Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει μια λίστα θεμάτωνστο Microsoft Lync διακομιστή 2013 web στοιχεία διακομιστή. Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι 5.0.8308.871.

Ζητήματα που επιλύει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει το ακόλουθο ζήτημα:

Πίνακας ελέγχου του Lync διακομιστή 2013 σταματά να λειτουργεί όταν έχετε πρόσβαση στην καρτέλα δρομολόγηση κάτω από την καρτέλα φασεολογίου φωνήςΑυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει επίσης τα ζητήματα που προηγουμένως είχαν καταχωρηθεί στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Πώς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση

Για να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync, διακομιστής στοιχεία web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή

Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

 1. Άμεση λήψη του πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή.

 2. Εκτελέστε την αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή τη γραμμή εντολών.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων, το περιβάλλον εργασίας Χρήστη δηλώνει ποιες ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  LyncServerUpdateInstaller.exe Σημειώσεις Το ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • Η επιλογή /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.

  • Οι επιλογές /silentmode /forcereboot εφαρμόζονται μαζί όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο. Επιπλέον, αυτοί αυτόματα επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν είναι απαραίτητο.

  • Η επιλογή /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και, στη συνέχεια, αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο από τον οποίο εκτελέσατε την εντολή.

Μετά την εκτέλεση του Installer αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Lync διακομιστή, πρέπει να ενημερώσετε όλους τους που ισχύουν διακομιστές υποστήριξης. Δείτε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τους διακομιστές υποστήριξης.

Μέθοδος 2: Microsoft Update

Η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη από την τοποθεσία Microsoft Update στο Web.

Σημείωση Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, πρέπει να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων στους διακομιστές υποστήριξης. Δείτε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων στους διακομιστές υποστήριξης.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις ενημερώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την Δεκεμβρίου 31, 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή web components Lync διακομιστή 2013.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το πακέτο WebComponents.msp σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:

 • Lync 2013 διακομιστή - διακομιστής Standard Edition

 • Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη

 • 2013 διακομιστή Lync - διευθυντής διακομιστή

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.

Ορισμένες φορές, όταν προσπαθείτε να απεγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ζητείται για το CD προέλευσης. Εάν αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία προέλευσης.

Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, Internet Information Services (IIS) ενδέχεται να σταματήσει να εκτελείται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή το αρχείο ApplicationHost.config αλλάζει, όταν καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Το αρχείο ApplicationHost.config βρίσκεται στον ακόλουθο κατάλογο:

%Windir%\System32\inetsrv\config\Εφαρμόζονται οι ακόλουθες αλλαγές στο αρχείο ApplicationHost.config:

 • Διπλότυπες εγγραφές δημιουργούνται στις ενότητες μετά το < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" > και < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" > ετικέτες.

  Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, οι δύο ενότητες μοιάζει με την ακόλουθη:

  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • Οι παρακάτω παράμετροι δημιουργούνται πριν από το < / ρύθμισης παραμέτρων > ετικέτα στο τέλος του αρχείου:

  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >

  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Καταργήστε τις διπλότυπες καταχωρήσεις στις δύο ενότητες μετά το < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" > και < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" > ετικέτες. Αφού το κάνετε αυτό, οι δύο ενότητες μοιάζει με την ακόλουθη: < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Διαγράψτε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στο αρχείο ApplicationHost.config τέλος:

  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εσωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >

  • < διαδρομή θέσης = "Lync διακομιστή εξωτερική τοποθεσία Web" overrideMode = "Αποδοχή" / >

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ApplicationHost.config και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση των IIS.

Η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Πλατφόρμα

Directory_persistentchatextrm_web.config

Δεν ισχύει

793

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

Directory_persistentchatintrm_web.config

Δεν ισχύει

794

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

6,579

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.be_by.resx

Δεν ισχύει

6,696

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

Δεν ισχύει

6,759

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.de_de.resx

Δεν ισχύει

6,627

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.eu_es.resx

Δεν ισχύει

6,614

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

6,702

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

6,612

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.id_id.resx

Δεν ισχύει

6,524

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

6,557

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

Δεν ισχύει

6,584

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

6,784

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.ms_my.resx

Δεν ισχύει

6,538

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.sq_al.resx

Δεν ισχύει

6,562

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Δεν ισχύει

6,723

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

6,605

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.be_by.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.sq_al.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

8,057

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.be_by.resx

Δεν ισχύει

8,540

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

8,599

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

8,112

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

8,105

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

8,550

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

Δεν ισχύει

8,012

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

8,039

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

Δεν ισχύει

377

13-Mar-2013

5:58

Δεν ισχύει

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

Δεν ισχύει

96,488

16-Dec-2014

1:47

Δεν ισχύει

File_autodiscover_ext_xframe_script

Δεν ισχύει

1,686

03-Dec-2013

18:34

Δεν ισχύει

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

Δεν ισχύει

377

13-Mar-2013

5:58

Δεν ισχύει

File_autodiscover_int_xframe_jquery

Δεν ισχύει

96,488

16-Dec-2014

1:47

Δεν ισχύει

File_autodiscover_int_xframe_script

Δεν ισχύει

1,686

03-Dec-2013

18:34

Δεν ισχύει

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

5:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

Δεν ισχύει

2,845

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

Δεν ισχύει

2,844

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

File_bigfin_lscpapp_xap

Δεν ισχύει

1,355,812

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Δεν ισχύει

71,049

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Δεν ισχύει

109,832

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Δεν ισχύει

70,454

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Δεν ισχύει

71,510

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Δεν ισχύει

69,913

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Δεν ισχύει

70,361

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Δεν ισχύει

68,819

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Δεν ισχύει

70,536

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Δεν ισχύει

75,386

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Δεν ισχύει

68,108

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Δεν ισχύει

68,196

30-Jan-2015

7:10

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,736

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,712

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,272

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,200

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,200

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_web_config

Δεν ισχύει

3,689

21-Nov-2014

14:10

Δεν ισχύει

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

Δεν ισχύει

File_ext_conference.aspx

Δεν ισχύει

14,959

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

Δεν ισχύει

1,092

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_ext_conference_web.config

Δεν ισχύει

1,555

25-Nov-2014

19:08

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabhandler_web.config

Δεν ισχύει

2,753

25-Nov-2014

19:18

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Δεν ισχύει

93,637

31-May-2013

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

Δεν ισχύει

19,081

31-May-2013

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Δεν ισχύει

2,863

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Δεν ισχύει

342

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Δεν ισχύει

3,261

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Δεν ισχύει

2,899

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Δεν ισχύει

3,430

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Δεν ισχύει

3,553

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,033

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Δεν ισχύει

2,988

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Δεν ισχύει

2,849

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Δεν ισχύει

2,913

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Δεν ισχύει

3,712

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Δεν ισχύει

2,793

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,292

31-May-2013

9:12

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,052

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Δεν ισχύει

2,860

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Δεν ισχύει

2,912

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Δεν ισχύει

3,403

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Δεν ισχύει

2,852

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Δεν ισχύει

2,879

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Δεν ισχύει

3,041

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,014

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Δεν ισχύει

3,178

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Δεν ισχύει

3,717

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Δεν ισχύει

2,944

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Δεν ισχύει

2,969

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Δεν ισχύει

2,883

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Δεν ισχύει

3,018

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Δεν ισχύει

3,111

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Δεν ισχύει

3,345

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Δεν ισχύει

3,006

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Δεν ισχύει

2,923

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Δεν ισχύει

2,993

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Δεν ισχύει

3,392

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Δεν ισχύει

2,904

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Δεν ισχύει

2,898

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Δεν ισχύει

2,906

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Δεν ισχύει

3,031

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Δεν ισχύει

3,019

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Δεν ισχύει

3,012

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Δεν ισχύει

52,246

31-May-2013

9:12

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Δεν ισχύει

47,582

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Δεν ισχύει

3,041

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Δεν ισχύει

3,485

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Δεν ισχύει

2,981

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Δεν ισχύει

3,005

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Δεν ισχύει

2,979

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Δεν ισχύει

3,490

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Δεν ισχύει

2,971

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Δεν ισχύει

2,902

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Δεν ισχύει

3,798

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Δεν ισχύει

2,913

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Δεν ισχύει

3,503

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Δεν ισχύει

2,958

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Δεν ισχύει

3,138

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Δεν ισχύει

2,795

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Δεν ισχύει

2,815

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Δεν ισχύει

949

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

Δεν ισχύει

947

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_web_config

Δεν ισχύει

2,543

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_aspx

Δεν ισχύει

4,623

13-Mar-2013

8:10

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

4:58

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_images_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

537,003

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Δεν ισχύει

1,179,382

06-Jun-2014

4:08

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Δεν ισχύει

2,304,883

30-Jan-2015

5:51

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

56,157

06-Jun-2014

4:11

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

55,556

06-Jun-2014

4:11

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

120,623

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Δεν ισχύει

166,234

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_default.aspx

Δεν ισχύει

46,868

06-Jun-2014

3:06

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Δεν ισχύει

5,690

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

4,783

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

Δεν ισχύει

5,962

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Δεν ισχύει

6,369

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Δεν ισχύει

4,628

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Δεν ισχύει

4,560

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Δεν ισχύει

4,462

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

Δεν ισχύει

4,938

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Δεν ισχύει

6,982

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Δεν ισχύει

4,255

15-Sep-2013

17:19

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

Δεν ισχύει

4,670

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Δεν ισχύει

4,398

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Δεν ισχύει

4,334

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

6,008

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

4,585

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Δεν ισχύει

4,318

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

4,901

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Δεν ισχύει

4,469

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

Δεν ισχύει

5,013

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Δεν ισχύει

7,775

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Δεν ισχύει

4,513

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Δεν ισχύει

4,775

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

Δεν ισχύει

4,371

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

Δεν ισχύει

4,698

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Δεν ισχύει

5,169

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Δεν ισχύει

6,176

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Δεν ισχύει

4,822

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Δεν ισχύει

4,662

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Δεν ισχύει

4,769

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

6,265

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Δεν ισχύει

4,551

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Δεν ισχύει

4,328

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

4,582

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Δεν ισχύει

4,690

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Δεν ισχύει

4,621

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Δεν ισχύει

4,615

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Δεν ισχύει

4,713

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Δεν ισχύει

6,354

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Δεν ισχύει

4,688

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Δεν ισχύει

4,561

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Δεν ισχύει

4,646

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Δεν ισχύει

6,032

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

4,463

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Δεν ισχύει

4,435

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

Δεν ισχύει

7,295

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Δεν ισχύει

4,593

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

6,346

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

4,672

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Δεν ισχύει

5,327

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Δεν ισχύει

4,047

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Δεν ισχύει

4,200

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialinform.js

Δεν ισχύει

91,677

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialinghandler_web.config

Δεν ισχύει

1,735

25-Nov-2014

19:11

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

12,781

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

Δεν ισχύει

16,649

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

Δεν ισχύει

17,754

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

Δεν ισχύει

12,047

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

16,517

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

13,290

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

14,055

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

17,031

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

12,476

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

Δεν ισχύει

13,046

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

Δεν ισχύει

12,501

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

Δεν ισχύει

17,100

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

Δεν ισχύει

12,918

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

12,460

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

Δεν ισχύει

12,339

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

16,780

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

13,050

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

Δεν ισχύει

14,809

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_launch.js

Δεν ισχύει

57,516

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.871

673,552

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.871

216,336

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.871

192,272

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.871

233,232

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.871

235,280

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.871

189,192

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.871

185,104

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.871

195,344

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.871

247,056

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.871

181,520

30-Jan-2015

7:02

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.871

190,728

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.871

185,616

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.871

222,992

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.871

196,880

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.871

188,688

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.871

200,976

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.871

269,064

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.871

187,152

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.871

193,296

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.871

195,856

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.871

189,200

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.871

189,704

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.871

234,256

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.871

189,720

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.871

189,712

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.871

234,768

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.871

187,664

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.871

190,744

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.871

263,952

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.871

188,176

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.871

235,792

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.871

191,248

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.871

240,400

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_arrow_normal

Δεν ισχύει

702

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

Δεν ισχύει

716

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_checked_normal

Δεν ισχύει

50,374

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

Δεν ισχύει

429

03-Dec-2013

18:35

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

Δεν ισχύει

1,351

03-Dec-2013

18:35

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

Δεν ισχύει

6,576

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_lync_logo

Δεν ισχύει

2,412

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

Δεν ισχύει

49,068

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_plugins

Δεν ισχύει

7,761,920

30-Jan-2015

4:09

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

Δεν ισχύει

141,686

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

Δεν ισχύει

147,779

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

Δεν ισχύει

156,071

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

Δεν ισχύει

138,546

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

Δεν ισχύει

141,048

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

Δεν ισχύει

146,553

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

Δεν ισχύει

141,005

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Δεν ισχύει

143,880

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_plugins_32

Δεν ισχύει

7,811,072

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_plugins_64

Δεν ισχύει

8,744,960

30-Jan-2015

7:11

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_plugins_mac

Δεν ισχύει

9,922,840

23-Jan-2015

15:19

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_plugins_xp

Δεν ισχύει

4,964,352

30-Jan-2015

4:43

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

537,003

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Δεν ισχύει

2,194,360

06-Jun-2014

4:10

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Δεν ισχύει

79,743

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

Δεν ισχύει

338,458

30-Jan-2015

5:50

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Δεν ισχύει

1,113,400

06-Jun-2014

4:10

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Δεν ισχύει

1,243,851

30-Jan-2015

5:50

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Δεν ισχύει

2,287,631

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Δεν ισχύει

618,425

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

153,473

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

153,537

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

120,623

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_styles_sprite1

Δεν ισχύει

166,234

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_swf_expressinstall_swf

Δεν ισχύει

773

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_swf_npapimessage_swf

Δεν ισχύει

2,145

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_swf_swfobject_js

Δεν ισχύει

10,223

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

Δεν ισχύει

17,071

30-Jan-2015

4:58

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

Δεν ισχύει

8,521

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_webpages_toast

Δεν ισχύει

4,504

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_lwa_web_config

Δεν ισχύει

4,124

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

5:06

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_ext_passiveauth.aspx

Δεν ισχύει

3,641

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_passiveauth_web.config

Δεν ισχύει

3,744

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Δεν ισχύει

2,333

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

13-Mar-2013

5:58

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Δεν ισχύει

2,265

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Δεν ισχύει

2,249

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Δεν ισχύει

2,537

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,333

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Δεν ισχύει

2,289

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Δεν ισχύει

2,429

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Δεν ισχύει

2,469

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_ext_reachclient.css

Δεν ισχύει

13,531

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Δεν ισχύει

816,186

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Δεν ισχύει

1,675,602

31-May-2013

11:14

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Δεν ισχύει

13,531

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_web.config

Δεν ισχύει

5,490

25-Nov-2014

19:11

Δεν ισχύει

File_ext_savecontentpage_html

Δεν ισχύει

7,975

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_ext_uploadform_html

Δεν ισχύει

3,510

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_ext_utilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_ext_web.config

Δεν ισχύει

3,239

25-Nov-2014

19:10

Δεν ισχύει

File_ext_webcontainerframe_html

Δεν ισχύει

8,789

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

5:23

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_default.aspx

Δεν ισχύει

9,639

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

Δεν ισχύει

1,722

25-Nov-2014

19:10

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Δεν ισχύει

114,692

06-Jun-2014

3:00

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Δεν ισχύει

875

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Δεν ισχύει

1,064

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Δεν ισχύει

913

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Δεν ισχύει

834

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Δεν ισχύει

1,045

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Δεν ισχύει

820

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Δεν ισχύει

834

16-Dec-2014

1:44

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_web.config

Δεν ισχύει

1,538

25-Nov-2014

19:04

Δεν ισχύει

File_ext_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.857

3,346,176

25-Nov-2014

21:07

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

Δεν ισχύει

5,124

06-Jun-2014

3:06

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

Δεν ισχύει

5,354

06-Jun-2014

3:06

Δεν ισχύει

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

Δεν ισχύει

File_int_conference.aspx

Δεν ισχύει

14,959

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

5:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

Δεν ισχύει

1,092

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_int_conference_web.config

Δεν ισχύει

1,556

25-Nov-2014

19:08

Δεν ισχύει

File_int_datacollabhandler_web.config

Δεν ισχύει

2,752

25-Nov-2014

19:18

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Δεν ισχύει

93,637

31-May-2013

7:08

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

Δεν ισχύει

19,081

31-May-2013

7:08

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Δεν ισχύει

2,863

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Δεν ισχύει

342

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Δεν ισχύει

3,261

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Δεν ισχύει

2,899

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Δεν ισχύει

3,430

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Δεν ισχύει

3,553

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,033

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Δεν ισχύει

2,988

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Δεν ισχύει

2,849

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Δεν ισχύει

2,913

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Δεν ισχύει

3,712

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Δεν ισχύει

2,793

04-Sep-2013

14:54

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,292

31-May-2013

9:12

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,052

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Δεν ισχύει

2,860

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Δεν ισχύει

2,912

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Δεν ισχύει

3,403

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Δεν ισχύει

2,852

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Δεν ισχύει

2,879

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Δεν ισχύει

3,041

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Δεν ισχύει

3,014

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Δεν ισχύει

3,178

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,302

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Δεν ισχύει

3,717

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Δεν ισχύει

2,944

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Δεν ισχύει

2,969

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Δεν ισχύει

2,883

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Δεν ισχύει

3,018

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Δεν ισχύει

3,111

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Δεν ισχύει

3,345

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Δεν ισχύει

3,006

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Δεν ισχύει

2,923

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Δεν ισχύει

2,993

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Δεν ισχύει

3,392

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Δεν ισχύει

2,904

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Δεν ισχύει

2,898

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Δεν ισχύει

2,906

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Δεν ισχύει

3,031

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Δεν ισχύει

3,019

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Δεν ισχύει

3,012

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Δεν ισχύει

52,246

31-May-2013

9:12

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Δεν ισχύει

47,582

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Δεν ισχύει

3,041

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Δεν ισχύει

3,485

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Δεν ισχύει

2,981

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Δεν ισχύει

3,005

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Δεν ισχύει

2,979

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Δεν ισχύει

3,490

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Δεν ισχύει

2,971

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Δεν ισχύει

2,902

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Δεν ισχύει

3,798

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Δεν ισχύει

2,913

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Δεν ισχύει

3,503

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Δεν ισχύει

2,958

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Δεν ισχύει

3,138

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Δεν ισχύει

2,795

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Δεν ισχύει

4,681

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Δεν ισχύει

2,815

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Δεν ισχύει

6,295

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Δεν ισχύει

949

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_qna_web.config

Δεν ισχύει

947

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_web_config

Δεν ισχύει

2,545

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_aspx

Δεν ισχύει

4,623

13-Mar-2013

8:10

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

4:58

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_images_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

537,003

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Δεν ισχύει

1,179,382

06-Jun-2014

4:08

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Δεν ισχύει

2,304,883

30-Jan-2015

5:51

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

56,157

06-Jun-2014

4:11

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

55,556

06-Jun-2014

4:11

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

120,623

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_sprite1

Δεν ισχύει

166,234

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_default.aspx

Δεν ισχύει

46,868

06-Jun-2014

3:06

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Δεν ισχύει

5,690

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

4,783

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

Δεν ισχύει

5,962

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Δεν ισχύει

6,369

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Δεν ισχύει

4,628

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Δεν ισχύει

4,560

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Δεν ισχύει

4,462

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

Δεν ισχύει

4,938

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Δεν ισχύει

6,982

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Δεν ισχύει

4,255

15-Sep-2013

17:19

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

Δεν ισχύει

4,670

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Δεν ισχύει

4,398

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Δεν ισχύει

4,334

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

6,008

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

4,585

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Δεν ισχύει

4,318

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

4,901

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Δεν ισχύει

4,469

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

Δεν ισχύει

5,013

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Δεν ισχύει

7,775

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Δεν ισχύει

4,513

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Δεν ισχύει

4,775

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

Δεν ισχύει

4,371

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

Δεν ισχύει

4,698

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Δεν ισχύει

5,169

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Δεν ισχύει

6,176

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Δεν ισχύει

4,822

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Δεν ισχύει

4,662

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Δεν ισχύει

4,769

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

6,265

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Δεν ισχύει

4,551

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Δεν ισχύει

4,328

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

4,582

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Δεν ισχύει

4,690

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Δεν ισχύει

4,621

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Δεν ισχύει

4,615

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Δεν ισχύει

4,713

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Δεν ισχύει

6,354

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Δεν ισχύει

4,688

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Δεν ισχύει

4,561

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Δεν ισχύει

4,646

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Δεν ισχύει

6,032

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

4,463

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Δεν ισχύει

4,435

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

Δεν ισχύει

7,295

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Δεν ισχύει

4,593

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

6,346

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

4,672

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Δεν ισχύει

5,327

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Δεν ισχύει

4,047

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Δεν ισχύει

4,200

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialinform.js

Δεν ισχύει

91,677

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialinghandler_web.config

Δεν ισχύει

1,734

25-Nov-2014

19:11

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

12,781

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.be_by.resources

Δεν ισχύει

16,649

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

Δεν ισχύει

17,754

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

Δεν ισχύει

12,047

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

16,517

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

13,290

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

14,055

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

17,031

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

12,476

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

Δεν ισχύει

13,046

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

Δεν ισχύει

12,501

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

Δεν ισχύει

17,100

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

Δεν ισχύει

12,918

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

12,460

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

Δεν ισχύει

12,339

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

16,780

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

13,050

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

Δεν ισχύει

14,809

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_launch.js

Δεν ισχύει

57,516

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.871

673,552

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.871

216,336

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.871

192,272

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.871

233,232

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.871

235,280

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.871

189,192

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.871

185,104

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.871

195,344

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.871

247,056

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.871

181,520

30-Jan-2015

7:02

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.871

190,728

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.871

185,616

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.871

222,992

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.871

196,880

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.871

188,688

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.871

200,976

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.871

269,064

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.871

187,152

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.871

193,296

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.871

195,856

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.871

189,200

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.871

189,704

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.871

234,256

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.871

189,720

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.871

189,712

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.871

234,768

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.871

187,664

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.871

190,744

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.871

263,952

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.871

188,176

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.871

235,792

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.871

191,248

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.871

240,400

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_arrow_normal

Δεν ισχύει

702

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

Δεν ισχύει

716

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_checked_normal

Δεν ισχύει

50,374

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

Δεν ισχύει

429

03-Dec-2013

18:35

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

Δεν ισχύει

1,351

03-Dec-2013

18:35

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

Δεν ισχύει

6,576

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_lync_logo

Δεν ισχύει

2,412

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_sprite1

Δεν ισχύει

232,897

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_lwa_images_unchecked_normal

Δεν ισχύει

49,068

13-Mar-2013

6:00

Δεν ισχύει

File_int_lwa_plugins

Δεν ισχύει

7,761,920

30-Jan-2015

4:09

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

Δεν ισχύει

141,686

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_be_by

Δεν ισχύει

147,779

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

Δεν ισχύει

156,071

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

Δεν ισχύει

138,546

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

Δεν ισχύει

141,048

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

Δεν ισχύει

146,553

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

Δεν ισχύει

141,005

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Δεν ισχύει

143,880

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_plugins_32

Δεν ισχύει

7,811,072

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_lwa_plugins_64

Δεν ισχύει

8,744,960

30-Jan-2015

7:11

Δεν ισχύει

File_int_lwa_plugins_mac

Δεν ισχύει

9,922,840

23-Jan-2015

15:19

Δεν ισχύει

File_int_lwa_plugins_xp

Δεν ισχύει

4,964,352

30-Jan-2015

4:43

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

537,003

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Δεν ισχύει

2,194,360

06-Jun-2014

4:10

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Δεν ισχύει

79,743

30-Jan-2015

5:47

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

Δεν ισχύει

338,458

30-Jan-2015

5:50

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Δεν ισχύει

1,113,400

06-Jun-2014

4:10

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Δεν ισχύει

1,243,851

30-Jan-2015

5:50

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Δεν ισχύει

2,287,631

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Δεν ισχύει

618,425

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

153,473

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

153,537

30-Jan-2015

5:52

Δεν ισχύει

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

120,623

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_lwa_styles_sprite1

Δεν ισχύει

166,234

06-Jun-2014

4:12

Δεν ισχύει

File_int_lwa_swf_expressinstall_swf

Δεν ισχύει

773

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_int_lwa_swf_npapimessage_swf

Δεν ισχύει

2,145

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_int_lwa_swf_swfobject_js

Δεν ισχύει

10,223

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_int_lwa_webpages_lwaclient

Δεν ισχύει

17,071

30-Jan-2015

4:58

Δεν ισχύει

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

Δεν ισχύει

8,521

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_int_lwa_webpages_toast

Δεν ισχύει

4,504

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_lwa_web_config

Δεν ισχύει

2,453

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

5:06

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_int_passiveauth.aspx

Δεν ισχύει

3,641

31-May-2013

7:05

Δεν ισχύει

File_int_passiveauth_web.config

Δεν ισχύει

3,743

25-Nov-2014

19:15

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Δεν ισχύει

2,333

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

13-Mar-2013

5:58

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Δεν ισχύει

2,265

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Δεν ισχύει

2,249

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Δεν ισχύει

2,537

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,333

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Δεν ισχύει

2,289

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:04

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Δεν ισχύει

2,199

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Δεν ισχύει

2,429

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Δεν ισχύει

2,469

30-Jan-2015

7:05

Δεν ισχύει

File_int_reachclient.css

Δεν ισχύει

13,531

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Δεν ισχύει

816,186

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Δεν ισχύει

1,675,602

31-May-2013

11:14

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Δεν ισχύει

13,531

16-Dec-2014

1:46

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_web.config

Δεν ισχύει

5,691

25-Nov-2014

19:11

Δεν ισχύει

File_int_savecontentpage_html

Δεν ισχύει

7,975

13-Mar-2013

5:59

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

Δεν ισχύει

File_int_uploadform_html

Δεν ισχύει

3,510

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_int_utilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_int_web.config

Δεν ισχύει

3,238

25-Nov-2014

19:10

Δεν ισχύει

File_int_webcontainerframe_html

Δεν ισχύει

8,789

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

5:23

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_default.aspx

Δεν ισχύει

9,639

04-Jun-2014

1:31

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

Δεν ισχύει

1,721

25-Nov-2014

19:10

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Δεν ισχύει

114,692

06-Jun-2014

3:00

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Δεν ισχύει

875

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Δεν ισχύει

1,064

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Δεν ισχύει

913

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Δεν ισχύει

834

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Δεν ισχύει

1,045

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Δεν ισχύει

820

16-Dec-2014

1:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Δεν ισχύει

834

16-Dec-2014

1:44

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Δεν ισχύει

12,584

23-Apr-2014

14:17

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_web.config

Δεν ισχύει

1,539

25-Nov-2014

19:04

Δεν ισχύει

File_int_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

5:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_noauth_web.config

Δεν ισχύει

502

21-Nov-2014

14:10

Δεν ισχύει

File_persistentchatextrm_handler_web_config

Δεν ισχύει

1.657

25-Nov-2014

19:18

Δεν ισχύει

File_persistentchatintrm_handler_web_config

Δεν ισχύει

1,656

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

Δεν ισχύει

5,123

25-Nov-2014

19:14

Δεν ισχύει

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_int_web.config

Δεν ισχύει

5,353

25-Nov-2014

19:14

Δεν ισχύει

File_rgs_config_web.config

Δεν ισχύει

2,284

25-Nov-2014

19:12

Δεν ισχύει

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

10:03

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

10:03

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Δεν ισχύει

5,304

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Δεν ισχύει

5,309

25-Nov-2014

19:19

Δεν ισχύει

File_webticket_web_ext.config

Δεν ισχύει

10,409

25-Nov-2014

19:05

Δεν ισχύει

File_webticket_web_int.config

Δεν ισχύει

10,639

25-Nov-2014

19:05

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

6,579

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.be_by.resx

Δεν ισχύει

6,696

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.bg_bg.resx

Δεν ισχύει

6,759

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.de_de.resx

Δεν ισχύει

6,627

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.eu_es.resx

Δεν ισχύει

6,614

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

6,702

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

6,612

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.id_id.resx

Δεν ισχύει

6,524

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

6,557

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.lt_lt.resx

Δεν ισχύει

6,584

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

6,784

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.ms_my.resx

Δεν ισχύει

6,538

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.sq_al.resx

Δεν ισχύει

6,562

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Δεν ισχύει

6,723

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

6,605

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.be_by.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.sq_al.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

6,328

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

Δεν ισχύει

8,057

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.be_by.resx

Δεν ισχύει

8,540

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

Δεν ισχύει

8,599

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

Δεν ισχύει

8,112

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

8,105

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

Δεν ισχύει

8,550

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.sq_al.resx

Δεν ισχύει

8,012

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Δεν ισχύει

8,039

30-Jan-2015

7:06

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Δεν ισχύει

13,359

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

11,503

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Δεν ισχύει

14,327

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Δεν ισχύει

12,107

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Δεν ισχύει

11,560

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

14,669

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

11,775

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Δεν ισχύει

11,249

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

12,462

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Δεν ισχύει

18,106

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Δεν ισχύει

10,927

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Δεν ισχύει

11,079

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Δεν ισχύει

11,542

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Δεν ισχύει

12,923

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Δεν ισχύει

14,406

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Δεν ισχύει

11,920

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

14,573

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

11,457

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Δεν ισχύει

11,616

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Δεν ισχύει

11,327

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Δεν ισχύει

14,675

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

11,224

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Δεν ισχύει

11,256

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

14,926

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

11,184

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Δεν ισχύει

10,563

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Δεν ισχύει

13,359

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Δεν ισχύει

11,503

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Δεν ισχύει

14,327

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Δεν ισχύει

12,107

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Δεν ισχύει

11,560

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Δεν ισχύει

14,669

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Δεν ισχύει

11,775

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Δεν ισχύει

11,249

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Δεν ισχύει

12,462

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Δεν ισχύει

18,106

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Δεν ισχύει

10,927

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Δεν ισχύει

11,079

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Δεν ισχύει

11,542

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Δεν ισχύει

12,923

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Δεν ισχύει

14,406

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Δεν ισχύει

11,920

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Δεν ισχύει

14,573

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Δεν ισχύει

11,457

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Δεν ισχύει

11,616

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Δεν ισχύει

11,327

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Δεν ισχύει

14,675

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Δεν ισχύει

11,224

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Δεν ισχύει

11,256

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Δεν ισχύει

14,926

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Δεν ισχύει

11,184

30-Jan-2015

7:08

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Δεν ισχύει

10,563

30-Jan-2015

7:07

Δεν ισχύει

Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.js

Δεν ισχύει

75,990

21-Nov-2014

14:11

Δεν ισχύει


Αναφορές

Δείτε τις Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.

Αποκτήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×