Σημείωση

Αυτή η ενημέρωση δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Για να διορθώσετε τα προβλήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Microsoft Office από το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Docs:

Πιο πρόσφατες ενημερώσεις για εκδόσεις του Office που χρησιμοποιούν τον Windows Installer (MSI)

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η ενημέρωση KB3054983 για το Microsoft SharePoint Foundation 2010 που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η ενημέρωση έχει προαπαιτούμενο.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Επιδιορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα:

  • Όταν αντιγράφετε μια σελίδα wiki που έχει ενσωματωμένη σύνδεση μιας έρευνας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στη σελίδα " Διαχείριση περιεχομένου και δομής " στον SharePoint Server 2010, τα αποτελέσματα της έρευνας στη σελίδα wiki χάνονται.

  • Ας υποθέσουμε ότι επεξεργάζεστε ένα έργο στο Project Web App στον Internet Explorer 11. Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια εργασία στο τμήμα Web "Προγραμματισμός" στον Internet Explorer 11, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

    Αυτή η επεξεργασία δεν υποστηρίζεται στο Project Web App. Εάν θέλετε να κάνετε αυτήν την αλλαγή, ανοίξτε το έργο σας χρησιμοποιώντας το Project Professional.

  • Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φίλτρο προβολής στη στήλη με ευρετήριο. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο στην ίδια στήλη στη σελίδα Προβολή, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

    Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της τιμής του φίλτρου. Το πεδίο μπορεί να μην είναι φιλτραρισμένο ή ο αριθμός των στοιχείων που επιστρέφονται υπερβαίνει το όριο προβολής λίστας που επιβάλλεται από το διαχειριστή.

Ενημέρωση πληροφοριών

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Προϋπόθεση

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2 .

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημέρωση περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Πληροφορίες αρχείου wssmui-EN-US. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Bform.debug.js

Not Applicable

381.888

15-Jul-2014

11:17

Bform.js

Not Applicable

249.022

15-Jul-2014

11:17

Blog.css

Not Applicable

9.350

20-Nov-2012

12:00

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

20-Nov-2012

12:06

Calendar.css

Not Applicable

29.814

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

20-Nov-2012

12:00

Core.css

Not Applicable

136.027

20-Nov-2012

12:00

Core.debug.js

Not Applicable

368.511

12-Aug-2014

13:14

Core.js

Not Applicable

239.708

12-Aug-2014

13:14

Corev4.css

Not Applicable

191.931

20-Nov-2012

12:00

Cui.css

Not Applicable

37.474

20-Nov-2012

10:02

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

20-Nov-2012

10:02

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

20-Nov-2012

12:00

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

20-Nov-2012

12:00

Discthread.css

Not Applicable

1.929

20-Nov-2012

12:00

Form.debug.js

Not Applicable

211.153

15-Jul-2014

11:17

Form.js

Not Applicable

126.793

15-Jul-2014

11:17

Forms.css

Not Applicable

7.550

20-Nov-2012

12:00

Ganttwss.css

Not Applicable

1.329

04-Sep-2009

17:19

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

20-Nov-2012

12:00

Help.css

Not Applicable

8.203

20-Nov-2012

12:00

Init.debug.js

Not Applicable

172.946

04-Nov-2014

22:31

Init.js

Not Applicable

118.093

04-Nov-2014

22:31

Layouts.css

Not Applicable

25.350

20-Nov-2012

12:00

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

20-Nov-2012

12:00

Menu.css

Not Applicable

3.040

20-Nov-2012

12:00

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

20-Nov-2012

12:00

Mws.css

Not Applicable

3.261

20-Nov-2012

12:00

Ows.debug.js

Not Applicable

337.428

16-Sep-2014

04:59

Ows.js

Not Applicable

219.696

16-Sep-2014

04:59

Owsbrows.debug.js

Not Applicable

5.042

04-Nov-2014

22:31

Owsbrows.js

Not Applicable

3.650

04-Nov-2014

22:31

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

20-Nov-2012

12:00

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

20-Nov-2012

12:00

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

20-Nov-2012

12:05

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

20-Nov-2012

12:05

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

20-Nov-2012

12:06

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

20-Nov-2012

12:06

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

20-Nov-2012

12:06

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

20-Nov-2012

12:06

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

20-Nov-2012

12:06

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

20-Nov-2012

12:06

Survey.css

Not Applicable

2.477

20-Nov-2012

12:00

Themev4.css

Not Applicable

2.407

20-Nov-2012

12:00

Wiki.css

Not Applicable

1.159

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

20-Nov-2012

12:00

Πληροφορίες αρχείου WSS-x-none. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Accessdenied.aspx

Not Applicable

2.718

08-Sep-2009

02:34

Accountpickerandlink.ascx

Not Applicable

2.347

05-Nov-2009

04:09

Acleditor.ascx

Not Applicable

9.750

09-Feb-2015

23:55

Aclinv.aspx

Not Applicable

13.591

05-Nov-2009

04:30

Actionbar.ascx

Not Applicable

2.464

19-Aug-2009

15:54

Actionredirect.aspx

Not Applicable

896

20-Nov-2012

12:02

Activate.aspx

Not Applicable

13.697

29-Mar-2011

18:42

Addbdcaction.aspx

Not Applicable

13.144

05-Nov-2009

04:30

Addbdcapplication.aspx

Not Applicable

9.356

05-Nov-2009

04:30

Addcontenttypetolist.aspx

Not Applicable

7.988

01-Sep-2009

18:49

Addfieldfromtemplate.aspx

Not Applicable

10.467

05-Nov-2009

04:30

Addgallery.aspx

Not Applicable

11.743

23-Nov-2009

22:52

Addincomingurl.aspx

Not Applicable

4.709

10-Mar-2009

10:57

Addrole.aspx

Not Applicable

68.638

05-Nov-2009

04:30

Addwrkfl.aspx

Not Applicable

51.329

05-Nov-2009

04:30

Admin.asmx

Not Applicable

86

23-Jan-2006

12:39

Admin.master

Not Applicable

30.798

29-Mar-2011

18:41

Adminconfigceip.aspx

Not Applicable

7.755

23-Nov-2009

22:52

Adminconfigintro.aspx

Not Applicable

8.896

05-Nov-2009

04:30

Adminconfigresults.aspx

Not Applicable

5.249

05-Nov-2009

04:09

Adminconfigservices.aspx

Not Applicable

10.163

05-Nov-2009

04:30

Adminconfigservicesresults.aspx

Not Applicable

5.058

05-Oct-2009

05:07

Admindisco.aspx

Not Applicable

1.287

15-Oct-2007

10:53

Adminrecyclebin.aspx

Not Applicable

21.134

05-Nov-2009

04:30

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

9.476

15-Oct-2007

10:53

Advsetng.aspx

Not Applicable

32.069

05-Nov-2009

04:30

Aggregationcustomize.aspx

Not Applicable

13.303

17-Feb-2010

21:40

Aggregationsettings.aspx

Not Applicable

8.163

20-Nov-2012

12:02

Alertsdisco.aspx

Not Applicable

1.317

15-Oct-2007

10:53

Alertswsdl.aspx

Not Applicable

8.826

15-Oct-2007

10:53

Allcategories.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Allcomments.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Allitems.aspx

Not Applicable

3.125

23-Nov-2009

22:32

Allitems.aspx

Not Applicable

3.125

23-Nov-2009

22:33

Allitems.aspx

Not Applicable

3.373

05-Oct-2009

05:08

Allitems.aspx

Not Applicable

4.688

19-Nov-2013

15:16

Allposts.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Alternateurlcollections.aspx

Not Applicable

7.324

19-Jan-2009

08:06

Application.master

Not Applicable

13.500

28-Aug-2009

11:36

Applicationassociations.aspx

Not Applicable

5.513

20-Apr-2009

03:57

Applicationassociationsdialog.aspx

Not Applicable

3.513

01-Sep-2009

18:50

Applicationassociationsview.ascx

Not Applicable

4.373

20-Apr-2009

03:57

Applicationcreated.aspx

Not Applicable

4.339

05-Nov-2009

04:09

Applicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.561

10-Apr-2009

16:55

Applications.aspx

Not Applicable

3.951

01-Sep-2009

18:52

Applicationv4.master

Not Applicable

20.926

29-Mar-2011

18:40

Approve.aspx

Not Applicable

6.574

05-Nov-2009

04:30

Archive.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Aspxform.aspx

Not Applicable

5.117

03-Apr-2012

18:26

Associatedgroups.aspx

Not Applicable

4.673

01-Sep-2009

18:49

Assocwrkfl.aspx

Not Applicable

4.550

01-Sep-2009

18:49

Attachfile.aspx

Not Applicable

6.398

05-Nov-2009

04:30

Authenticate.aspx

Not Applicable

1.029

19-Sep-2008

04:58

Authentication.aspx

Not Applicable

14.048

05-Nov-2009

04:30

Authenticationdisco.aspx

Not Applicable

1.305

15-Oct-2007

10:52

Authenticationproviders.aspx

Not Applicable

5.164

30-Jun-2009

11:56

Authenticationwsdl.aspx

Not Applicable

5.970

06-Nov-2007

01:57

Avadmin.aspx

Not Applicable

9.865

05-Nov-2009

04:30

Avreport.aspx

Not Applicable

11.709

05-Nov-2009

04:30

Backlinks.aspx

Not Applicable

4.162

01-Sep-2009

18:52

Backup.aspx

Not Applicable

15.236

05-Nov-2009

04:30

Backuphistory.aspx

Not Applicable

20.743

05-Nov-2009

04:30

Backups.aspx

Not Applicable

3.936

01-Sep-2009

18:52

Backupsettings.aspx

Not Applicable

8.674

05-Nov-2009

04:30

Backupstatus.aspx

Not Applicable

10.516

13-Aug-2009

18:17

Bdcadminservice.svc

Not Applicable

332

05-Nov-2009

04:13

Bdcapplications.aspx

Not Applicable

14.129

18-May-2011

15:52

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not Applicable

3.342

23-Nov-2009

22:32

Bdclobsettings.aspx

Not Applicable

7.323

05-Nov-2009

04:30

Bdcresolverpickerservice.svc

Not Applicable

402

05-Nov-2009

04:13

Blockedfiletype.aspx

Not Applicable

4.269

19-Sep-2008

04:59

Bloghome.aspx

Not Applicable

3.210

25-Aug-2009

14:23

Bpcf.aspx

Not Applicable

15.092

03-Apr-2012

18:26

Browserceipsection.ascx

Not Applicable

2.770

03-Jul-2009

02:11

Businessdatafieldeditor.ascx

Not Applicable

4.142

13-Jul-2009

07:38

Businessdatasynchronizer.aspx

Not Applicable

3.398

13-Jul-2009

07:36

Buttonsection.ascx

Not Applicable

2.802

28-Aug-2009

11:36

Byauthor.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Bycategory.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Calendar.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Calendarservice.ashx

Not Applicable

205

30-Jun-2009

11:57

Calltrackmark.aspx

Not Applicable

211

20-Nov-2012

12:02

Category.aspx

Not Applicable

7.173

29-Mar-2011

18:42

Certificatesettingsection.ascx

Not Applicable

10.749

05-Nov-2009

04:09

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not Applicable

9.954

05-Nov-2009

04:30

Changecontenttypeorder.aspx

Not Applicable

8.713

05-Nov-2009

04:30

Changefieldorder.aspx

Not Applicable

8.768

05-Nov-2009

04:08

Checkin.aspx

Not Applicable

15.863

05-Nov-2009

04:08

Chkperm.aspx

Not Applicable

10.685

05-Nov-2009

04:30

Circulationconfirm.aspx

Not Applicable

216

20-Nov-2012

12:02

Client.svc

Not Applicable

402

05-Nov-2009

04:13

Cntdbadm.aspx

Not Applicable

6.249

19-Jan-2009

08:06

Commandui.ashx

Not Applicable

203

15-Oct-2007

10:49

Compat.browser

Not Applicable

63.970

09-Feb-2015

23:57

Configdb.sql

Not Applicable

97.099

22-Apr-2013

01:09

Configssc.aspx

Not Applicable

6.853

05-Nov-2009

04:09

Configup.sql

Not Applicable

21.111

22-Apr-2013

01:10

Configurationwizards.aspx

Not Applicable

3.975

01-Sep-2009

18:52

Confirmation.aspx

Not Applicable

1.430

19-Sep-2008

04:58

Conngps.aspx

Not Applicable

8.411

03-Apr-2012

18:26

Contentdatabasesection.ascx

Not Applicable

7.932

13-Jul-2009

07:36

Copy.aspx

Not Applicable

15.828

23-Nov-2009

22:52

Copydisco.aspx

Not Applicable

1.285

15-Oct-2007

10:53

Copyresults.aspx

Not Applicable

10.605

05-Nov-2009

04:30

Copyrole.aspx

Not Applicable

68.673

05-Nov-2009

04:30

Copyutil.aspx

Not Applicable

2.303

19-Sep-2008

04:58

Copywsdl.aspx

Not Applicable

11.269

15-Oct-2007

10:53

Create.aspx

Not Applicable

33.257

20-Nov-2012

12:52

Createadaccount.aspx

Not Applicable

7.113

19-Sep-2008

04:58

Createdls.aspx

Not Applicable

3.373

05-Oct-2009

05:08

Createexternalurl.aspx

Not Applicable

4.418

10-Mar-2009

10:57

Createlistpickerpage.aspx

Not Applicable

4.921

05-Nov-2009

04:30

Createsite.aspx

Not Applicable

17.127

05-Nov-2009

04:30

Createv4pageslib.aspx

Not Applicable

3.457

01-Sep-2009

18:52

Createwebpage.aspx

Not Applicable

3.574

23-Nov-2009

22:52

Createws.aspx

Not Applicable

5.053

05-Nov-2009

04:30

Csisrv.dll

14.0.7147.5000

3.373.296

22-Mar-2015

14:14

Csisrvexe.exe

14.0.7147.5000

635.120

16-Mar-2015

21:44

Ctypedit.aspx

Not Applicable

12.158

05-Nov-2009

04:30

Ctypenew.aspx

Not Applicable

12.343

05-Nov-2009

04:30

Cui.debug.js

Not Applicable

580.724

11-Feb-2014

12:16

Cui.js

Not Applicable

352.107

11-Feb-2014

12:16

Databasestatus.aspx

Not Applicable

5.246

05-Jun-2009

04:37

Date.aspx

Not Applicable

7.284

29-Mar-2011

18:42

Datepicker.debug.js

Not Applicable

31.313

04-Nov-2014

22:31

Datepicker.js

Not Applicable

20.687

04-Nov-2014

22:31

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

3.344

19-Sep-2008

04:59

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

4.240

20-Nov-2012

12:02

Default.aspx

Not Applicable

1.270

16-Dec-2008

20:38

Default.aspx

Not Applicable

1.513

30-Oct-2012

18:45

Default.aspx

Not Applicable

1.934

05-Nov-2009

04:11

Default.aspx

Not Applicable

3.069

12-Dec-2009

18:10

Default.aspx

Not Applicable

3.752

05-Nov-2009

04:11

Default.aspx

Not Applicable

3.966

05-Nov-2009

04:09

Default.aspx

Not Applicable

4.027

05-Nov-2009

04:30

Default.aspx

Not Applicable

5.170

05-Nov-2009

04:10

Default.aspx

Not Applicable

522

07-Jul-2009

16:13

Default.aspx

Not Applicable

530

29-Mar-2009

02:42

Default.aspx

Not Applicable

7.371

23-Nov-2009

22:52

Default.aspx

Not Applicable

7.416

29-Mar-2011

18:42

Default.master

Not Applicable

29.753

29-Mar-2011

18:42

Defaultcontentdb.aspx

Not Applicable

6.668

19-Jan-2009

08:06

Defaultdws.aspx

Not Applicable

4.316

05-Nov-2009

04:09

Defaulttemplates.ascx

Not Applicable

170.043

22-Apr-2013

01:10

Delete.aspx

Not Applicable

2.298

16-Dec-2008

20:33

Deletedls.aspx

Not Applicable

3.373

05-Oct-2009

05:08

Deletemu.aspx

Not Applicable

188

20-Nov-2012

12:03

Deletesiteconfig.aspx

Not Applicable

12.507

05-Nov-2009

04:30

Deleteweb.aspx

Not Applicable

8.023

29-Mar-2011

19:02

Deletewebapplication.aspx

Not Applicable

6.837

05-Nov-2009

04:30

Delsite.aspx

Not Applicable

7.483

05-Nov-2009

04:30

Deploysolution.aspx

Not Applicable

10.308

05-Nov-2009

04:30

Designmodeconsole.ascx

Not Applicable

2.329

08-Sep-2008

02:28

Diagnosticsdisco.aspx

Not Applicable

1.333

22-Sep-2008

22:21

Diagnosticswsdl.aspx

Not Applicable

4.679

22-Sep-2008

22:22

Dialog.master

Not Applicable

11.766

30-Nov-2009

17:26

Discbar.aspx

Not Applicable

2.371

19-Sep-2008

04:58

Dispform.aspx

Not Applicable

13.786

20-Nov-2012

12:06

Dispform.aspx

Not Applicable

13.786

20-Nov-2012

12:07

Dispform.aspx

Not Applicable

14.311

20-Nov-2012

12:11

Dispform.aspx

Not Applicable

2.428

17-Feb-2009

15:55

Disppost.aspx

Not Applicable

3.234

25-Aug-2009

14:23

Dispsr.aspx

Not Applicable

2.702

25-Aug-2009

14:27

Dladvopt.aspx

Not Applicable

19.693

05-Nov-2009

04:30

Dmscmd.aspx

Not Applicable

5.810

19-Jan-2009

08:06

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not Applicable

8.007

19-Jan-2009

08:06

Doctrans.aspx

Not Applicable

11.641

05-Nov-2009

04:30

Doctransadmin.aspx

Not Applicable

8.010

19-Jan-2009

08:06

Download.aspx

Not Applicable

155

19-Sep-2008

04:58

Downloadexternaldata.aspx

Not Applicable

867

07-Jan-2009

20:14

Dspsettings.aspx

Not Applicable

15.079

05-Nov-2009

04:30

Dspstsdisco.aspx

Not Applicable

1.293

15-Oct-2007

10:53

Dspstswsdl.aspx

Not Applicable

10.968

15-Oct-2007

10:53

Dwdcw20.dll

14.0.7147.5000

637.608

18-Mar-2015

11:42

Dws.aspx

Not Applicable

4.578

23-Nov-2009

22:32

Dwsdisco.aspx

Not Applicable

1.291

15-Oct-2007

10:53

Dwswsdl.aspx

Not Applicable

20.225

15-Oct-2007

10:53

Editaccount.aspx

Not Applicable

18.521

05-Nov-2009

04:30

Editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.810

05-Nov-2009

04:30

Editcategory.aspx

Not Applicable

13.763

29-Mar-2011

18:43

Editcomment.aspx

Not Applicable

13.763

29-Mar-2011

18:42

Editcopyinformation.aspx

Not Applicable

13.084

23-Nov-2009

22:52

Editform.aspx

Not Applicable

13.763

29-Mar-2011

18:41

Editform.aspx

Not Applicable

13.763

29-Mar-2011

18:42

Editform.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:44

Editform.aspx

Not Applicable

4.582

25-Aug-2009

14:23

Editgrp.aspx

Not Applicable

19.259

05-Nov-2009

04:30

Editincomingurl.aspx

Not Applicable

4.920

28-Aug-2009

11:37

Editindex.aspx

Not Applicable

8.124

05-Nov-2009

04:30

Editnav.aspx

Not Applicable

7.084

05-Nov-2009

04:30

Editoutboundurls.aspx

Not Applicable

7.426

05-Jun-2009

04:37

Editpost.aspx

Not Applicable

13.763

29-Mar-2011

18:43

Editprms.aspx

Not Applicable

5.275

01-Sep-2009

18:50

Editrole.aspx

Not Applicable

69.399

05-Nov-2009

04:30

Editsr.aspx

Not Applicable

2.574

25-Aug-2009

14:27

Emaildetails.aspx

Not Applicable

5.441

01-Sep-2009

18:50

Emailsettings.aspx

Not Applicable

26.078

05-Nov-2009

04:30

Entityeditor.debug.js

Not Applicable

59.434

12-May-2015

16:58

Entityeditor.js

Not Applicable

38.263

12-May-2015

16:58

Error.aspx

Not Applicable

4.779

05-Nov-2009

04:30

Exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

8.239

05-Nov-2009

04:30

Exporttranslations.aspx

Not Applicable

8.570

05-Nov-2009

04:30

Extendvs.aspx

Not Applicable

9.774

05-Nov-2009

04:30

Extendvsoption.aspx

Not Applicable

5.290

19-Jan-2009

08:06

Extendwebfarm.aspx

Not Applicable

5.495

19-Jan-2009

08:06

Farmconfigjoinintro.aspx

Not Applicable

8.225

05-Nov-2009

04:30

Farmcredentialmanagement.aspx

Not Applicable

7.759

05-Nov-2009

04:30

Farmservers.aspx

Not Applicable

5.139

01-Jun-2009

11:17

Featureactivator.ascx

Not Applicable

2.373

15-Oct-2007

10:50

Featureactivatoritem.ascx

Not Applicable

2.206

19-Feb-2009

16:47

Featuredependees.ascx

Not Applicable

2.172

12-Jun-2009

03:13

Filter.aspx

Not Applicable

1.793

09-Jan-2013

06:09

Fldedit.aspx

Not Applicable

202.036

05-Nov-2009

04:30

Fldeditex.aspx

Not Applicable

25.061

05-Nov-2009

04:30

Fldnew.aspx

Not Applicable

196.919

05-Nov-2009

04:30

Fldnewex.aspx

Not Applicable

25.795

05-Nov-2009

04:30

Fldpick.aspx

Not Applicable

11.187

05-Nov-2009

04:30

Form.aspx

Not Applicable

13.743

29-Mar-2011

18:43

Formedt.aspx

Not Applicable

22.387

05-Nov-2009

04:30

Formsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

15-Oct-2007

10:53

Formswsdl.aspx

Not Applicable

5.646

15-Oct-2007

10:53

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not Applicable

56.752

31-Jul-2009

10:35

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

13.722

15-Sep-2009

10:20

Gear.aspx

Not Applicable

3.329

12-Dec-2009

18:26

Generalapplicationsettings.aspx

Not Applicable

3.994

01-Sep-2009

18:52

Globalemailconfig.aspx

Not Applicable

8.774

19-Jan-2009

08:06

Globalxmsconfig.aspx

Not Applicable

8.389

05-Nov-2009

04:30

Groupboardredirect.aspx

Not Applicable

216

20-Nov-2012

12:03

Groups.aspx

Not Applicable

18.936

29-Mar-2011

18:41

Healthreport.aspx

Not Applicable

6.259

19-Aug-2009

15:54

Help.aspx

Not Applicable

3.864

05-Nov-2009

04:30

Helpcontent.aspx

Not Applicable

690

19-Sep-2008

04:58

Helppagetopnavbar.ascx

Not Applicable

8.732

05-Nov-2009

04:09

Helpsearch.aspx

Not Applicable

1.450

19-Sep-2008

04:58

Helpsettings.aspx

Not Applicable

6.682

05-Nov-2009

04:30

Htmledit.aspx

Not Applicable

13.263

03-Apr-2012

18:26

Htmltransadmin.aspx

Not Applicable

10.349

05-Nov-2009

04:30

Htmltranslate.aspx

Not Applicable

862

19-Sep-2008

04:58

Htmltrredir.aspx

Not Applicable

6.392

05-Nov-2009

04:30

Htmltrverify.aspx

Not Applicable

6.706

05-Nov-2009

04:30

Icvsdm.gif

Not Applicable

1.290

17-Sep-2012

09:19

Icvsdx.gif

Not Applicable

1.288

17-Sep-2012

09:19

Identityprovidersettingsection.ascx

Not Applicable

15.992

30-Nov-2009

17:26

Iframe.aspx

Not Applicable

1.494

23-Aug-2012

04:08

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.665

05-Oct-2009

05:06

Iiswebsitesection.ascx

Not Applicable

14.884

01-Sep-2009

18:50

Imagingdisco.aspx

Not Applicable

1.299

15-Oct-2007

10:52

Imagingwsdl.aspx

Not Applicable

24.229

15-Oct-2007

10:53

Importtranslations.aspx

Not Applicable

6.280

05-Nov-2009

04:09

Incomingemail.aspx

Not Applicable

22.510

05-Nov-2009

04:30

Indexedcolumns.aspx

Not Applicable

6.107

09-Dec-2009

13:10

Indxcol.aspx

Not Applicable

10.602

05-Nov-2009

04:30

Infopage.aspx

Not Applicable

3.629

01-Sep-2009

18:50

Inplview.debug.js

Not Applicable

57.712

22-Apr-2013

01:21

Inplview.js

Not Applicable

39.575

22-Apr-2013

01:21

Inputformcontrol.ascx

Not Applicable

3.051

18-Dec-2013

19:23

Inputformsection.ascx

Not Applicable

5.241

19-Nov-2013

15:14

Irm.aspx

Not Applicable

14.733

05-Nov-2009

04:30

Irmadmin.aspx

Not Applicable

8.804

05-Nov-2009

04:30

Irmrept.aspx

Not Applicable

8.220

05-Nov-2009

04:30

Itemrwfassoc.aspx

Not Applicable

52.533

05-Nov-2009

04:30

Jobedit.aspx

Not Applicable

8.500

07-May-2009

15:53

Jsgrid.debug.js

Not Applicable

785.165

26-May-2015

23:05

Jsgrid.js

Not Applicable

400.089

26-May-2015

23:05

Layouts.master

Not Applicable

12.988

28-Aug-2009

11:36

Layoutslroperationstatus.aspx

Not Applicable

4.608

03-Jul-2009

02:11

Layoutsv3.master

Not Applicable

13.425

13-Jul-2009

07:39

Leftnavigation.ascx

Not Applicable

895

08-Sep-2008

02:28

Linksection.ascx

Not Applicable

2.707

19-Aug-2009

15:54

Linksectionlevel1.ascx

Not Applicable

1.330

19-Feb-2009

16:47

Linksectionlevel2.ascx

Not Applicable

1.317

13-Aug-2009

18:18

Linkstable.ascx

Not Applicable

1.272

19-Aug-2009

15:54

Listdata.svc

Not Applicable

392

05-Nov-2009

04:13

Listedit.aspx

Not Applicable

46.078

20-Nov-2012

12:52

Listfeed.aspx

Not Applicable

155

19-Sep-2008

04:58

Listform.aspx

Not Applicable

163

19-Sep-2008

04:58

Listgeneralsettings.aspx

Not Applicable

13.666

05-Nov-2009

04:30

Listsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

15-Oct-2007

10:53

Listswsdl.aspx

Not Applicable

73.096

30-Jun-2009

12:02

Listsyndication.aspx

Not Applicable

26.620

05-Nov-2009

04:30

Login.aspx

Not Applicable

2.813

05-Nov-2009

04:11

Logusage.aspx

Not Applicable

15.903

05-Nov-2009

04:30

Lookupfieldeditor.ascx

Not Applicable

10.377

27-Jul-2009

03:53

Lookuprelationshipseditor.ascx

Not Applicable

7.761

19-Aug-2009

15:52

Lroperationstatus.aspx

Not Applicable

5.072

19-Sep-2008

05:00

Lstsetng.aspx

Not Applicable

62.826

30-Nov-2009

17:45

Managea.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:07

Managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

5.345

23-Nov-2009

22:52

Managebdcserviceapp.aspx

Not Applicable

6.588

05-Nov-2009

04:30

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not Applicable

4.508

19-Jan-2009

08:06

Managecheckedoutfiles.aspx

Not Applicable

12.470

05-Nov-2009

04:30

Managecontenttype.aspx

Not Applicable

10.409

20-Nov-2012

12:02

Managecontenttypefield.aspx

Not Applicable

10.640

05-Nov-2009

04:30

Managecopies.aspx

Not Applicable

13.845

05-Nov-2009

04:30

Managedaccounts.aspx

Not Applicable

6.137

19-Jan-2009

08:06

Managefarmfeatures.aspx

Not Applicable

3.503

19-Jan-2009

08:06

Managefeatures.aspx

Not Applicable

4.911

20-Nov-2012

12:02

Managequotatemplate.aspx

Not Applicable

18.209

05-Nov-2009

04:30

Manageservicefarmtrust.aspx

Not Applicable

4.990

19-Aug-2009

15:53

Managetrust.aspx

Not Applicable

7.110

05-Nov-2009

04:30

Managewebappfeatures.aspx

Not Applicable

4.553

19-Jan-2009

08:06

Mbldenied.aspx

Not Applicable

1.338

05-Nov-2009

04:08

Mblerror.aspx

Not Applicable

2.172

16-Dec-2008

20:33

Mbllists.aspx

Not Applicable

2.645

17-Feb-2009

15:55

Mbllogin.aspx

Not Applicable

5.337

13-Dec-2012

03:26

Mbllogout.aspx

Not Applicable

5.003

01-Nov-2011

22:58

Mblwiki.aspx

Not Applicable

3.598

30-Oct-2012

18:45

Mblwp.aspx

Not Applicable

3.603

30-Oct-2012

18:45

Mblwpdetail.aspx

Not Applicable

2.567

25-Aug-2009

14:23

Mcontent.aspx

Not Applicable

4.882

05-Nov-2009

04:10

Meetingsdisco.aspx

Not Applicable

1.311

15-Oct-2007

10:52

Meetingswsdl.aspx

Not Applicable

26.923

15-Oct-2007

10:53

Metaweblog.aspx

Not Applicable

172

19-Sep-2008

04:58

Metrics.aspx

Not Applicable

15.471

05-Nov-2009

04:30

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125.576

03-Oct-2012

00:20

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

834.200

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1.071.848

31-Mar-2014

21:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150.112

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150.112

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187.112

25-Jun-2014

00:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273.016

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146.040

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7153.5000

16.906.920

16-Jun-2015

17:54

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7153.5000

16.906.920

16-Jun-2015

17:54

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

1.813.184

19-Nov-2013

15:34

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96.992

06-Mar-2013

00:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109.240

16-Sep-2014

05:15

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1.010.288

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7115.5000

170.688

18-Dec-2013

19:45

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51.936

25-Jun-2014

00:24

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375.472

06-Sep-2013

11:48

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

649.864

10-Sep-2012

20:24

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322.184

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126.576

09-Jan-2013

05:45

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7137.5000

4.865.232

14-Oct-2014

13:12

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

756.360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322.240

04-Nov-2014

22:44

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72.384

22-Apr-2013

01:32

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137.904

11-Feb-2014

12:20

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137.904

11-Feb-2014

12:20

Minimal.master

Not Applicable

8.743

29-Mar-2011

18:42

Mngctype.aspx

Not Applicable

5.813

05-Nov-2009

04:10

Mngdisc.aspx

Not Applicable

9.961

05-Nov-2009

04:30

Mngfield.aspx

Not Applicable

5.911

05-Nov-2009

04:10

Mngsiteadmin.aspx

Not Applicable

5.278

29-Mar-2011

18:42

Mngsubwebs.aspx

Not Applicable

12.291

20-Nov-2012

12:04

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not Applicable

1.315

16-Dec-2008

20:35

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

67.760

05-Nov-2009

04:09

Modifydls.aspx

Not Applicable

3.373

05-Oct-2009

05:08

Monitoring.aspx

Not Applicable

3.945

01-Sep-2009

18:52

Monthlyarchive.aspx

Not Applicable

7.284

29-Mar-2011

18:43

Morecolors.aspx

Not Applicable

2.243

22-Mar-2009

14:01

Morecolorspicker.ascx

Not Applicable

2.162

22-Mar-2009

14:03

Movetodt.aspx

Not Applicable

3.285

19-Sep-2008

05:00

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

790.640

31-Oct-2012

04:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524.400

31-Oct-2012

04:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1.678.032

11-Mar-2014

05:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4.988.016

20-Nov-2012

14:00

Mtgredir.aspx

Not Applicable

1.436

19-Sep-2008

05:00

Muiselector.ascx

Not Applicable

1.188

08-Sep-2008

02:28

Muisetng.aspx

Not Applicable

3.611

05-Nov-2009

04:10

Muisettings.ascx

Not Applicable

5.000

10-Apr-2009

16:57

Mwpsettings.aspx

Not Applicable

14.011

30-Nov-2009

17:45

Mwsdefault.master

Not Applicable

30.999

29-Mar-2011

18:42

Mwsdefaultv4.master

Not Applicable

33.061

29-Mar-2011

18:42

Mycategories.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Mycomments.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Myitems.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:07

Myposts.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Mysubs.aspx

Not Applicable

13.160

05-Nov-2009

04:30

Navitem.ascx

Not Applicable

99

23-Jan-2006

12:33

Navoptions.aspx

Not Applicable

7.406

05-Nov-2009

04:10

New.aspx

Not Applicable

66.179

05-Nov-2009

04:30

Newcategory.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:43

Newcntdb.aspx

Not Applicable

7.416

19-Jan-2009

08:06

Newcomment.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:43

Newcomment.aspx

Not Applicable

2.762

25-Aug-2009

14:23

Newdwp.aspx

Not Applicable

6.959

05-Nov-2009

04:30

Newform.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:41

Newform.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:42

Newform.aspx

Not Applicable

15.726

29-Mar-2011

19:02

Newform.aspx

Not Applicable

4.581

25-Aug-2009

14:23

Newgrp.aspx

Not Applicable

19.985

05-Nov-2009

04:30

Newlink.aspx

Not Applicable

9.323

05-Nov-2009

04:30

Newmws.aspx

Not Applicable

19.459

05-Nov-2009

04:30

Newnav.aspx

Not Applicable

6.864

05-Nov-2009

04:30

Newpost.aspx

Not Applicable

13.969

29-Mar-2011

18:43

Newpost.aspx

Not Applicable

2.777

25-Aug-2009

14:23

Newsbweb.aspx

Not Applicable

18.810

05-Nov-2009

04:30

Newslwp.aspx

Not Applicable

10.899

05-Nov-2009

04:30

Newsr.aspx

Not Applicable

2.570

25-Aug-2009

14:27

Officialfileadmin.aspx

Not Applicable

14.692

05-Nov-2009

04:30

Offparser.dll

14.0.7147.5000

2.955.496

16-Mar-2015

22:10

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

195.760

06-Mar-2013

00:00

Oldcntdb.aspx

Not Applicable

13.841

05-Nov-2009

04:30

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

33.416

31-Oct-2012

04:22

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584.896

05-Mar-2013

23:24

Onetutil.dll

14.0.7153.5000

2.987.200

17-Jun-2015

13:12

Onfda.dll

14.0.7147.5000

2.787.008

18-Mar-2015

12:10

Owners.aspx

Not Applicable

5.813

10-Mar-2009

10:57

Owssvr.dll

14.0.7153.5000

6.653.632

16-Jun-2015

17:54

Owstimer.exe

14.0.7140.5000

74.928

10-Nov-2014

20:43

Password.aspx

Not Applicable

8.387

05-Nov-2009

04:30

Passwordsettings.aspx

Not Applicable

8.662

19-Jan-2009

08:06

Patchstatus.aspx

Not Applicable

7.495

05-Nov-2009

04:30

People.aspx

Not Applicable

32.440

29-Mar-2011

19:02

Peopledisco.aspx

Not Applicable

1.289

15-Oct-2007

10:53

Peoplewsdl.aspx

Not Applicable

9.095

05-Nov-2009

04:14

Permissionsdisco.aspx

Not Applicable

1.319

15-Oct-2007

10:53

Permissionswsdl.aspx

Not Applicable

13.700

15-Oct-2007

10:53

Permsetup.aspx

Not Applicable

18.274

05-Nov-2009

04:30

Picker.aspx

Not Applicable

8.613

14-Feb-2013

18:15

Pickerdialog.master

Not Applicable

8.876

31-Mar-2014

20:58

Pickerhierarchycontrol.js

Not Applicable

126.608

26-Feb-2014

15:00

Policy.aspx

Not Applicable

23.941

20-Nov-2012

12:52

Policyanon.aspx

Not Applicable

16.867

29-Mar-2011

19:02

Policyrole.aspx

Not Applicable

125.450

29-Mar-2011

19:02

Policyroleedit.aspx

Not Applicable

125.458

29-Mar-2011

19:02

Policyroles.aspx

Not Applicable

20.407

29-Mar-2011

19:02

Policyuser.aspx

Not Applicable

19.904

29-Mar-2011

19:02

Policyuseredit.aspx

Not Applicable

22.094

29-Mar-2011

19:02

Popup.master

Not Applicable

3.001

13-Jul-2009

07:36

Portal.aspx

Not Applicable

9.980

05-Nov-2009

04:30

Portalview.aspx

Not Applicable

2.190

03-Apr-2012

18:05

Post.aspx

Not Applicable

7.369

29-Mar-2011

18:43

Privacy.aspx

Not Applicable

8.479

23-Nov-2009

22:52

Prjsetng.aspx

Not Applicable

16.037

13-Dec-2012

03:49

Profileredirect.aspx

Not Applicable

1.817

22-Sep-2008

22:16

Proxyselectionsection.ascx

Not Applicable

5.387

05-Nov-2009

04:09

Publishback.aspx

Not Applicable

4.955

05-Nov-2009

04:30

Qlreord.aspx

Not Applicable

11.215

05-Nov-2009

04:30

Qstedit.aspx

Not Applicable

211.048

05-Nov-2009

04:30

Qstnew.aspx

Not Applicable

194.785

05-Nov-2009

04:30

Query.dll

14.0.7005.1000

371.800

31-Oct-2012

04:44

Quiklnch.aspx

Not Applicable

8.134

05-Nov-2009

04:30

Rcxform.aspx

Not Applicable

6.171

03-Apr-2012

18:26

Recentwikipages.aspx

Not Applicable

3.826

01-Sep-2009

18:52

Recyclebin.aspx

Not Applicable

16.567

05-Nov-2009

04:30

Redirect.aspx

Not Applicable

1.394

19-Sep-2008

04:59

Reghost.aspx

Not Applicable

8.083

05-Nov-2009

04:30

Regionalsetng.aspx

Not Applicable

20.894

05-Nov-2009

04:30

Registeraccount.aspx

Not Applicable

4.276

19-Jan-2009

08:06

Registeraccountcontrol.ascx

Not Applicable

10.058

05-Oct-2009

05:06

Removeaccount.aspx

Not Applicable

8.895

05-Nov-2009

04:30

Remwrkfl.aspx

Not Applicable

12.258

05-Nov-2009

04:30

Renamepagedialog.aspx

Not Applicable

4.068

23-Nov-2009

22:52

Reorder.aspx

Not Applicable

11.931

05-Nov-2009

04:30

Repair.aspx

Not Applicable

3.911

05-Oct-2009

05:09

Repair.aspx

Not Applicable

3.914

05-Oct-2009

05:10

Reqacc.aspx

Not Applicable

4.712

05-Nov-2009

04:30

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

2.859

19-Sep-2008

05:00

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

3.750

20-Nov-2012

12:02

Reqgroup.aspx

Not Applicable

6.506

01-Sep-2009

18:50

Reqgroupconfirm.aspx

Not Applicable

6.379

01-Sep-2009

18:50

Restore.aspx

Not Applicable

15.952

05-Nov-2009

04:30

Restorestep3.aspx

Not Applicable

22.749

05-Nov-2009

04:30

Retractsolution.aspx

Not Applicable

7.565

19-Jan-2009

08:06

Rfcxform.aspx

Not Applicable

6.318

03-Apr-2012

18:26

Rfpxform.aspx

Not Applicable

6.647

03-Apr-2012

18:26

Role.aspx

Not Applicable

20.608

29-Mar-2011

19:02

Rssxslt.aspx

Not Applicable

3.491

19-Sep-2008

04:59

Rtedialog.aspx

Not Applicable

6.400

23-Nov-2009

22:33

Rtedialog.master

Not Applicable

3.153

30-Oct-2012

18:46

Rteuploaddialog.aspx

Not Applicable

7.487

23-Nov-2009

22:52

Runningtimerjobs.ascx

Not Applicable

4.696

20-Apr-2009

03:57

Saveconflict.aspx

Not Applicable

5.470

05-Nov-2009

04:30

Savetmpl.aspx

Not Applicable

17.830

05-Nov-2009

04:30

Scheduledtimerjobs.ascx

Not Applicable

3.583

19-Jan-2009

08:05

Scheduledtimerjobs.aspx

Not Applicable

7.285

20-Apr-2009

03:58

Schedulepicker.ascx

Not Applicable

28.093

04-Sep-2009

17:22

Scprefix.aspx

Not Applicable

11.582

05-Nov-2009

04:30

Scriptresx.ashx

Not Applicable

200

15-Oct-2007

10:49

Scsignup.aspx

Not Applicable

11.442

05-Nov-2009

04:30

Searchresults.aspx

Not Applicable

6.013

20-Nov-2012

12:52

Security.aspx

Not Applicable

3.939

01-Sep-2009

18:52

Selectalternateurlcollection.aspx

Not Applicable

5.368

19-Jan-2009

08:06

Selectapplication.aspx

Not Applicable

6.795

05-Nov-2009

04:30

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not Applicable

5.389

19-Jan-2009

08:06

Selected.aspx

Not Applicable

4.688

19-Nov-2013

15:16

Selectjobdefinition.aspx

Not Applicable

5.576

19-Jan-2009

08:06

Selectlist.aspx

Not Applicable

8.826

05-Nov-2009

04:30

Selectserver.aspx

Not Applicable

5.119

19-Jan-2009

08:07

Selectservice.aspx

Not Applicable

5.194

19-Jan-2009

08:07

Selectsite.aspx

Not Applicable

9.786

05-Nov-2009

04:30

Selectweb.aspx

Not Applicable

8.677

05-Nov-2009

04:30

Selectwebapplication.aspx

Not Applicable

5.575

19-Jan-2009

08:07

Sendtoofficialfile.aspx

Not Applicable

863

19-Sep-2008

04:59

Server.aspx

Not Applicable

9.437

05-Nov-2009

04:30

Serviceapplicationconnect.aspx

Not Applicable

4.884

05-Nov-2009

04:10

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not Applicable

4.328

05-Nov-2009

04:10

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not Applicable

2.988

05-Nov-2009

04:10

Serviceapplicationdelete.aspx

Not Applicable

4.413

05-Oct-2009

05:08

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not Applicable

4.172

23-Nov-2009

22:33

Serviceapplicationpublish.aspx

Not Applicable

10.139

05-Nov-2009

04:30

Serviceapplications.aspx

Not Applicable

4.284

13-Aug-2009

18:17

Servicejobdefinitions.aspx

Not Applicable

8.922

20-Apr-2009

03:58

Servicerunningjobs.aspx

Not Applicable

7.286

20-Apr-2009

03:58

Setanon.aspx

Not Applicable

11.861

01-Sep-2009

18:51

Setrqacc.aspx

Not Applicable

8.307

18-Dec-2013

19:34

Settings.aspx

Not Applicable

9.565

20-Nov-2012

12:04

Setup.exe

14.0.7147.5000

1.379.512

18-Mar-2015

12:14

Setwhereabouts.aspx

Not Applicable

212

20-Nov-2012

12:04

Sharedaccessdisco.aspx

Not Applicable

1.301

12-Jun-2008

20:07

Sharedaccesswsdl.aspx

Not Applicable

4.038

12-Jun-2008

20:08

Sharedwfform.aspx

Not Applicable

5.159

01-Sep-2009

18:51

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not Applicable

7.200

19-Feb-2009

16:47

Sharepointdesignersettings.aspx

Not Applicable

7.047

05-Nov-2009

04:10

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not Applicable

1.349

15-Oct-2007

10:53

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not Applicable

25.799

15-Oct-2007

10:53

Signout.aspx

Not Applicable

1.791

20-Dec-2009

03:58

Simple.master

Not Applicable

9.997

28-Aug-2009

11:36

Simplev4.master

Not Applicable

6.457

05-Nov-2009

04:09

Siteandlistexport.aspx

Not Applicable

12.204

27-Jan-2009

15:39

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not Applicable

10.117

07-May-2009

15:53

Sitecollectionbackup.aspx

Not Applicable

10.427

27-Jan-2009

15:39

Sitecollections.aspx

Not Applicable

9.413

05-Nov-2009

04:30

Sitecreated.aspx

Not Applicable

3.846

22-Nov-2008

13:46

Sitedatadisco.aspx

Not Applicable

1.293

15-Oct-2007

10:53

Sitedatawsdl.aspx

Not Applicable

35.000

29-Mar-2011

18:45

Sitequota.aspx

Not Applicable

23.148

05-Nov-2009

04:30

Siterss.aspx

Not Applicable

10.855

05-Nov-2009

04:30

Sitesdisco.aspx

Not Applicable

1.287

15-Oct-2007

10:53

Sitesubs.aspx

Not Applicable

13.752

05-Nov-2009

04:30

Siteswsdl.aspx

Not Applicable

20.704

19-Aug-2009

16:00

Slidshow.aspx

Not Applicable

4.062

03-Apr-2012

18:06

Solutions.aspx

Not Applicable

5.010

19-Jan-2009

08:07

Solutionstatus.aspx

Not Applicable

11.071

19-Jan-2009

08:07

Sp.debug.js

Not Applicable

575.930

25-Jun-2013

13:05

Sp.js

Not Applicable

390.757

25-Jun-2013

13:05

Sp.ribbon.debug.js

Not Applicable

325.227

20-Nov-2012

12:52

Sp.ribbon.js

Not Applicable

212.665

07-Jan-2010

10:46

Sp.runtime.debug.js

Not Applicable

110.347

13-Dec-2012

03:49

Sp.runtime.js

Not Applicable

68.791

13-Dec-2012

03:49

Sp.ui.dialog.debug.js

Not Applicable

56.537

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.dialog.js

Not Applicable

34.270

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.rte.debug.js

Not Applicable

597.132

20-May-2014

21:35

Sp.ui.rte.js

Not Applicable

367.494

20-May-2014

21:35

Spcf.aspx

Not Applicable

19.476

03-Apr-2012

18:26

Spcontnt.aspx

Not Applicable

12.880

05-Nov-2009

04:30

Spdisco.aspx

Not Applicable

11.494

22-Sep-2008

22:21

Spgantt.debug.js

Not Applicable

39.173

13-Dec-2012

03:49

Spgantt.js

Not Applicable

19.338

13-Dec-2012

03:49

Spsearchdisco.aspx

Not Applicable

1.323

15-Oct-2007

10:53

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Not Applicable

17.676

29-Mar-2011

19:23

Spsearchwsdl.aspx

Not Applicable

8.629

29-Jul-2009

13:34

Spsecuritysettings.aspx

Not Applicable

7.715

27-Jul-2009

03:54

Spstd1.aspx

Not Applicable

7.298

23-Nov-2009

22:52

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

42.592

31-Oct-2012

04:22

Srchvis.aspx

Not Applicable

8.443

05-Nov-2009

04:11

Startbackup.aspx

Not Applicable

14.411

05-Nov-2009

04:30

Store.sql

Not Applicable

4.597.317

16-Mar-2015

21:44

Storeup.sql

Not Applicable

108.251

16-Mar-2015

21:45

Storman.aspx

Not Applicable

10.180

29-Mar-2011

18:40

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355.000

03-Oct-2012

00:20

Stssoap.dll

14.0.7131.5000

473.792

29-Jul-2014

00:49

Stswel.dll

14.0.7153.5000

3.264.704

16-Jun-2015

17:54

Subchoos.aspx

Not Applicable

10.471

23-Nov-2009

22:52

Subedit.aspx

Not Applicable

14.786

05-Nov-2009

04:30

Submitrepair.aspx

Not Applicable

156

06-May-2009

12:50

Subnew.aspx

Not Applicable

15.123

05-Nov-2009

04:30

Subscriptionsettings.sql

Not Applicable

19.265

30-Oct-2012

18:44

Success.aspx

Not Applicable

4.427

15-Sep-2009

10:17

Successpopup.aspx

Not Applicable

3.705

19-Sep-2008

05:00

Suppux.aspx

Not Applicable

5.887

05-Nov-2009

04:11

Survedit.aspx

Not Applicable

36.103

20-Nov-2012

12:52

Systemsettings.aspx

Not Applicable

3.957

01-Sep-2009

18:52

Ta_addbdcaction.aspx

Not Applicable

12.759

05-Nov-2009

04:30

Ta_addbdcapplication.aspx

Not Applicable

9.045

05-Nov-2009

04:30

Ta_bdcapplications.aspx

Not Applicable

13.406

18-May-2011

15:52

Ta_bdclobsettings.aspx

Not Applicable

7.097

05-Nov-2009

04:30

Ta_createsitecollection.aspx

Not Applicable

11.193

23-Nov-2009

22:52

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not Applicable

3.016

22-Mar-2009

14:03

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not Applicable

3.708

05-Nov-2009

04:30

Ta_editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.430

05-Nov-2009

04:30

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

7.958

05-Nov-2009

04:30

Ta_lroperationstatus.aspx

Not Applicable

3.826

22-Nov-2008

13:47

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

3.877

23-Nov-2009

22:52

Ta_officialfileadmin.aspx

Not Applicable

12.100

05-Nov-2009

04:30

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not Applicable

10.908

05-Nov-2009

04:30

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not Applicable

5.845

29-Mar-2011

19:02

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not Applicable

2.779

05-Nov-2009

04:30

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not Applicable

2.775

05-Nov-2009

04:30

Ta_sitecollections.aspx

Not Applicable

9.577

05-Nov-2009

04:30

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

16.251

18-May-2011

15:52

Ta_viewbdcentity.aspx

Not Applicable

16.671

05-Nov-2009

04:30

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

10.672

05-Nov-2009

04:30

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

13.426

18-May-2011

15:52

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not Applicable

6.180

01-Sep-2009

18:52

Templatepick.aspx

Not Applicable

4.690

01-Sep-2009

18:51

Templatepickercontrol.ascx

Not Applicable

2.906

27-Jul-2009

03:53

Themeweb.aspx

Not Applicable

35.268

05-Nov-2009

04:11

Timecardsettings.aspx

Not Applicable

15.685

01-Sep-2009

18:51

Timer.aspx

Not Applicable

9.198

20-Apr-2009

03:58

Timerjobhistory.ascx

Not Applicable

5.114

19-Jan-2009

08:05

Timerjobhistory.aspx

Not Applicable

9.079

27-Jul-2009

03:54

Tnreord.aspx

Not Applicable

8.585

05-Nov-2009

04:30

Toolbar.ascx

Not Applicable

1.578

06-Nov-2007

01:53

Toolbarbutton.ascx

Not Applicable

1.301

15-Oct-2007

10:50

Toolpane.aspx

Not Applicable

2.369

03-Apr-2012

18:05

Topnav.aspx

Not Applicable

7.781

05-Nov-2009

04:30

Topnavbar.ascx

Not Applicable

6.398

19-Aug-2009

15:52

Topologyview.ascx

Not Applicable

4.091

19-Jan-2009

08:06

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5.646.448

31-Oct-2012

04:44

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not Applicable

3.647

15-Sep-2009

10:16

Unattacheddbbrowse.aspx

Not Applicable

6.490

19-Aug-2009

15:54

Unattacheddbselect.aspx

Not Applicable

6.073

19-Aug-2009

15:54

Unextendvs.aspx

Not Applicable

5.757

19-Jan-2009

08:07

Uniqperm.aspx

Not Applicable

9.940

05-Nov-2009

04:08

Updatecopies.aspx

Not Applicable

12.354

05-Nov-2009

04:30

Upgradeandmigration.aspx

Not Applicable

3.972

01-Sep-2009

18:52

Upgradestatus.aspx

Not Applicable

11.461

21-Aug-2009

07:35

Upload.aspx

Not Applicable

15.839

29-Mar-2011

19:02

Upload.aspx

Not Applicable

15.845

29-Mar-2011

19:02

Upload.aspx

Not Applicable

16.073

29-Mar-2011

19:02

Upload.aspx

Not Applicable

16.243

29-Mar-2011

19:02

Upload.aspx

Not Applicable

16.315

14-Oct-2014

12:43

Upload.aspx

Not Applicable

3.491

25-Aug-2009

14:23

Usage.aspx

Not Applicable

7.735

01-Sep-2009

18:51

Usagedb.sql

Not Applicable

71.209

30-Oct-2012

18:44

Usagedetails.aspx

Not Applicable

6.239

23-Nov-2009

22:52

Useconfirmation.aspx

Not Applicable

3.398

01-Sep-2009

18:51

User.aspx

Not Applicable

37.193

29-Mar-2011

19:02

Userdisp.aspx

Not Applicable

4.210

05-Nov-2009

04:08

Useredit.aspx

Not Applicable

4.686

16-Aug-2013

07:29

Userfieldeditor.ascx

Not Applicable

6.540

27-Jul-2009

03:53

Usergroupdisco.aspx

Not Applicable

1.315

15-Oct-2007

10:53

Usergroupwsdl.aspx

Not Applicable

82.882

05-Oct-2009

05:11

Usersolutions.aspx

Not Applicable

9.654

05-Nov-2009

04:30

Usgdbup.sql

Not Applicable

71.185

30-Oct-2012

18:44

V4.master

Not Applicable

32.455

29-Mar-2011

18:42

Versiondiff.aspx

Not Applicable

6.214

05-Nov-2009

04:10

Versions.aspx

Not Applicable

35.329

05-Nov-2009

04:30

Versionsdisco.aspx

Not Applicable

1.293

15-Oct-2007

10:53

Versionswsdl.aspx

Not Applicable

9.476

15-Oct-2007

10:53

View.aspx

Not Applicable

2.424

17-Feb-2009

15:56

Viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

17.056

18-May-2011

15:52

Viewbdcentity.aspx

Not Applicable

17.470

05-Nov-2009

04:30

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

11.318

05-Nov-2009

04:30

Viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

14.170

18-May-2011

15:52

Viewcategory.aspx

Not Applicable

13.786

20-Nov-2012

12:08

Viewcomment.aspx

Not Applicable

13.786

20-Nov-2012

12:08

Viewcomment.aspx

Not Applicable

3.223

25-Aug-2009

14:23

Viewdaily.aspx

Not Applicable

4.994

25-Aug-2009

14:27

Viewedit.aspx

Not Applicable

218.618

11-Feb-2014

12:26

Viewfilter.aspx

Not Applicable

3.747

25-Aug-2009

14:23

Viewgrouppermissions.aspx

Not Applicable

5.046

20-Nov-2012

12:05

Viewheader.ascx

Not Applicable

1.527

15-Oct-2007

10:50

Viewlsts.aspx

Not Applicable

16.520

20-Nov-2012

12:05

Viewnew.aspx

Not Applicable

216.566

11-Feb-2014

12:26

Viewpage.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:08

Viewpage.aspx

Not Applicable

3.370

05-Oct-2009

05:09

Viewpost.aspx

Not Applicable

13.786

20-Nov-2012

12:08

Viewsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

15-Oct-2007

10:53

Viewswsdl.aspx

Not Applicable

25.522

15-Oct-2007

10:53

Viewtype.aspx

Not Applicable

26.475

05-Nov-2009

04:30

Vldsetng.aspx

Not Applicable

9.538

05-Nov-2009

04:30

Vsemail.aspx

Not Applicable

9.194

19-Jan-2009

08:07

Vsgeneralsettings.aspx

Not Applicable

50.847

05-Nov-2009

04:30

Vsmask.aspx

Not Applicable

65.235

05-Nov-2009

04:30

Vsmenu.aspx

Not Applicable

2.018

03-Apr-2012

18:05

Vsubwebs.aspx

Not Applicable

5.867

05-Nov-2009

04:11

Vsxms.aspx

Not Applicable

8.785

05-Nov-2009

04:30

Waview.aspx

Not Applicable

2.986

25-Aug-2009

14:27

Webapplicationlist.aspx

Not Applicable

5.693

05-Nov-2009

04:30

Webapplications.aspx

Not Applicable

5.564

19-Jan-2009

08:07

Webdeleted.aspx

Not Applicable

2.211

19-Sep-2008

04:59

Webfldr.aspx

Not Applicable

2.532

05-Nov-2009

04:30

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not Applicable

7.307

05-Nov-2009

04:30

Webpartpagesdisco.aspx

Not Applicable

1.319

15-Oct-2007

10:53

Webpartpageswsdl.aspx

Not Applicable

56.410

07-May-2009

15:59

Websdisco.aspx

Not Applicable

1.285

15-Oct-2007

10:53

Webswsdl.aspx

Not Applicable

41.304

11-Jul-2008

08:21

Welcome.ascx

Not Applicable

3.775

05-Oct-2009

05:07

Wfstart.aspx

Not Applicable

164

21-Jul-2009

14:26

Wikiredirect.aspx

Not Applicable

1.113

07-Jan-2009

20:16

Wkpstd.aspx

Not Applicable

4.766

05-Nov-2009

04:11

Workflow.aspx

Not Applicable

15.549

05-Nov-2009

04:30

Workflowadmin.aspx

Not Applicable

6.957

19-Jan-2009

08:07

Workflowtimer.aspx

Not Applicable

5.320

19-Jan-2009

08:07

Workspce.aspx

Not Applicable

8.457

05-Nov-2009

04:30

Wpadder.debug.js

Not Applicable

34.403

09-Jan-2013

06:09

Wpadder.js

Not Applicable

25.164

09-Jan-2013

06:09

Wpeula.aspx

Not Applicable

6.384

03-Apr-2012

18:26

Wpprevw.aspx

Not Applicable

5.021

01-Sep-2009

18:51

Wrkmng.aspx

Not Applicable

7.976

05-Nov-2009

04:11

Wrksetng.aspx

Not Applicable

14.607

05-Nov-2009

04:30

Wrkstat.aspx

Not Applicable

14.588

23-Nov-2009

22:34

Wsaupload.ashx

Not Applicable

198

02-Sep-2008

18:20

Wsdisco.aspx

Not Applicable

1.806

05-Mar-2013

23:42

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

16.528

20-Nov-2012

13:31

Wssproxy.aspx

Not Applicable

1.448

19-Sep-2008

04:59

Wsssetup.dll

14.0.7153.5000

7.604.392

16-Jun-2015

18:34

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108.640

31-Oct-2012

04:22

Wswsdl.aspx

Not Applicable

1.904

05-Mar-2013

23:42

Zoombldr.aspx

Not Applicable

7.999

11-Feb-2014

12:37

Αναφορές

Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την τυπική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft. Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×