Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

17/5/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2273

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από έξι μήνες πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκαν πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα παράθυρα διαλόγου του Internet Explorer σε μια δεύτερη οθόνη εμφανίζονται και στην κύρια οθόνη κατά τη χρήση εκτεταμένης οθόνης.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που εμποδίζει την προσθήκη μετρητών επιδόσεων στην Εποπτεία επιδόσεων σε συστήματα με πολλούς επεξεργαστές.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σποραδικά προβλήματα ελέγχου ταυτότητας κατά τη χρήση της Διαχείρισης λογαριασμών Web.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το BitLocker μεταβαίνει σε λειτουργία αποκατάστασης κατά την εφαρμογή ενημερώσεων.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει υπερβολική χρήση μνήμης κατά τη χρήση έξυπνων καρτών σε ένα σύστημα Windows Terminal Server.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που καθιστά αδύνατη την επαναφορά σε ένα σημείο ελέγχου εικονικής μηχανής. Η νέα εφαρμογή του σημείου ελέγχου αποτυγχάνει με σφάλμα.

 • Επιτρέπει στη δυνατότητα επιστροφής Visual Studio IntelliTrace να τραβήξει στιγμιότυπα μιας εφαρμογής, ο προορισμός πλατφόρμας εντοπισμού σφαλμάτων της οποία έχει οριστεί σε x86.

 • Διασφαλίζει ότι οι ομάδες CPU λειτουργούν σωστά.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου όταν γίνεται υποβολή ερωτήματος για το Hyper-V Dynamic Memory Integration Service\Maximum Memory, ο μετρητής επιδόσεων Mbyte επιστρέφει πάντα 0 αντί για τη μέγιστη διαμορφωμένη RAM για μια εικονική μηχανή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εικονική μηχανή παράγει σφάλμα μετά τη δημιουργία της εικονικής μηχανής με στατική μνήμη. Αυτό συμβαίνει αν ενεργοποιήσετε το HYPER-V και απενεργοποιήσετε το NUMA στο BIOS σε έναν φυσικό υπολογιστή με περισσότερους από 64 λογικούς επεξεργαστές. Το σφάλμα είναι "Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα. (0x8007000D) " και η εκκίνηση της εικονικής μηχανής αποτυγχάνει.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με το ADFS εξαιτίας του οποίου η είσοδος που εκκινείται από IdP σε μια υπηρεσία αξιοπιστίας SAML αποτυγχάνει όταν είναι ενεργοποιημένο το PreventTokenReplays.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το PolicySOM (πάροχος πολιτικής WMI) καταναλώνει όλες τις διαθέσιμες δυναμικές θύρες στο UDP, με αποτέλεσμα οι επηρεαζόμενοι υπολογιστές να μην αποκρίνονται. Το στοιχείο που δεν κλείνει σωστά τις υποδοχές είναι το πρόγραμμα-πελάτης LDAP.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η σύνδεση ενός διακομιστή NDES σε ADCS ορισμένες φορές δεν αποκαθίσταται αυτόματα μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή ADCS. Αν συμβεί αυτό, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά για τις νέες συσκευές χωρίς να γίνει επανεκκίνηση του διακομιστή NDES.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα ADFS που παρουσιάζεται όταν γίνεται έλεγχος ταυτότητας OAUTH από μια εφαρμογή συσκευής ή προγράμματος περιήγησης. Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης χρήστη οδηγεί σε σφάλμα και ο χρήστης πρέπει να κλείσει την εφαρμογή ή το πρόγραμμα περιήγησης για να συνδεθεί.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η ενεργοποίηση του Extranet Smart Lockout σε UTC +1 και άνω (Ευρώπη και Ασία) δεν λειτουργούσε. Επιπλέον, προκαλεί αποτυχία του κανονικού Extranet Lockout με το εξής σφάλμα:

Get-AdfsAccountActivity: Οι τιμές DateTime που είναι μεγαλύτερες από τις τιμές DateTime.MaxValue ή μικρότερες από τις τιμές DateTime.MinValue κατά τη μετατροπή σε UTC δεν μπορούν να σειριοποιηθούν στο JSON. 

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι δίσκοι που έχουν προστεθεί σε λίστα αποκλεισμού ή έχουν επισημανθεί ως κακοί αγνοούνται και δεν επιδιορθώνονται όταν ένας χρήστης εκκινεί το S2D Repair. Το cmdlet Repair-S2D θα λειτουργεί πλέον σε έναν ενιαίο κόμβο, όταν δεν μεταβιβάζεται η παράμετρος -RecoverUnboundDrives.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δομές docker αποτυγχάνουν με το μήνυμα σφάλματος "Το hcsshim::ImportLayer απέτυχε στο Win32: Το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει την καθορισμένη διαδρομή".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι υπολογιστές-πελάτες Windows 10 που πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας σε σημεία πρόσβασης WLAN 802.1x δεν μπορούν να εφαρμόσουν δικαιώματα Πολιτικής ομάδας, να εκτελέσουν δέσμες ενεργειών ή να ανακτήσουν προφίλ περιαγωγής κατά τη σύνδεση χρήστη. Αυτό συμβαίνει επειδή αποτυγχάνει ο έλεγχος ταυτότητας Kerberos για τις διαδρομές \\domain\sysvol, \\domain\netlogon και άλλες διαδρομές DFS.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με προεπιλεγμένες εφαρμογές που πραγματοποιούν επαναφορά για προγράμματα περιήγησης σε πλατφόρμες διακομιστή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με το ADFS Windows Hello για επιχειρήσεις εξαιτίας του οποίου νέοι χρήστες δεν μπορούσαν να παράσχουν το PIN τους. Αυτό συμβαίνει όταν δεν έχει ρυθμιστεί πάροχος MFA.

 • Συμμορφώνεται με το μέγεθος των δεδομένων χωρητικότητας που αποστέλλονται από τη συσκευή (έως και 32 byte).

 • Βελτιώνει την ασφάλεια των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από το Windows Hello κατά τη αναγνώριση προσώπου.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Παρατηρήθηκαν ζητήματα αξιοπιστίας κατά τη δημιουργία θωρακισμένων εικονικών μηχανών και των τεχνητών στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Υπάρχουν επίσης προβλήματα αξιοπιστίας για τον Οδηγό θωράκισης αρχείων με ή χωρίς το περιβάλλον εργασίας SCVMM.

Σημείωση: Οι υπάρχουσες θωρακισμένες εικονικές μηχανές και HGS δεν επηρεάζονται.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4284880.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Σημαντικό Κατά την εγκατάσταση τόσο ενημερώσεων SSU (Servicing Stack Update) KB4132216όσο και LCU (Latest Cumulative Update) από τον Κατάλογο του Microsoft Update, εγκαταστήστε το SSU πριν από την εγκατάσταση του LCU.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4103720

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×