Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

15/1/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.936

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στον Microsoft Edge εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει το έναυσμα του συμβάντος focusin, αν η ανίχνευση συμβάντος focus ενός στοιχείου μετατοπίσει την εστίαση σε ένα άλλο στοιχείο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην εμφανίζουν σωστά το παράθυρο της Βοήθειας (F1).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά τη μετατροπή μεγάλων χαρακτήρων Kana σε Kanji με χρήση ενός συνδυασμού προβλέψιμης και μη πρόβλεψης εισόδου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα σε μια διαμόρφωση πολλών οθονών εξαιτίας του οποίου ένα παράθυρο μετακινείται απροσδόκητα σε μια άλλη οθόνη κατά την επανασύνδεση σε μια υπάρχουσα περίοδο λειτουργίας χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εικόνα ταπετσαρίας επιφάνειας εργασίας που ορίζεται από μια πολιτική ομάδας δεν ενημερώνεται, αν έχει το ίδιο όνομα με την προηγούμενη εικόνα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ξεκλείδωμα BitLocker μέσω δικτύου παρουσιάζει σφάλμα σε εικονικές μηχανές γενιάς 2, όταν χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει μόνο IPv4.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου υπογεγραμμένες δέσμες ενεργειών καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα Windows, δημιουργούν εσφαλμένα ένα συμβάν αποτυχίας του Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender (WDAC).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν εκτελούνται Προγραμματισμένες εργασίες που δημιουργούνται σε κατάσταση απενεργοποίησης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δεν σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε ένα αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο εξαιτίας ενός σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", όταν έχει φορτωθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας ενεργών σημείων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να εμφανιστεί μπλε οθόνη, όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης Thunderbolt.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος "0x139" για το RNDISMP6!KeepAliveTimerHandler κατά τη σύνδεση σε μια συσκευή Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί μια εξαίρεση κατά τη δημιουργία SqlConnection μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η αναγνώριση του πρώτου χαρακτήρα ως συντομογραφίας για το όνομα της εποχής ιαπωνικού ημερολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 97 ενδέχεται να μην ανοίγουν, αν η βάση δεδομένων έχει ονόματα στηλών μεγαλύτερα από 32 χαρακτήρες. Το άνοιγμα της βάσης δεδομένων μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα, "Άγνωστη μορφή βάσης δεδομένων".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4486996.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4480978, ορισμένοι χρήστες του Microsoft Edge ανέφεραν τα εξής:

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων με χρήση τοπικής διεύθυνσης IP.

 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ιστοσελίδων στο Internet με χρήση σύνδεσης VPN.

Η περιήγηση αποτυγχάνει ή η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην αποκρίνεται.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4486996.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος της ιαπωνικής εποχής δεν αναγνωρίζεται ως συντομογραφία και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανάλυσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487021.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493441.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4477136) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4480967.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×