Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

20/9/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.1358

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα παράθυρα διαλόγου ασφαλείας και πιστοποιητικών του Internet Explorer εμφανίζουν μηνύματα στο παρασκήνιο αντί στο προσκήνιο σε ορισμένες συνθήκες.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται όταν εφαρμογές καλούν το EnableEUDC API.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο οποίο η πολιτική "EnterpriseAssignedAccess" σε κινητές συσκευές δεν μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους ορισμένων σελίδων στις Ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων Γλώσσα, Περιοχή, Πληκτρολόγιο και Λειτουργία πτήσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη διοχέτευση διαγνωστικών για συσκευές που έχουν καταχωρηθεί στο Windows Analytics, όταν υπάρχει το κλειδί μητρώου CommercialID "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει τον συγχρονισμό της προγραμματισμένης εργασίας του πελάτη App-V, αν είναι ενεργοποιημένη η πολιτική κλειδώματος του Device Guard.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη χρήση κρυπτογραφημένου email. Αν ο πελάτης επιλέξει Άκυρο την πρώτη φορά που θα του ζητηθεί ένα PIN, εμφανίζονται πολλά παράθυρα εισαγωγής PIN προτού εξαφανιστεί τελικά η προτροπή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεση αποτυγχάνει όταν χρησιμοποιείται έξυπνη κάρτα για τη σύνδεση σε έναν διακομιστή απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Το σφάλμα είναι "STATUS_LOGON_FAILURE".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια σύνδεση άμεσης πρόσβασης αποτυγχάνει, όταν το πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας προγράμματος-πελάτη είναι αποθηκευμένο στη συσκευή TPM.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το περιβάλλον εργασίας χρήστη ενός τρίτου παρόχου VPN σταματά να λειτουργεί μετά τη δυναμική κατάργηση φόρτωσης του Cryptui.dll.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την καταγραφή αρνητικών συμβάντων για προγράμματα οδήγησης που είναι έγκυρα και θα έπρεπε να θεωρούνται αξιόπιστα. Το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν εκτελείται ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender (Device Guard) στη λειτουργία ελέγχου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η διεργασία υπηρεσίας υποσυστήματος τοπικής αρχής ασφαλείας (LSASS) μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την προσπάθεια επεξεργασίας ενός αναγνωριστικού ασφάλειας (SID) με ακατάλληλη μορφή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεση στον διακομιστή κεντρικού υπολογιστή περιόδου λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σταματά να αποκρίνεται περιστασιακά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας (SCM) και το Netlogon μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν, όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες έχουν ρυθμιστεί να εκτελούνται με διαπιστευτήρια τομέα (λογαριασμοί υπηρεσίας).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το λειτουργικό σύστημα σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείται η πολιτική ομάδας "X509HintsNeeded" για την προσυμπλήρωση του πεδίου Υπόδειξη ονόματος χρήστη. Το πεδίο Υπόδειξη ονόματος χρήστη εμφανίζεται απροσδόκητα κενό κατά το ξεκλείδωμα ενός υπολογιστή μετά από επιτυχημένη σύνδεση. Προσωρινή αποθήκευση της υπόδειξης ονόματος χρήστη αναμένεται να λειτουργεί μόνο για σενάρια κλειδώματος και ξεκλειδώματος και δεν έχει σχεδιαστεί για σενάρια αποσύνδεσης και σύνδεσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο όλες οι φιλοξενούμενες εικονικές μηχανές με Unicast NLB σταματούν να αποκρίνονται σε αιτήματα NLB μετά την επανεκκίνηση των εικονικών μηχανών.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

 

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480959.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Οι συγκεντρωτικές ενημερώσεις των Windows απαιτούν την εγκατάσταση του τελευταίου SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Αυτό βοηθά στον μετριασμό πιθανών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4132649) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4457141.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×