Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

17/4/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.1058

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Microsoft Edge σταματά να λειτουργεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν εκτελείται μια πολιτική περιορισμού λογισμικού.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι κανόνες εκδότη AppLocker που εφαρμόζονται σε αρχεία MSI δεν αντιστοιχούν σωστά στα αρχεία.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι λογαριασμοί Microsoft και υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory λαμβάνουν επανειλημμένως αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης αντί για μία μόνο φορά.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στο Windows Hello να δημιουργεί καλά κλειδιά, όταν εντοπίζει αδύναμα κλειδιά κρυπτογράφησης εξαιτίας προβλημάτων υλικολογισμικού TPM. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο αν έχει ρυθμιστεί η πολιτική να απαιτείται TPM.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλειδώσουν την περίοδο λειτουργίας τους και που ορισμένες φορές εμφανίζει εσφαλμένες πληροφορίες user-name@domain-name στην οθόνη σύνδεσης, όταν πολλοί χρήστες συνδέονται σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη γρήγορη εναλλαγή χρηστών. Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει όταν οι χρήστες συνδέονται από πολλούς διαφορετικούς τομείς, χρησιμοποιούν τη μορφή UPN για τα διαπιστευτήρια τομέα τους (user-name@domain-name) και κάνουν εναλλαγή μεταξύ των χρηστών με γρήγορη εναλλαγή χρηστών.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τις έξυπνες κάρτες που επιτρέπουν PIN ή καταχώρηση βιομετρικών. Αν ο χρήστης εισαγάγει εσφαλμένο PIN ή βιομετρικά στοιχεία εισόδου (π.χ., δακτυλικό αποτύπωμα), εμφανίζεται ένα σφάλμα και ο χρήστης πρέπει να περιμένει έως και 30 δευτερόλεπτα. Με αυτήν την αλλαγή, δεν απαιτείται πλέον η καθυστέρηση των 30 δευτερολέπτων.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το πρόγραμμα περιήγησης ζητά συχνά την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων, αντί για μία μόνο φορά, κατά τη χρήση της επέκτασης Office Chrome.

 • Αυξήθηκε το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης στην Πολιτική ομάδας στους 20 χαρακτήρες.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που εμφανίζει εσφαλμένα τις πληροφορίες περιορισμού ονόματος κατά την εμφάνιση ιδιοτήτων πιστοποιητικού. Αντί να εμφανίζονται σωστά μορφοποιημένα δεδομένα, οι πληροφορίες εμφανίζονται σε δεκαεξαδική μορφή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αποκλείει τους αποτυχημένους ελέγχους ταυτότητας NTLM αντί της απλής καταγραφής τους, όταν χρησιμοποιείτε μια πολιτική ελέγχου ταυτότητας με τη λειτουργία ελέγχου ενεργοποιημένη. Το Netlogon.log ενδέχεται να εμφανίσει τα εξής:

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα επικύρωσης πιστοποιητικού 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) από το http.sys.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το μενού περιβάλλοντος δεξιού κλικ για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση αρχείων με χρήση της Εξερεύνησης των Windows λείπει.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αναστέλλει το BitLocker ή την Κρυπτογράφηση συσκευής κατά την κατάργηση της εγγραφής της συσκευής αντί να προστατεύσει τη μονάδα δίσκου.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές Centennial μπορεί να αποκλείσουν τη δυνατότητα να ορίζετε όρια επιπέδου χρήστη για το σύστημα αρχείων NTFS.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η γραμμή σύνδεσης λείπει στη Σύνδεση εικονικής μηχανής (VMConnect), όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πλήρους οθόνης σε πολλές οθόνες.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η χρήση μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης GPO για την αντιστοίχηση μιας μονάδας δίσκου δικτύου αποτυγχάνει, εάν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το δίκτυο και εκτελέσει επανεκκίνηση. Όταν ο χρήστης συνδέεται ξανά, η αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει ακόμα και όταν η δέσμη ενεργειών σύνδεσης έχει τη σημαία διατήρησης ρυθμισμένη στην τιμή "TRUE".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την παράλειψη ορισμένων αρχείων και τη δημιουργία διπλότυπων αρχείων στις θέσεις Φακέλων εργασίας κατά τις περιόδους λειτουργίας συγχρονισμού πλήρους απαρίθμησης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ενεργοποιείται το σκιώδες αντίγραφο τόμου σε έναν τόμο που φιλοξενεί ένα κοινόχρηστο αρχείο. Αν ο υπολογιστής-πελάτης αποκτήσει πρόσβαση στη διαδρομή UNC για να προβάλει τις ιδιότητες στην καρτέλα προηγούμενης έκδοσης, το πεδίο ημερομηνίας τροποποίησης θα είναι κενό.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ένας χρήστης με προφίλ χρηστών περιαγωγής συνδέεται πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows 10, έκδοση 1607 και κατόπιν αποσυνδέεται. Αργότερα, αν ο χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows 10, έκδοση 1703 και ανοίξει τον Microsoft Edge, ο Microsoft Edge θα σταματήσει να λειτουργεί.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας με τον Internet Explorer κατά την εισαγωγή κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου RichEditText.

 • Επιλύθηκε μια πιθανή διαρροή που προκαλείται από το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός νέου στοιχείου ελέγχου προγράμματος περιήγησης web.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ContentIndexter.AddAsync API δημιουργεί μια περιττή εξαίρεση.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Επί του παρόντος, η Microsoft δεν έχει υπόψη της προβλήματα που να σχετίζονται με αυτήν την ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4093117

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×