Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

17/1/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.877

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένοι πελάτες με ένα μικρό υποσύνολο παλαιότερων επεξεργαστών AMD εισέρχονται σε κατάσταση μη εκκίνησης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την εκτύπωση σε PDF στον Microsoft Edge.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την πρόσβαση στον φάκελο πακέτου App-V που προκαλεί τον εσφαλμένο χειρισμό της λίστας ελέγχου πρόσβασης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο χάνεται η συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις για τη διαχείριση του Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) με την πολιτική ομάδας. Η πολιτική ομάδας των Windows 10 έκδοση 1607 δεν είναι συμβατή με την πολιτική ομάδας των Windows 10 έκδοση 1703 ή νεότερη. Λόγω αυτού του σφάλματος, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη των νέων προτύπων διαχείρισης των Windows 10 (.admx) στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης της πολιτικής ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες από τις νέες, πρόσθετες ρυθμίσεις για τα Windows 10 δεν είναι διαθέσιμες.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένα στοιχεία ελέγχου ActiveX με υπογραφή Microsoft δεν λειτουργούν όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender (Device Guard). Ειδικότερα, δεν λειτουργούν τα αναγνωριστικά κλάσεων που σχετίζονται με το XMLHTTP στο msxml6.dll.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο, κατά την προσπάθεια αλλαγής της έξυπνης κάρτας για τύπο εκκίνησης υπηρεσίας Windows από Απενεργοποιημένο σε Μη αυτόματο ή Αυτόματο, το σύστημα αναφέρει το σφάλμα: “Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αρχείου όταν το αρχείο αυτό ήδη υπάρχει”.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το Windows Defender Device Guard ή ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender εμποδίζει την εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών, όταν η εφαρμογή εκτελείται σε λειτουργία επιβολής Μόνο έλεγχος.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η εσωτερική δοκιμή του εικονικού TPM δεν εκτελείται ως μέρος της προετοιμασίας του εικονικού TPM.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με το GPO NoToastApplicationNotificationOnLockScreen, εξαιτίας του οποίου εμφανίζονται αναδυόμενες ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που είχε αρχικά εμφανιστεί στην ενημέρωση KB4056891, κατά το οποίο η κλήση του CoInitializeSecurity με την παράμετρο ελέγχου ταυτότητας να έχει οριστεί σε RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE, είχε ως αποτέλεσμα το σφάλμα STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου μια σύνδεση VPN από σημείο προς τοποθεσία του Azure, η οποία χρησιμοποιεί το IKEv2, μπορεί να αποτύχει όταν η συσκευή του χρήστη περιέχει μεγάλο αριθμό αξιόπιστων πιστοποιητικών ρίζας.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Εξαιτίας ενός προβλήματος που επηρεάζει ορισμένες εκδόσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς, αυτή η επιδιόρθωση ισχύει μόνο για υπολογιστές στους οποίους ο ανεξάρτητος προμηθευτής λογισμικού (ISV) του προγράμματος προστασίας από ιούς έχει ενημερώσει το ALLOW REGKEY.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4088782.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης σε ορισμένες τοποθεσίες web κατά τη χρήση διαπιστευτηρίων λογαριασμού τρίτου παρόχου στον Microsoft Edge.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4074592.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4057144.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×