Πίνακας περιεχομένων
×

18 Οκτωβρίου 2016 — KB3192404 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

18/10/2016

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις που ήταν μέρος της μηνιαίας συνάθροισης KB3185331 (η οποία κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου 2016). Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας και αποτελεί προεπισκόπηση της επόμενης μηνιαίας συνάθροισης ενημερώσεων:

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου καθίσταται μη διαθέσιμη και απαιτούνται έως και 20 λεπτά για την αποκατάστασή της.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα με τις διαρροές μνήμης που παρουσιάζονται στην υπηρεσία παροχής WMI ISCSI. Η υπηρεσία WMI αποτυγχάνει στην εκτέλεση ορισμένων ερωτημάτων WMI και η υπηρεσία παροχής τερματίζεται, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει διακοπή.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας ου οποίου δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από ορισμένες εφαρμογές όταν η καταχώρηση στο cache για τον εκτυπωτή δικτύου δεν είναι διαθέσιμη στο κλειδί μητρώου απόδοσης (CSR) στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Το μήνυμα σφάλματος είναι "Δεν έγινε κλήση Startdocprinter".

 • Βελτιωμένη υποστήριξη για δίκτυα με την προσθήκη νέων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων ονόματος σημείου πρόσβασης (APN).

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα που αποτρέπει την εγκατάσταση συνδέσεων αναπτυγμένου εκτυπωτή και συνδέσεων εκτυπωτή από αξιόπιστους διακομιστές σε σενάρια κατάδειξης και εκτύπωσης μετά την εγκατάσταση του MS16-087.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα με την αλλαγή θερινής ώρας.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα με τους μετρητές επιδόσεων έκδοσης 2.0 οι οποίοι δεν επιστρέφουν δεδομένα για έναν πόρο της Ουράς μηνυμάτων της Microsoft (MSMQ) σε σύμπλεγμα μετά την αποτυχία του πόρου.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου ένας υπολογιστής-πελάτης με δέσμευση πρωτοκόλλου Internet (IP) λαμβάνει επιλογές με εσφαλμένες τιμές από το διακομιστή πρωτοκόλλου δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (DHCP) ή λείπουν επιλογές. Η επιλογή για BootFileName λείπει, γεγονός που σημαίνει ότι ο υπολογιστής-πελάτης δεν εκκινείται από το σωστό αρχείο εκκίνησης.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου η εισερχόμενη αναπαραγωγή σε ελεγκτές τομέα αποκλείεται με το σφάλμα 8409 "Σφάλμα της βάσης δεδομένων" μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής για διαγραφή (ή του DelLifetime κάδων ανακύκλωσης) για ένα διαγραμμένο αντικείμενο της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με 100.000 ή περισσότερες συνδέσεις.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου τα ερωτήματα πελάτη για εγγραφές κανονικού ονόματος (CNAME) που οδηγούν σε εγγραφές ονομάτων ανάθεσης (DNAME) αποτυγχάνουν σποραδικά σε διάταξη δύο επιπέδων (προσωρινή αποθήκευση -> διακομιστής ελέγχου ταυτότητας).

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου ο συγχρονισμός ενός ανακυκλωμένου αντικειμένου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory προκαλεί σφάλμα της υπηρεσίας "Διακομιστής για NIS". Αυτό το πρόβλημα ισχύει συνήθως μόνο στους διακομιστές ελεγκτή τομέα όπου έχει εγκατασταθεί η υπηρεσία "Διακομιστής για NIS" και έχει επίσης ρυθμιστεί ο Κάδος Ανακύκλωσης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου το LSASS κατανάλωνε 100% της CPU σε υπολογιστές με ρόλο ελεγκτή τομέα λόγω της τομής μεγάλων ευρετηρίων βάσης δεδομένων κατά το χειρισμό μιας αίτησης αναζήτησης από υπολογιστές-πελάτες LDAP.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η ενσωμάτωση του Office 365 με το Windows Server Essentials 2012 R2 λόγω ανεπαρκούς buffer εξόδου το οποίο αποκλείει την ανάκτηση των συνδρομών Office 365.

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου πραγματοποιείται επανεκκίνηση του Συντονισμού κατανεμημένων συναλλαγών της Microsoft (MS DTC) και οι παρουσίες του SQL Server μπορεί να μην είναι σε θέση να επανασυνδεθούν με επιτυχία στο MS DTC. Συνεπώς, οι κατανεμημένες συναλλαγές ενδέχεται να αποτύχουν με μήνυμα σφάλματος κατά την επανεκκίνηση των παρουσιών του SQL Server.

 • Επιδιορθώθηκε ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου το μοντάρισμα του δίσκου προφίλ χρήστη (UPD) δεν καταργείται κατά την αποσύνδεση του χρήστη. Επομένως, οι χρήστες λαμβάνουν προσωρινά προφίλ και δεν μπορούν να εργαστούν με το δικό τους προφίλ κατά την επόμενη σύνδεση. Θα καταγραφεί το αναγνωριστικό συμβάντος 20491 με περιγραφή "Οι Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν μπόρεσαν να αποσυνδέσουν ένα δίσκο χρήστη για το λογαριασμό χρήστη με SID <SID>. Ο κωδικός σφάλματος είναι 0xAA.93".

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα της αποτυχίας εκτέλεσης προγραμματισμένων εβδομαδιαίων εργασιών. Σφάλμα: ERROR_REQUEST_REFUSED (0x800710e0).

 • Επιδιορθώθηκε το ζήτημα εξαιτίας του οποίου οι εικονικές μηχανές (VM) σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης Hyper-V προκαλούν αστάθεια και σφάλματα.

 • Βελτιώθηκε η αποστολή τηλεμετρίας και η λήψη των ρυθμίσεων τηλεμετρίας σε ένα περιβάλλον διακομιστή μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας.

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων που επηρεάζονται, ανατρέξτε στο KB3192404.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×