Εισαγωγή

Στις τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Οι ενημερωμένες εκδόσεις στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνονται στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ενημέρωση.

Microsoft Office 2016

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2016

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118290)

Office 2016

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118292)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115276)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115418)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115420)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115422)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3115495)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3118259)

Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3118260)

Πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας του Office 2016 (KB3118261)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016 (KB3118265)

Outlook 2016

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2016: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118293)

Το PowerPoint 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2016 (KB3115498)

Το Project 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 έργου (KB3118266)

Skype για επαγγελματική 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Skype για επαγγελματική 2016 (KB3118288)

Visio 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB3115494)

Word 2016

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2016 (KB3118291)

Microsoft Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 πρόσβασης (KB3114948)

Excel 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118284)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

6 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις) (KB3118281)

Office 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118268)

Office 2013

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3115257)

Office 2013

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3115485)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013

6 Σεπτεμβρίου 2016, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013 (KB3115492)

Outlook 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118280)

Το PowerPoint 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115487)

2013 έργου

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3115493)

Visio 2013

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3115428)

Το Word 2013

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Word 2013 (KB3118276)

Microsoft Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118316)

Office 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118309)

Office 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB2553432)

Το Outlook 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118313)

Το PowerPoint 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115467)

Πρόγραμμα προβολής του PowerPoint 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint Viewer 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3054969)

Project 2010

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Project 2010 (KB3115249)

Το 2007 Microsoft Office

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115459)

Το Excel Viewer 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel Viewer 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115463)

Office 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118300)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115462)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB2597974)

Το Outlook 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118303)

PowerPoint 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το PowerPoint 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3114744)

Microsoft Office 2003

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Office 2003

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2003: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118297)

Microsoft Office για Mac 2011 και Microsoft Office 2016 για Mac

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2016 Office για Mac

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2016 για Mac: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3186807)

Office για Mac 2011

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011 14.6.8: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3186805)

2016 διακομιστή του SharePoint

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Διακομιστή του Office Online

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Office Online Server: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118299)

2016 διακομιστή του SharePoint

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3118289)

2016 διακομιστή του SharePoint

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 διακομιστή SharePoint (KB3118295)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115169)

Office Web Apps διακομιστή 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office Web Apps διακομιστή 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3118270)

Project Server 2013

13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3118274)

Project Server 2013

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3118285)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118271)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118283)

Του SharePoint Foundation 2013

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3118287)

2013 διακομιστή του SharePoint

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 διακομιστή SharePoint: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3054862)

2013 διακομιστή του SharePoint

13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3118279)

2013 διακομιστή του SharePoint

13 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3118269)

SDK στοιχεία του SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη

6 Σεπτεμβρίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη στοιχεία SDK (KB3115490)

Το Word Automation Services στο SharePoint Server 2013

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2013: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115443)

SharePoint Server 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο SharePoint Server 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115119)

Το Project Server 2010

13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3115470)

SharePoint Server 2010

13 Σεπτεμβρίου 2016, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3115473)

SharePoint Server 2010 Office Web App

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115472)

Το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010

MS16-107: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Word Automation Services στο SharePoint Server 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115466)

SharePoint Server 2007

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Οι υπηρεσίες Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007

MS16-107: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες του Excel στο Microsoft SharePoint Server 2007: 13 Σεπτεμβρίου 2016 (KB3115112)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×