Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η ενημέρωση KB2889943 για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 που κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου 2014.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Βελτιώνει τη μετάφραση στις ακόλουθες εκδόσεις γλώσσας για να βεβαιωθείτε ότι οι έννοιες είναι ακριβείς:

  • ΠΓΔΜ

  • Ταϊλανδικά

  • Σερβικά

  • Σλοβακικά

  • Ολλανδικά

  • Σλοβενικά

  • Ιρλανδικά

Πώς μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Windows Update

Χρησιμοποιήστε το Windows Update για να κάνετε αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Κατάλογος του Microsoft Update

Για να λάβετε το αυτόνομο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του καταλόγου Microsoft Update .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημέρωση περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.64-bitΠληροφορίες αρχείου WSS-x-none. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Setup.exe

15.0.4659.1000

1.068.728

16-Sep-2014

05:52

Wsssetup.dll

15.0.4659.1000

10.066.080

16-Sep-2014

05:53

Πληροφορίες αρχείου wssmui-EN-US. msp

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2.747

16-Sep-2014

05:56

Aclinv.css

Not Applicable

449

16-Sep-2014

05:56

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23.712

16-Sep-2014

05:56

Applicensing.css

Not Applicable

2.710

16-Sep-2014

05:56

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1.023

16-Sep-2014

05:56

Bform.debug.js

Not Applicable

381.732

16-Sep-2014

05:56

Bform.js

Not Applicable

248.919

16-Sep-2014

05:56

Blog.css

Not Applicable

9.350

16-Sep-2014

05:56

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.287

16-Sep-2014

05:56

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

16-Sep-2014

05:56

Calendar.css

Not Applicable

29.814

16-Sep-2014

05:56

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

16-Sep-2014

05:56

Core.css

Not Applicable

136.027

16-Sep-2014

05:56

Core.debug.js

Not Applicable

367.486

16-Sep-2014

05:56

Core.en-us.resx

Not Applicable

490.005

16-Sep-2014

05:56

Core.js

Not Applicable

239.173

16-Sep-2014

05:56

Corev15.css

Not Applicable

322.558

16-Sep-2014

05:56

Corev15app.css

Not Applicable

322.652

16-Sep-2014

05:56

Corev4.css

Not Applicable

191.931

16-Sep-2014

05:56

Corev4.css

Not Applicable

208.035

16-Sep-2014

05:56

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

16-Sep-2014

05:56

Cui.css

Not Applicable

37.474

16-Sep-2014

05:56

Cui.css

Not Applicable

37.867

17-Sep-2014

06:40

Cuidark.css

Not Applicable

33.435

16-Sep-2014

05:56

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

16-Sep-2014

05:56

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

16-Sep-2014

05:56

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

16-Sep-2014

05:56

Designpreview.css

Not Applicable

1.620

16-Sep-2014

05:56

Devdash.css

Not Applicable

3.912

16-Sep-2014

05:56

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4.415

16-Sep-2014

05:56

Devdash_strings.js

Not Applicable

4.218

16-Sep-2014

05:56

Discthread.css

Not Applicable

1.929

16-Sep-2014

05:56

Error.css

Not Applicable

496

16-Sep-2014

05:56

Form.js

Not Applicable

126.715

16-Sep-2014

05:56

Forms.css

Not Applicable

6.694

16-Sep-2014

05:56

Forms.css

Not Applicable

7.550

16-Sep-2014

05:56

Fpext.msg

Not Applicable

170.871

17-Sep-2014

06:40

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

16-Sep-2014

05:56

Help.css

Not Applicable

12.122

16-Sep-2014

05:56

Help.css

Not Applicable

8.203

16-Sep-2014

05:56

Init.debug.js

Not Applicable

172.081

16-Sep-2014

05:56

Init.js

Not Applicable

117.563

16-Sep-2014

05:56

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1.456

16-Sep-2014

05:56

Layouts.css

Not Applicable

21.623

16-Sep-2014

05:56

Layouts.css

Not Applicable

25.350

16-Sep-2014

05:56

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

16-Sep-2014

05:56

Menu.css

Not Applicable

3.040

16-Sep-2014

05:56

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22.152

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39.048

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21.696

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19.592

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226.024

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93.376

16-Sep-2014

05:56

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47.752

17-Sep-2014

06:40

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.080

17-Sep-2014

06:40

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.632

17-Sep-2014

06:40

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

16-Sep-2014

05:56

Minimalv4.css

Not Applicable

29.133

16-Sep-2014

05:56

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

17-Sep-2014

06:40

Mws.css

Not Applicable

3.261

16-Sep-2014

05:56

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45.025

17-Sep-2014

06:40

Oslo.css

Not Applicable

326.114

16-Sep-2014

05:56

Osloapp.css

Not Applicable

322.652

16-Sep-2014

05:56

Ows.debug.js

Not Applicable

336.201

16-Sep-2014

05:56

Ows.js

Not Applicable

219.083

16-Sep-2014

05:56

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

16-Sep-2014

05:56

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9.081

16-Sep-2014

05:56

Pickertree.css

Not Applicable

26.520

16-Sep-2014

05:56

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

16-Sep-2014

05:56

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27.588

16-Sep-2014

05:56

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2.072

16-Sep-2014

05:56

Search.css

Not Applicable

45.443

16-Sep-2014

05:56

Searchv15.css

Not Applicable

57.657

16-Sep-2014

05:56

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

16-Sep-2014

05:56

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5.825

16-Sep-2014

05:56

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16.259

16-Sep-2014

05:56

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73.515

16-Sep-2014

05:56

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6.397

16-Sep-2014

05:56

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6.097

16-Sep-2014

05:56

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359.493

16-Sep-2014

05:56

Spstd1.aspx

Not Applicable

2.889

16-Sep-2014

05:56

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

16-Sep-2014

05:56

Spstd2.aspx

Not Applicable

3.744

16-Sep-2014

05:56

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

16-Sep-2014

05:56

Spstd3.aspx

Not Applicable

3.317

16-Sep-2014

05:56

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

16-Sep-2014

05:56

Spstd4.aspx

Not Applicable

3.319

16-Sep-2014

05:56

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

16-Sep-2014

05:56

Spstd5.aspx

Not Applicable

4.476

16-Sep-2014

05:56

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

16-Sep-2014

05:56

Spstd6.aspx

Not Applicable

4.385

16-Sep-2014

05:56

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

16-Sep-2014

05:56

Spstd7.aspx

Not Applicable

4.394

16-Sep-2014

05:56

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

16-Sep-2014

05:56

Spstd8.aspx

Not Applicable

4.346

16-Sep-2014

05:56

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

16-Sep-2014

05:56

Storefront.css

Not Applicable

13.204

16-Sep-2014

05:56

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16.362

16-Sep-2014

05:56

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15.775

16-Sep-2014

05:56

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115.787

16-Sep-2014

05:56

Sts_strings.js

Not Applicable

112.339

16-Sep-2014

05:56

Survey.css

Not Applicable

1.827

16-Sep-2014

05:56

Survey.css

Not Applicable

2.477

16-Sep-2014

05:56

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3.024

16-Sep-2014

05:56

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

16-Sep-2014

05:56

Themev4.css

Not Applicable

2.407

16-Sep-2014

05:56

Timeline.css

Not Applicable

30.413

16-Sep-2014

05:56

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11.107

16-Sep-2014

05:56

Wiki.css

Not Applicable

1.159

16-Sep-2014

05:56

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

16-Sep-2014

05:56

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11.171

16-Sep-2014

05:56

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

16-Sep-2014

05:56

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

16-Sep-2014

05:56

Wshellui.mst

Not Applicable

14.848

16-Sep-2014

05:56

Wss.actions

Not Applicable

94.857

16-Sep-2014

05:56

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722.778

16-Sep-2014

05:56

Wssmanifest.man

Not Applicable

662.771

16-Sep-2014

05:56

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×