Πίνακας περιεχομένων
×

15 Αυγούστου 2017—KB4034663 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

15/8/2017

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της KB4034681 (η οποία κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου 2017) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

 • Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το d3dcompiler_47.dll. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη δημοσίευση ιστολογίου HLSL, FXC, and D3DCompile.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στα δεδομένα συλλογής συμβάντων που προκαλούσε καταστροφή δεδομένων με σύμβολα % στα συμβάντα σύνδεσης χρήστη (Αναγνωριστικό 4624) από άλλους ελεγκτές τομέα (DC).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο οδηγός κανόνων AppLocker παρουσιάζει σφάλμα κατά την επιλογή λογαριασμών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το spoolsv.exe παρουσιάζει σφάλμα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μη συγχρονισμένη πρόσβαση εντός του συστήματος αρχείων NTFS μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μια σύνδεση LUN που λήφθηκε μετά την κατανομή buffer κατά τη συλλογή στατιστικών iSCSI υπερχείλισε το buffer και προκάλεσε σφάλμα 0x19.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που αποκρύπτει τους στόχους iSCSI από τα παράθυρα ιδιοτήτων του εκκινητή iSCSI.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εκκαθαρίσεων εισόδου/εξόδου μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η διαγραφή ενός αντικειμένου με πολλές συνδέσεις στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory προκαλεί αποτυχία αναπαραγωγής με Συμβάν 1084, σφάλμα 8409 "Σφάλμα της βάσης δεδομένων". Για πρόσθετες πληροφορίες, διαβάστε το KB3149779.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με μια παραβίαση πρόσβασης στο LSASS που παρουσιάζεται όταν η υπηρεσία καταλόγου Active Directory λαμβάνει μια ακατάλληλη απόκριση LsaLookupNames. Η υπογραφή του AV LSASS είναι "Η διεργασία συστήματος 'C:\Windows\system32\lsass.exe' τερματίστηκε απροσδόκητα με κωδικό κατάστασης -1073741819". Το σύστημα απενεργοποιείται και επανεκκινείται. Το σφάλμα 107374181 αντιστοιχίζεται σε 0xc0000005/STATUS_ACCESS_VIOLATION.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η εκτέλεση του chkdsk//scan ενεργοποιεί απροσδόκητα επιδιόρθωση σημείου. Μερικές φορές, το χρονικό όριο της επιδιόρθωσης σημείου λήγει και το σύστημα σταματά να λειτουργεί.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το cmdlet export-dfsrclone του PowerShell, το οποίο κλωνοποιεί τη βάση δεδομένων DFSR, αποτυγχάνει για τόμους συμπλέγματος με 0x00000490=ERROR_NOT_FOUND. Αυτό εμποδίζει την κλωνοποίηση των βάσεων δεδομένων DFSR από τόμους που βρίσκονται ήδη σε σύμπλεγμα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με μια καθυστέρηση 4 έως 17 δευτερολέπτων που παρουσιάζεται κατά το μοντάρισμα ενός κοινόχρηστου στοιχείου NFS στο χώρο αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο από τον υπολογιστή-πελάτη και την εκτέλεση της εντολής touch σε ένα αρχείο ή φάκελο. Η εφαρμογή στους υπολογιστές-πελάτες NFS παρουσιάζει σφάλμα, επειδή το σύστημα χώρου αποθήκευσης δεν αποκρίνεται στους υπολογιστές-πελάτες για λίγα δευτερόλεπτα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι εφαρμογές του Office μπορεί να σταματήσουν να αποκρίνονται κατά την προσπάθεια ανοίγματος ενός αρχείου εναλλακτικών ροών δεδομένων (ADS), όταν το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο σε έναν διακομιστή με εγκατεστημένη απαλοιφή διπλοτύπων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου όταν ενεργοποιείτε το όριο στους διακομιστές χώρου αποθήκευσης και προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε αυτούς, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια δεδομένων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η προσθήκη ενός νέου κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας σε μια υπάρχουσα συλλογή RDS αποτυγχάνει. Εμφανίζεται το σφάλμα, "Το Brokername δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει τις παραμέτρους των διακομιστών κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας RD", αν τα UPD είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινόχρηστο χώρο αρχείων συμπλέγματος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το ρολόι υλικού ενδέχεται να αποκλίνει κατά ώρες ή ημέρες όταν εκτελούνται εικονικές μηχανές Linux σε Hyper-V.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Σύμπτωμα

Λύση

Ο έλεγχος ταυτότητας NPS μπορεί να αποτύχει και οι ασύρματοι υπολογιστές-πελάτες μπορεί να μην καταφέρουν να συνδεθούν.

Στο διακομιστή, ορίστε την τιμή για το ακόλουθο κλειδί μητρώου DWORD σε = 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck

Το Ιαπωνικό IME μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται σε ορισμένα σενάρια.

Εγκαταστήστε την ενημέρωση KB2962409.

 

Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως Προαιρετική στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4034663.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×