Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

18/6/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.1237

Υπενθύμιση: Στις 12 Μαρτίου και στις 9 Απριλίου θα κυκλοφορήσουν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1709. Ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Υπενθύμιση: Η συντήρηση για τα Windows 10, έκδοση 1709, θα λήξει στις 9 Απριλίου 2019 για συσκευές που εκτελούν εκδόσεις Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation και IoT Core. Αυτές οι συσκευές δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise, Education και IoT Enterprise θα συνεχίσουν να λαμβάνουν συντήρηση για 12 μήνες χωρίς κόστος σύμφωνα με την ανακοίνωση κύκλου ζωής του Οκτωβρίου 2018.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη φόρτωση νέων αρχείων εικονιδίων από το λειτουργικό σύστημα, αν υπάρχει ένα αρχείο εικονιδίου που έχει κακή μορφοποίηση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Microsoft Edge μπορεί να μην ανοίγει σωστά σε ορισμένα σενάρια, όταν επιλέγετε μια σύνδεση μέσα σε μια εφαρμογή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εφαρμογή Αριθμομηχανή δεν ακολουθεί τη ρύθμιση Gannen όταν είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν ανιχνεύεται πότε μετακινείτε τον δείκτη επάνω σε μια κινούμενη εικόνα 3D η οποία αναστρέφεται στον Internet Explorer 11 και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν απευθείας σύνθεση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, όταν κάνετε κύλιση ενός παραθύρου που έχει πολλά θυγατρικά παράθυρα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιήσουν την εικόνα φόντου εισόδου, όταν είναι ενεργοποιημένη η πολιτική "Υπολογιστής\Πρότυπα διαχείρισης\Πίνακας Ελέγχου\Εξατομίκευση\Να μην επιτρέπεται η αλλαγή εικόνας οθόνης κλειδώματος και σύνδεσης".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ενημέρωση μιας ομάδας χρηστών αποτυγχάνει κατά τη δημοσίευση ενός προαιρετικού πακέτου σε μια ομάδα σύνδεσης μετά την προηγούμενη δημοσίευση της ομάδας σύνδεσης.

 • Προσθέτει υποστήριξη για μια ασφαλή λίστα με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων από τον πελάτη για στοιχεία ελέγχου ActiveX κατά τη χρήση του Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Να επιτρέπεται η καταχώρηση αντικειμένων σε μια πολιτική Ελέγχου εφαρμογών Windows Defender.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη χρήση της Διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών προστασίας δεδομένων NG (DPAPI-NG) ή ενός αρχείου μορφής Ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών (PFX) που προστατεύεται από ομάδα. Τα δεδομένα που προστατεύονταν με χρήση ενός εξ αυτών των μηχανισμών στα Windows 10, έκδοση 1607 και τον Windows Server 2016 ή παλαιότερες εκδόσεις δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν με χρήση των Windows 10, έκδοση 1703 ή νεότερη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την είσοδο ενός χρήστη σε μια συσκευή Microsoft Surface Hub με έναν λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory. Αυτό συμβαίνει επειδή μια προηγούμενη περίοδος λειτουργίας δεν τερματίστηκε με επιτυχία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει την επιβολή κρυπτογράφησης σε μια αφαιρούμενη μονάδα USB από την Προστασία πληροφοριών Windows (WIP).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί αποτυχία της Διαχείρισης λογαριασμών των Windows (WAM) κατά τη χρήση μιας Μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM) και αποτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Διαχείριση δίσκων και το DiskPart μπορεί να σταματήσουν να αποκρίνονται κατά την παρουσίαση ορισμένων αφαιρούμενων δίσκων στα Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές του Office 365 σταματούν να λειτουργούν μετά το άνοιγμα, όταν έχουν αναπτυχθεί ως πακέτα App-V.

 • Απενεργοποιεί τη δέσμη ενεργειών Microsoft Visual Basic Script (VBScript) από προεπιλογή στις ζώνες Internet και περιορισμένων τοποθεσιών στον Internet Explorer και στο στοιχείο ελέγχου WebBrowser.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την προγραμματιστική κύλιση στον Internet Explorer 11.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανίσει το σφάλμα "Η Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC) εντόπισε ένα σφάλμα σε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα και θα καταργήσει τη φόρτωσή του", αν προσπαθήσετε να αναπτύξετε, να προβάλετε ή να δημιουργήσετε Προσαρμοσμένες προβολές στο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται ή να κλείσει. Ενδέχεται επίσης να λάβετε το ίδιο σφάλμα κατά τη χρήση της επιλογής Τρέχον αρχείο καταγραφής φίλτρου στο μενού Ενέργεια με ενσωματωμένες προβολές ή αρχεία καταγραφής.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Οι συσκευές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης σε ορισμένες συσκευές δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) που χρησιμοποιούν Διασύνδεση μικρών υπολογιστών συστημάτων Internet (iSCSI) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ένα σφάλμα στην ενότητα Αρχείο καταγραφής συστήματος του Προγράμματος προβολής συμβάντων με αναγνωριστικό συμβάντος 43 από το iScsiPrt και την περιγραφή "Ο προορισμός απέτυχε να αποκριθεί εγκαίρως για μια αίτηση σύνδεσης".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4509477.

Οι συσκευές που εκκινούνται με χρήση ειδώλων Περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) από τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS) ή το System Center Configuration Manager (SCCM) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το σφάλμα "Κατάσταση: 0xc0000001, Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια απαιτούμενη συσκευή ή δεν έχει συνδεθεί" μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν διακομιστή WDS.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512494.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4500641) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4503281

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×