Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

14/3/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 10240.17319

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα γνωστό πρόβλημα στην ενημέρωση KB3192440 που καθιστούσε τις μονάδες δίσκου δικτύου με αντιστοίχιση DFS-N μη προσβάσιμες σε μέλη της ομάδας διαχειριστών όταν ήταν ενεργοποιημένες οι επιλογές UAC και EnableLinkedConnections.

 • Επιδιορθώθηκε ένα γνωστό πρόβλημα που αναφέρθηκε στο KB3210720. Οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση εφαρμογών απόδοσης 3D με πολλές οθόνες.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Active Directory Administrative Center (ADAC) παρουσιάζει σφάλμα κατά την προσπάθεια τροποποίησης οποιουσδήποτε χαρακτηριστικού οποιουδήποτε λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 • Βελτιώθηκε η αξιοπιστία του .NET και του Internet Explorer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα ζήτημα κατά το οποίο αποτυγχάνει το άνοιγμα ενός παραθύρου προγράμματος οδήγησης Βοήθειας όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο βοήθειας στην Εξερεύνηση αρχείων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα ώστε να επιτρέπονται χαρακτήρες μπαλαντέρ στο πεδίο Λίστα επιτρεπόμενων για την πολιτική ομάδας περιορισμού της δυνατότητας κατάδειξης και εκτύπωσης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που μειώνει την απόδοση λόγω του γεγονότος ότι δημιουργούνται υπερβολικά πακέτα συστημάτων ονομάτων τομέα πολλαπλής διανομής όποτε γίνεται αναζήτηση, προσθήκη ή κατάργηση νέων συσκευών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση των υπολογιστών-πελατών σε ένα διακομιστή αρχείων κατά τη χρήση του Μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή 1.0 και ελέγχου ταυτότητας NT LAN Manager μετά από μια αναβάθμιση.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το κείμενο εξαφανίζεται όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός παραθύρου του Internet Explorer μετά την αλλαγή της κωδικοποίησης στα Εβραϊκά.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στον Internet Explorer, όταν το στυλ κίνησης CSS έχει οριστεί σε "κέντρο" σε μια ιστοσελίδα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται ή να είναι αργή, αν χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα προγράμματος περιήγησης web του Internet Explorer 11.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Internet Explorer αποτυγχάνει μετά την κατάργηση ενός στυλ CSS.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που οδηγεί σε αποτυχία του Internet Explorer μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB3175443.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτυγχάνει η ενημέρωσης μιας λίστας σε ένα σύνθετο πλαίσιο με βάση το επιλεγμένο στοιχείο σε ένα άλλο σύνθετο πλαίσιο.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την αντιγραφή ενός αρχείου που έχει κρυπτογράφηση συστήματος αρχείων κρυπτογράφησης (EFS) σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο που δεν έχει κρυπτογράφηση EFS.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το μενού Έναρξη και άλλα στοιχεία εξαφανίζονται η παρουσιάζουν δυσλειτουργία κατά τη χρήση προφίλ περιαγωγής χρήστη.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου παρουσιάζονταν υπερβολικά πολλά συμβάντα αρχείων καταγραφής ελέγχου κατά τη χρήση του καταλόγου Ελέγχου συστήματος αρχείων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι συσκευές μεταβαίνουν σε ανάκτηση BitLocker, αν οι χρήστες πληκτρολογήσουν εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη ζεύξη μιας μονάδας έξυπνης κάρτας με μια μονάδα ανάγνωσης ανέπαφης έξυπνης κάρτας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί μεγάλη χρήση CPU για προγραμματισμένες εργασίες, κατά τη χρήση συσκευών των οποίων η θερινή ώρα παρουσιάζεται στις 12 π.μ.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο αποτυγχάνει η εφαρμογή της τιμής ρύθμισης πολιτικής ομάδας "Απεριόριστο" για το κόστος σύνδεσης πολυμέσων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση των διαχειριστών σε αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου δικτύου.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η προεπισκόπηση εκτύπωσης στον Internet Explorer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι τοπικά εγκατεστημένες γραμματοσειρές δεν χρησιμοποιούνται όταν η λήψη γραμματοσειρών είναι απενεργοποιημένη στον Internet Explorer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που οδηγεί σε εσφαλμένες διαστάσεις πίνακα σε εφαρμογές SAP®.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας μετά τη σύνδεση σε μια τοποθεσία.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένα πλαίσιο κειμένου δεν επιτρέπει στο χρήστη να πληκτρολογήσει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων χαρακτήρων κατά τη χρήση της επεξεργασίας μεθόδου εισόδου για τα Ιαπωνικά στον Internet Explorer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου φορτώνονται τοποθεσίες web που παρακάμπτουν το διακομιστή μεσολάβησης στην τοπική ζώνη intranet, όταν είναι ρυθμισμένη η επιλογή Τοποθεσίες intranet: Περιλαμβάνονται όλες οι τοποθεσίες που παρακάμπτουν το διακομιστή μεσολάβησης (απενεργοποιημένη).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμποδίζει τον Internet Explorer να λαμβάνει συμβάντα πληκτρολογίου από εξωτερικές διεργασίες με χρήση addEventListener.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αντικαθιστά ένα στοιχείο <br> όταν οι χρήστες επιλέγουν μια γραμμή που περικλείεται σε στοιχείο <span>.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που επιτρέπει σε αρχεία που δεν επιτρέπονται από τη ρύθμιση ζώνης ασφαλείας να ανοιχθούν στον Internet Explorer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η χρήση εξαιρέσεων μητρώου με Unified Write Filter (UWF) αυξάνει σημαντικά την ώρα εκκίνησης του συστήματος.

 • Αντιμετωπίστηκαν πρόσθετα προβλήματα για ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, κέλυφος των Windows, ασφάλεια για επιχειρήσεις, Internet Explorer και ενημερώσεις στη βάση δεδομένων ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για λειτουργικό σύστημα Windows, προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows, Microsoft Uniscribe, Windows Hyper-V, Microsoft Graphics Component, Internet Information Services, Μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή, Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Media Player, απόσυρση SHA-1 για πιστοποιητικά SSL/TLS, Υπηρεσίες πυρήνα Microsoft XML και πυρήνα των Windows.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένοι πελάτες που χρησιμοποιούν τον IE11 και το CRM 2011 μπορεί να βλέπουν φόρμες που δεν εμφανίζονται σωστά.

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε στο KB4016637.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

 • Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης
  Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την προηγούμενη ενημέρωση KB3210720.

 • Πληροφορίες αρχείων
  Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση KB4012606. Αν είναι η πρώτη φορά που εγκαθιστάτε μια ενημέρωση των Windows 10, το μέγεθος του πακέτου για την έκδοση x86 είναι 502 MB και το μέγεθος του πακέτου για την έκδοση x64 είναι 1.126 MB.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×