Εισαγωγή

Στις τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 13 Δεκεμβρίου 2016, την ενημερωμένη έκδοση.

Microsoft Office 2016

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η Access 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 πρόσβασης (KB3115503)

Excel 2016

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128016)

Office 2016

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3127986)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3127990)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3127982)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3127907)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3118324)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115497)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115278)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114858)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920703)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920682)

Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2910970)

Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016 (KB3127908)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016 (KB3127993)

Το OneNote 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 OneNote (KB3118294)

Outlook 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2016 (KB3127988)

Το PowerPoint 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2016 (KB3127981)

Το Project 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 έργου (KB3127994)

Ο Publisher 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Publisher 2016 (KB3114368)

Skype για επαγγελματική 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Skype για επαγγελματική 2016 (KB3127980)

Visio 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB3127900)

Word 2016

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2016 (KB3127984)

Microsoft Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2013

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128008)

Office 2013

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3127968)

Office 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3114490)

Office 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3101489)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013 (KB3127977)

Το OneNote 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το OneNote 2013 (KB3118278)

Outlook 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3127975)

Το PowerPoint 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2013 (KB3127967)

2013 έργου

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3127978)

Ο Publisher 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Publisher 2013 (KB3114329)

Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013)

6 Δεκεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το Skype για επαγγελματική 2015 (Lync 2013) (KB3127976)

Visio 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3118344)

Το Word 2013

6 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2013 (KB3128004)

Microsoft Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128037)

Office 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128032)

Office 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3118380)

Office 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB2889841)

Ο Publisher 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Publisher 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3114395)

Word 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128034)

Microsoft Office 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128019)

Το Excel Viewer 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2007: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128023)

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128024)

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128022)

Office 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128020)

Office 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB2883033)

Word 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2007: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128025)

Microsoft Office 2003

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128044)

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128043)

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3127995)

2016 διακομιστή του SharePoint

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2016 διακομιστή του SharePoint

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3128017)

2016 διακομιστή του SharePoint

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3128014)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Project Server 2013

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3128009)

Project Server 2013

13 Δεκεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3128003)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3128011)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3128007)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Δεκεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3128001)

2013 διακομιστή του SharePoint

13 Δεκεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3128005)

2013 διακομιστή του SharePoint

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3127998)

2013 διακομιστή του SharePoint

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3127997)

SharePoint Server 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128029)

Το Project Server 2010

13 Δεκεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3128033)

SharePoint Foundation 2010

13 Δεκεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2010 (KB3118391)

SharePoint Server 2010

13 Δεκεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3128036)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128035)

Το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010

MS16-148: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3128026)

SharePoint Server 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Οι υπηρεσίες Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3127892)

Office για Mac 2011

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Office για Mac 2011

MS16-148: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011 14.7.1: 13 Δεκεμβρίου 2016 (KB3198808)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×