js

Cui.js

Δεν ισχύει

362,624

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Δεν ισχύει

4,529

13-Jun-2017

02:14

Cvtp.js

Cvtp.js

Δεν ισχύει

2,412

13-Jun-2017

02:14

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Δεν ισχύει

5,023

13-Jun-2017

02:14

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Δεν ισχύει

2,643

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Δεν ισχύει

48,715

13-Jun-2017

02:14

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Δεν ισχύει

30,848

13-Jun-2017

02:15

Datepick.js

Datepicker.js

Δεν ισχύει

27,099

13-Jun-2017

02:14

Datepick.js_14

Datepicker.js

Δεν ισχύει

20,413

13-Jun-2017

02:15

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Δεν ισχύει

3,184

13-Jun-2017

02:14

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Δεν ισχύει

4,424

13-Jun-2017

02:15

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Δεν ισχύει

4,240

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_app

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,168

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,458

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_mps

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,102

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_sts

Default.aspx

Δεν ισχύει

4,026

13-Jun-2017

02:14

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Δεν ισχύει

3,882

13-Jun-2017

02:14

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Δεν ισχύει

2,682

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_forms

Default.aspx

Δεν ισχύει

2,788

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,513

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,513

13-Jun-2017

02:15

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Δεν ισχύει

2,284

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_trust

Default.aspx

Δεν ισχύει

530

13-Jun-2017

02:14

Default.asx_windows

Default.aspx

Δεν ισχύει

522

13-Jun-2017

02:14

Mriddflt.xml

Default.aspx

Δεν ισχύει

1,270

13-Jun-2017

02:14

Default.mas

Default.master

Δεν ισχύει

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.mas_mplib

Default.master

Δεν ισχύει

26,292

13-Jun-2017

02:14

Default.spc

Default.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Default.spf

Default.spfont

Δεν ισχύει

13,976

13-Jun-2017

02:14

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Δεν ισχύει

6,455

13-Jun-2017

02:14

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Δεν ισχύει

193

13-Jun-2017

02:15

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Δεν ισχύει

4,376

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Δεν ισχύει

176,948

13-Jun-2017

02:14

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Δεν ισχύει

170,271

13-Jun-2017

02:15

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Δεν ισχύει

4,002

13-Jun-2017

02:15

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Δεν ισχύει

2,298

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Δεν ισχύει

2,731

13-Jun-2017

02:14

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Δεν ισχύει

188

13-Jun-2017

02:15

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Δεν ισχύει

188

13-Jun-2017

02:15

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Δεν ισχύει

12,279

13-Jun-2017

02:14

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Δεν ισχύει

8,062

13-Jun-2017

02:15

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Δεν ισχύει

6,619

13-Jun-2017

02:14

Delsite.asx

Delsite.aspx

Δεν ισχύει

7,267

13-Jun-2017

02:14

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Δεν ισχύει

10,122

13-Jun-2017

02:14

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Δεν ισχύει

15,800

13-Jun-2017

02:15

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Δεν ισχύει

6,683

13-Jun-2017

02:15

Desndat.asx

Designdata.ashx

Δεν ισχύει

208

13-Jun-2017

02:15

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Δεν ισχύει

3,475

13-Jun-2017

02:15

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Δεν ισχύει

46,223

13-Jun-2017

02:14

Designgallery.js

Designgallery.js

Δεν ισχύει

28,550

13-Jun-2017

02:14

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Δεν ισχύει

2,329

13-Jun-2017

02:14

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Δεν ισχύει

5,615

13-Jun-2017

02:15

Devdash.asx

Devdash.aspx

Δεν ισχύει

2,357

13-Jun-2017

02:15

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Δεν ισχύει

86,004

13-Jun-2017

02:14

Devdash.js

Devdash.js

Δεν ισχύει

36,366

13-Jun-2017

02:14

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Δεν ισχύει

103

13-Jun-2017

02:14

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Δεν ισχύει

19,977

13-Jun-2017

02:14

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Δεν ισχύει

391

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,329

13-Jun-2017

02:14

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Δεν ισχύει

4,677

13-Jun-2017

02:14

Dialog.mas

Dialog.master

Δεν ισχύει

12,646

13-Jun-2017

02:15

Discbar.asx

Discbar.aspx

Δεν ισχύει

2,448

13-Jun-2017

02:15

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,735

13-Jun-2017

02:14

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

14,311

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

2,428

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

4,190

13-Jun-2017

02:14

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Δεν ισχύει

5,491

13-Jun-2017

02:14

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Δεν ισχύει

3,234

13-Jun-2017

02:14

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Δεν ισχύει

2,702

13-Jun-2017

02:14

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Δεν ισχύει

19,446

13-Jun-2017

02:15

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Δεν ισχύει

2,528

13-Jun-2017

02:15

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Δεν ισχύει

5,593

13-Jun-2017

02:14

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Δεν ισχύει

7,789

13-Jun-2017

02:14

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Δεν ισχύει

11,465

13-Jun-2017

02:15

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Δεν ισχύει

7,797

13-Jun-2017

02:14

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Δεν ισχύει

331

13-Jun-2017

02:14

Download.asx

Download.aspx

Δεν ισχύει

155

13-Jun-2017

02:15

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Δεν ισχύει

870

13-Jun-2017

02:15

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Δεν ισχύει

160,299

13-Jun-2017

02:14

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Δεν ισχύει

85,346

13-Jun-2017

02:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,863

13-Jun-2017

02:14

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Δεν ισχύει

179

13-Jun-2017

02:15

Dws.amx

Dws.asmx

Δεν ισχύει

85

13-Jun-2017

02:14

Dws.asx

Dws.aspx

Δεν ισχύει

4,368

13-Jun-2017

02:15

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,287

13-Jun-2017

02:14

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Δεν ισχύει

20,223

13-Jun-2017

02:14

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Δεν ισχύει

18,305

13-Jun-2017

02:14

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Δεν ισχύει

12,661

13-Jun-2017

02:14

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Δεν ισχύει

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Δεν ισχύει

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Δεν ισχύει

12,731

13-Jun-2017

02:15

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,393

13-Jun-2017

02:14

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Δεν ισχύει

4,798

13-Jun-2017

02:14

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Δεν ισχύει

19,005

13-Jun-2017

02:15

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Δεν ισχύει

4,683

13-Jun-2017

02:14

Editidx.asx

Editindex.aspx

Δεν ισχύει

7,133

13-Jun-2017

02:15

Editnav.asx

Editnav.aspx

Δεν ισχύει

6,298

13-Jun-2017

02:15

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Δεν ισχύει

7,201

13-Jun-2017

02:14

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Δεν ισχύει

4,167

13-Jun-2017

02:14

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Δεν ισχύει

6,219

13-Jun-2017

02:14

Editprms.asx

Editprms.aspx

Δεν ισχύει

5,371

13-Jun-2017

02:15

Editrole.asx

Editrole.aspx

Δεν ισχύει

69,296

13-Jun-2017

02:15

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Δεν ισχύει

2,574

13-Jun-2017

02:14

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Δεν ισχύει

5,368

13-Jun-2017

02:15

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Δεν ισχύει

25,980

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Δεν ισχύει

73,212

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Δεν ισχύει

59,260

13-Jun-2017

02:15

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Δεν ισχύει

38,537

13-Jun-2017

02:14

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Δεν ισχύει

38,002

13-Jun-2017

02:15

Error.asx

Error.aspx

Δεν ισχύει

5,011

13-Jun-2017

02:15

Errv15.mas

Errorv15.master

Δεν ισχύει

3,482

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

5,395

13-Jun-2017

02:15

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

5,386

13-Jun-2017

02:15

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Δεν ισχύει

202

13-Jun-2017

02:14

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

8,043

13-Jun-2017

02:14

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Δεν ισχύει

7,907

13-Jun-2017

02:15

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Δεν ισχύει

498

13-Jun-2017

02:14

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Δεν ισχύει

243

13-Jun-2017

02:14

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Δεν ισχύει

7,113

13-Jun-2017

02:14

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Δεν ισχύει

5,077

13-Jun-2017

02:14

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Δεν ισχύει

5,418

13-Jun-2017

02:14

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Δεν ισχύει

8,354

13-Jun-2017

02:14

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Δεν ισχύει

7,541

13-Jun-2017

02:14

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Δεν ισχύει

4,910

13-Jun-2017

02:14

Favicon.ico

Favicon.ico

Δεν ισχύει

7,886

13-Jun-2017

23:48

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Δεν ισχύει

2,403

13-Jun-2017

02:14

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Δεν ισχύει

2,209

13-Jun-2017

02:14

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Δεν ισχύει

2,172

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Δεν ισχύει

18,731

13-Jun-2017

02:14

Filepreview.js

Filepreview.js

Δεν ισχύει

10,123

13-Jun-2017

02:14

Filter.asx

Filter.aspx

Δεν ισχύει

1,679

13-Jun-2017

02:15

Filter.asx_14

Filter.aspx

Δεν ισχύει

1,793

13-Jun-2017

02:15

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Δεν ισχύει

21,014

13-Jun-2017

02:14

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Δεν ισχύει

6,263

13-Jun-2017

02:14

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Δεν ισχύει

208,271

13-Jun-2017

02:15

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Δεν ισχύει

24,858

13-Jun-2017

02:15

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Δεν ισχύει

203,182

13-Jun-2017

02:15

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Δεν ισχύει

25,047

13-Jun-2017

02:15

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Δεν ισχύει

9,869

13-Jun-2017

02:15

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Δεν ισχύει

1,034

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Δεν ισχύει

3,360

13-Jun-2017

02:14

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Δεν ισχύει

1,544

13-Jun-2017

02:14

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Δεν ισχύει

15,354

13-Jun-2017

02:14

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Δεν ισχύει

13,545

13-Jun-2017

02:14

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Δεν ισχύει

15,461

13-Jun-2017

02:14

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Δεν ισχύει

15,884

13-Jun-2017

02:14

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Δεν ισχύει

16,065

13-Jun-2017

02:14

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Δεν ισχύει

14,209

13-Jun-2017

02:14

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Δεν ισχύει

15,880

13-Jun-2017

02:14

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Δεν ισχύει

4,065

13-Jun-2017

02:14

Form.debug.js

Form.debug.js

Δεν ισχύει

240,967

13-Jun-2017

02:14

Form.js

Form.js

Δεν ισχύει

128,992

13-Jun-2017

02:14

Formedt.asx

Formedt.aspx

Δεν ισχύει

21,543

13-Jun-2017

02:15

Forms.amx

Forms.asmx

Δεν ισχύει

87

13-Jun-2017

02:14

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,283

13-Jun-2017

02:14

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Δεν ισχύει

5,644

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

6,812

13-Jun-2017

02:14

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Δεν ισχύει

8,826

13-Jun-2017

02:14

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Δεν ισχύει

4,787

13-Jun-2017

02:14

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

4,617

13-Jun-2017

02:14

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Δεν ισχύει

1,625

12-Jun-2017

18:57

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Δεν ισχύει

57,071

13-Jun-2017

02:14

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Δεν ισχύει

13,722

13-Jun-2017

02:14

Gear.asx

Gear.aspx

Δεν ισχύει

3,255

13-Jun-2017

02:15

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Δεν ισχύει

40,199

13-Jun-2017

02:14

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Δεν ισχύει

14,900

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Δεν ισχύει

2,904

13-Jun-2017

02:14

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Δεν ισχύει

834

13-Jun-2017

02:14

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Δεν ισχύει

915

13-Jun-2017

02:14

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Δεν ισχύει

8,560

13-Jun-2017

02:14

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Δεν ισχύει

8,407

13-Jun-2017

02:14

Grid.gif

Grid.gif

Δεν ισχύει

1,610

12-Jun-2017

18:57

Group_content.js

Group_content.js

Δεν ισχύει

2,159

13-Jun-2017

02:14

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Δεν ισχύει

6,616

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Δεν ισχύει

15,630

13-Jun-2017

02:14

Groupboard.js

Groupboard.js

Δεν ισχύει

9,088

13-Jun-2017

02:14

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:15

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:15

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Δεν ισχύει

20,302

13-Jun-2017

02:14

Gip.js

Groupeditempicker.js

Δεν ισχύει

11,630

13-Jun-2017

02:14

Groups.asx

Groups.aspx

Δεν ισχύει

9.600

13-Jun-2017

02:15

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Δεν ισχύει

158

13-Jun-2017

02:15

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Δεν ισχύει

6,265

13-Jun-2017

02:14

Help.asx

Help.aspx

Δεν ισχύει

6,803

13-Jun-2017

02:15

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Δεν ισχύει

690

13-Jun-2017

02:15

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Δεν ισχύει

12,286

13-Jun-2017

02:14

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Δεν ισχύει

1,473

13-Jun-2017

02:15

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Δεν ισχύει

6,298

13-Jun-2017

02:15

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Δεν ισχύει

58,414

13-Jun-2017

02:14

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Δεν ισχύει

19,160

13-Jun-2017

02:14

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Δεν ισχύει

211

13-Jun-2017

02:15

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Δεν ισχύει

878

13-Jun-2017

23:48

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Δεν ισχύει

13,128

13-Jun-2017

02:15

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Δεν ισχύει

12,545

13-Jun-2017

02:15

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Δεν ισχύει

10,141

13-Jun-2017

02:14

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Δεν ισχύει

862

13-Jun-2017

02:15

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Δεν ισχύει

6,388

13-Jun-2017

02:15

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Δεν ισχύει

6,674

13-Jun-2017

02:15

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:56

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Δεν ισχύει

222

12-Jun-2017

18:57

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Δεν ισχύει

355

12-Jun-2017

18:56

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:56

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Δεν ισχύει

236

12-Jun-2017

18:57

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Δεν ισχύει

221

12-Jun-2017

18:56

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Δεν ισχύει

224

12-Jun-2017

18:57

Icdot.gif

Icdot.gif

Δεν ισχύει

223

12-Jun-2017

18:56

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Δεν ισχύει

235

12-Jun-2017

18:57

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Δεν ισχύει

221

12-Jun-2017

18:57

Icgen.gif

Icgen.gif

Δεν ισχύει

90

13-Jun-2017

23:48

Icgif.gif

Icgif.gif

Δεν ισχύει

220

12-Jun-2017

18:57

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Δεν ισχύει

229

12-Jun-2017

18:57

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Δεν ισχύει

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Δεν ισχύει

227

12-Jun-2017

18:57

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Δεν ισχύει

239

12-Jun-2017

18:57

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Δεν ισχύει

216

12-Jun-2017

18:57

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Δεν ισχύει

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Δεν ισχύει

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Δεν ισχύει

214

12-Jun-2017

18:57

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Δεν ισχύει

214

12-Jun-2017

18:57

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Δεν ισχύει

225

12-Jun-2017

18:57

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Δεν ισχύει

218

12-Jun-2017

18:57

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Δεν ισχύει

222

12-Jun-2017

18:57

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Δεν ισχύει

221

12-Jun-2017

18:57

Icodp.gif

Icodp.gif

Δεν ισχύει

354

12-Jun-2017

18:57

Icods.gif

Icods.gif

Δεν ισχύει

369

12-Jun-2017

18:57

Icodt.gif

Icodt.gif

Δεν ισχύει

358

12-Jun-2017

18:57

Icone.gif

Icone.gif

Δεν ισχύει

215

12-Jun-2017

18:57

Iconp.gif

Iconp.gif

Δεν ισχύει

223

12-Jun-2017

18:57

Icont.gif

Icont.gif

Δεν ισχύει

216

12-Jun-2017

18:57

Icpng.gif

Icpng.gif

Δεν ισχύει

349

12-Jun-2017

18:57

Icpot.gif

Icpot.gif

Δεν ισχύει

164

12-Jun-2017

18:57

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Δεν ισχύει

233

12-Jun-2017

18:57

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Δεν ισχύει

220

12-Jun-2017

18:57

Icppt.gif

Icppt.gif

Δεν ισχύει

168

12-Jun-2017

18:57

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Δεν ισχύει

236

12-Jun-2017

18:57

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Δεν ισχύει

222

12-Jun-2017

18:57

Icpub.gif

Icpub.gif

Δεν ισχύει

221

12-Jun-2017

18:57

Ictif.gif

Ictif.gif

Δεν ισχύει

355

12-Jun-2017

18:57

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Δεν ισχύει

355

12-Jun-2017

18:57

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Δεν ισχύει

219

12-Jun-2017

18:57

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Δεν ισχύει

92

12-Jun-2017

18:57

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Δεν ισχύει

1,290

13-Jun-2017

02:15

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Δεν ισχύει

1,288

13-Jun-2017

02:15

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Δεν ισχύει

211

12-Jun-2017

18:57

Icvss.gif

Icvss.gif

Δεν ισχύει

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Δεν ισχύει

163

12-Jun-2017

18:57

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Δεν ισχύει

163

12-Jun-2017

18:57

Icvst.gif

Icvst.gif

Δεν ισχύει

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Δεν ισχύει

228

12-Jun-2017

18:57

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Δεν ισχύει

228

12-Jun-2017

18:57

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Δεν ισχύει

163

12-Jun-2017

18:57

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Δεν ισχύει

228

12-Jun-2017

18:57

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Δεν ισχύει

220

12-Jun-2017

18:57

Icxls.gif

Icxls.gif

Δεν ισχύει

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Δεν ισχύει

237

12-Jun-2017

18:57

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Δεν ισχύει

352

12-Jun-2017

18:57

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Δεν ισχύει

236

12-Jun-2017

18:57

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Δεν ισχύει

229

12-Jun-2017

18:57

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Δεν ισχύει

352

12-Jun-2017

18:57

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Δεν ισχύει

231

12-Jun-2017

18:57

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Δεν ισχύει

214

12-Jun-2017

18:57

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Δεν ισχύει

16,007

13-Jun-2017

02:15

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Δεν ισχύει

152,255

13-Jun-2017

02:14

Ie50up.js

Ie50up.js

Δεν ισχύει

80,551

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Δεν ισχύει

151,449

13-Jun-2017

02:14

Ie55up.js

Ie55up.js

Δεν ισχύει

80,012

13-Jun-2017

02:14

Iframe.asx

Iframe.aspx

Δεν ισχύει

2,029

13-Jun-2017

02:15

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Δεν ισχύει

1,494

13-Jun-2017

02:15

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Δεν ισχύει

8,772

13-Jun-2017

02:15

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Δεν ισχύει

14,964

13-Jun-2017

02:15

Imaging.amx

Imaging.asmx

Δεν ισχύει

89

13-Jun-2017

02:14

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,295

13-Jun-2017

02:14

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Δεν ισχύει

24,227

13-Jun-2017

02:14

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Δεν ισχύει

85,024

13-Jun-2017

02:14

Imglib.js

Imglib.js

Δεν ισχύει

50,445

13-Jun-2017

02:14

Impact.eot

Impact.eot

Δεν ισχύει

56,550

12-Jun-2017

18:57

Impact.svg

Impact.svg

Δεν ισχύει

162,607

12-Jun-2017

18:57

Impact.ttf

Impact.ttf

Δεν ισχύει

129,012

12-Jun-2017

18:57

Impact.woff

Impact.woff

Δεν ισχύει

76,992

12-Jun-2017

18:57

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Δεν ισχύει

5,800

13-Jun-2017

02:15

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Δεν ισχύει

22,300

13-Jun-2017

02:14

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Δεν ισχύει

5,424

13-Jun-2017

02:15

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Δεν ισχύει

10,385

13-Jun-2017

02:15

Infopage.asx

Infopage.aspx

Δεν ισχύει

3,782

13-Jun-2017

02:15

Init.debug.js

Init.debug.js

Δεν ισχύει

301,604

13-Jun-2017

02:14

Inplview.asx

Inplview.aspx

Δεν ισχύει

2,378

13-Jun-2017

02:15

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Δεν ισχύει

136,956

13-Jun-2017

02:14

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Δεν ισχύει

57,512

13-Jun-2017

02:15

Inplview.js

Inplview.js

Δεν ισχύει

69,235

13-Jun-2017

02:14

Inplview.js_14

Inplview.js

Δεν ισχύει

39,415

13-Jun-2017

02:15

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Δεν ισχύει

5,946

13-Jun-2017

02:15

Irm.asx

Irm.aspx

Δεν ισχύει

23,151

13-Jun-2017

02:15

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Δεν ισχύει

8,837

13-Jun-2017

02:14

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Δεν ισχύει

8,437

13-Jun-2017

02:15

Itcat.gif

Itcat.gif

Δεν ισχύει

115

13-Jun-2017

23:48

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Δεν ισχύει

189

13-Jun-2017

23:48

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Δεν ισχύει

208

13-Jun-2017

23:48

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Δεν ισχύει

12,766

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Δεν ισχύει

7,771

13-Jun-2017

02:14

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Δεν ισχύει

8,742

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

11,080

13-Jun-2017

02:14

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Δεν ισχύει

9,225

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

4,222

13-Jun-2017

02:14

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Δεν ισχύει

17,108

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

17,457

13-Jun-2017

02:14

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Δεν ισχύει

4,102

13-Jun-2017

02:14

Item_people.js

Item_person.js

Δεν ισχύει

24,413

13-Jun-2017

02:14

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Δεν ισχύει

27,705

13-Jun-2017

02:14

Item_site.js

Item_site.js

Δεν ισχύει

4,544

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

7,582

13-Jun-2017

02:14

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Δεν ισχύει

3,827

13-Jun-2017

02:14

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Δεν ισχύει

6,608

13-Jun-2017

02:14

Item_word.js

Item_word.js

Δεν ισχύει

4,157

13-Jun-2017

02:14

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Δεν ισχύει

52,428

13-Jun-2017

02:15

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Δεν ισχύει

308

13-Jun-2017

23:48

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Δεν ισχύει

127

13-Jun-2017

23:48

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Δεν ισχύει

222

13-Jun-2017

23:48

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Δεν ισχύει

12,586

13-Jun-2017

02:14

Itp.js

Itp.js

Δεν ισχύει

9,525

13-Jun-2017

02:14

Itposts.gif

Itposts.gif

Δεν ισχύει

81

13-Jun-2017

23:48

Ituser.gif

Ituser.gif

Δεν ισχύει

1,595

13-Jun-2017

02:14

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Δεν ισχύει

8,303

13-Jun-2017

02:14

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Δεν ισχύει

20,163

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Δεν ισχύει

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Δεν ισχύει

27,207

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Δεν ισχύει

1,164,558

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Δεν ισχύει

785,068

13-Jun-2017

02:15

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Δεν ισχύει

109,470

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Δεν ισχύει

41,962

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Δεν ισχύει

436,839

13-Jun-2017

02:14

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Δεν ισχύει

400,019

13-Jun-2017

02:15

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Δεν ισχύει

203

13-Jun-2017

02:15

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Δεν ισχύει

5,536

13-Jun-2017

02:14

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Δεν ισχύει

11,175

13-Jun-2017

02:14

Layouts.mas

Layouts.master

Δεν ισχύει

13,244

13-Jun-2017

02:15

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Δεν ισχύει

24,335

13-Jun-2017

02:15

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Δεν ισχύει

5,004

13-Jun-2017

02:15

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Δεν ισχύει

13,587

13-Jun-2017

02:15

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Δεν ισχύει

2,064

13-Jun-2017

02:14

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Δεν ισχύει

895

13-Jun-2017

02:14

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Δεν ισχύει

471

12-Jun-2017

18:57

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Δεν ισχύει

479

12-Jun-2017

18:57

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Δεν ισχύει

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Δεν ισχύει

171

13-Jun-2017

23:48

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Δεν ισχύει

501

12-Jun-2017

18:57

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Δεν ισχύει

510

12-Jun-2017

18:57

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Δεν ισχύει

484

12-Jun-2017

18:57

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Δεν ισχύει

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Δεν ισχύει

504

12-Jun-2017

18:57

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Δεν ισχύει

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Δεν ισχύει

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Δεν ισχύει

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Δεν ισχύει

433

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Δεν ισχύει

355

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Δεν ισχύει

363

12-Jun-2017

18:57

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Δεν ισχύει

356

12-Jun-2017

18:57

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Δεν ισχύει

600

12-Jun-2017

18:57

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Δεν ισχύει

462

12-Jun-2017

18:57

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Δεν ισχύει

481

12-Jun-2017

18:57

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Δεν ισχύει

604

12-Jun-2017

18:57

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Δεν ισχύει

604

12-Jun-2017

18:57

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Δεν ισχύει

464

13-Jun-2017

23:48

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Δεν ισχύει

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Δεν ισχύει

540

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Δεν ισχύει

577

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Δεν ισχύει

540

13-Jun-2017

23:48

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Δεν ισχύει

482

12-Jun-2017

18:57

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Δεν ισχύει

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Δεν ισχύει

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Δεν ισχύει

468

13-Jun-2017

23:48

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Δεν ισχύει

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Δεν ισχύει

502

13-Jun-2017

23:48

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Δεν ισχύει

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Δεν ισχύει

468

12-Jun-2017

18:57

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Δεν ισχύει

502

12-Jun-2017

18:57

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Δεν ισχύει

337

12-Jun-2017

18:57

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Δεν ισχύει

377

13-Jun-2017

23:48

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Δεν ισχύει

323

12-Jun-2017

18:57

Link.gif

Link.gif

Δεν ισχύει

359

13-Jun-2017

23:48

Listdata.svc

Listdata.svc

Δεν ισχύει

392

13-Jun-2017

02:14

Listedit.asx

Listedit.aspx

Δεν ισχύει

47,609

13-Jun-2017

02:15

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Δεν ισχύει

46,078

13-Jun-2017

02:15

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Δεν ισχύει

155

13-Jun-2017

02:15

Listform.asx

Listform.aspx

Δεν ισχύει

871

13-Jun-2017

02:15

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Δεν ισχύει

11,979

13-Jun-2017

02:15

Lists.amx

Lists.asmx

Δεν ισχύει

87

13-Jun-2017

02:14

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,283

13-Jun-2017

02:14

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Δεν ισχύει

73,094

13-Jun-2017

02:14

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Δεν ισχύει

25,282

13-Jun-2017

02:15

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Δεν ισχύει

420

13-Jun-2017

23:48

Login.asx

Login.aspx

Δεν ισχύει

2,598

13-Jun-2017

02:14

Logusage.asx

Logusage.aspx

Δεν ισχύει

14,424

13-Jun-2017

02:14

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Δεν ισχύει

4,915

13-Jun-2017

02:14

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Δεν ισχύει

62,369

13-Jun-2017

02:15

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Δεν ισχύει

402

13-Jun-2017

23:48

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Δεν ισχύει

375

13-Jun-2017

23:48

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Δεν ισχύει

409

13-Jun-2017

23:48

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Δεν ισχύει

396

13-Jun-2017

23:48

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Δεν ισχύει

390

13-Jun-2017

23:48

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Δεν ισχύει

422

13-Jun-2017

23:48

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Δεν ισχύει

385

13-Jun-2017

23:48

Managea.asx

Managea.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Δεν ισχύει

5,485

13-Jun-2017

02:14

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Δεν ισχύει

6,684

13-Jun-2017

02:14

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Δεν ισχύει

4,613

13-Jun-2017

02:14

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Δεν ισχύει

11,768

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Δεν ισχύει

9,523

13-Jun-2017

02:15

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Δεν ισχύει

10,409

13-Jun-2017

02:15

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Δεν ισχύει

9,277

13-Jun-2017

02:15

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Δεν ισχύει

13,582

13-Jun-2017

02:15

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Δεν ισχύει

9,289

13-Jun-2017

02:14

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Δεν ισχύει

5,952

13-Jun-2017

02:14

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Δεν ισχύει

3,273

13-Jun-2017

02:14

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Δεν ισχύει

4,571

13-Jun-2017

02:15

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Δεν ισχύει

4,911

13-Jun-2017

02:15

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Δεν ισχύει

7,972

13-Jun-2017

02:14

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Δεν ισχύει

18,002

13-Jun-2017

02:14

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Δεν ισχύει

4,743

13-Jun-2017

02:14

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Δεν ισχύει

6,911

13-Jun-2017

02:14

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Δεν ισχύει

4,334

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Δεν ισχύει

37,816

13-Jun-2017

02:14

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Δεν ισχύει

15,210

13-Jun-2017

02:14

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Δεν ισχύει

1,619

13-Jun-2017

02:14

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Δεν ισχύει

2,172

13-Jun-2017

02:14

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Δεν ισχύει

2,645

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Δεν ισχύει

5,361

13-Jun-2017

02:14

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Δεν ισχύει

5,337

13-Jun-2017

02:15

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Δεν ισχύει

5,003

13-Jun-2017

02:14

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Δεν ισχύει

4,957

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Δεν ισχύει

3,598

13-Jun-2017

02:14

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Δεν ισχύει

3,598

13-Jun-2017

02:15

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Δεν ισχύει

3,603

13-Jun-2017

02:14

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Δεν ισχύει

3,603

13-Jun-2017

02:15

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Δεν ισχύει

2,567

13-Jun-2017

02:14

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Δεν ισχύει

4,742

13-Jun-2017

02:15

Meetings.amx

Meetings.asmx

Δεν ισχύει

90

13-Jun-2017

02:14

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,307

13-Jun-2017

02:14

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Δεν ισχύει

26,921

13-Jun-2017

02:14

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Δεν ισχύει

101,574

13-Jun-2017

02:14

Menu.htc

Menu.htc

Δεν ισχύει

21,872

13-Jun-2017

02:14

Menubar.htc

Menubar.htc

Δεν ισχύει

13,961

13-Jun-2017

02:14

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Δεν ισχύει

172

13-Jun-2017

02:15

Metrics.asx

Metrics.aspx

Δεν ισχύει

15,273

13-Jun-2017

02:14

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4893.1000

1,211,136

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

13-Jun-2017

02:13

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

13-Jun-2017

02:14

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

13-Jun-2017

02:14

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4929.1000

659,200

13-Jun-2017

02:14

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4937.1000

1,487,184

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4945.1000

506,088

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4945.1000

441,592

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4945.1000

440,592

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-Jun-2017

02:15

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Δεν ισχύει

227,980

13-Jun-2017

02:14

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13-Jun-2017

02:15

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4945.1000

26,820,304

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13-Jun-2017

02:15

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-Jun-2017

02:15

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

13-Jun-2017

02:14

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4921.1000

1,266,432

13-Jun-2017

02:14

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13-Jun-2017

02:14

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13-Jun-2017

02:14

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-Jun-2017

02:14

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13-Jun-2017

02:14

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

13-Jun-2017

02:14

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4939.1000

187,168

13-Jun-2017

02:14

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Δεν ισχύει

90,792

13-Jun-2017

02:15

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

13-Jun-2017

02:15

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4897.1000

479,520

13-Jun-2017

02:15

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13-Jun-2017

02:15

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4945.1000

1,427,792

13-Jun-2017

02:14

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

13-Jun-2017

02:14

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-Jun-2017

02:14

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13-Jun-2017

02:14

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13-Jun-2017

02:15

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

13-Jun-2017

02:15

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

13-Jun-2017

23:48

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

13-Jun-2017

02:14

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas

Minimal.master

Δεν ισχύει

8,825

13-Jun-2017

02:14

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Δεν ισχύει

8,825

13-Jun-2017

02:14

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Δεν ισχύει

5,738

13-Jun-2017

02:15

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Δεν ισχύει

5,836

13-Jun-2017

02:15

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Δεν ισχύει

5,456

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Δεν ισχύει

11,725

13-Jun-2017

02:15

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Δεν ισχύει

12,291

13-Jun-2017

02:15

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Δεν ισχύει

1,315

13-Jun-2017

02:14

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Δεν ισχύει

67,472

13-Jun-2017

02:14

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Δεν ισχύει

2,731

13-Jun-2017

02:14

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Δεν ισχύει

2,737

13-Jun-2017

02:14

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Δεν ισχύει

4,163

13-Jun-2017

02:15

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Δεν ισχύει

2,163

13-Jun-2017

02:14

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Δεν ισχύει

3,075

13-Jun-2017

02:14

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Δεν ισχύει

59,856

13-Jun-2017

02:14

Mquery.js

Mquery.js

Δεν ισχύει

22,239

13-Jun-2017

02:14

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Δεν ισχύει

506

13-Jun-2017

02:14

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Δεν ισχύει

483

13-Jun-2017

02:14

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Δεν ισχύει

487

13-Jun-2017

02:14

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13-Jun-2017

02:13

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13-Jun-2017

02:14

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:13

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-Jun-2017

02:14

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Δεν ισχύει

498

13-Jun-2017

02:14

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Δεν ισχύει

733

13-Jun-2017

02:14

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Δεν ισχύει

739

13-Jun-2017

02:14

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Δεν ισχύει

799

13-Jun-2017

02:14

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Δεν ισχύει

492

13-Jun-2017

02:14

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Δεν ισχύει

495

13-Jun-2017

02:14

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Δεν ισχύει

475

13-Jun-2017

02:14

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Δεν ισχύει

197

13-Jun-2017

23:48

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Δεν ισχύει

193

13-Jun-2017

23:48

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Δεν ισχύει

137

13-Jun-2017

23:48

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Δεν ισχύει

396

13-Jun-2017

23:48

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Δεν ισχύει

377

13-Jun-2017

23:48

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Δεν ισχύει

390

13-Jun-2017

23:48

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Δεν ισχύει

197

13-Jun-2017

23:48

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Δεν ισχύει

1,050

13-Jun-2017

02:14

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Δεν ισχύει

3,521

13-Jun-2017

02:15

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Δεν ισχύει

4,724

13-Jun-2017

02:14

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Δεν ισχύει

14,042

13-Jun-2017

02:15

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Δεν ισχύει

26,950

13-Jun-2017

02:14

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Δεν ισχύει

30,580

13-Jun-2017

02:14

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Δεν ισχύει

27,509

13-Jun-2017

02:14

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Δεν ισχύει

5,239

13-Jun-2017

02:15

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Δεν ισχύει

13,142

13-Jun-2017

02:15

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Δεν ισχύει

6,818

13-Jun-2017

02:14

Navitem.asc

Navitem.ascx

Δεν ισχύει

99

13-Jun-2017

02:14

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Δεν ισχύει

7,337

13-Jun-2017

02:15

New.asx

New.aspx

Δεν ισχύει

61,372

13-Jun-2017

02:15

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Δεν ισχύει

6,664

13-Jun-2017

02:14

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Δεν ισχύει

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Δεν ισχύει

7,208

13-Jun-2017

02:14

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Δεν ισχύει

2,762

13-Jun-2017

02:14

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Δεν ισχύει

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Δεν ισχύει

6,557

13-Jun-2017

02:15

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Δεν ισχύει

4,796

13-Jun-2017

02:14

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Δεν ισχύει

19,741

13-Jun-2017

02:15

Newlink.asx

Newlink.aspx

Δεν ισχύει

9,284

13-Jun-2017

02:15

Newmws.asx

Newmws.aspx

Δεν ισχύει

18,858

13-Jun-2017

02:14

Newnav.asx

Newnav.aspx

Δεν ισχύει

6,130

13-Jun-2017

02:15

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Δεν ισχύει

4,197

13-Jun-2017

02:14

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Δεν ισχύει

2,777

13-Jun-2017

02:14

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Δεν ισχύει

18,686

13-Jun-2017

02:15

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Δεν ισχύει

10,513

13-Jun-2017

02:15

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Δεν ισχύει

2,570

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Δεν ισχύει

101,533

13-Jun-2017

02:14

Non_ie.js

Non_ie.js

Δεν ισχύει

59,623

13-Jun-2017

02:14

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Δεν ισχύει

11,676

13-Jun-2017

02:15

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Δεν ισχύει

2,196

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Δεν ισχύει

13,569

13-Jun-2017

02:14

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Δεν ισχύει

7,585

13-Jun-2017

02:14

Offline.js

Offline.js

Δεν ισχύει

3,595

13-Jun-2017

02:14

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4919.1000

1,492,296

13-Jun-2017

02:14

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

13-Jun-2017

02:14

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Δεν ισχύει

13,658

13-Jun-2017

02:14

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13-Jun-2017

02:14

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Δεν ισχύει

89

13-Jun-2017

02:14

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Jun-2017

02:14

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4945.1000

2,625,280

13-Jun-2017

02:14

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

13-Jun-2017

02:14

Openfold.gif

Openfold.gif

Δεν ισχύει

142

12-Jun-2017

18:57

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Δεν ισχύει

45,025

13-Jun-2017

02:14

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Δεν ισχύει

29,416

13-Jun-2017

02:14

Oslo.prev

Oslo.preview

Δεν ισχύει

10,159

13-Jun-2017

02:14

Owners.asx

Owners.aspx

Δεν ισχύει

5,602

13-Jun-2017

02:14

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Δεν ισχύει

510,574

13-Jun-2017

02:14

Ows.js

Ows.js

Δεν ισχύει

265,076

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Δεν ισχύει

9,579

13-Jun-2017

02:14

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Δεν ισχύει

6,113

13-Jun-2017

02:14

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Δεν ισχύει

481

13-Jun-2017

02:14

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Δεν ισχύει

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Δεν ισχύει

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Δεν ισχύει

5,247

13-Jun-2017

02:14

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Δεν ισχύει

5,249

13-Jun-2017

02:14

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Δεν ισχύει

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Δεν ισχύει

5,251

13-Jun-2017

02:14

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Δεν ισχύει

5,248

13-Jun-2017

02:14

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Δεν ισχύει

5,250

13-Jun-2017

02:14

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Δεν ισχύει

5,248

13-Jun-2017

02:14

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Δεν ισχύει

5,243

13-Jun-2017

02:14

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Δεν ισχύει

5,246

13-Jun-2017

02:14

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Δεν ισχύει

5,245

13-Jun-2017

02:14

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Δεν ισχύει

3,110

13-Jun-2017

02:14

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Δεν ισχύει

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Δεν ισχύει

3,122

13-Jun-2017

02:14

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Δεν ισχύει

3,121

13-Jun-2017

02:14

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Δεν ισχύει

3,116

13-Jun-2017

02:14

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Δεν ισχύει

3,118

13-Jun-2017

02:14

Password.asx

Password.aspx

Δεν ισχύει

8,483

13-Jun-2017

02:15

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Δεν ισχύει

8,443

13-Jun-2017

02:14

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Δεν ισχύει

7,284

13-Jun-2017

02:14

People.amx

People.asmx

Δεν ισχύει

88

13-Jun-2017

02:14

People.asx

People.aspx

Δεν ισχύει

22,688

13-Jun-2017

02:15

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Δεν ισχύει

1,285

13-Jun-2017

02:14

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Δεν ισχύει

9,093

13-Jun-2017

02:14

Perms.amx

Permissions.asmx

Δεν ισχύει

94

13-Jun-2017

02:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,315

13-Jun-2017

02:14

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Δεν ισχύει

13,698

13-Jun-2017

02:14

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Δεν ισχύει

18,411

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx

Picker.aspx

Δεν ισχύει

7,885

13-Jun-2017

02:15

Picker.asx_14

Picker.aspx

Δεν ισχύει

8,613

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Δεν ισχύει

8,912

13-Jun-2017

02:15

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Δεν ισχύει

8,739

13-Jun-2017

02:15

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Δεν ισχύει

85,910

13-Jun-2017

02:14

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Δεν ισχύει

126,114

13-Jun-2017

02:15

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Δεν ισχύει

3

13-Jun-2017

02:15

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Δεν ισχύει

16,089

13-Jun-2017

02:14

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Δεν ισχύει

8,700

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Δεν ισχύει

590

13-Jun-2017

02:14

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Δεν ισχύει

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12.496

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Δεν ισχύει

590

13-Jun-2017

02:14

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Δεν ισχύει

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Δεν ισχύει

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Δεν ισχύει

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Δεν ισχύει

592

13-Jun-2017

02:14

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Δεν ισχύει

597

13-Jun-2017

02:14

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Δεν ισχύει

605

13-Jun-2017

02:14

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Δεν ισχύει

611

13-Jun-2017

02:14

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12.496

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Δεν ισχύει

590

13-Jun-2017

02:14

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-Jun-2017

02:14

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Δεν ισχύει

595

13-Jun-2017

02:14

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Δεν ισχύει

601

13-Jun-2017

02:14

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Δεν ισχύει

599

13-Jun-2017

02:14

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Δεν ισχύει

606

13-Jun-2017

02:14

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Δεν ισχύει

600

13-Jun-2017

02:14

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Δεν ισχύει

593

13-Jun-2017

02:14

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-Jun-2017

02:14

Polc.asx

Policy.aspx

Δεν ισχύει

14,387

13-Jun-2017

02:14

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Δεν ισχύει

7,109

13-Jun-2017

02:14

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Δεν ισχύει

116,092

13-Jun-2017

02:14

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Δεν ισχύει

116,100

13-Jun-2017

02:14

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Δεν ισχύει

10,688

13-Jun-2017

02:14

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Δεν ισχύει

10,142

13-Jun-2017

02:14

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Δεν ισχύει

12,411

13-Jun-2017

02:14

Popup.mas

Popup.master

Δεν ισχύει

3,088

13-Jun-2017

02:15

Portal.asx

Portal.aspx

Δεν ισχύει

9,896

13-Jun-2017

02:15

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Δεν ισχύει

3,153

13-Jun-2017

02:14

Privacy.asx

Privacy.aspx

Δεν ισχύει

8,269

13-Jun-2017

02:14

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Δεν ισχύει

16,270

13-Jun-2017

02:15

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Δεν ισχύει

16,037

13-Jun-2017

02:15

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Δεν ισχύει

1,605

13-Jun-2017

02:15

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Δεν ισχύει

878

13-Jun-2017

23:48

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Δεν ισχύει

5,393

13-Jun-2017

02:15

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

13-Jun-2017

02:14

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Δεν ισχύει

273

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

13-Jun-2017

02:14

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Δεν ισχύει

273

13-Jun-2017

02:14

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Δεν ισχύει

181

13-Jun-2017

02:14

Pubback.asx

Publishback.aspx

Δεν ισχύει

4,934

13-Jun-2017

02:15

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Δεν ισχύει

10,886

13-Jun-2017

02:15

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Δεν ισχύει

217,711

13-Jun-2017

02:15

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Δεν ισχύει

199,982

13-Jun-2017

02:15

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Δεν ισχύει

130,124

13-Jun-2017

02:14

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Δεν ισχύει

69,543

13-Jun-2017

02:14

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Δεν ισχύει

8,030

13-Jun-2017

02:15

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Δεν ισχύει

3,208

13-Jun-2017

02:14

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Δεν ισχύει

6,023

13-Jun-2017

02:15

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Δεν ισχύει

3,790

13-Jun-2017

02:14

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Δεν ισχύει

16,593

13-Jun-2017

02:15

Reghost.asx

Reghost.aspx

Δεν ισχύει

7,879

13-Jun-2017

02:15

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Δεν ισχύει

21,661

13-Jun-2017

02:15

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Δεν ισχύει

4,058

13-Jun-2017

02:14

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Δεν ισχύει

10,073

13-Jun-2017

02:15

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Δεν ισχύει

1,762

13-Jun-2017

02:15

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Δεν ισχύει

1,771

13-Jun-2017

02:15

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Δεν ισχύει

8,676

13-Jun-2017

02:14

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Δεν ισχύει

16,619

13-Jun-2017

02:14

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Δεν ισχύει

3,946

13-Jun-2017

02:15

Reorder.asx

Reorder.aspx

Δεν ισχύει

11,743

13-Jun-2017

02:15

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,259

13-Jun-2017

02:14

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Δεν ισχύει

3,272

13-Jun-2017

02:14

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Δεν ισχύει

4,357

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Δεν ισχύει

3,860

13-Jun-2017

02:15

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Δεν ισχύει

3,750

13-Jun-2017

02:15

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Δεν ισχύει

2,625

13-Jun-2017

02:14

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Δεν ισχύει

6,562

13-Jun-2017

02:15

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Δεν ισχύει

6,425

13-Jun-2017

02:15

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Δεν ισχύει

7,673

13-Jun-2017

02:15

Isswfresources.resx

Resources.resx

Δεν ισχύει

2,072

13-Jun-2017

02:15

Restore.asx

Restore.aspx

Δεν ισχύει

16,105

13-Jun-2017

02:14

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Δεν ισχύει

22,878

13-Jun-2017

02:14

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Δεν ισχύει

7,381

13-Jun-2017

02:14

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Δεν ισχύει

6,160

13-Jun-2017

02:15

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Δεν ισχύει

6,497

13-Jun-2017

02:15

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Δεν ισχύει

4,614

13-Jun-2017

02:15

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Δεν ισχύει

46,291

13-Jun-2017

02:14

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Δεν ισχύει

19,190

13-Jun-2017

02:14

Role.asx

Role.aspx

Δεν ισχύει

11,001

13-Jun-2017

02:15

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Δεν ισχύει

3,480

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Δεν ισχύει

10,212

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Δεν ισχύει

3,199

13-Jun-2017

02:15

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Δεν ισχύει

3,153

13-Jun-2017

02:15

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Δεν ισχύει

8,044

13-Jun-2017

02:15

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Δεν ισχύει

4,696

13-Jun-2017

02:15

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Δεν ισχύει

8,570

13-Jun-2017

02:14

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Δεν ισχύει

5,198

13-Jun-2017

02:15

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Δεν ισχύει

17,496

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Δεν ισχύει

3,583

13-Jun-2017

02:15

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Δεν ισχύει

7,063

13-Jun-2017

02:14

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Δεν ισχύει

28,102

13-Jun-2017

02:14

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Δεν ισχύει

200

13-Jun-2017

02:15

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Δεν ισχύει

11,428

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Δεν ισχύει

5,674

13-Jun-2017

02:15

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Δεν ισχύει

6,013

13-Jun-2017

02:15

Seattle.mas

Seattle.master

Δεν ισχύει

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Δεν ισχύει

29,925

13-Jun-2017

02:14

Seattle.prev

Seattle.preview

Δεν ισχύει

10,725

13-Jun-2017

02:14

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Δεν ισχύει

443

13-Jun-2017

02:14

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Δεν ισχύει

5,141

13-Jun-2017

02:14

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Δεν ισχύει

6,801

13-Jun-2017

02:14

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Δεν ισχύει

5,398

13-Jun-2017

02:14

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Δεν ισχύει

3,916

13-Jun-2017

02:14

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Δεν ισχύει

5,358

13-Jun-2017

02:14

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Δεν ισχύει

8,606

13-Jun-2017

02:14

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Δεν ισχύει

4,908

13-Jun-2017

02:14

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Δεν ισχύει

4,982

13-Jun-2017

02:14

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Δεν ισχύει

9,385

13-Jun-2017

02:14

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Δεν ισχύει

8,459

13-Jun-2017

02:14

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Δεν ισχύει

5,356

13-Jun-2017

02:14

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Δεν ισχύει

12,745

13-Jun-2017

02:15

Server.asx

Server.aspx

Δεν ισχύει

9,131

13-Jun-2017

02:14

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Δεν ισχύει

4,890

13-Jun-2017

02:14

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Δεν ισχύει

4,334

13-Jun-2017

02:14

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Δεν ισχύει

2,991

13-Jun-2017

02:14

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Δεν ισχύει

4,443

13-Jun-2017

02:14

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Δεν ισχύει

4,034

13-Jun-2017

02:14

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Δεν ισχύει

10,169

13-Jun-2017

02:14

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Δεν ισχύει

4,101

13-Jun-2017

02:14

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Δεν ισχύει

8,692

13-Jun-2017

02:14

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Δεν ισχύει

7,059

13-Jun-2017

02:14

Setanon.asx

Setanon.aspx

Δεν ισχύει

12,399

13-Jun-2017

02:15

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Δεν ισχύει

7,631

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx

Settings.aspx

Δεν ισχύει

3,673

13-Jun-2017

02:15

Settings.asx_14

Settings.aspx

Δεν ισχύει

9,565

13-Jun-2017

02:15

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

13-Jun-2017

02:13

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Δεν ισχύει

212

13-Jun-2017

02:15

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Δεν ισχύει

212

13-Jun-2017

02:15

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Δεν ισχύει

94

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,297

13-Jun-2017

02:14

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Δεν ισχύει

4,036

13-Jun-2017

02:14

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Δεν ισχύει

5,297

13-Jun-2017

02:15

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Δεν ισχύει

9,838

13-Jun-2017

02:14

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Δεν ισχύει

6,974

13-Jun-2017

02:14

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Δεν ισχύει

6,769

13-Jun-2017

02:15

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Δεν ισχύει

98

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,349

13-Jun-2017

02:14

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Δεν ισχύει

25,799

13-Jun-2017

02:14

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Δεν ισχύει

13,976

13-Jun-2017

02:14

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Δεν ισχύει

61,362

13-Jun-2017

02:14

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Δεν ισχύει

18.000

13-Jun-2017

02:14

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Δεν ισχύει

71,639

13-Jun-2017

02:14

Sharing.js

Sharing.js

Δεν ισχύει

27,124

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Δεν ισχύει

689

13-Jun-2017

02:14

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Δεν ισχύει

8,832

13-Jun-2017

02:14

Signout.asx

Signout.aspx

Δεν ισχύει

1,509

13-Jun-2017

02:15

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Δεν ισχύει

689

13-Jun-2017

02:14

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Δεν ισχύει

8,816

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Δεν ισχύει

7,950

13-Jun-2017

02:14

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Δεν ισχύει

669

13-Jun-2017

02:14

Simple.mas

Simple.master

Δεν ισχύει

10,243

13-Jun-2017

02:15

Simpv4.mas

Simplev4.master

Δεν ισχύει

6,530

13-Jun-2017

02:15

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Δεν ισχύει

12,299

13-Jun-2017

02:14

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Δεν ισχύει

10,242

13-Jun-2017

02:14

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Δεν ισχύει

10,522

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Δεν ισχύει

9,189

13-Jun-2017

02:14

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Δεν ισχύει

3,632

13-Jun-2017

02:14

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Δεν ισχύει

90

13-Jun-2017

02:14

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Δεν ισχύει

1,289

13-Jun-2017

02:14

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Δεν ισχύει

36,711

13-Jun-2017

02:14

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Δεν ισχύει

3,918

13-Jun-2017

02:15

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Δεν ισχύει

3,915

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Δεν ισχύει

4,054

13-Jun-2017

02:15

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Δεν ισχύει

4,054

13-Jun-2017

02:15

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Δεν ισχύει

24,323

13-Jun-2017

02:14

Siterss.asx

Siterss.aspx

Δεν ισχύει

10,595

13-Jun-2017

02:15

Sites.amx

Sites.asmx

Δεν ισχύει

87

13-Jun-2017

02:14

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,283

13-Jun-2017

02:14

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Δεν ισχύει

13,639

13-Jun-2017

02:15

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Δεν ισχύει

22,976

13-Jun-2017

02:14

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

5,373

13-Jun-2017

02:15

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Δεν ισχύει

5,416

13-Jun-2017

02:15

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Δεν ισχύει

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Δεν ισχύει

1,135

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Δεν ισχύει

808

13-Jun-2017

02:14

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Δεν ισχύει

808

13-Jun-2017

02:14

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Δεν ισχύει

8,418

13-Jun-2017

02:15

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Δεν ισχύει

8,418

13-Jun-2017

02:15

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Δεν ισχύει

4,133

13-Jun-2017

02:14

Solns.asx

Solutions.aspx

Δεν ισχύει

4,786

13-Jun-2017

02:14

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Δεν ισχύει

10,835

13-Jun-2017

02:14

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Δεν ισχύει

10,912

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Δεν ισχύει

73,924

13-Jun-2017

02:14

Sp.core.js

Sp.core.js

Δεν ισχύει

40,446

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Δεν ισχύει

114,154

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Δεν ισχύει

67,895

13-Jun-2017

02:14

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Δεν ισχύει

5,825

13-Jun-2017

02:15

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Δεν ισχύει

255

13-Jun-2017

02:15

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Δεν ισχύει

1,003,664

13-Jun-2017

02:14

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Δεν ισχύει

575,930

13-Jun-2017

02:15

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Δεν ισχύει

40,770

13-Jun-2017

02:14

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Δεν ισχύει

24,528

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Δεν ισχύει

55,563

13-Jun-2017

02:14

Sp.init.js

Sp.init.js

Δεν ισχύει

32,205

13-Jun-2017

02:14

Sp.js

Sp.js

Δεν ισχύει

625,904

13-Jun-2017

02:14

Sp.js_14

Sp.js

Δεν ισχύει

390,757

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Δεν ισχύει

16,415

13-Jun-2017

02:15

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Δεν ισχύει

249

13-Jun-2017

02:15

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Δεν ισχύει

15,227

13-Jun-2017

02:14

Spmap.js

Sp.map.js

Δεν ισχύει

8,235

13-Jun-2017

02:14

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Δεν ισχύει

34,379

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Δεν ισχύει

81,201

13-Jun-2017

02:14

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Δεν ισχύει

51,540

13-Jun-2017

02:14

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Δεν ισχύει

73,515

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Δεν ισχύει

363,159

13-Jun-2017

02:14

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Δεν ισχύει

325,227

13-Jun-2017

02:15

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Δεν ισχύει

224,039

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Δεν ισχύει

185,617

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Δεν ισχύει

110,347

13-Jun-2017

02:15

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Δεν ισχύει

111,493

13-Jun-2017

02:14

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Δεν ισχύει

68,791

13-Jun-2017

02:15

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Δεν ισχύει

422,096

13-Jun-2017

02:14

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Δεν ισχύει

293,843

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Δεν ισχύει

18,342

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Δεν ισχύει

11,378

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Δεν ισχύει

42,395

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Δεν ισχύει

26,257

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Δεν ισχύει

277,389

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Δεν ισχύει

144,873

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Δεν ισχύει

10,163

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Δεν ισχύει

6,953

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Δεν ισχύει

16,063

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Δεν ισχύει

11,315

13-Jun-2017

02:14

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Δεν ισχύει

50,644

13-Jun-2017

02:14

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Δεν ισχύει

31,017

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Δεν ισχύει

99,428

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Δεν ισχύει

52,107

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Δεν ισχύει

55,987

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Δεν ισχύει

38,359

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Δεν ισχύει

69,292

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Δεν ισχύει

40,375

13-Jun-2017

02:14

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Δεν ισχύει

136,871

13-Jun-2017

02:14

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Δεν ισχύει

82,361

13-Jun-2017

02:14

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Δεν ισχύει

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Δεν ισχύει

27,973

13-Jun-2017

02:14

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Δεν ισχύει

27,858

13-Jun-2017

02:14

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Δεν ισχύει

17,478

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Δεν ισχύει

1,011,380

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Δεν ισχύει

594,574

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Δεν ισχύει

584,098

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Δεν ισχύει

365,926

13-Jun-2017

02:15

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Δεν ισχύει

65,203

13-Jun-2017

02:14

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Δεν ισχύει

40,240

13-Jun-2017

02:14

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Δεν ισχύει

433,941

13-Jun-2017

02:14

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Δεν ισχύει

239,788

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Δεν ισχύει

58,451

13-Jun-2017

02:14

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Δεν ισχύει

34,083

13-Jun-2017

02:14

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Δεν ισχύει

359,721

13-Jun-2017

02:15

Spcf.asx

Spcf.aspx

Δεν ισχύει

19,428

13-Jun-2017

02:15

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Δεν ισχύει

115

13-Jun-2017

02:14

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Δεν ισχύει

110

13-Jun-2017

02:14

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Δεν ισχύει

12,854

13-Jun-2017

02:15

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Δεν ισχύει

11,428

13-Jun-2017

02:14

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Δεν ισχύει

29,238

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Δεν ισχύει

182,686

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Δεν ισχύει

39,173

13-Jun-2017

02:15

Spgantt.js

Spgantt.js

Δεν ισχύει

65,737

13-Jun-2017

02:14

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Δεν ισχύει

19,338

13-Jun-2017

02:15

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Δεν ισχύει

7,321

13-Jun-2017

02:14

Spgridvw.js

Spgridview.js

Δεν ισχύει

4,593

13-Jun-2017

02:14

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13-Jun-2017

02:14

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Δεν ισχύει

42,064

13-Jun-2017

02:14

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,319

13-Jun-2017

02:14

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Δεν ισχύει

8,629

13-Jun-2017

02:14

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Δεν ισχύει

476

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13-Jun-2017

02:14

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Δεν ισχύει

644

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Δεν ισχύει

654

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13-Jun-2017

02:14

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Δεν ισχύει

644

13-Jun-2017

02:14

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Δεν ισχύει

10,067

13-Jun-2017

02:15

Start.asx

Start.aspx

Δεν ισχύει

1,048

13-Jun-2017

02:15

Start.debug.js

Start.debug.js

Δεν ισχύει

174,744

13-Jun-2017

02:14

Start.js

Start.js

Δεν ισχύει

95,780

13-Jun-2017

02:14

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Δεν ισχύει

14,510

13-Jun-2017

02:14

Store.sql

Store.sql

Δεν ισχύει

6,502,682

13-Jun-2017

02:14

Storefront.asx

Storefront.aspx

Δεν ισχύει

4,349

13-Jun-2017

02:15

Storeup.sql

Storeup.sql

Δεν ισχύει

512,275

13-Jun-2017

02:14

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Δεν ισχύει

131

13-Jun-2017

02:14

Storman.asx

Storman.aspx

Δεν ισχύει

10,595

13-Jun-2017

02:15

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13-Jun-2017

02:14

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Δεν ισχύει

272

13-Jun-2017

02:14

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13-Jun-2017

02:14

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4911.1000

553,728

13-Jun-2017

02:14

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4945.1000

3,918,080

13-Jun-2017

02:14

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Δεν ισχύει

10,435

13-Jun-2017

02:15

Subedit.asx

Subedit.aspx

Δεν ισχύει

14,784

13-Jun-2017

02:15

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Δεν ισχύει

156

13-Jun-2017

02:14

Subnew.asx

Subnew.aspx

Δεν ισχύει

15,223

13-Jun-2017

02:15

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Δεν ισχύει

33,788

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Δεν ισχύει

367

13-Jun-2017

02:14

Success.asx

Success.aspx

Δεν ισχύει

3,172

13-Jun-2017

02:15

Successp.asx

Successpopup.aspx

Δεν ισχύει

3,735

13-Jun-2017

02:14

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Δεν ισχύει

32,558

13-Jun-2017

02:14

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Δεν ισχύει

13,795

13-Jun-2017

02:14

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Δεν ισχύει

3.200

13-Jun-2017

02:14

Survedit.asx

Survedit.aspx

Δεν ισχύει

37,673

13-Jun-2017

02:15

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Δεν ισχύει

36,103

13-Jun-2017

02:15

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Δεν ισχύει

11,735

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Δεν ισχύει

12.621

13-Jun-2017

02:14

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

8,942

13-Jun-2017

02:14

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Δεν ισχύει

8,178

13-Jun-2017

02:14

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Δεν ισχύει

6,769

13-Jun-2017

02:14

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Δεν ισχύει

4,633

13-Jun-2017

02:14

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Δεν ισχύει

13,499

13-Jun-2017

02:14

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Δεν ισχύει

6,798

13-Jun-2017

02:14

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Δεν ισχύει

12,183

13-Jun-2017

02:14

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Δεν ισχύει

11,081

13-Jun-2017

02:14

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Δεν ισχύει

3,028

13-Jun-2017

02:14

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Δεν ισχύει

3,562

13-Jun-2017

02:14

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Δεν ισχύει

12,268

13-Jun-2017

02:14

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

7,749

13-Jun-2017

02:14

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Δεν ισχύει

3,645

13-Jun-2017

02:14

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Δεν ισχύει

8,491

13-Jun-2017

02:14

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Δεν ισχύει

4,495

13-Jun-2017

02:14

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Δεν ισχύει

4,069

13-Jun-2017

02:14

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Δεν ισχύει

6,403

13-Jun-2017

02:14

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Δεν ισχύει

6,296

13-Jun-2017

02:14

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Δεν ισχύει

11,323

13-Jun-2017

02:14

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Δεν ισχύει

10,735

13-Jun-2017

02:14

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Δεν ισχύει

5,705

13-Jun-2017

02:14

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Δεν ισχύει

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Δεν ισχύει

2,637

13-Jun-2017

02:14

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Δεν ισχύει

9,478

13-Jun-2017

02:14

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Δεν ισχύει

27,508

13-Jun-2017

02:14

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Δεν ισχύει

8,814

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

16,234

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Δεν ισχύει

16,454

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Δεν ισχύει

10,289

13-Jun-2017

02:14

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Δεν ισχύει

13,386

13-Jun-2017

02:14

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Δεν ισχύει

6,189

13-Jun-2017

02:14

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Δεν ισχύει

5,272

13-Jun-2017

02:15

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Δεν ισχύει

207

13-Jun-2017

02:15

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Δεν ισχύει

28,675

13-Jun-2017

02:15

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Δεν ισχύει

1,339

13-Jun-2017

02:15

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Δεν ισχύει

36,906

13-Jun-2017

02:14

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Δεν ισχύει

442

13-Jun-2017

02:14

Timecard.js

Timecard.js

Δεν ισχύει

20,888

13-Jun-2017

02:14

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Δεν ισχύει

15,814

13-Jun-2017

02:15

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Δεν ισχύει

831

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Δεν ισχύει

1,842

13-Jun-2017

02:14

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Δεν ισχύει

3,420

13-Jun-2017

02:14

Timer.asx

Timer.aspx

Δεν ισχύει

8,984

13-Jun-2017

02:14

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Δεν ισχύει

5,114

13-Jun-2017

02:15

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Δεν ισχύει

8,860

13-Jun-2017

02:14

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Δεν ισχύει

8,361

13-Jun-2017

02:15

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Δεν ισχύει

2,370

13-Jun-2017

02:15

Topnav.asx

Topnav.aspx

Δεν ισχύει

7,717

13-Jun-2017

02:15

Topologyservicesvc

Topology.svc

Δεν ισχύει

347

13-Jun-2017

02:14

Topology.asc

Topologyview.ascx

Δεν ισχύει

4,091

13-Jun-2017

02:15

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Δεν ισχύει

495

13-Jun-2017

02:14

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Δεν ισχύει

3,656

13-Jun-2017

02:15

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Δεν ισχύει

27,328

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Δεν ισχύει

77,944

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Δεν ισχύει

51,708

12-Jun-2017

18:57

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Δεν ισχύει

30,976

12-Jun-2017

18:57

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Δεν ισχύει

6,276

13-Jun-2017

02:14

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Δεν ισχύει

6,082

13-Jun-2017

02:14

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Δεν ισχύει

5,541

13-Jun-2017

02:14

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Δεν ισχύει

9,818

13-Jun-2017

02:15

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Δεν ισχύει

12,032

13-Jun-2017

02:15

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Δεν ισχύει

11,239

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,294

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,911

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx

Upload.aspx

Δεν ισχύει

13,234

13-Jun-2017

02:15

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Δεν ισχύει

3,491

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,914

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Δεν ισχύει

6,141

13-Jun-2017

02:14

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Δεν ισχύει

5,914

13-Jun-2017

02:14

Usage.asx

Usage.aspx

Δεν ισχύει

7,871

13-Jun-2017

02:15

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Δεν ισχύει

81,583

13-Jun-2017

02:14

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Δεν ισχύει

6,089

13-Jun-2017

02:15

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Δεν ισχύει

3,520

13-Jun-2017

02:15

User.asx

User.aspx

Δεν ισχύει

27,691

13-Jun-2017

02:15

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Δεν ισχύει

4,299

13-Jun-2017

02:15

Useredit.asx

Useredit.aspx

Δεν ισχύει

4,175

13-Jun-2017

02:15

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Δεν ισχύει

92

13-Jun-2017

02:14

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,311

13-Jun-2017

02:14

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Δεν ισχύει

82,880

13-Jun-2017

02:14

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Δεν ισχύει

1,848

13-Jun-2017

02:15

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Δεν ισχύει

9,435

13-Jun-2017

02:14

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Δεν ισχύει

81,392

13-Jun-2017

02:14

V4.mas

V4.master

Δεν ισχύει

26,916

13-Jun-2017

02:14

V4.mas_mplib

V4.master

Δεν ισχύει

26,916

13-Jun-2017

02:14

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Δεν ισχύει

5,692

13-Jun-2017

02:14

Versions.amx

Versions.asmx

Δεν ισχύει

90

13-Jun-2017

02:14

Versions.asx

Versions.aspx

Δεν ισχύει

35,361

13-Jun-2017

02:15

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,289

13-Jun-2017

02:14

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Δεν ισχύει

9,474

13-Jun-2017

02:14

View.asx_mobile

View.aspx

Δεν ισχύει

2,424

13-Jun-2017

02:14

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Δεν ισχύει

17,212

13-Jun-2017

02:14

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Δεν ισχύει

17,275

13-Jun-2017

02:14

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Δεν ισχύει

10,960

13-Jun-2017

02:14

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Δεν ισχύει

14,303

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Δεν ισχύει

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Δεν ισχύει

3,223

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Δεν ισχύει

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Δεν ισχύει

4,994

13-Jun-2017

02:14

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Δεν ισχύει

220,325

13-Jun-2017

02:15

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Δεν ισχύει

3,747

13-Jun-2017

02:14

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Δεν ισχύει

5,199

13-Jun-2017

02:15

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Δεν ισχύει

5,046

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Δεν ισχύει

33,824

13-Jun-2017

02:15

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Δεν ισχύει

16,520

13-Jun-2017

02:15

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Δεν ισχύει

218,013

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Δεν ισχύει

2,718

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Δεν ισχύει

4,190

13-Jun-2017

02:14

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Δεν ισχύει

13,786

13-Jun-2017

02:15

Views.amx

Views.asmx

Δεν ισχύει

87

13-Jun-2017

02:14

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,283

13-Jun-2017

02:14

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Δεν ισχύει

25,520

13-Jun-2017

02:14

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Δεν ισχύει

26,314

13-Jun-2017

02:15

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Δεν ισχύει

8,912

13-Jun-2017

02:15

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Δεν ισχύει

8.991

13-Jun-2017

02:14

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Δεν ισχύει

52,139

13-Jun-2017

02:14

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Δεν ισχύει

65,273

13-Jun-2017

02:14

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Δεν ισχύει

2,059

13-Jun-2017

02:15

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Δεν ισχύει

6,028

13-Jun-2017

02:15

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Δεν ισχύει

8,803

13-Jun-2017

02:14

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Δεν ισχύει

2,986

13-Jun-2017

02:14

Appmngweb.config

Web.config

Δεν ισχύει

2,641

13-Jun-2017

02:14

Bdcserviceweb.config

Web.config

Δεν ισχύει

3,156

13-Jun-2017

02:14

Securitytokenconfig

Web.config

Δεν ισχύει

6,235

13-Jun-2017

02:14

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Δεν ισχύει

2,647

13-Jun-2017

02:14

Topologyserviceconfig

Web.config

Δεν ισχύει

1,604

13-Jun-2017

02:14

Usercodeweb.cfg

Web.config

Δεν ισχύει

1,002

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg

Web.config

Δεν ισχύει

63,069

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_forms

Web.config

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_mobile

Web.config

Δεν ισχύει

10,909

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_multilogin

Web.config

Δεν ισχύει

216

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_trust

Web.config

Δεν ισχύει

2,190

13-Jun-2017

02:14

Web.cfg_windows

Web.config

Δεν ισχύει

214

13-Jun-2017

02:14

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Δεν ισχύει

5,468

13-Jun-2017

02:14

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Δεν ισχύει

5,350

13-Jun-2017

02:14

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Δεν ισχύει

1.500

13-Jun-2017

02:15

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Δεν ισχύει

2,521

13-Jun-2017

02:14

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Δεν ισχύει

2,521

13-Jun-2017

02:14

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Δεν ισχύει

7,202

13-Jun-2017

02:15

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Δεν ισχύει

186

13-Jun-2017

02:14

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,315

13-Jun-2017

02:14

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Δεν ισχύει

56,408

13-Jun-2017

02:14

Webs.amx

Webs.asmx

Δεν ισχύει

86

13-Jun-2017

02:14

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,281

13-Jun-2017

02:14

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Δεν ισχύει

41,302

13-Jun-2017

02:14

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Δεν ισχύει

5,024

13-Jun-2017

02:14

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Δεν ισχύει

202

13-Jun-2017

02:14

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Δεν ισχύει

448

13-Jun-2017

02:14

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Δεν ισχύει

445

13-Jun-2017

02:14

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Δεν ισχύει

1,123

13-Jun-2017

02:14

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Δεν ισχύει

395

13-Jun-2017

02:14

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Δεν ισχύει

3,356

13-Jun-2017

02:14

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Δεν ισχύει

86

13-Jun-2017

02:14

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Δεν ισχύει

1,968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Δεν ισχύει

1,968

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Δεν ισχύει

1,957

13-Jun-2017

02:15

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Δεν ισχύει

1,957

13-Jun-2017

02:15

Workflow.asx

Workflow.aspx

Δεν ισχύει

25,914

13-Jun-2017

02:14

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Δεν ισχύει

6,741

13-Jun-2017

02:14

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Δεν ισχύει

1,180

13-Jun-2017

02:14

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Δεν ισχύει

5,101

13-Jun-2017

02:14

Workspce.asx

Workspce.aspx

Δεν ισχύει

8,290

13-Jun-2017

02:15

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Δεν ισχύει

47,522

13-Jun-2017

02:14

Wpadder.js

Wpadder.js

Δεν ισχύει

29,670

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Δεν ισχύει

6,894

13-Jun-2017

02:14

Wpcm.js

Wpcm.js

Δεν ισχύει

3,509

13-Jun-2017

02:14

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Δεν ισχύει

5,740

13-Jun-2017

02:15

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Δεν ισχύει

4,943

13-Jun-2017

02:15

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Δεν ισχύει

761

13-Jun-2017

02:15

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Δεν ισχύει

15,843

13-Jun-2017

02:14

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Δεν ισχύει

27,940

13-Jun-2017

02:14

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Δεν ισχύει

198

13-Jun-2017

02:15

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Δεν ισχύει

1,806

13-Jun-2017

02:14

Wss.rsx

Wss.resx

Δεν ισχύει

723,698

13-Jun-2017

02:15

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

Δεν ισχύει

13,782

13-Jun-2017

02:14

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

Δεν ισχύει

9,149

13-Jun-2017

02:14

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

Δεν ισχύει

5,855

13-Jun-2017

02:14

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Δεν ισχύει

1,448

13-Jun-2017

02:15

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Δεν ισχύει

10,901

13-Jun-2017

02:15

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4937.1000

10,398,928

13-Jun-2017

02:14

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

13-Jun-2017

02:14

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Δεν ισχύει

1,904

13-Jun-2017

02:14

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

Δεν ισχύει

2,979

13-Jun-2017

02:14

Xtp.js

Xtp.js

Δεν ισχύει

1,491

13-Jun-2017

02:14

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Δεν ισχύει

12,801

13-Jun-2017

02:15

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×