Πίνακας περιεχομένων
×

17 Απριλίου 2018—KB4093121 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

17/4/2018

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της KB4093114 (η οποία κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου 2018) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

 • Το Windows Update και το WSUS θα παρέχουν αυτήν την ενημέρωση για τα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή Windows, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή την τιμή της ρύθμισης μητρώου "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc. Αυτή η αλλαγή έγινε με στόχο την προστασία των δεδομένων χρήστη.

 • Επιδιορθώθηκαν πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αποκλείει τους αποτυχημένους ελέγχους ταυτότητας NTLM αντί της απλής καταγραφής τους, όταν χρησιμοποιείτε μια πολιτική ελέγχου ταυτότητας με τη λειτουργία ελέγχου ενεργοποιημένη. Το Netlogon.log ενδέχεται να εμφανίσει τα εξής:

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413      

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα επικύρωσης πιστοποιητικού 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) από το http.sys.

 • Επιλύει μια κατάσταση ανταγωνισμού στο iSCSI η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ερωτήματα που επιστρέφουν ελλιπή δεδομένα ανίχνευσης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί την εμφάνιση μαζικών αποτυχιών εκτέλεσης στον χώρο συγκέντρωσης (αναγνωριστικό 2019 και 2020) κατά τη χρήση κατάργησης διπλοτύπων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μεγάλους διακομιστές αρχείων.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα επικοινωνίας σε ένα δίκτυο που βασίζεται σε RPC σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σφάλμα είναι "reason_not_specified_reject".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι ελεγκτές τομέα (DC) του Windows Server 2012 R2 ενδέχεται να κάνουν επανεκκίνηση περιοδικά μετά από σφάλματα της μονάδας Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Αυτό διακόπτει εφαρμογές και υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες στους ελεγκτές τομέα. Οι ελεγκτές τομέα ενδέχεται να καταγράψουν τα ακόλουθα συμβάντα:

  • Αναγνωριστικό συμβάντος σφάλματος εφαρμογής 1000. Η ελαττωματική μονάδα είναι το NTDSATQ.dll και ο κωδικός εξαίρεσης "0xc0000005".

  • Το αναγνωριστικό συμβάντος 1074 User32 και το αναγνωριστικό συμβάντος 1015 Microsoft-Windows-Wininit υποδεικνύει ότι μια κρίσιμη διεργασία συστήματος, lsass.exe, απέτυχε με κωδικό κατάστασης 255.      

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το DTC σταματά να ανταποκρίνεται στο msdtcprx!CIConnSink::SendReceive κατά τη διάρκεια μιας αποκατάστασης XA. Σε αυτό το σφάλμα, τα αντικείμενα IXaMapper με πανομοιότυπα RMID καταστρέφονται.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα της συνδρομής Eventcollector σε περιβάλλοντα μεταξύ δασών, όταν η ετικέτα FQDN του προορισμού δεν αντιστοιχεί στο όνομα του τομέα NetBIOS.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούν CSV μπορεί να αποσυνδεθούν από τους διακομιστές SMB3, επειδή το srv2.sys δεν χρησιμοποιεί πολυκαναλικό SMB3 για αποκατάσταση. Όταν υπάρχουν αποσυνδέσεις μεταξύ κόμβων, αυτό μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενη ανακατεύθυνση των CSV και δημιουργεί αστάθεια στις εικονικές μηχανές που βρίσκονται σε αυτά τα CSV. Οι αποσυνδέσεις εντοπίζονται ως χρονικά όρια εισόδου/εξόδου και δημιουργούν το αναγνωριστικό συμβάντος 5120 με σφάλμα "STATUS_IO_TIMEOUT". Ορισμένες φορές, εμφανίζεται το αναγνωριστικό συμβάντος 5142 όταν δεν επιτυγχάνεται αποκατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Επί του παρόντος, η Microsoft δεν έχει υπόψη της προβλήματα που να σχετίζονται με αυτήν την ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως Προαιρετική στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για την ενημέρωση 4093121

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×