Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4011258 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 που κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου 2017. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Download Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης KB4011258 για το SharePoint Foundation 2013

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 1 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Πληροφορίες αρχείων

x64

πληροφορίες αρχείου WSS-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4971.1000

1,082,104

17-Oct-2017

07:29

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4981.1000

10,404,024

17-Oct-2017

07:30

πληροφορίες αρχείου wssmui-en-us.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Δεν ισχύει

9,468

17-Oct-2017

07:34

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Δεν ισχύει

9,468

17-Oct-2017

07:34

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Δεν ισχύει

2,747

17-Oct-2017

07:34

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Δεν ισχύει

2,747

17-Oct-2017

07:34

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Δεν ισχύει

449

17-Oct-2017

07:34

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Δεν ισχύει

449

17-Oct-2017

07:34

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

17-Oct-2017

07:34

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Δεν ισχύει

2,710

17-Oct-2017

07:34

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Δεν ισχύει

2,710

17-Oct-2017

07:34

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Δεν ισχύει

1,023

17-Oct-2017

07:34

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Δεν ισχύει

1,023

17-Oct-2017

07:34

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Δεν ισχύει

381,732

17-Oct-2017

07:34

Bform.js_14_1033

Bform.js

Δεν ισχύει

248,919

17-Oct-2017

07:34

Blog.css_14_1033

Blog.css

Δεν ισχύει

9,350

17-Oct-2017

07:34

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Δεν ισχύει

9,350

17-Oct-2017

07:34

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Δεν ισχύει

3,287

17-Oct-2017

07:34

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Δεν ισχύει

3,648

17-Oct-2017

07:34

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Δεν ισχύει

29,814

17-Oct-2017

07:34

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Δεν ισχύει

29,814

17-Oct-2017

07:34

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Δεν ισχύει

17,037

17-Oct-2017

07:34

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Δεν ισχύει

17,037

17-Oct-2017

07:34

Core.css_14_1033

Core.css

Δεν ισχύει

136,027

17-Oct-2017

07:34

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Δεν ισχύει

367,486

17-Oct-2017

07:34

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Δεν ισχύει

490,005

17-Oct-2017

07:34

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Δεν ισχύει

239,173

17-Oct-2017

07:34

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Δεν ισχύει

323,208

17-Oct-2017

07:34

Corev15.css_1033

Corev15.css

Δεν ισχύει

323,208

17-Oct-2017

07:34

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Δεν ισχύει

323,302

17-Oct-2017

07:34

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Δεν ισχύει

323,302

17-Oct-2017

07:34

Corev4.css_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

208,035

17-Oct-2017

07:34

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

191,931

17-Oct-2017

07:34

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Δεν ισχύει

191,931

17-Oct-2017

07:34

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Δεν ισχύει

264

17-Oct-2017

07:34

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Δεν ισχύει

264

17-Oct-2017

07:34

Cui.css_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,867

18-Oct-2017

04:53

Cui.css_14_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,474

17-Oct-2017

07:34

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Δεν ισχύει

37,474

17-Oct-2017

07:34

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

33,435

17-Oct-2017

07:34

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

40,263

17-Oct-2017

07:34

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Δεν ισχύει

40,263

17-Oct-2017

07:34

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Δεν ισχύει

7,484

17-Oct-2017

07:34

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Δεν ισχύει

7,457

17-Oct-2017

07:34

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Δεν ισχύει

7,457

17-Oct-2017

07:34

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Δεν ισχύει

1,620

17-Oct-2017

07:34

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Δεν ισχύει

3,912

17-Oct-2017

07:34

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Δεν ισχύει

3,912

17-Oct-2017

07:34

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Δεν ισχύει

4,415

17-Oct-2017

07:34

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Δεν ισχύει

4,218

17-Oct-2017

07:34

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Δεν ισχύει

1,929

17-Oct-2017

07:34

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Δεν ισχύει

1,929

17-Oct-2017

07:34

Error.css_1033

Error.css

Δεν ισχύει

496

17-Oct-2017

07:34

Form.js_14_1033

Form.js

Δεν ισχύει

126,715

17-Oct-2017

07:34

Forms.css_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

6,694

17-Oct-2017

07:34

Forms.css_14_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

7,550

17-Oct-2017

07:34

Formst.css_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

6,694

17-Oct-2017

07:34

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Δεν ισχύει

7,550

17-Oct-2017

07:34

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Δεν ισχύει

170,871

18-Oct-2017

04:53

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Δεν ισχύει

1,329

17-Oct-2017

07:34

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Δεν ισχύει

1,329

17-Oct-2017

07:34

Help.css_1033

Help.css

Δεν ισχύει

12,122

17-Oct-2017

07:34

Help.css_14_1033

Help.css

Δεν ισχύει

8,203

17-Oct-2017

07:34

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Δεν ισχύει

8,203

17-Oct-2017

07:34

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Δεν ισχύει

172,081

17-Oct-2017

07:34

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Δεν ισχύει

117,563

17-Oct-2017

07:34

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Δεν ισχύει

1,456

17-Oct-2017

07:34

Layouts.css_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

21,623

17-Oct-2017

07:34

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

25,350

17-Oct-2017

07:34

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

21,623

17-Oct-2017

07:34

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Δεν ισχύει

25,350

17-Oct-2017

07:34

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Δεν ισχύει

40,117

17-Oct-2017

07:34

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Δεν ισχύει

40,117

17-Oct-2017

07:34

Menu.css_14_1033

Menu.css

Δεν ισχύει

3,040

17-Oct-2017

07:34

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Δεν ισχύει

3,040

17-Oct-2017

07:34

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Δεν ισχύει

2,350

17-Oct-2017

07:34

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

17-Oct-2017

07:34

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

17-Oct-2017

07:34

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

17-Oct-2017

07:34

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

17-Oct-2017

07:34

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

17-Oct-2017

07:34

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

17-Oct-2017

07:34

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

18-Oct-2017

04:53

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

18-Oct-2017

04:53

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

18-Oct-2017

04:53

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

29,133

17-Oct-2017

07:34

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

28,798

17-Oct-2017

07:34

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Δεν ισχύει

28,798

17-Oct-2017

07:34

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Δεν ισχύει

3,527

18-Oct-2017

04:53

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

17-Oct-2017

07:34

Mws.css_14_1033

Mws.css

Δεν ισχύει

3,261

17-Oct-2017

07:34

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Δεν ισχύει

3,261

17-Oct-2017

07:34

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Δεν ισχύει

45,025

18-Oct-2017

04:53

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Δεν ισχύει

326,764

17-Oct-2017

07:34

Oslo.css_1033

Oslo.css

Δεν ισχύει

326,764

17-Oct-2017

07:34

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Δεν ισχύει

323,302

17-Oct-2017

07:34

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Δεν ισχύει

323,302

17-Oct-2017

07:34

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Δεν ισχύει

336,201

17-Oct-2017

07:34

Ows.js_14_1033

Ows.js

Δεν ισχύει

219,083

17-Oct-2017

07:34

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Δεν ισχύει

9,919

17-Oct-2017

07:34

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Δεν ισχύει

9,919

17-Oct-2017

07:34

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Δεν ισχύει

9,081

17-Oct-2017

07:34

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Δεν ισχύει

30,033

17-Oct-2017

07:34

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Δεν ισχύει

26,520

17-Oct-2017

07:34

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Δεν ισχύει

27,588

17-Oct-2017

07:34

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Δεν ισχύει

2,072

17-Oct-2017

07:34

Search.css.1033

Search.css

Δεν ισχύει

45,443

17-Oct-2017

07:34

Searchthemable.css.1033

Search.css

Δεν ισχύει

45,443

17-Oct-2017

07:34

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Δεν ισχύει

57,657

17-Oct-2017

07:34

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Δεν ισχύει

57,657

17-Oct-2017

07:34

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Δεν ισχύει

867

17-Oct-2017

07:34

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

5,825

17-Oct-2017

07:34

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

16,415

17-Oct-2017

07:34

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Δεν ισχύει

73,515

17-Oct-2017

07:34

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Δεν ισχύει

6,397

17-Oct-2017

07:34

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Δεν ισχύει

6,097

17-Oct-2017

07:34

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Δεν ισχύει

359,721

17-Oct-2017

07:34

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Δεν ισχύει

2,889

17-Oct-2017

07:34

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Δεν ισχύει

3,870

17-Oct-2017

07:34

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Δεν ισχύει

3,744

17-Oct-2017

07:34

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Δεν ισχύει

4,725

17-Oct-2017

07:34

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Δεν ισχύει

3,317

17-Oct-2017

07:34

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Δεν ισχύει

4,298

17-Oct-2017

07:34

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Δεν ισχύει

3,319

17-Oct-2017

07:34

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Δεν ισχύει

4,300

17-Oct-2017

07:34

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Δεν ισχύει

4,476

17-Oct-2017

07:34

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Δεν ισχύει

5,457

17-Oct-2017

07:34

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Δεν ισχύει

4,385

17-Oct-2017

07:34

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Δεν ισχύει

5,366

17-Oct-2017

07:34

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Δεν ισχύει

4,394

17-Oct-2017

07:34

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Δεν ισχύει

5,375

17-Oct-2017

07:34

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Δεν ισχύει

4,346

17-Oct-2017

07:34

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Δεν ισχύει

5,327

17-Oct-2017

07:34

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Δεν ισχύει

13,204

17-Oct-2017

07:34

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Δεν ισχύει

13,204

17-Oct-2017

07:34

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Δεν ισχύει

17,093

17-Oct-2017

07:34

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Δεν ισχύει

16,478

17-Oct-2017

07:34

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Δεν ισχύει

116,712

17-Oct-2017

07:34

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Δεν ισχύει

113,228

17-Oct-2017

07:34

Survey.csst_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

1,827

17-Oct-2017

07:34

Survey.css_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

1,827

17-Oct-2017

07:34

Survey.css_14_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

2,477

17-Oct-2017

07:34

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Δεν ισχύει

2,477

17-Oct-2017

07:34

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Δεν ισχύει

3,024

17-Oct-2017

07:34

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Δεν ισχύει

742

17-Oct-2017

07:34

Themev4.css_1033

Themev4.css

Δεν ισχύει

2,407

17-Oct-2017

07:34

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Δεν ισχύει

2,407

17-Oct-2017

07:34

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Δεν ισχύει

30,413

17-Oct-2017

07:34

Timeline.css_1033

Timeline.css

Δεν ισχύει

30,413

17-Oct-2017

07:34

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Δεν ισχύει

11,107

17-Oct-2017

07:34

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Δεν ισχύει

1,159

17-Oct-2017

07:34

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Δεν ισχύει

1,159

17-Oct-2017

07:34

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Δεν ισχύει

18,949

17-Oct-2017

07:34

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

11,171

17-Oct-2017

07:34

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

11,171

17-Oct-2017

07:34

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

17,596

17-Oct-2017

07:34

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Δεν ισχύει

17,596

17-Oct-2017

07:34

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

17-Oct-2017

07:34

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Δεν ισχύει

17,408

17-Oct-2017

07:34

Wss.actions_1033

Wss.actions

Δεν ισχύει

94,857

17-Oct-2017

07:34

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Δεν ισχύει

723,698

17-Oct-2017

07:34

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Δεν ισχύει

676,101

17-Oct-2017

07:34

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×