14 Νοεμβρίου 2017—KB4048954 (Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.726 και 15063.728)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

14/11/2017

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.726 και 15063.728

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου εφαρμογές που βασίζονται στο Μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Jet (Microsoft Access 2007 και παλαιότερες εφαρμογές που δεν είναι της Microsoft) παρουσιάζουν σφάλμα κατά τη δημιουργία ή το άνοιγμα αρχείων .xls του Microsoft Excel. Το μήνυμα σφάλματος είναι: "Προέκυψε μη αναμενόμενο σφάλμα από πρόγραμμα οδήγησης εξωτερικής βάσης δεδομένων (1). (Μηχανισμός βάσεων δεδομένων Microsoft Jet)".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η σύνδεση RDP από ένα πρόγραμμα-πελάτη Windows 10 1703 στον Windows Server 2008 R2 αποτυγχάνει με το σφάλμα: "Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα". Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία RemoteFX. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μαύρη ή εσφαλμένα χρωματισμένη οθόνη.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος, η ρύθμιση μιας κατάστασης εκτός σύνδεσης στη βοηθητική εφαρμογή Κέντρο συγχρονισμού του πίνακα ελέγχου αποτυγχάνει. Το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται είναι: "Σφάλμα Κέντρου συγχρονισμού. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εμφάνιση των χρονοδιαγραμμάτων συγχρονισμού. Σφάλμα: 0x80070005. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση."

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι ρυθμίσεις σύνδεσης RemoteApp και επιφάνειας εργασίας δεν εφαρμόζονται, όταν τις ρυθμίζετε με χρήση Πολιτικής ομάδας ή δέσμης ενεργειών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η εικονική έξυπνη κάρτα δεν αξιολογεί σωστά την ευπάθεια της Μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το άνοιγμα αρχείων του Microsoft Office από ένα διακομιστή αρχείων με ενεργοποιημένη την Προστασία πληροφοριών Windows αποτυγχάνει με σφάλμα: "Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του εγγράφου xxxx".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, κατά τη χρήση της πολιτικής FDVDenyWriteAccess, τα Windows συνεχίζουν να αποτρέπουν τη μετατροπή μιας μονάδας δίσκου σε εγγράψιμης ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κρυπτογράφησης BitLocker.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι συσκευές Surface Hub δεν μπορούν να συνδεθούν στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory για είσοδο, όταν βρίσκονται πίσω από διακομιστή μεσολάβησης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η απόπειρα εκκαθάρισης των προσωρινών αρχείων στο Windows Phone οδηγεί στον κωδικό σφάλματος "E_FAIL".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα πλήκτρα λειτουργίας σταματούν να λειτουργούν σε πληκτρολόγια Microsoft Designer.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ενδέχεται να αποτύχει η προετοιμασία σύγχρονων εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί με χρήση JavaScript.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το GetWindowLong μπορεί να παρουσιάσει σφάλμα κατά την κλήση σε ένα παράθυρο του οποίου το νήμα δεν επεξεργάζεται μηνύματα των Windows.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4038788 και την επανεκκίνηση, εμφανίζεται μαύρη οθόνη μόνο με δρομέα και απαιτείται επανεκκίνηση για να επιτευχθεί η είσοδος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στον Internet Explorer όπου μια τοποθεσία intranet αντιμετωπιζόταν ως τοποθεσία Internet.

 • Επιδιορθώθηκε μια διαρροή μνήμης στον Microsoft Edge που προκαλούνταν από την εκκίνηση μιας εσωτερικής διεργασίας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την εκκίνηση παραθύρων διαλόγου HTML σε συστήματα Windows PE.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την κύλιση, εξαιτίας του οποίου ο Microsoft Edge σταματούσε ορισμένες φορές να αποκρίνεται.

 • Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα στον Internet Explorer το οποίο παρουσιαζόταν σε υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν ρυθμίσεις μεγάλου μεγέθους γραμματοσειράς.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η γραμμή προόδου λήψης PDF σταματά κατά το άνοιγμα ενός αρχείου PDF από μια τοποθεσία υπηρεσιών web με υποστήριξη cloud.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι εφαρμογές της Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP) που χρησιμοποιούν JavaScript και asm.js ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν και να απαιτείται επανεγκατάσταση.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στο Εικονίδιο συστήματος δικτύου όπου το απροσδόκητο κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου εισόδου (π.χ. με κλικ εκτός του παραθύρου) αποτρέπει την εμφάνιση περαιτέρω παραθύρων διαλόγου εισόδου όταν ο χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για Internet Explorer, μηχανισμό δέσμης ενεργειών της Microsoft, Microsoft Edge, πυρήνα των Windows, προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows, στοιχείο γραφικών της Microsoft, Microsoft Windows Search Component και Windows Media Player.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης KB, οι χρήστες του Internet Explorer 11 που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) ενδέχεται να μην μπορούν να μετακινηθούν σε ένα αναπτυσσόμενο μενού με χρήση της γραμμής κύλισης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053580.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένοι εκτυπωτές Epson SIDM (Dot Matrix) και TM (POS) δεν μπορούν να εκτυπώσουν σε συστήματα x86 και x64.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4055254.

Οι συσκευές Windows Pro στον τρέχοντα κλάδο για επιχειρήσεις (CBB) θα αναβαθμιστούν απροσδόκητα.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053580.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4048954.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×