Πίνακας περιεχομένων
×

16 Αυγούστου 2017—KB4034661 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1613)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

16/8/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1613

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το d3dcompiler_47.dll. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη δημοσίευση ιστολογίουHLSL, FXC, and D3DCompile.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής σε Citrix XenApp που έχει αναπτυχθεί από τον Windows Server 2016. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το άρθρο CTX225819.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η προτροπή ελέγχου λογαριασμού χρήστη ορισμένες φορές εμφανίζεται κρυφά κάτω από άλλα ανοιχτά παράθυρα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στα δεδομένα συλλογής συμβάντων που προκαλούσε καταστροφή δεδομένων με σύμβολα % στα συμβάντα σύνδεσης χρήστη (Αναγνωριστικό 4624) από άλλους ελεγκτές τομέα (DC).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η εντολή PowerShell Add-HgsAttestationTpmHost αποτυγχάνει να βρει το Πιστοποιητικό κλειδιού έγκρισης για ένα σύστημα, ακόμα και αν το πιστοποιητικό υπάρχει.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια κρυπτογραφημένη μονάδα δίσκου δεν ξεκλειδώνεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο οδηγός κανόνων AppLocker παρουσιάζει σφάλμα κατά την επιλογή λογαριασμών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η Εκκαθάριση Δίσκου καθιστούσε μη προσβάσιμη μια μονάδα δίσκου εκκίνησης, εξαιτίας δομών καταλόγου τρίτων κατασκευαστών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η μη συγχρονισμένη πρόσβαση στο NtfsQueryLinksInfo οδηγούσε σε σφάλμα συστήματος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εκκαθαρίσεων εισόδου/εξόδου μπορεί να οδηγούσε σε σφάλμα.

 • Επιδιορθώθηκε ένα ζήτημα αξιοπιστίας που παρουσιάζεται, όταν ένας χρήστης παρέχει εσφαλμένα δεδομένα εισόδου στην προτροπή PIN της έξυπνης κάρτας.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα αυξάνοντας το παράθυρο του χρονικού ορίου κατά την εκκίνηση του μηχανισμού Docker για Windows, για την αποφυγή σφαλμάτων 0x5b4.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με το Azure Multi Factor Authentication (MFA), όταν ένας διακομιστής ADFX είχε ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η διεύθυνση IP κλήσης δεν καταγράφεται από 411 συμβάντα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφάλειας των διακομιστών ADFS του ADFS 4.0 και των Windows Server 2016 RS1. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμα και μετά την ενεργοποίηση των ελέγχων επιτυχιών και των ελέγχων αποτυχιών.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ένας λογαριασμός υπολογιστή χάνει την ιδιότητα μέλους τομέα με το σφάλμα 1789, "Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού του σταθμού εργασίας και του κυρίου τομέα απέτυχε". Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται εσωτερικά όταν ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει με σφάλμα 0xc0000206, "Το μέγεθος του buffer δεν είναι έγκυρο για την καθορισμένη λειτουργία".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, μετά την προγραμματισμένη επανεκκίνηση του κύριου διακομιστή, η αναπαραγωγή του χώρου αποθήκευσης δεν συνεχίζει αυτόματα όπως αναμένεται. Επίσης, η υπηρεσία αναπαραγωγής του χώρου αποθήκευσης αποτυγχάνει τυχαία μετά την επανεκκίνηση.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η χρήση μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης GPO για την αντιστοίχηση μιας μονάδας δίσκου δικτύου αποτυγχάνει, εάν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το δίκτυο και εκτελέσει επανεκκίνηση. Όταν ο χρήστης συνδέεται ξανά, η αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει ακόμα και όταν η δέσμη ενεργειών σύνδεσης έχει τη σημαία διατήρησης ρυθμισμένη στην τιμή "TRUE".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του SMBv1, εάν ορίσετε το επίπεδο επικύρωσης του SPN σε 2, κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο UNC (π.χ., \\<όνομα_υπολογιστή>\C$), η αίτηση θα αποτύχει με STATUS_ACCESS_DENIED.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου το πρόγραμμα-πελάτης της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν μπορεί να συνδεθεί ή αποσυνδέεται κατά διαστήματα, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την πύλη RD.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου η παρουσίαση ενός πιστοποιητικού που έχει λήξει ή ανακληθεί στο διακομιστή μεσολάβησης ADFS δεν επιστρέφει σφάλμα στο χρήστη.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Το "Ιστορικό ενημερώσεων" δεν εμφανίζει προηγούμενες εγκατεστημένες ενημερώσεις.

Ως εναλλακτική λύση, για να δείτε ποιες ενημερώσεις ποιότητας έχουν εφαρμοστεί, μεταβείτε στο αποθετήριο από τις επιλογές Πίνακας Ελέγχου -> Προγράμματα -> "Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων"

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με την ενημέρωση KB4039396. Η ενημέρωση KB4039396 δεν θα επαναφέρει το χαμένο ιστορικό ενημερώσεων ή χαμένες κρυφές ενημερώσεις. Ωστόσο, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση KB4039396 αντί αυτής της ενημέρωσης χωρίς να προκληθούν αυτά τα συμπτώματα.

Οι ενημερώσεις που προηγουμένως ήταν κρυφές μπορεί να είναι διαθέσιμες μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Οι ενημερώσεις που προηγουμένως ήταν κρυφές μπορεί να αποκρυφθούν ξανά.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με την ενημέρωση KB4039396. Η ενημέρωση KB4039396 δεν θα επαναφέρει το χαμένο ιστορικό ενημερώσεων ή χαμένες κρυφές ενημερώσεις. Ωστόσο, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση KB4039396 αντί αυτής της ενημέρωσης χωρίς να προκληθούν αυτά τα συμπτώματα.

Οι διακομιστές WSUS παρουσιάζουν αυξημένη χρήση CPU, μνήμης και δικτύου, όταν τα προγράμματα-πελάτες του Windows Update εκτελούν την πρώτη τους σάρωση μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4034658.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με την ενημέρωση KB4039396. Οι χρήστες που εγκατέστησαν την ενημέρωση KB4034658 χωρίς να εγκαταστήσουν την ενημέρωση KB4039396 θα εκτελέσουν ακόμη πλήρη σάρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4034661.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×