Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

19/2/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 17134.619

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιτρέπει σε περιεχόμενο πολυμέσων να αναπαράγει περιεχόμενο ηλεκτρονικής εκμάθησης με καλώδια προσαρμογέα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας στον Microsoft Edge.

 • Διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο ActiveX σε παράθυρο μέσα σε iframe κυλά μαζί με άλλα περιεχόμενα της σελίδας στον Internet Explorer 11 κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας κύλισης που ενεργοποιείται από τον χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα κλειδιά μητρώου που αφορούν μια συγκεκριμένη εφαρμογή διαγράφονται μετά την ενημέρωση μιας εφαρμογής.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για τη Χιλή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα συμβατότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή νεότερων παιχνιδιών με ενεργοποιημένη τη λειτουργία τρισδιάστατου ήχου μέσω συσκευών πολυκάναλου ήχου ή του Windows Sonic για ακουστικά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένοι χρήστες δεν μπορούν να καρφιτσώσουν μια σύνδεση web στο μενού Έναρξη ή στη γραμμή εργασιών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εικόνα οθόνης κλειδώματος της επιφάνειας εργασίας που ορίζεται από μια πολιτική ομάδας δεν ενημερώνεται, αν η εικόνα είναι παλαιότερη ή αν έχει το ίδιο όνομα με την προηγούμενη εικόνα.

 • Βελτιώνει τις επιδόσεις που σχετίζονται με συναρτήσεις σύγκρισης συμβολοσειρών χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων, όπως _stricmp(), στο περιβάλλον εκτέλεσης Universal C.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία του UE-VAppmonitor.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ενημέρωση μιας ομάδας χρηστών αποτυγχάνει κατά τη δημοσίευση ενός προαιρετικού πακέτου σε μια ομάδα σύνδεσης μετά την προηγούμενη δημοσίευση της ομάδας σύνδεσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων που προστατεύονται με Προστασία πληροφοριών Windows χρησιμοποιώντας Bluetooth σε έναν μη διαχειριζόμενο υπολογιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται με τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης του Internet Explorer και την εγκατάσταση πρώτης επαφής (OOBE). Η αρχική σύνδεση σταματά να αποκρίνεται μετά το Sysprep.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει ένα προφίλ ασύρματου δικτύου σε ορισμένα σενάρια.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει ένα σφάλμα "STOP 0x1A" όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές ή συνδέεστε ή αποσυνδέεστε από ένα σύστημα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στη δυνατότητα Λωρίδας χρόνου εξαιτίας του οποίου η Εξερεύνηση αρχείων σταματά να λειτουργεί για ορισμένους χρήστες.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εφαρμογή Φωτογραφίες σταματά να λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται από την εφαρμογή Αλληλογραφία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο εργαλείο PLMDebug.exe που χάνει περιόδους λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων όταν χρησιμοποιείται με μια εφαρμογή Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP).

 • Βελτιώνει τη λειτουργία επανασύνδεσης και αποσύνδεσης του Always On VPN (AOVPN).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η αναγνώριση του πρώτου χαρακτήρα του ονόματος της ιαπωνικής εποχής ως συντομογραφία και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανάλυσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Internet Explorer ενδέχεται να μην μπορεί να φορτώσει εικόνες με ανάστροφη κάθετο (\) στη σχετική τους διαδρομή προέλευσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάση δεδομένων Microsoft Jet με τη μορφή αρχείου Microsoft Access 95 ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν ξαφνικά.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το "Σφάλμα 1309" κατά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση ορισμένων τύπων αρχείων MSI και MSP.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4489868.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το MSXML6 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας εφαρμογών, αν δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά τις λειτουργίες κόμβου, όπως appendChild(), insertBefore() και moveNode().

Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επεξεργασία ενός Αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο περιέχει Προτιμήσεις πολιτικής ομάδας (GPP) για τις ρυθμίσεις του Internet Explorer 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493464.

Οποιαδήποτε εφαρμογή διακομιστή σύνθετων εγγράφων (OLE) που τοποθετεί ενσωματωμένα αντικείμενα στο Windows Metafile (WMF) χρησιμοποιώντας το PatBlt API μπορεί να μην εμφανίζει σωστά τα ενσωματωμένα αντικείμενα.

Για παράδειγμα, αν επικολλήσετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, τα κελιά ενδέχεται να αποδίδονται με διαφορετικό χρώμα φόντου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4493464.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4485449) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4487029

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×