Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4092478 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ορισμένα θέματα σχετικά με τον πίνακα ιδιότητες του SharePoint στο Microsoft Word 2013.

Για παράδειγμα, όταν ένα έγγραφο έχει μετονομαστεί ή ένα έγγραφο έχει απαιτούμενες ιδιότητες, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν έχουν βρεθεί ιδιότητες του SharePoint.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα κωδικοποίησης της διεύθυνσης URL εγγράφου.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB4092478 για το SharePoint Foundation 2013

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 1 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού. 

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

x64

πληροφορίες αρχείου STS-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Not applicable

395

20-Aug-2018

23:50

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Not applicable

546

20-Aug-2018

23:50

Dip.css_14

Dip.css_14

Not applicable

1,781

19-Aug-2018

00:39

Dip.css

Dip.css

Not applicable

1,781

19-Aug-2018

00:39

Dip.html_14

Dip.html_14

Not applicable

4,328

19-Aug-2018

00:39

Dip.html

Dip.html

Not applicable

4,328

19-Aug-2018

00:39

Dip.js_14

Dip.js_14

Not applicable

62,819

19-Aug-2018

00:39

Dip.js

Dip.js

Not applicable

62,819

19-Aug-2018

00:39

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Not applicable

478

19-Aug-2018

00:38

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Not applicable

1,712

19-Aug-2018

00:38

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Not applicable

366

19-Aug-2018

00:38

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Not applicable

577

19-Aug-2018

00:39

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Not applicable

540

19-Aug-2018

00:39

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Not applicable

4,968

19-Aug-2018

00:39

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Not applicable

4,968

19-Aug-2018

00:39

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

19-Aug-2018

00:38

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Not applicable

405

19-Aug-2018

00:38

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Not applicable

47,960

19-Aug-2018

00:39

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Not applicable

57,730

19-Aug-2018

00:39

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Not applicable

47,768

19-Aug-2018

00:39

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Not applicable

26,452

19-Aug-2018

00:39

Suitenav.js

Suitenav.js

Not applicable

34,319

19-Aug-2018

00:38

Web.config_sts

Web.config_sts

Not applicable

4,845

19-Aug-2018

00:38

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Not applicable

57,288

19-Aug-2018

00:39

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Not applicable

2,154

19-Aug-2018

00:38

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Not applicable

1,078

19-Aug-2018

00:38

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Not applicable

18,815

19-Aug-2018

00:38

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Not applicable

10,651

19-Aug-2018

00:38

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Not applicable

3,059

19-Aug-2018

00:38

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Not applicable

1,145

19-Aug-2018

00:38

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Not applicable

28,650

19-Aug-2018

00:38

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Not applicable

11,376

19-Aug-2018

00:38

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Not applicable

2,347

19-Aug-2018

00:38

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Not applicable

9,596

19-Aug-2018

00:38

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Not applicable

26,945

19-Aug-2018

00:38

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Not applicable

896

19-Aug-2018

00:38

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Not applicable

896

19-Aug-2018

00:39

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Not applicable

3,861

19-Aug-2018

00:38

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Not applicable

3,652

19-Aug-2018

00:38

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Not applicable

13,019

19-Aug-2018

00:38

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Not applicable

9,266

19-Aug-2018

00:38

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Not applicable

7,512

19-Aug-2018

00:38

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Not applicable

9,800

19-Aug-2018

00:38

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Not applicable

11,755

19-Aug-2018

00:38

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

19-Aug-2018

00:38

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Not applicable

367,086

19-Aug-2018

00:38

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Not applicable

4,473

19-Aug-2018

00:38

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Not applicable

908

16-Aug-2018

02:18

Addrole.asx

Addrole.aspx

Not applicable

68,566

19-Aug-2018

00:38

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Not applicable

61,362

19-Aug-2018

00:38

Admin.amx

Admin.asmx

Not applicable

86

19-Aug-2018

00:38

Admin.mas

Admin.master

Not applicable

29,828

19-Aug-2018

00:39

Admin.smp

Admin.sitemap

Not applicable

15,577

19-Aug-2018

00:38

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Not applicable

7,764

19-Aug-2018

00:38

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Not applicable

8,689

19-Aug-2018

00:38

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Not applicable

5,038

19-Aug-2018

00:38

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Not applicable

9,937

19-Aug-2018

00:38

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Not applicable

4,998

19-Aug-2018

00:38

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Not applicable

1,283

19-Aug-2018

00:38

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Not applicable

21,099

19-Aug-2018

00:38

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Not applicable

899

19-Aug-2018

00:38

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

9,474

19-Aug-2018

00:38

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

19-Aug-2018

00:38

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Not applicable

13,046

19-Aug-2018

00:38

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Not applicable

8,162

19-Aug-2018

00:38

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Not applicable

8,163

19-Aug-2018

00:39

Sub.amx

Alerts.asmx

Not applicable

88

19-Aug-2018

00:38

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Not applicable

1,313

19-Aug-2018

00:38

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Not applicable

8,824

19-Aug-2018

00:38

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Not applicable

8,143

19-Aug-2018

00:38

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Not applicable

6,808

19-Aug-2018

00:38

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Not applicable

3,916

19-Aug-2018

00:38

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Not applicable

2,731

19-Aug-2018

00:38

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Not applicable

253

19-Aug-2018

00:38

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Not applicable

7,122

19-Aug-2018

00:38

App.mas_mplib

App.master

Not applicable

19,062

19-Aug-2018

00:38

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Not applicable

9,040

19-Aug-2018

00:38

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Not applicable

3,342

19-Aug-2018

00:38

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Not applicable

213

19-Aug-2018

00:38

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Not applicable

22,542

19-Aug-2018

00:38

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Not applicable

11,197

19-Aug-2018

00:38

Appicon.asx

Appicons.ashx

Not applicable

205

19-Aug-2018

00:38

Appinv.asx

Appinv.aspx

Not applicable

11,660

19-Aug-2018

00:38

App.mas

Application.master

Not applicable

13,756

19-Aug-2018

00:39

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Not applicable

5,259

19-Aug-2018

00:38

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Not applicable

3,519

19-Aug-2018

00:38

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Not applicable

4,379

19-Aug-2018

00:39

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Not applicable

4,106

19-Aug-2018

00:38

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Not applicable

8,668

19-Aug-2018

00:39

Appv4.mas

Applicationv4.master

Not applicable

20,553

19-Aug-2018

00:39

Appmng.sql

Appmng.sql

Not applicable

289,219

19-Aug-2018

00:38

Appmng.svc

Appmng.svc

Not applicable

375

19-Aug-2018

00:38

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Not applicable

282,966

19-Aug-2018

00:38

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Not applicable

5,678

19-Aug-2018

00:38

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Not applicable

5,250

19-Aug-2018

00:38

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Not applicable

11,198

19-Aug-2018

00:38

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Not applicable

6,876

19-Aug-2018

00:38

Approve.asx

Approve.aspx

Not applicable

8.991

19-Aug-2018

00:38

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Not applicable

3,061

19-Aug-2018

00:38

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Not applicable

452

19-Aug-2018

00:38

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Not applicable

2,059

19-Aug-2018

00:38

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Not applicable

1.210

19-Aug-2018

00:38

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Not applicable

5,396

19-Aug-2018

00:38

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Not applicable

4,795

19-Aug-2018

00:38

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Not applicable

4,655

19-Aug-2018

00:38

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Not applicable

6,541

19-Aug-2018

00:38

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Not applicable

1.068

19-Aug-2018

00:38

Auth.amx

Authentication.asmx

Not applicable

96

19-Aug-2018

00:38

Authen.asx

Authentication.aspx

Not applicable

13,828

19-Aug-2018

00:38

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Not applicable

1,301

19-Aug-2018

00:38

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Not applicable

4,939

19-Aug-2018

00:38

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Not applicable

5,968

19-Aug-2018

00:38

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Not applicable

18,404

19-Aug-2018

00:38

Autofill.js

Autofill.js

Not applicable

10,322

19-Aug-2018

00:38

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Not applicable

20,576

19-Aug-2018

00:38

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Not applicable

8,623

19-Aug-2018

00:38

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Not applicable

9,653

19-Aug-2018

00:38

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Not applicable

7,966

19-Aug-2018

00:38

Avreport.asx

Avreport.aspx

Not applicable

11,898

19-Aug-2018

00:38

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Not applicable

4,069

19-Aug-2018

00:38

Backup.asx

Backup.aspx

Not applicable

15,389

19-Aug-2018

00:38

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Not applicable

20,577

19-Aug-2018

00:38

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Not applicable

8,689

19-Aug-2018

00:38

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Not applicable

10,643

19-Aug-2018

00:38

Bdc.sql

Bdc.sql

Not applicable

558,446

19-Aug-2018

00:38

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Not applicable

332

19-Aug-2018

00:38

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Not applicable

14,415

19-Aug-2018

00:38

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not applicable

3,309

19-Aug-2018

00:38

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Not applicable

7,037

19-Aug-2018

00:38

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Not applicable

197

19-Aug-2018

00:38

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Not applicable

402

19-Aug-2018

00:38

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Not applicable

383

19-Aug-2018

00:38

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Not applicable

459,758

19-Aug-2018

00:38

Bform.js

Bform.js

Not applicable

258,656

19-Aug-2018

00:38

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Not applicable

164

19-Aug-2018

00:38

Blank.js

Blank.js

Not applicable

119

19-Aug-2018

00:38

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Not applicable

4,045

19-Aug-2018

00:38

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Not applicable

468

19-Aug-2018

00:38

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Not applicable

462

19-Aug-2018

00:38

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Not applicable

3,210

19-Aug-2018

00:38

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Not applicable

883

19-Aug-2018

00:38

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Not applicable

24,734

16-Aug-2018

02:18

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Not applicable

105,256

16-Aug-2018

02:18

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Not applicable

49,468

16-Aug-2018

02:18

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Not applicable

31,724

16-Aug-2018

02:18

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Not applicable

14,883

19-Aug-2018

00:38

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Not applicable

7,637

19-Aug-2018

00:38

Bpstd.js

Bpstd.js

Not applicable

4,356

19-Aug-2018

00:38

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Not applicable

2,776

19-Aug-2018

00:39

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Not applicable

4,216

19-Aug-2018

00:38

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Not applicable

3,836

19-Aug-2018

00:38

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Not applicable

8,267

19-Aug-2018

00:38

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Not applicable

29,344

19-Aug-2018

00:38

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Not applicable

205

19-Aug-2018

00:38

Calibri.eot

Calibri.eot

Not applicable

167,788

16-Aug-2018

02:18

Calibri.svg

Calibri.svg

Not applicable

365,292

16-Aug-2018

02:18

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Not applicable

350,124

16-Aug-2018

02:18

Calibri.woff

Calibri.woff

Not applicable

184,156

16-Aug-2018

02:18

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Not applicable

84,762

19-Aug-2018

00:38

Callout.js

Callout.js

Not applicable

26,526

19-Aug-2018

00:38

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Not applicable

211

19-Aug-2018

00:38

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Not applicable

211

19-Aug-2018

00:39

Calview.gif

Calview.gif

Not applicable

1,615

16-Aug-2018

02:18

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Not applicable

2,649

19-Aug-2018

00:38

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Not applicable

205

19-Aug-2018

00:38

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Not applicable

200

19-Aug-2018

00:38

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Not applicable

60,600

16-Aug-2018

02:18

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Not applicable

165,961

16-Aug-2018

02:18

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Not applicable

124,584

16-Aug-2018

02:18

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Not applicable

79,732

16-Aug-2018

02:18

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Not applicable

10,758

19-Aug-2018

00:39

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not applicable

8,550

19-Aug-2018

00:38

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Not applicable

7,816

19-Aug-2018

00:38

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Not applicable

7,536

19-Aug-2018

00:38

Checkin.asx

Checkin.aspx

Not applicable

16,116

19-Aug-2018

00:38

Checknames.gif

Checknames.gif

Not applicable

908

16-Aug-2018

02:18

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Not applicable

10,498

19-Aug-2018

00:38

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Not applicable

5,782

19-Aug-2018

00:38

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Not applicable

2,388

19-Aug-2018

00:38

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:38

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:39

Appmngclient.config

Client.config

Not applicable

2,159

19-Aug-2018

00:38

Bdcwebclient.config

Client.config

Not applicable

2,125

19-Aug-2018

00:38

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Not applicable

1,437

19-Aug-2018

00:38

Securitytokenclientconfig

Client.config

Not applicable

3,448

19-Aug-2018

00:38

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Not applicable

2,369

19-Aug-2018

00:38

Topologyclientconfig

Client.config

Not applicable

982

19-Aug-2018

00:38

Client.svc

Client.svc

Not applicable

402

19-Aug-2018

00:38

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Not applicable

153,155

19-Aug-2018

00:38

Clientforms.js

Clientforms.js

Not applicable

77,384

19-Aug-2018

00:38

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Not applicable

77,565

19-Aug-2018

00:38

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Not applicable

41,210

19-Aug-2018

00:38

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Not applicable

23,510

19-Aug-2018

00:38

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Not applicable

9,805

19-Aug-2018

00:38

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Not applicable

294,341

19-Aug-2018

00:38

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Not applicable

150,382

19-Aug-2018

00:38

Close.asx

Closeconnection.aspx

Not applicable

1,866

19-Aug-2018

00:38

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Not applicable

63,069

19-Aug-2018

00:38

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Not applicable

6,042

19-Aug-2018

00:38

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Not applicable

203

19-Aug-2018

00:38

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Not applicable

5,376

19-Aug-2018

00:38

Comval.js

Commonvalidation.js

Not applicable

3,369

19-Aug-2018

00:38

Compat.bro

Compat.browser

Not applicable

14,781

19-Aug-2018

00:38

Configdb.sql

Configdb.sql

Not applicable

189,484

19-Aug-2018

00:38

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Not applicable

22,074

19-Aug-2018

00:38

Configup.sql

Configup.sql

Not applicable

48,486

19-Aug-2018

00:38

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Not applicable

131

19-Aug-2018

00:38

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Not applicable

7,246

19-Aug-2018

00:38

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Not applicable

1,211

19-Aug-2018

00:38

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Not applicable

3,715

19-Aug-2018

00:38

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Not applicable

3,712

19-Aug-2018

00:39

Conngps.asx

Conngps.aspx

Not applicable

8,490

19-Aug-2018

00:38

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Not applicable

443

19-Aug-2018

00:38

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Not applicable

7,964

19-Aug-2018

00:39

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Not applicable

32,178

19-Aug-2018

00:38

Copy.amx

Copy.asmx

Not applicable

86

19-Aug-2018

00:38

Copy.asx

Copy.aspx

Not applicable

15,509

19-Aug-2018

00:38

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Not applicable

1,281

19-Aug-2018

00:38

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Not applicable

10,337

19-Aug-2018

00:38

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Not applicable

68,509

19-Aug-2018

00:38

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Not applicable

2,333

19-Aug-2018

00:38

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Not applicable

11,267

19-Aug-2018

00:38

Corbel.eot

Corbel.eot

Not applicable

96,453

16-Aug-2018

02:18

Corbel.svg

Corbel.svg

Not applicable

185,947

16-Aug-2018

02:18

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Not applicable

200,316

16-Aug-2018

02:18

Corbel.woff

Corbel.woff

Not applicable

106,184

16-Aug-2018

02:18

Core.debug.js

Core.debug.js

Not applicable

636,461

19-Aug-2018

00:38

Core_0.rsx

Core.resx

Not applicable

490,005

19-Aug-2018

00:39

Corefxup.css

Corefixup.css

Not applicable

469

19-Aug-2018

00:39

Create.asx

Create.aspx

Not applicable

33,731

19-Aug-2018

00:38

Create.asx_14

Create.aspx

Not applicable

33,257

19-Aug-2018

00:39

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Not applicable

7,233

19-Aug-2018

00:38

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Not applicable

18,174

19-Aug-2018

00:38

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Not applicable

2,731

19-Aug-2018

00:38

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Not applicable

4,182

19-Aug-2018

00:38

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Not applicable

4,809

19-Aug-2018

00:38

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Not applicable

5,021

19-Aug-2018

00:38

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Not applicable

5,021

19-Aug-2018

00:38

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Not applicable

17,064

19-Aug-2018

00:38

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Not applicable

3,584

19-Aug-2018

00:38

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Not applicable

10,792

19-Aug-2018

00:38

Createws.asx

Createws.aspx

Not applicable

5,078

19-Aug-2018

00:38

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4919.1000

1,413,888

19-Aug-2018

00:38

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4919.1000

206,112

19-Aug-2018

00:38

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Not applicable

7,406

19-Aug-2018

00:38

Ctp.js

Ctp.js

Not applicable

3,934

19-Aug-2018

00:38

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Not applicable

10,808

19-Aug-2018

00:38

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Not applicable

11,913

19-Aug-2018

00:38

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Not applicable

646,903

19-Aug-2018

00:38

Cui.js

Cui.js

Not applicable

362,624

19-Aug-2018

00:38

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Not applicable

4,529

19-Aug-2018

00:38

Cvtp.js

Cvtp.js

Not applicable

2,412

19-Aug-2018

00:38

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Not applicable

5,023

19-Aug-2018

00:38

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Not applicable

2,643

19-Aug-2018

00:38

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Not applicable

48,715

19-Aug-2018

00:38

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Not applicable

30,848

19-Aug-2018

00:39

Datepick.js

Datepicker.js

Not applicable

27,099

19-Aug-2018

00:38

Datepick.js_14

Datepicker.js

Not applicable

20,413

19-Aug-2018

00:39

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Not applicable

3,184

19-Aug-2018

00:38

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Not applicable

4,424

19-Aug-2018

00:38

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Not applicable

4,240

19-Aug-2018

00:39

Default.aspx_app

Default.aspx

Not applicable

1,168

19-Aug-2018

00:38

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Not applicable

4,026

19-Aug-2018

00:38

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Not applicable

3,458

19-Aug-2018

00:38

Default.aspx_mps

Default.aspx

Not applicable

4,102

19-Aug-2018

00:38

Default.aspx_sts

Default.aspx

Not applicable

4,026

19-Aug-2018

00:37

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Not applicable

3,882

19-Aug-2018

00:38

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Not applicable

2,682

19-Aug-2018

00:38

Default.asx_forms

Default.aspx

Not applicable

2,788

19-Aug-2018

00:38

Default.asx_mobile

Default.aspx

Not applicable

1,513

19-Aug-2018

00:38

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Not applicable

1,513

19-Aug-2018

00:39

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Not applicable

2,284

19-Aug-2018

00:38

Default.asx_trust

Default.aspx

Not applicable

530

19-Aug-2018

00:38

Default.asx_windows

Default.aspx

Not applicable

522

19-Aug-2018

00:38

Mriddflt.xml

Default.aspx

Not applicable

1,270

19-Aug-2018

00:38

Default.mas

Default.master

Not applicable

26,292

19-Aug-2018

00:38

Default.mas_mplib

Default.master

Not applicable

26,292

19-Aug-2018

00:38

Default.spc

Default.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Default.spf

Default.spfont

Not applicable

13,976

19-Aug-2018

00:38

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Not applicable

6,455

19-Aug-2018

00:38

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Not applicable

193

19-Aug-2018

00:38

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Not applicable

4,376

19-Aug-2018

00:38

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Not applicable

178,739

19-Aug-2018

00:38

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Not applicable

170,271

19-Aug-2018

00:39

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Not applicable

4,002

19-Aug-2018

00:38

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Not applicable

2,298

19-Aug-2018

00:38

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Not applicable

2,731

19-Aug-2018

00:38

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Not applicable

188

19-Aug-2018

00:38

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Not applicable

188

19-Aug-2018

00:39

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Not applicable

12,279

19-Aug-2018

00:38

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Not applicable

8,062

19-Aug-2018

00:38

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Not applicable

6,619

19-Aug-2018

00:38

Delsite.asx

Delsite.aspx

Not applicable

7,267

19-Aug-2018

00:38

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Not applicable

10,122

19-Aug-2018

00:38

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Not applicable

15,800

19-Aug-2018

00:38

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Not applicable

6,683

19-Aug-2018

00:38

Desndat.asx

Designdata.ashx

Not applicable

208

19-Aug-2018

00:38

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Not applicable

3,475

19-Aug-2018

00:38

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Not applicable

46,223

19-Aug-2018

00:38

Designgallery.js

Designgallery.js

Not applicable

28,550

19-Aug-2018

00:38

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Not applicable

2,329

19-Aug-2018

00:38

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Not applicable

5,615

19-Aug-2018

00:38

Devdash.asx

Devdash.aspx

Not applicable

2,357

19-Aug-2018

00:38

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Not applicable

86,004

19-Aug-2018

00:38

Devdash.js

Devdash.js

Not applicable

36,366

19-Aug-2018

00:38

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Not applicable

103

19-Aug-2018

00:38

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Not applicable

19,977

19-Aug-2018

00:38

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Not applicable

391

19-Aug-2018

00:38

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Not applicable

1,329

19-Aug-2018

00:38

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Not applicable

4,677

19-Aug-2018

00:38

Dialog.mas

Dialog.master

Not applicable

12,646

19-Aug-2018

00:39

Discbar.asx

Discbar.aspx

Not applicable

2,448

19-Aug-2018

00:38

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Not applicable

4,735

19-Aug-2018

00:38

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Not applicable

14,311

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Not applicable

2,428

19-Aug-2018

00:38

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

4,190

19-Aug-2018

00:38

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Not applicable

5,491

19-Aug-2018

00:38

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Not applicable

3,234

19-Aug-2018

00:38

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Not applicable

2,702

19-Aug-2018

00:38

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Not applicable

19,446

19-Aug-2018

00:38

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Not applicable

2,528

19-Aug-2018

00:39

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Not applicable

5,593

19-Aug-2018

00:38

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not applicable

7,789

19-Aug-2018

00:38

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Not applicable

11,465

19-Aug-2018

00:38

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Not applicable

7,797

19-Aug-2018

00:38

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Not applicable

331

19-Aug-2018

00:38

Download.asx

Download.aspx

Not applicable

155

19-Aug-2018

00:38

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Not applicable

870

19-Aug-2018

00:38

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Not applicable

160,299

19-Aug-2018

00:38

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Not applicable

85,346

19-Aug-2018

00:38

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Not applicable

14,863

19-Aug-2018

00:38

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Not applicable

179

19-Aug-2018

00:39

Dws.amx

Dws.asmx

Not applicable

85

19-Aug-2018

00:38

Dws.asx

Dws.aspx

Not applicable

4,368

19-Aug-2018

00:38

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Not applicable

1,287

19-Aug-2018

00:38

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Not applicable

20,223

19-Aug-2018

00:38

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Not applicable

18,305

19-Aug-2018

00:38

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Not applicable

12,661

19-Aug-2018

00:38

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Not applicable

4,167

19-Aug-2018

00:38

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Not applicable

4,167

19-Aug-2018

00:38

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Not applicable

12,731

19-Aug-2018

00:38

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

4,167

19-Aug-2018

00:38

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Not applicable

4,393

19-Aug-2018

00:38

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Not applicable

4,798

19-Aug-2018

00:38

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Not applicable

19,005

19-Aug-2018

00:38

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Not applicable

4,683

19-Aug-2018

00:38

Editidx.asx

Editindex.aspx

Not applicable

7,133

19-Aug-2018

00:38

Editnav.asx

Editnav.aspx

Not applicable

6,298

19-Aug-2018

00:38

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Not applicable

7,201

19-Aug-2018

00:38

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Not applicable

4,167

19-Aug-2018

00:38

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Not applicable

6,219

19-Aug-2018

00:38

Editprms.asx

Editprms.aspx

Not applicable

5,371

19-Aug-2018

00:38

Editrole.asx

Editrole.aspx

Not applicable

69,296

19-Aug-2018

00:38

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Not applicable

2,574

19-Aug-2018

00:38

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Not applicable

5,368

19-Aug-2018

00:38

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Not applicable

25,980

19-Aug-2018

00:38

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Not applicable

73,212

19-Aug-2018

00:38

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Not applicable

59,260

19-Aug-2018

00:39

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Not applicable

38,537

19-Aug-2018

00:38

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Not applicable

38,002

19-Aug-2018

00:39

Error.asx

Error.aspx

Not applicable

5,011

19-Aug-2018

00:38

Errv15.mas

Errorv15.master

Not applicable

3,482

19-Aug-2018

00:39

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Not applicable

5,395

19-Aug-2018

00:38

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Not applicable

5,386

19-Aug-2018

00:39

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Not applicable

202

19-Aug-2018

00:38

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Not applicable

8,043

19-Aug-2018

00:38

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Not applicable

7,907

19-Aug-2018

00:38

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Not applicable

498

19-Aug-2018

00:38

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Not applicable

243

19-Aug-2018

00:38

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Not applicable

7,113

19-Aug-2018

00:38

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Not applicable

5,077

19-Aug-2018

00:38

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Not applicable

5,418

19-Aug-2018

00:38

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Not applicable

8,354

19-Aug-2018

00:38

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Not applicable

7,541

19-Aug-2018

00:38

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Not applicable

4,910

19-Aug-2018

00:38

Favicon.ico

Favicon.ico

Not applicable

7,886

20-Aug-2018

23:50

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Not applicable

2,403

19-Aug-2018

00:38

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Not applicable

2,209

19-Aug-2018

00:38

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Not applicable

2,172

19-Aug-2018

00:38

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Not applicable

18,731

19-Aug-2018

00:38

Filepreview.js

Filepreview.js

Not applicable

10,123

19-Aug-2018

00:38

Filter.asx

Filter.aspx

Not applicable

1,679

19-Aug-2018

00:38

Filter.asx_14

Filter.aspx

Not applicable

1,793

19-Aug-2018

00:39

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Not applicable

21,014

19-Aug-2018

00:38

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Not applicable

6,263

19-Aug-2018

00:38

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Not applicable

208,271

19-Aug-2018

00:38

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Not applicable

24,858

19-Aug-2018

00:38

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Not applicable

203,182

19-Aug-2018

00:38

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Not applicable

25,047

19-Aug-2018

00:38

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Not applicable

9,869

19-Aug-2018

00:38

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Not applicable

1,034

19-Aug-2018

00:38

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Not applicable

3,360

19-Aug-2018

00:38

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Not applicable

1,544

19-Aug-2018

00:38

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Not applicable

15,354

19-Aug-2018

00:38

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Not applicable

13,545

19-Aug-2018

00:38

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Not applicable

15,461

19-Aug-2018

00:38

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Not applicable

15,884

19-Aug-2018

00:38

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Not applicable

16,065

19-Aug-2018

00:38

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Not applicable

14,209

19-Aug-2018

00:38

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Not applicable

15,880

19-Aug-2018

00:38

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Not applicable

4,065

19-Aug-2018

00:38

Form.debug.js

Form.debug.js

Not applicable

240,967

19-Aug-2018

00:38

Form.js

Form.js

Not applicable

128,992

19-Aug-2018

00:38

Formedt.asx

Formedt.aspx

Not applicable

21,543

19-Aug-2018

00:38

Forms.amx

Forms.asmx

Not applicable

87

19-Aug-2018

00:38

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Not applicable

1,283

19-Aug-2018

00:38

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Not applicable

5,644

19-Aug-2018

00:38

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Not applicable

6,812

19-Aug-2018

00:38

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Not applicable

8,826

19-Aug-2018

00:38

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Not applicable

4,787

19-Aug-2018

00:38

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Not applicable

4,617

19-Aug-2018

00:38

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Not applicable

1,625

16-Aug-2018

02:18

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not applicable

57,071

19-Aug-2018

00:38

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not applicable

13,722

19-Aug-2018

00:38

Gear.asx

Gear.aspx

Not applicable

3,255

19-Aug-2018

00:38

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Not applicable

40,185

19-Aug-2018

00:38

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Not applicable

14,886

19-Aug-2018

00:38

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Not applicable

2,904

19-Aug-2018

00:38

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Not applicable

834

19-Aug-2018

00:38

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Not applicable

915

19-Aug-2018

00:38

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Not applicable

8,560

19-Aug-2018

00:38

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Not applicable

8,407

19-Aug-2018

00:38

Grid.gif

Grid.gif

Not applicable

1,610

16-Aug-2018

02:18

Group_content.js

Group_content.js

Not applicable

2,159

19-Aug-2018

00:38

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Not applicable

6,616

19-Aug-2018

00:38

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Not applicable

15,630

19-Aug-2018

00:38

Groupboard.js

Groupboard.js

Not applicable

9,088

19-Aug-2018

00:38

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:38

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:39

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Not applicable

20,302

19-Aug-2018

00:38

Gip.js

Groupeditempicker.js

Not applicable

11,630

19-Aug-2018

00:38

Groups.asx

Groups.aspx

Not applicable

9.600

19-Aug-2018

00:38

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Not applicable

158

19-Aug-2018

00:38

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Not applicable

6,265

19-Aug-2018

00:38

Help.asx

Help.aspx

Not applicable

6,803

19-Aug-2018

00:38

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Not applicable

690

19-Aug-2018

00:39

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Not applicable

12,286

19-Aug-2018

00:38

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Not applicable

1,473

19-Aug-2018

00:39

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Not applicable

6,298

19-Aug-2018

00:39

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Not applicable

59,315

19-Aug-2018

00:38

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Not applicable

19,494

19-Aug-2018

00:38

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Not applicable

211

19-Aug-2018

00:39

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Not applicable

878

20-Aug-2018

23:48

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Not applicable

13,128

19-Aug-2018

00:39

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Not applicable

12,545

19-Aug-2018

00:39

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Not applicable

10,141

19-Aug-2018

00:38

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Not applicable

862

19-Aug-2018

00:39

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Not applicable

6,388

19-Aug-2018

00:39

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Not applicable

6,674

19-Aug-2018

00:39

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Not applicable

222

16-Aug-2018

02:18

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Not applicable

355

16-Aug-2018

02:17

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Not applicable

236

16-Aug-2018

02:18

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Not applicable

221

16-Aug-2018

02:17

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Not applicable

224

16-Aug-2018

02:18

Icdot.gif

Icdot.gif

Not applicable

223

16-Aug-2018

02:17

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Not applicable

235

16-Aug-2018

02:18

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Not applicable

221

16-Aug-2018

02:18

Icgen.gif

Icgen.gif

Not applicable

90

20-Aug-2018

23:50

Icgif.gif

Icgif.gif

Not applicable

220

16-Aug-2018

02:17

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Not applicable

229

16-Aug-2018

02:17

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Not applicable

227

16-Aug-2018

02:17

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Not applicable

227

16-Aug-2018

02:17

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Not applicable

239

16-Aug-2018

02:17

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Not applicable

216

16-Aug-2018

02:18

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Not applicable

214

16-Aug-2018

02:17

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Not applicable

214

16-Aug-2018

02:17

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Not applicable

214

16-Aug-2018

02:17

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Not applicable

214

16-Aug-2018

02:17

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Not applicable

225

16-Aug-2018

02:18

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Not applicable

218

16-Aug-2018

02:17

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Not applicable

222

16-Aug-2018

02:17

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Not applicable

221

16-Aug-2018

02:17

Icodp.gif

Icodp.gif

Not applicable

354

16-Aug-2018

02:18

Icods.gif

Icods.gif

Not applicable

369

16-Aug-2018

02:18

Icodt.gif

Icodt.gif

Not applicable

358

16-Aug-2018

02:18

Icone.gif

Icone.gif

Not applicable

215

16-Aug-2018

02:17

Iconp.gif

Iconp.gif

Not applicable

223

16-Aug-2018

02:18

Icont.gif

Icont.gif

Not applicable

216

16-Aug-2018

02:18

Icpng.gif

Icpng.gif

Not applicable

349

16-Aug-2018

02:17

Icpot.gif

Icpot.gif

Not applicable

164

16-Aug-2018

02:17

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Not applicable

233

16-Aug-2018

02:18

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Not applicable

220

16-Aug-2018

02:18

Icppt.gif

Icppt.gif

Not applicable

168

16-Aug-2018

02:17

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Not applicable

236

16-Aug-2018

02:18

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Not applicable

222

16-Aug-2018

02:18

Icpub.gif

Icpub.gif

Not applicable

221

16-Aug-2018

02:17

Ictif.gif

Ictif.gif

Not applicable

355

16-Aug-2018

02:17

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Not applicable

355

16-Aug-2018

02:17

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Not applicable

219

16-Aug-2018

02:17

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Not applicable

92

16-Aug-2018

02:17

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:18

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Not applicable

1,290

19-Aug-2018

00:39

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:17

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Not applicable

1,288

19-Aug-2018

00:39

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Not applicable

211

16-Aug-2018

02:17

Icvss.gif

Icvss.gif

Not applicable

163

16-Aug-2018

02:17

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Not applicable

163

16-Aug-2018

02:17

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Not applicable

163

16-Aug-2018

02:17

Icvst.gif

Icvst.gif

Not applicable

228

16-Aug-2018

02:17

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Not applicable

228

16-Aug-2018

02:17

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Not applicable

228

16-Aug-2018

02:17

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Not applicable

163

16-Aug-2018

02:17

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Not applicable

228

16-Aug-2018

02:17

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Not applicable

220

16-Aug-2018

02:17

Icxls.gif

Icxls.gif

Not applicable

236

16-Aug-2018

02:17

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Not applicable

237

16-Aug-2018

02:18

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Not applicable

352

16-Aug-2018

02:18

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Not applicable

236

16-Aug-2018

02:18

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Not applicable

229

16-Aug-2018

02:17

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Not applicable

352

16-Aug-2018

02:18

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Not applicable

231

16-Aug-2018

02:18

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Not applicable

214

16-Aug-2018

02:18

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Not applicable

16,007

19-Aug-2018

00:39

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Not applicable

152,255

19-Aug-2018

00:38

Ie50up.js

Ie50up.js

Not applicable

80,551

19-Aug-2018

00:38

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Not applicable

151,449

19-Aug-2018

00:38

Ie55up.js

Ie55up.js

Not applicable

80,012

19-Aug-2018

00:38

Iframe.asx

Iframe.aspx

Not applicable

2,029

19-Aug-2018

00:39

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Not applicable

1,494

19-Aug-2018

00:39

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not applicable

8,772

19-Aug-2018

00:39

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Not applicable

14,964

19-Aug-2018

00:39

Imaging.amx

Imaging.asmx

Not applicable

89

19-Aug-2018

00:38

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Not applicable

1,295

19-Aug-2018

00:38

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Not applicable

24,227

19-Aug-2018

00:38

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Not applicable

85,024

19-Aug-2018

00:38

Imglib.js

Imglib.js

Not applicable

50,445

19-Aug-2018

00:38

Impact.eot

Impact.eot

Not applicable

56,550

16-Aug-2018

02:18

Impact.svg

Impact.svg

Not applicable

162,607

16-Aug-2018

02:18

Impact.ttf

Impact.ttf

Not applicable

129,012

16-Aug-2018

02:18

Impact.woff

Impact.woff

Not applicable

76,992

16-Aug-2018

02:18

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Not applicable

5,800

19-Aug-2018

00:39

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Not applicable

22,300

19-Aug-2018

00:38

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Not applicable

5,424

19-Aug-2018

00:39

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Not applicable

10,385

19-Aug-2018

00:39

Infopage.asx

Infopage.aspx

Not applicable

3,782

19-Aug-2018

00:39

Init.debug.js

Init.debug.js

Not applicable

301,969

19-Aug-2018

00:38

Inplview.asx

Inplview.aspx

Not applicable

2,378

19-Aug-2018

00:39

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Not applicable

136,957

19-Aug-2018

00:38

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Not applicable

57,512

19-Aug-2018

00:39

Inplview.js

Inplview.js

Not applicable

69,236

19-Aug-2018

00:38

Inplview.js_14

Inplview.js

Not applicable

39,415

19-Aug-2018

00:39

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Not applicable

5,946

19-Aug-2018

00:39

Irm.asx

Irm.aspx

Not applicable

23,151

19-Aug-2018

00:39

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Not applicable

8,837

19-Aug-2018

00:38

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Not applicable

8,437

19-Aug-2018

00:39

Itcat.gif

Itcat.gif

Not applicable

115

20-Aug-2018

23:50

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Not applicable

189

20-Aug-2018

23:50

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Not applicable

208

20-Aug-2018

23:50

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Not applicable

12,766

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Not applicable

7,771

19-Aug-2018

00:38

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Not applicable

8,742

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Not applicable

11,080

19-Aug-2018

00:38

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Not applicable

9,225

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Not applicable

4,222

19-Aug-2018

00:38

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Not applicable

17,108

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Not applicable

17,457

19-Aug-2018

00:38

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Not applicable

4,102

19-Aug-2018

00:38

Item_people.js

Item_person.js

Not applicable

24,413

19-Aug-2018

00:38

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Not applicable

27,705

19-Aug-2018

00:38

Item_site.js

Item_site.js

Not applicable

4,544

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Not applicable

7,582

19-Aug-2018

00:38

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Not applicable

3,827

19-Aug-2018

00:38

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Not applicable

6,608

19-Aug-2018

00:38

Item_word.js

Item_word.js

Not applicable

4,157

19-Aug-2018

00:38

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Not applicable

52,428

19-Aug-2018

00:39

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Not applicable

308

20-Aug-2018

23:50

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Not applicable

127

20-Aug-2018

23:50

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Not applicable

222

20-Aug-2018

23:50

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Not applicable

12,586

19-Aug-2018

00:38

Itp.js

Itp.js

Not applicable

9,525

19-Aug-2018

00:38

Itposts.gif

Itposts.gif

Not applicable

81

20-Aug-2018

23:50

Ituser.gif

Ituser.gif

Not applicable

1,595

19-Aug-2018

00:38

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Not applicable

8,303

19-Aug-2018

00:38

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Not applicable

20,163

19-Aug-2018

00:38

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Not applicable

27,207

19-Aug-2018

00:39

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Not applicable

27,207

19-Aug-2018

00:39

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Not applicable

1,164,592

19-Aug-2018

00:38

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Not applicable

785,068

19-Aug-2018

00:39

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Not applicable

109,470

19-Aug-2018

00:38

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Not applicable

41,962

19-Aug-2018

00:38

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Not applicable

436,852

19-Aug-2018

00:38

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Not applicable

400,019

19-Aug-2018

00:39

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Not applicable

203

19-Aug-2018

00:39

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Not applicable

5,536

19-Aug-2018

00:38

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Not applicable

11,175

19-Aug-2018

00:38

Layouts.mas

Layouts.master

Not applicable

13,244

19-Aug-2018

00:39

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Not applicable

24,335

19-Aug-2018

00:39

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Not applicable

5,004

19-Aug-2018

00:39

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Not applicable

13,587

19-Aug-2018

00:39

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Not applicable

2,064

19-Aug-2018

00:38

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Not applicable

895

19-Aug-2018

00:38

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Not applicable

471

16-Aug-2018

02:18

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Not applicable

479

16-Aug-2018

02:18

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Not applicable

604

16-Aug-2018

02:18

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Not applicable

171

20-Aug-2018

23:50

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Not applicable

501

16-Aug-2018

02:18

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Not applicable

510

16-Aug-2018

02:18

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Not applicable

484

16-Aug-2018

02:18

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Not applicable

482

16-Aug-2018

02:18

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Not applicable

504

16-Aug-2018

02:18

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Not applicable

433

16-Aug-2018

02:18

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Not applicable

433

16-Aug-2018

02:18

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Not applicable

433

16-Aug-2018

02:18

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Not applicable

433

16-Aug-2018

02:18

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Not applicable

355

16-Aug-2018

02:18

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Not applicable

363

16-Aug-2018

02:18

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Not applicable

356

16-Aug-2018

02:18

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Not applicable

600

16-Aug-2018

02:18

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Not applicable

462

16-Aug-2018

02:18

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Not applicable

481

16-Aug-2018

02:18

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Not applicable

604

16-Aug-2018

02:18

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Not applicable

604

16-Aug-2018

02:18

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Not applicable

464

20-Aug-2018

23:50

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Not applicable

540

16-Aug-2018

02:18

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Not applicable

540

16-Aug-2018

02:18

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Not applicable

577

20-Aug-2018

23:50

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Not applicable

540

20-Aug-2018

23:50

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Not applicable

482

16-Aug-2018

02:18

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Not applicable

468

16-Aug-2018

02:18

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Not applicable

468

20-Aug-2018

23:50

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Not applicable

468

20-Aug-2018

23:50

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Not applicable

502

16-Aug-2018

02:18

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Not applicable

502

20-Aug-2018

23:50

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Not applicable

502

16-Aug-2018

02:18

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Not applicable

468

16-Aug-2018

02:18

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Not applicable

502

16-Aug-2018

02:18

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Not applicable

337

16-Aug-2018

02:18

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Not applicable

377

20-Aug-2018

23:50

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Not applicable

323

16-Aug-2018

02:18

Link.gif

Link.gif

Not applicable

359

20-Aug-2018

23:50

Listdata.svc

Listdata.svc

Not applicable

392

19-Aug-2018

00:38

Listedit.asx

Listedit.aspx

Not applicable

47,609

19-Aug-2018

00:39

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Not applicable

46,078

19-Aug-2018

00:39

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Not applicable

155

19-Aug-2018

00:39

Listform.asx

Listform.aspx

Not applicable

871

19-Aug-2018

00:39

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Not applicable

11,979

19-Aug-2018

00:39

Lists.amx

Lists.asmx

Not applicable

87

19-Aug-2018

00:38

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Not applicable

1,283

19-Aug-2018

00:38

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Not applicable

73,094

19-Aug-2018

00:38

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Not applicable

25,282

19-Aug-2018

00:39

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Not applicable

420

20-Aug-2018

23:48

Login.asx

Login.aspx

Not applicable

2,598

19-Aug-2018

00:38

Logusage.asx

Logusage.aspx

Not applicable

14,424

19-Aug-2018

00:38

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Not applicable

4,915

19-Aug-2018

00:38

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Not applicable

62,369

19-Aug-2018

00:39

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Not applicable

402

20-Aug-2018

23:50

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Not applicable

375

20-Aug-2018

23:50

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Not applicable

409

20-Aug-2018

23:50

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Not applicable

396

20-Aug-2018

23:50

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Not applicable

390

20-Aug-2018

23:50

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Not applicable

422

20-Aug-2018

23:50

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Not applicable

385

20-Aug-2018

23:50

Managea.asx

Managea.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Not applicable

5,485

19-Aug-2018

00:38

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Not applicable

6,684

19-Aug-2018

00:38

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not applicable

4,613

19-Aug-2018

00:38

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Not applicable

11,768

19-Aug-2018

00:39

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Not applicable

9,523

19-Aug-2018

00:39

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Not applicable

10,409

19-Aug-2018

00:39

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Not applicable

9,277

19-Aug-2018

00:39

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Not applicable

13,582

19-Aug-2018

00:39

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Not applicable

9,289

19-Aug-2018

00:38

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Not applicable

5,952

19-Aug-2018

00:38

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Not applicable

3,273

19-Aug-2018

00:38

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Not applicable

4,571

19-Aug-2018

00:39

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Not applicable

4,911

19-Aug-2018

00:39

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Not applicable

7,972

19-Aug-2018

00:38

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Not applicable

18,002

19-Aug-2018

00:38

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Not applicable

4,743

19-Aug-2018

00:38

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Not applicable

6,911

19-Aug-2018

00:38

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Not applicable

4,334

19-Aug-2018

00:38

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Not applicable

37,816

19-Aug-2018

00:38

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Not applicable

15,210

19-Aug-2018

00:38

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Not applicable

1,619

19-Aug-2018

00:38

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Not applicable

2,172

19-Aug-2018

00:38

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Not applicable

2,645

19-Aug-2018

00:38

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Not applicable

5,361

19-Aug-2018

00:38

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Not applicable

5,337

19-Aug-2018

00:39

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Not applicable

5,003

19-Aug-2018

00:38

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Not applicable

4,957

19-Aug-2018

00:38

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Not applicable

3,598

19-Aug-2018

00:38

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Not applicable

3,598

19-Aug-2018

00:39

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Not applicable

3,603

19-Aug-2018

00:38

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Not applicable

3,603

19-Aug-2018

00:39

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Not applicable

2,567

19-Aug-2018

00:38

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Not applicable

4,742

19-Aug-2018

00:39

Meetings.amx

Meetings.asmx

Not applicable

90

19-Aug-2018

00:38

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Not applicable

1,307

19-Aug-2018

00:38

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Not applicable

26,921

19-Aug-2018

00:38

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Not applicable

101,574

19-Aug-2018

00:38

Menu.htc

Menu.htc

Not applicable

21,872

19-Aug-2018

00:38

Menubar.htc

Menubar.htc

Not applicable

13,961

19-Aug-2018

00:38

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Not applicable

172

19-Aug-2018

00:39

Metrics.asx

Metrics.aspx

Not applicable

15,273

19-Aug-2018

00:38

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

19-Aug-2018

00:37

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

19-Aug-2018

00:37

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5051.1000

2,752,832

19-Aug-2018

00:37

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

19-Aug-2018

00:38

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71,384

19-Aug-2018

00:38

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5067.1000

660,584

19-Aug-2018

00:38

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5067.1000

1,489,080

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5067.1000

507,984

18-Aug-2018

19:03

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5059.1000

443,000

19-Aug-2018

00:36

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

19-Aug-2018

00:36

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

18-Aug-2018

19:03

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5059.1000

442,000

18-Aug-2018

19:03

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

19-Aug-2018

00:39

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

18-Aug-2018

19:03

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

19-Aug-2018

00:39

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Not applicable

229,039

19-Aug-2018

00:38

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

19-Aug-2018

00:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5067.1000

26,844,728

20-Aug-2018

23:50

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

19-Aug-2018

00:39

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

19-Aug-2018

00:39

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

19-Aug-2018

00:39

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

19-Aug-2018

00:39

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

19-Aug-2018

00:39

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4989.1000

109,896

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

19-Aug-2018

00:38

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4987.1000

1,267,432

19-Aug-2018

00:38

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

19-Aug-2018

00:38

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

19-Aug-2018

00:38

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

19-Aug-2018

00:38

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

19-Aug-2018

00:38

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

19-Aug-2018

00:38

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

19-Aug-2018

00:38

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5051.1000

187,152

19-Aug-2018

00:38

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Not applicable

90,792

19-Aug-2018

00:39

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4937.1000

570,184

19-Aug-2018

00:39

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5023.1000

479,496

19-Aug-2018

00:39

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

19-Aug-2018

00:39

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

18-Aug-2018

19:03

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4987.1000

1,427,768

19-Aug-2018

00:38

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

19-Aug-2018

00:38

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

19-Aug-2018

00:38

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

19-Aug-2018

00:38

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

19-Aug-2018

00:38

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

19-Aug-2018

00:39

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

19-Aug-2018

00:39

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

19-Aug-2018

00:38

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5067.1000

136,256

20-Aug-2018

23:50

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5067.1000

403,600

19-Aug-2018

00:38

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

19-Aug-2018

00:38

Minimal.mas

Minimal.master

Not applicable

8,825

19-Aug-2018

00:38

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Not applicable

8,825

19-Aug-2018

00:38

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Not applicable

5,738

19-Aug-2018

00:39

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Not applicable

5,836

19-Aug-2018

00:39

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Not applicable

5,456

19-Aug-2018

00:39

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Not applicable

11,725

19-Aug-2018

00:39

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Not applicable

12,291

19-Aug-2018

00:39

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not applicable

1,315

19-Aug-2018

00:38

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not applicable

67,472

19-Aug-2018

00:38

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Not applicable

2,731

19-Aug-2018

00:38

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Not applicable

2,737

19-Aug-2018

00:38

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Not applicable

4,163

19-Aug-2018

00:39

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Not applicable

2,163

19-Aug-2018

00:38

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Not applicable

3,075

19-Aug-2018

00:38

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Not applicable

59,856

19-Aug-2018

00:38

Mquery.js

Mquery.js

Not applicable

22,239

19-Aug-2018

00:38

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Not applicable

506

19-Aug-2018

00:38

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Not applicable

483

19-Aug-2018

00:38

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Not applicable

487

19-Aug-2018

00:38

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

19-Aug-2018

00:36

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

19-Aug-2018

00:38

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

19-Aug-2018

00:36

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

19-Aug-2018

00:38

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Not applicable

498

19-Aug-2018

00:38

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Not applicable

733

19-Aug-2018

00:38

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Not applicable

739

19-Aug-2018

00:38

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Not applicable

799

19-Aug-2018

00:38

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Not applicable

492

19-Aug-2018

00:38

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Not applicable

495

19-Aug-2018

00:38

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Not applicable

475

19-Aug-2018

00:38

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Not applicable

197

20-Aug-2018

23:50

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Not applicable

193

20-Aug-2018

23:50

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Not applicable

137

20-Aug-2018

23:50

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Not applicable

396

20-Aug-2018

23:50

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Not applicable

377

20-Aug-2018

23:50

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Not applicable

390

20-Aug-2018

23:50

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Not applicable

197

20-Aug-2018

23:50

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Not applicable

1,050

19-Aug-2018

00:38

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Not applicable

3,521

19-Aug-2018

00:39

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Not applicable

4,724

19-Aug-2018

00:38

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Not applicable

14,042

19-Aug-2018

00:39

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Not applicable

26,950

19-Aug-2018

00:38

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Not applicable

30,580

19-Aug-2018

00:38

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Not applicable

27,509

19-Aug-2018

00:38

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Not applicable

5,239

19-Aug-2018

00:39

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Not applicable

13,142

19-Aug-2018

00:39

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Not applicable

6,818

19-Aug-2018

00:38

Navitem.asc

Navitem.ascx

Not applicable

99

19-Aug-2018

00:38

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Not applicable

7,337

19-Aug-2018

00:39

New.asx

New.aspx

Not applicable

61,372

19-Aug-2018

00:39

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Not applicable

6,664

19-Aug-2018

00:38

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Not applicable

4,197

19-Aug-2018

00:38

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Not applicable

7,208

19-Aug-2018

00:38

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Not applicable

2,762

19-Aug-2018

00:38

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Not applicable

4,197

19-Aug-2018

00:38

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Not applicable

6,557

19-Aug-2018

00:39

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

4,197

19-Aug-2018

00:38

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Not applicable

4,796

19-Aug-2018

00:38

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Not applicable

19,741

19-Aug-2018

00:39

Newlink.asx

Newlink.aspx

Not applicable

9,284

19-Aug-2018

00:39

Newmws.asx

Newmws.aspx

Not applicable

18,858

19-Aug-2018

00:38

Newnav.asx

Newnav.aspx

Not applicable

6,130

19-Aug-2018

00:39

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Not applicable

4,197

19-Aug-2018

00:38

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Not applicable

2,777

19-Aug-2018

00:38

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Not applicable

18,686

19-Aug-2018

00:39

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Not applicable

10,513

19-Aug-2018

00:39

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Not applicable

2,570

19-Aug-2018

00:38

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Not applicable

101,533

19-Aug-2018

00:38

Non_ie.js

Non_ie.js

Not applicable

59,623

19-Aug-2018

00:38

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Not applicable

11,676

19-Aug-2018

00:39

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Not applicable

2,196

19-Aug-2018

00:38

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Not applicable

13,569

19-Aug-2018

00:38

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Not applicable

7,585

19-Aug-2018

00:38

Offline.js

Offline.js

Not applicable

3,595

19-Aug-2018

00:38

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4997.1000

1,492,272

19-Aug-2018

00:38

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

19-Aug-2018

00:38

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Not applicable

13,658

19-Aug-2018

00:38

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

19-Aug-2018

00:38

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Not applicable

89

19-Aug-2018

00:38

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

19-Aug-2018

00:37

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5067.1000

2,626,656

19-Aug-2018

00:38

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4919.1000

2,154,768

19-Aug-2018

00:38

Openfold.gif

Openfold.gif

Not applicable

142

16-Aug-2018

02:18

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Not applicable

45,025

19-Aug-2018

00:38

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Not applicable

29,416

19-Aug-2018

00:38

Oslo.prev

Oslo.preview

Not applicable

10,159

19-Aug-2018

00:38

Owners.asx

Owners.aspx

Not applicable

5,602

19-Aug-2018

00:38

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Not applicable

510,857

19-Aug-2018

00:38

Ows.js

Ows.js

Not applicable

265,222

19-Aug-2018

00:38

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Not applicable

9,579

19-Aug-2018

00:38

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Not applicable

6,113

19-Aug-2018

00:38

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Not applicable

481

19-Aug-2018

00:38

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Not applicable

5,251

19-Aug-2018

00:38

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Not applicable

5,247

19-Aug-2018

00:38

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Not applicable

5,247

19-Aug-2018

00:38

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Not applicable

5,249

19-Aug-2018

00:38

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Not applicable

5,251

19-Aug-2018

00:38

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Not applicable

5,251

19-Aug-2018

00:38

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Not applicable

5,248

19-Aug-2018

00:38

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Not applicable

5,250

19-Aug-2018

00:38

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Not applicable

5,248

19-Aug-2018

00:38

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Not applicable

5,243

19-Aug-2018

00:38

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Not applicable

5,246

19-Aug-2018

00:38

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Not applicable

5,245

19-Aug-2018

00:38

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Not applicable

3,110

19-Aug-2018

00:38

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Not applicable

3,121

19-Aug-2018

00:38

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Not applicable

3,122

19-Aug-2018

00:38

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Not applicable

3,121

19-Aug-2018

00:38

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Not applicable

3,116

19-Aug-2018

00:38

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Not applicable

3,118

19-Aug-2018

00:38

Password.asx

Password.aspx

Not applicable

8,483

19-Aug-2018

00:39

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Not applicable

8,443

19-Aug-2018

00:38

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Not applicable

7,284

19-Aug-2018

00:38

People.amx

People.asmx

Not applicable

88

19-Aug-2018

00:38

People.asx

People.aspx

Not applicable

22,688

19-Aug-2018

00:39

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Not applicable

1,285

19-Aug-2018

00:38

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Not applicable

9,093

19-Aug-2018

00:38

Perms.amx

Permissions.asmx

Not applicable

94

19-Aug-2018

00:38

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Not applicable

1,315

19-Aug-2018

00:38

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Not applicable

13,698

19-Aug-2018

00:38

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Not applicable

18,411

19-Aug-2018

00:39

Picker.asx

Picker.aspx

Not applicable

7,885

19-Aug-2018

00:39

Picker.asx_14

Picker.aspx

Not applicable

8,613

19-Aug-2018

00:39

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Not applicable

8,912

19-Aug-2018

00:39

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Not applicable

8,739

19-Aug-2018

00:39

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Not applicable

85,910

19-Aug-2018

00:38

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Not applicable

126,114

19-Aug-2018

00:39

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Not applicable

3

19-Aug-2018

00:39

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Not applicable

16,089

19-Aug-2018

00:38

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Not applicable

8,700

19-Aug-2018

00:38

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Not applicable

590

19-Aug-2018

00:38

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

19-Aug-2018

00:38

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not applicable

599

19-Aug-2018

00:38

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12.496

19-Aug-2018

00:38

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Not applicable

590

19-Aug-2018

00:38

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

19-Aug-2018

00:38

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not applicable

599

19-Aug-2018

00:38

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

19-Aug-2018

00:38

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Not applicable

606

19-Aug-2018

00:38

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

19-Aug-2018

00:38

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Not applicable

600

19-Aug-2018

00:38

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

19-Aug-2018

00:38

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Not applicable

592

19-Aug-2018

00:38

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

19-Aug-2018

00:38

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Not applicable

597

19-Aug-2018

00:38

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

19-Aug-2018

00:38

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Not applicable

605

19-Aug-2018

00:38

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

19-Aug-2018

00:38

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Not applicable

611

19-Aug-2018

00:38

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12.496

19-Aug-2018

00:38

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Not applicable

590

19-Aug-2018

00:38

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

19-Aug-2018

00:38

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Not applicable

595

19-Aug-2018

00:38

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

19-Aug-2018

00:38

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Not applicable

601

19-Aug-2018

00:38

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

19-Aug-2018

00:38

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not applicable

599

19-Aug-2018

00:38

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

19-Aug-2018

00:38

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Not applicable

606

19-Aug-2018

00:38

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

19-Aug-2018

00:38

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Not applicable

600

19-Aug-2018

00:38

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

19-Aug-2018

00:38

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Not applicable

593

19-Aug-2018

00:38

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

19-Aug-2018

00:38

Polc.asx

Policy.aspx

Not applicable

14,387

19-Aug-2018

00:38

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Not applicable

7,109

19-Aug-2018

00:38

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Not applicable

116,092

19-Aug-2018

00:38

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Not applicable

116,100

19-Aug-2018

00:38

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Not applicable

10,688

19-Aug-2018

00:38

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Not applicable

10,142

19-Aug-2018

00:38

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Not applicable

12,411

19-Aug-2018

00:38

Popup.mas

Popup.master

Not applicable

3,088

19-Aug-2018

00:39

Portal.asx

Portal.aspx

Not applicable

9,896

19-Aug-2018

00:39

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Not applicable

3,153

19-Aug-2018

00:38

Privacy.asx

Privacy.aspx

Not applicable

8,269

19-Aug-2018

00:38

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Not applicable

16,270

19-Aug-2018

00:39

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Not applicable

16,037

19-Aug-2018

00:39

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Not applicable

1,605

19-Aug-2018

00:39

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Not applicable

878

20-Aug-2018

23:48

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Not applicable

5,393

19-Aug-2018

00:39

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

19-Aug-2018

00:38

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Not applicable

273

19-Aug-2018

00:38

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

19-Aug-2018

00:38

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Not applicable

273

19-Aug-2018

00:38

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Not applicable

181

19-Aug-2018

00:38

Pubback.asx

Publishback.aspx

Not applicable

4,934

19-Aug-2018

00:39

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Not applicable

10,886

19-Aug-2018

00:39

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Not applicable

217,711

19-Aug-2018

00:39

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Not applicable

199,982

19-Aug-2018

00:39

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Not applicable

130,124

19-Aug-2018

00:38

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Not applicable

69,543

19-Aug-2018

00:38

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Not applicable

8,030

19-Aug-2018

00:39

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Not applicable

3,208

19-Aug-2018

00:38

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Not applicable

6,023

19-Aug-2018

00:39

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Not applicable

3,790

19-Aug-2018

00:38

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Not applicable

16,593

19-Aug-2018

00:39

Reghost.asx

Reghost.aspx

Not applicable

7,879

19-Aug-2018

00:39

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Not applicable

21,661

19-Aug-2018

00:39

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Not applicable

4,058

19-Aug-2018

00:38

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Not applicable

10,073

19-Aug-2018

00:39

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Not applicable

1,762

19-Aug-2018

00:39

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Not applicable

1,771

19-Aug-2018

00:39

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Not applicable

8,676

19-Aug-2018

00:38

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Not applicable

16,619

19-Aug-2018

00:38

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Not applicable

3,946

19-Aug-2018

00:39

Reorder.asx

Reorder.aspx

Not applicable

11,743

19-Aug-2018

00:39

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Not applicable

3,259

19-Aug-2018

00:38

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Not applicable

3,272

19-Aug-2018

00:38

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Not applicable

4,357

19-Aug-2018

00:39

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Not applicable

3,860

19-Aug-2018

00:39

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Not applicable

3,750

19-Aug-2018

00:39

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Not applicable

2,625

19-Aug-2018

00:38

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Not applicable

6,562

19-Aug-2018

00:39

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Not applicable

6,425

19-Aug-2018

00:39

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Not applicable

7,673

19-Aug-2018

00:39

Isswfresources.resx

Resources.resx

Not applicable

2,072

19-Aug-2018

00:39

Restore.asx

Restore.aspx

Not applicable

16,105

19-Aug-2018

00:38

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Not applicable

22,878

19-Aug-2018

00:38

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Not applicable

7,381

19-Aug-2018

00:38

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Not applicable

6,160

19-Aug-2018

00:39

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Not applicable

6,497

19-Aug-2018

00:39

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Not applicable

4,614

19-Aug-2018

00:39

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Not applicable

46,291

19-Aug-2018

00:38

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Not applicable

19,190

19-Aug-2018

00:38

Role.asx

Role.aspx

Not applicable

11,001

19-Aug-2018

00:39

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Not applicable

3,480

19-Aug-2018

00:39

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Not applicable

10,212

19-Aug-2018

00:39

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Not applicable

3,199

19-Aug-2018

00:39

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Not applicable

3,153

19-Aug-2018

00:39

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Not applicable

8,044

19-Aug-2018

00:39

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Not applicable

4,696

19-Aug-2018

00:39

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Not applicable

8,570

19-Aug-2018

00:38

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Not applicable

5,198

19-Aug-2018

00:39

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Not applicable

17,496

19-Aug-2018

00:39

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Not applicable

3,583

19-Aug-2018

00:39

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Not applicable

7,063

19-Aug-2018

00:38

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Not applicable

28,102

19-Aug-2018

00:38

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Not applicable

200

19-Aug-2018

00:39

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Not applicable

11,428

19-Aug-2018

00:39

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Not applicable

5,674

19-Aug-2018

00:39

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Not applicable

6,013

19-Aug-2018

00:39

Seattle.mas

Seattle.master

Not applicable

29,925

19-Aug-2018

00:38

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Not applicable

29,925

19-Aug-2018

00:38

Seattle.prev

Seattle.preview

Not applicable

10,725

19-Aug-2018

00:38

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Not applicable

443

19-Aug-2018

00:38

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Not applicable

5,141

19-Aug-2018

00:38

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Not applicable

6,801

19-Aug-2018

00:38

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not applicable

5,398

19-Aug-2018

00:38

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Not applicable

3,916

19-Aug-2018

00:38

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Not applicable

5,358

19-Aug-2018

00:38

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Not applicable

8,606

19-Aug-2018

00:38

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Not applicable

4,908

19-Aug-2018

00:38

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Not applicable

4,982

19-Aug-2018

00:38

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Not applicable

9,385

19-Aug-2018

00:38

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Not applicable

8,459

19-Aug-2018

00:38

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Not applicable

5,356

19-Aug-2018

00:38

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Not applicable

12,745

19-Aug-2018

00:39

Server.asx

Server.aspx

Not applicable

9,131

19-Aug-2018

00:38

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Not applicable

4,890

19-Aug-2018

00:38

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not applicable

4,334

19-Aug-2018

00:38

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not applicable

2,991

19-Aug-2018

00:38

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Not applicable

4,443

19-Aug-2018

00:38

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not applicable

4,034

19-Aug-2018

00:38

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Not applicable

10,169

19-Aug-2018

00:38

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Not applicable

4,101

19-Aug-2018

00:38

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Not applicable

8,692

19-Aug-2018

00:38

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Not applicable

7,059

19-Aug-2018

00:38

Setanon.asx

Setanon.aspx

Not applicable

12,399

19-Aug-2018

00:39

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Not applicable

7,631

19-Aug-2018

00:39

Settings.asx

Settings.aspx

Not applicable

3,673

19-Aug-2018

00:39

Settings.asx_14

Settings.aspx

Not applicable

9,565

19-Aug-2018

00:39

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5049.1000

1,082,088

19-Aug-2018

00:36

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Not applicable

212

19-Aug-2018

00:39

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Not applicable

212

19-Aug-2018

00:39

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Not applicable

94

19-Aug-2018

00:38

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Not applicable

1,297

19-Aug-2018

00:38

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Not applicable

4,036

19-Aug-2018

00:38

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Not applicable

5,297

19-Aug-2018

00:39

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Not applicable

9,838

19-Aug-2018

00:38

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not applicable

6,974

19-Aug-2018

00:38

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Not applicable

6,769

19-Aug-2018

00:39

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Not applicable

98

19-Aug-2018

00:38

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not applicable

1,349

19-Aug-2018

00:38

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not applicable

25,799

19-Aug-2018

00:38

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Not applicable

13,976

19-Aug-2018

00:38

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Not applicable

61,362

19-Aug-2018

00:38

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Not applicable

18.000

19-Aug-2018

00:38

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Not applicable

71,639

19-Aug-2018

00:38

Sharing.js

Sharing.js

Not applicable

27,124

19-Aug-2018

00:38

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Not applicable

689

19-Aug-2018

00:38

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Not applicable

8,832

19-Aug-2018

00:38

Signout.asx

Signout.aspx

Not applicable

1,509

19-Aug-2018

00:39

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Not applicable

689

19-Aug-2018

00:38

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Not applicable

8,816

19-Aug-2018

00:38

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Not applicable

7,950

19-Aug-2018

00:38

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Not applicable

669

19-Aug-2018

00:38

Simple.mas

Simple.master

Not applicable

10,243

19-Aug-2018

00:39

Simpv4.mas

Simplev4.master

Not applicable

6,530

19-Aug-2018

00:39

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Not applicable

12,299

19-Aug-2018

00:38

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not applicable

10,242

19-Aug-2018

00:38

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Not applicable

10,522

19-Aug-2018

00:38

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Not applicable

9,189

19-Aug-2018

00:38

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Not applicable

3,632

19-Aug-2018

00:38

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Not applicable

90

19-Aug-2018

00:38

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Not applicable

1,289

19-Aug-2018

00:38

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Not applicable

36,711

19-Aug-2018

00:38

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Not applicable

3,918

19-Aug-2018

00:39

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Not applicable

3,915

19-Aug-2018

00:39

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Not applicable

4,054

19-Aug-2018

00:39

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Not applicable

4,054

19-Aug-2018

00:39

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Not applicable

24,323

19-Aug-2018

00:38

Siterss.asx

Siterss.aspx

Not applicable

10,595

19-Aug-2018

00:39

Sites.amx

Sites.asmx

Not applicable

87

19-Aug-2018

00:38

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Not applicable

1,283

19-Aug-2018

00:38

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Not applicable

13,639

19-Aug-2018

00:39

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Not applicable

22,976

19-Aug-2018

00:38

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Not applicable

5,373

19-Aug-2018

00:39

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Not applicable

5,416

19-Aug-2018

00:39

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Not applicable

1,135

19-Aug-2018

00:38

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Not applicable

1,135

19-Aug-2018

00:38

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Not applicable

808

19-Aug-2018

00:38

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Not applicable

808

19-Aug-2018

00:38

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Not applicable

8,418

19-Aug-2018

00:39

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Not applicable

8,418

19-Aug-2018

00:39

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Not applicable

4,133

19-Aug-2018

00:38

Solns.asx

Solutions.aspx

Not applicable

4,786

19-Aug-2018

00:38

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Not applicable

10,835

19-Aug-2018

00:38

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Not applicable

10,912

19-Aug-2018

00:38

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Not applicable

73,924

19-Aug-2018

00:38

Sp.core.js

Sp.core.js

Not applicable

40,446

19-Aug-2018

00:38

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Not applicable

114,154

19-Aug-2018

00:38

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Not applicable

67,895

19-Aug-2018

00:38

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Not applicable

5,825

19-Aug-2018

00:39

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Not applicable

255

19-Aug-2018

00:39

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Not applicable

1,004,078

19-Aug-2018

00:38

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Not applicable

575,930

19-Aug-2018

00:39

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Not applicable

40,770

19-Aug-2018

00:38

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Not applicable

24,528

19-Aug-2018

00:38

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Not applicable

55,563

19-Aug-2018

00:38

Sp.init.js

Sp.init.js

Not applicable

32,205

19-Aug-2018

00:38

Sp.js

Sp.js

Not applicable

626,176

19-Aug-2018

00:38

Sp.js_14

Sp.js

Not applicable

390,757

19-Aug-2018

00:39

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Not applicable

16,415

19-Aug-2018

00:39

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Not applicable

249

19-Aug-2018

00:39

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Not applicable

15,227

19-Aug-2018

00:38

Spmap.js

Sp.map.js

Not applicable

8,235

19-Aug-2018

00:38

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Not applicable

34,379

19-Aug-2018

00:38

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Not applicable

81,201

19-Aug-2018

00:38

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Not applicable

51,540

19-Aug-2018

00:38

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Not applicable

73,515

19-Aug-2018

00:39

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Not applicable

363,159

19-Aug-2018

00:38

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Not applicable

325,227

19-Aug-2018

00:39

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Not applicable

224,039

19-Aug-2018

00:38

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Not applicable

185,617

19-Aug-2018

00:38

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Not applicable

110,347

19-Aug-2018

00:39

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Not applicable

111,493

19-Aug-2018

00:38

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Not applicable

68,791

19-Aug-2018

00:39

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Not applicable

422,096

19-Aug-2018

00:38

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Not applicable

293,843

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Not applicable

18,342

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Not applicable

11,378

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Not applicable

42,395

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Not applicable

26,257

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Not applicable

277,389

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Not applicable

144,873

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Not applicable

10,163

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Not applicable

6,953

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Not applicable

16,063

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Not applicable

11,315

19-Aug-2018

00:38

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Not applicable

50,644

19-Aug-2018

00:38

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Not applicable

31,017

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Not applicable

99,428

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Not applicable

52,107

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Not applicable

55,987

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Not applicable

38,359

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Not applicable

69,292

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Not applicable

40,375

19-Aug-2018

00:38

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Not applicable

136,506

19-Aug-2018

00:38

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Not applicable

82,216

19-Aug-2018

00:38

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Not applicable

27,973

19-Aug-2018

00:38

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Not applicable

27,973

19-Aug-2018

00:38

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Not applicable

27,858

19-Aug-2018

00:38

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Not applicable

17,478

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Not applicable

1,011,981

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Not applicable

594,574

19-Aug-2018

00:39

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Not applicable

584,358

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Not applicable

365,926

19-Aug-2018

00:39

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Not applicable

65,203

19-Aug-2018

00:38

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Not applicable

40,240

19-Aug-2018

00:38

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Not applicable

433,941

19-Aug-2018

00:38

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Not applicable

239,788

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Not applicable

58,451

19-Aug-2018

00:38

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Not applicable

34,083

19-Aug-2018

00:38

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Not applicable

359,721

19-Aug-2018

00:39

Spcf.asx

Spcf.aspx

Not applicable

19,428

19-Aug-2018

00:39

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Not applicable

115

19-Aug-2018

00:38

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Not applicable

110

19-Aug-2018

00:38

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Not applicable

12,854

19-Aug-2018

00:39

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Not applicable

11,428

19-Aug-2018

00:38

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Not applicable

29,238

19-Aug-2018

00:38

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Not applicable

183,484

19-Aug-2018

00:38

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Not applicable

39,173

19-Aug-2018

00:39

Spgantt.js

Spgantt.js

Not applicable

66,168

19-Aug-2018

00:38

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Not applicable

19,338

19-Aug-2018

00:39

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Not applicable

7,321

19-Aug-2018

00:38

Spgridvw.js

Spgridview.js

Not applicable

4,593

19-Aug-2018

00:38

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

19-Aug-2018

00:38

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Not applicable

42,064

19-Aug-2018

00:38

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Not applicable

1,319

19-Aug-2018

00:38

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Not applicable

8,629

19-Aug-2018

00:38

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Not applicable

476

19-Aug-2018

00:38

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

19-Aug-2018

00:38

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Not applicable

644

19-Aug-2018

00:38

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

19-Aug-2018

00:38

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Not applicable

654

19-Aug-2018

00:38

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

19-Aug-2018

00:38

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Not applicable

644

19-Aug-2018

00:38

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Not applicable

10,067

19-Aug-2018

00:39

Start.asx

Start.aspx

Not applicable

1,048

19-Aug-2018

00:39

Start.debug.js

Start.debug.js

Not applicable

174,744

19-Aug-2018

00:38

Start.js

Start.js

Not applicable

95,780

19-Aug-2018

00:38

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Not applicable

14,510

19-Aug-2018

00:38

Store.sql

Store.sql

Not applicable

6,504,340

19-Aug-2018

00:38

Storefront.asx

Storefront.aspx

Not applicable

4,349

19-Aug-2018

00:39

Storeup.sql

Storeup.sql

Not applicable

512,275

19-Aug-2018

00:38

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Not applicable

131

19-Aug-2018

00:38

Storman.asx

Storman.aspx

Not applicable

10,595

19-Aug-2018

00:39

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

19-Aug-2018

00:38

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Not applicable

272

19-Aug-2018

00:38

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

19-Aug-2018

00:38

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4981.1000

553,704

19-Aug-2018

00:38

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5067.1000

3,919,976

19-Aug-2018

00:38

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Not applicable

10,435

19-Aug-2018

00:39

Subedit.asx

Subedit.aspx

Not applicable

14,784

19-Aug-2018

00:39

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Not applicable

156

19-Aug-2018

00:38

Subnew.asx

Subnew.aspx

Not applicable

15,223

19-Aug-2018

00:39

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Not applicable

33,788

19-Aug-2018

00:38

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Not applicable

367

19-Aug-2018

00:38

Success.asx

Success.aspx

Not applicable

3,172

19-Aug-2018

00:39

Successp.asx

Successpopup.aspx

Not applicable

3,735

19-Aug-2018

00:38

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Not applicable

32,558

19-Aug-2018

00:38

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Not applicable

13,795

19-Aug-2018

00:38

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Not applicable

3.200

19-Aug-2018

00:38

Survedit.asx

Survedit.aspx

Not applicable

37,673

19-Aug-2018

00:39

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Not applicable

36,103

19-Aug-2018

00:39

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Not applicable

11,735

19-Aug-2018

00:38

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Not applicable

12.621

19-Aug-2018

00:38

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Not applicable

8,942

19-Aug-2018

00:38

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Not applicable

8,178

19-Aug-2018

00:38

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Not applicable

6,769

19-Aug-2018

00:38

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Not applicable

4,633

19-Aug-2018

00:38

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Not applicable

13,499

19-Aug-2018

00:38

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Not applicable

6,798

19-Aug-2018

00:38

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Not applicable

12,183

19-Aug-2018

00:38

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Not applicable

11,081

19-Aug-2018

00:38

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not applicable

3,028

19-Aug-2018

00:38

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not applicable

3,562

19-Aug-2018

00:38

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Not applicable

12,268

19-Aug-2018

00:38

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not applicable

7,749

19-Aug-2018

00:38

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Not applicable

3,645

19-Aug-2018

00:38

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Not applicable

8,491

19-Aug-2018

00:38

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Not applicable

4,495

19-Aug-2018

00:38

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not applicable

4,069

19-Aug-2018

00:38

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Not applicable

6,403

19-Aug-2018

00:38

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Not applicable

6,296

19-Aug-2018

00:38

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Not applicable

11,323

19-Aug-2018

00:38

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not applicable

10,735

19-Aug-2018

00:38

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not applicable

5,705

19-Aug-2018

00:38

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not applicable

2,637

19-Aug-2018

00:38

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not applicable

2,637

19-Aug-2018

00:38

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Not applicable

9,478

19-Aug-2018

00:38

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Not applicable

27,508

19-Aug-2018

00:38

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Not applicable

8,814

19-Aug-2018

00:38

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not applicable

16,234

19-Aug-2018

00:38

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Not applicable

16,454

19-Aug-2018

00:38

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not applicable

10,289

19-Aug-2018

00:38

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not applicable

13,386

19-Aug-2018

00:38

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not applicable

6,189

19-Aug-2018

00:38

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Not applicable

5,272

19-Aug-2018

00:39

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Not applicable

207

19-Aug-2018

00:39

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Not applicable

28,675

19-Aug-2018

00:39

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Not applicable

1,339

19-Aug-2018

00:39

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Not applicable

36,906

19-Aug-2018

00:38

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Not applicable

442

19-Aug-2018

00:38

Timecard.js

Timecard.js

Not applicable

20,888

19-Aug-2018

00:38

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Not applicable

15,814

19-Aug-2018

00:39

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Not applicable

831

19-Aug-2018

00:38

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

1,842

19-Aug-2018

00:38

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3,420

19-Aug-2018

00:38

Timer.asx

Timer.aspx

Not applicable

8,984

19-Aug-2018

00:38

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Not applicable

5,114

19-Aug-2018

00:39

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Not applicable

8,860

19-Aug-2018

00:38

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Not applicable

8,361

19-Aug-2018

00:39

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Not applicable

2,370

19-Aug-2018

00:39

Topnav.asx

Topnav.aspx

Not applicable

7,717

19-Aug-2018

00:39

Topologyservicesvc

Topology.svc

Not applicable

347

19-Aug-2018

00:38

Topology.asc

Topologyview.ascx

Not applicable

4,091

19-Aug-2018

00:39

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Not applicable

495

19-Aug-2018

00:38

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not applicable

3,656

19-Aug-2018

00:39

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Not applicable

27,328

16-Aug-2018

02:18

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Not applicable

77,944

16-Aug-2018

02:18

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Not applicable

51,708

16-Aug-2018

02:18

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Not applicable

30,976

16-Aug-2018

02:18

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Not applicable

6,276

19-Aug-2018

00:38

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Not applicable

6,082

19-Aug-2018

00:38

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Not applicable

5,541

19-Aug-2018

00:38

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Not applicable

9,818

19-Aug-2018

00:39

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Not applicable

12,032

19-Aug-2018

00:39

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Not applicable

11,239

19-Aug-2018

00:38

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Not applicable

5,911

19-Aug-2018

00:38

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Not applicable

6,294

19-Aug-2018

00:38

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Not applicable

5,911

19-Aug-2018

00:38

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Not applicable

5,911

19-Aug-2018

00:38

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Not applicable

5,911

19-Aug-2018

00:38

Upload.asx

Upload.aspx

Not applicable

13,234

19-Aug-2018

00:39

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Not applicable

6,141

19-Aug-2018

00:38

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Not applicable

3,491

19-Aug-2018

00:38

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Not applicable

5,914

19-Aug-2018

00:38

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Not applicable

6,141

19-Aug-2018

00:38

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Not applicable

5,914

19-Aug-2018

00:38

Usage.asx

Usage.aspx

Not applicable

7,871

19-Aug-2018

00:39

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Not applicable

81,583

19-Aug-2018

00:38

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Not applicable

6,089

19-Aug-2018

00:39

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Not applicable

3,520

19-Aug-2018

00:39

User.asx

User.aspx

Not applicable

27,691

19-Aug-2018

00:39

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Not applicable

4,299

19-Aug-2018

00:39

Useredit.asx

Useredit.aspx

Not applicable

4,175

19-Aug-2018

00:39

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Not applicable

92

19-Aug-2018

00:38

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Not applicable

1,311

19-Aug-2018

00:38

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Not applicable

82,880

19-Aug-2018

00:38

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Not applicable

1,848

19-Aug-2018

00:39

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Not applicable

9,435

19-Aug-2018

00:38

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Not applicable

81,392

19-Aug-2018

00:38

V4.mas

V4.master

Not applicable

26,916

19-Aug-2018

00:38

V4.mas_mplib

V4.master

Not applicable

26,916

19-Aug-2018

00:38

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Not applicable

5,692

19-Aug-2018

00:38

Versions.amx

Versions.asmx

Not applicable

90

19-Aug-2018

00:38

Versions.asx

Versions.aspx

Not applicable

35,361

19-Aug-2018

00:39

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Not applicable

1,289

19-Aug-2018

00:38

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Not applicable

9,474

19-Aug-2018

00:38

View.asx_mobile

View.aspx

Not applicable

2,424

19-Aug-2018

00:38

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Not applicable

17,212

19-Aug-2018

00:38

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Not applicable

17,275

19-Aug-2018

00:38

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not applicable

10,960

19-Aug-2018

00:38

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Not applicable

14,303

19-Aug-2018

00:38

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Not applicable

4,190

19-Aug-2018

00:38

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Not applicable

3,223

19-Aug-2018

00:38

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Not applicable

4,190

19-Aug-2018

00:38

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Not applicable

4,994

19-Aug-2018

00:38

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Not applicable

220,325

19-Aug-2018

00:39

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Not applicable

3,747

19-Aug-2018

00:38

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Not applicable

5,199

19-Aug-2018

00:39

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Not applicable

5,046

19-Aug-2018

00:39

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Not applicable

33,824

19-Aug-2018

00:39

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Not applicable

16,520

19-Aug-2018

00:39

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Not applicable

218,013

19-Aug-2018

00:39

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Not applicable

2,718

19-Aug-2018

00:38

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Not applicable

4,190

19-Aug-2018

00:38

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Not applicable

13,786

19-Aug-2018

00:39

Views.amx

Views.asmx

Not applicable

87

19-Aug-2018

00:38

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Not applicable

1,283

19-Aug-2018

00:38

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Not applicable

25,520

19-Aug-2018

00:38

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Not applicable

26,314

19-Aug-2018

00:39

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Not applicable

8,912

19-Aug-2018

00:39

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Not applicable

8.991

19-Aug-2018

00:38

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Not applicable

52,139

19-Aug-2018

00:38

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Not applicable

65,273

19-Aug-2018

00:38

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Not applicable

2,059

19-Aug-2018

00:39

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Not applicable

6,028

19-Aug-2018

00:39

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Not applicable

8,803

19-Aug-2018

00:38

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Not applicable

2,986

19-Aug-2018

00:38

Appmngweb.config

Web.config

Not applicable

2,641

19-Aug-2018

00:38

Bdcserviceweb.config

Web.config

Not applicable

3,156

19-Aug-2018

00:38

Securitytokenconfig

Web.config

Not applicable

6,235

19-Aug-2018

00:38

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Not applicable

2,647

19-Aug-2018

00:38

Topologyserviceconfig

Web.config

Not applicable

1,604

19-Aug-2018

00:38

Usercodeweb.cfg

Web.config

Not applicable

1,002

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg

Web.config

Not applicable

63,069

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg_forms

Web.config

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg_mobile

Web.config

Not applicable

10,909

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg_multilogin

Web.config

Not applicable

216

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg_trust

Web.config

Not applicable

2,190

19-Aug-2018

00:38

Web.cfg_windows

Web.config

Not applicable

214

19-Aug-2018

00:38

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Not applicable

5,468

19-Aug-2018

00:38

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Not applicable

5,350

19-Aug-2018

00:38

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Not applicable

1.500

19-Aug-2018

00:39

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Not applicable

2,521

19-Aug-2018

00:38

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Not applicable

2,521

19-Aug-2018

00:38

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not applicable

7,202

19-Aug-2018

00:39

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Not applicable

186

19-Aug-2018

00:38

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Not applicable

1,315

19-Aug-2018

00:38

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Not applicable

56,408

19-Aug-2018

00:38

Webs.amx

Webs.asmx

Not applicable

86

19-Aug-2018

00:38

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Not applicable

1,281

19-Aug-2018

00:38

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Not applicable

41,302

19-Aug-2018

00:38

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Not applicable

5,024

19-Aug-2018

00:38

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Not applicable

202

19-Aug-2018

00:38

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Not applicable

448

19-Aug-2018

00:38

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Not applicable

445

19-Aug-2018

00:38

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Not applicable

1,123

19-Aug-2018

00:38

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Not applicable

395

19-Aug-2018

00:38

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Not applicable

3,356

19-Aug-2018

00:38

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Not applicable

86

19-Aug-2018

00:38

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Not applicable

1,968

19-Aug-2018

00:39

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Not applicable

1,968

19-Aug-2018

00:39

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Not applicable

1,957

19-Aug-2018

00:39

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Not applicable

1,957

19-Aug-2018

00:39

Workflow.asx

Workflow.aspx

Not applicable

25,914

19-Aug-2018

00:38

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Not applicable

6,741

19-Aug-2018

00:38

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Not applicable

1,180

19-Aug-2018

00:38

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Not applicable

5,101

19-Aug-2018

00:38

Workspce.asx

Workspce.aspx

Not applicable

8,290

19-Aug-2018

00:39

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Not applicable

49,561

19-Aug-2018

00:38

Wpadder.js

Wpadder.js

Not applicable

31,016

19-Aug-2018

00:38

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Not applicable

6,894

19-Aug-2018

00:38

Wpcm.js

Wpcm.js

Not applicable

3,509

19-Aug-2018

00:38

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Not applicable

5,740

19-Aug-2018

00:39

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Not applicable

4,943

19-Aug-2018

00:39

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Not applicable

761

19-Aug-2018

00:39

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Not applicable

15,843

19-Aug-2018

00:38

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Not applicable

27,940

19-Aug-2018

00:38

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Not applicable

198

19-Aug-2018

00:39

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Not applicable

1,806

19-Aug-2018

00:38

Wss.rsx

Wss.resx

Not applicable

723,698

19-Aug-2018

00:39

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

Not applicable

13,782

19-Aug-2018

00:38

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

Not applicable

9,149

19-Aug-2018

00:38

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

Not applicable

5,855

19-Aug-2018

00:38

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Not applicable

1,448

19-Aug-2018

00:39

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Not applicable

10,901

19-Aug-2018

00:39

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5049.1000

10,407,616

19-Aug-2018

00:38

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

19-Aug-2018

00:37

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Not applicable

1,904

19-Aug-2018

00:38

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

Not applicable

2,979

19-Aug-2018

00:38

Xtp.js

Xtp.js

Not applicable

1,491

19-Aug-2018

00:38

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Not applicable

12,801

19-Aug-2018

00:39

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×