Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

21/6/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.522

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα υποβάθμισης επιδόσεων εφαρμογών στις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Αυτή η υποβάθμιση κλειδώνει και απελευθερώνει μεγάλα τμήματα μνήμης (όπως το VirtualLock και το Heapfree) μετά την εγκατάσταση του KB4056892 και επακόλουθων επιδιορθώσεων.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα μειωμένων επιδόσεων στο App-V, η οποία επιβραδύνει πολλές ενέργειες στα Windows 10.

 • Προστέθηκε μια νέα Πολιτική MDM "DisallowCloudNotification", ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να απενεργοποιήσουν την κίνηση ειδοποιήσεων των Windows.

 • Αλλάζει τον πάροχο μετα-δεδομένων μουσικής που χρησιμοποιείται από το Windows Media Player.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την τοποθέτηση συμβόλων κειμένου σε γλώσσες από δεξιά προς τα αριστερά.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία πεδίων κωδικών πρόσβασης στο web με χρήση πληκτρολογίου αφής.

 • Προσθέτει μια Πολιτική ομάδας η οποία παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης των εφαρμογών που προστέθηκαν πρόσφατα από το μενού "Έναρξη".

 • Ενημερώνει τη γραμματοσειρά Segoe UI Emoji, ώστε να χρησιμοποιείται ένα νεροπίστολο για ένα emoji πιστολιού.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας με την επαναφορά από την αδρανοποίηση.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το SmartHeap δεν λειτουργεί με το UCRT.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τελικά σημεία του Windows Defender Application Guard συμμορφώνονται με τις τοπικές πολιτικές.

 • Αυξήθηκε το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού χρήστη στην Πολιτική ομάδας από τους 14 στους 20 χαρακτήρες.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σποραδικά προβλήματα ελέγχου ταυτότητας κατά τη χρήση της διαχείρισης ελέγχου ταυτότητας των Windows.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η αλλαγή τομέα λογαριασμού υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory δεν επιτρέπει στους πελάτες να συνδεθούν.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που εμφανίζει τα περιττά μηνύματα "Απαιτούνται διαπιστευτήρια" και "Θέλετε να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί σας;". Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία LSASS σταματά να αποκρίνεται και απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος για αποκατάσταση.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι εφαρμογές-πελάτες που εκτελούνται σε ένα είδωλο κοντέινερ δεν συμφωνούν με το εύρος δυναμικής θύρας.

 • Προσθέτει ένα νέο κλειδί μητρώου που αποτρέπει την πρόσβαση στο Internet με χρήση WWAN, αν έχει συνδεθεί ethernet χωρίς δυνατότητα δρομολόγησης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το νέο κλειδί μητρώου, προσθέστε το IgnoreNonRoutableEthernet” (Dword) στο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wcmsvc χρησιμοποιώντας το regedit και ρυθμίστε το στο 1.

 • Προσθέτει ένα νέο κλειδί μητρώου που επιτρέπει στους πελάτες να ελέγχουν την πρόσβαση στο Internet με χρήση WWAN χωρίς να χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη διαχείριση σύνδεσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το νέο κλειδί μητρώου, προσθέστε το fMinimizeConnections" (Dword) στο HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WcmSvc\Local χρησιμοποιώντας το regedit και ρυθμίστε το στο 0.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που απέτρεπε τη λειτουργία του μονταρίσματος και της εξαγωγής ISO/DVD όταν χρησιμοποιούνταν ρυθμίσεις VM και Powershell, εξαιτίας προβλημάτων μετάβασης μενού στο VMConnect.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή Hyper-V με το Hyper-V Replica (HVR) ενεργοποιημένο μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή της αναπαραγωγής. Μπορεί επίσης να έπρεπε να γίνει μη αυτόματη επανεκκίνηση, για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από κατάσταση αναστολής. Η κατάσταση αναπαραγωγής θα πρέπει να είναι φυσιολογική μετά την επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή Hyper-V/VMMS.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της επέκτασης πλευράς προγράμματος-πελάτη Πολιτικής ομάδας επιλογών μετριασμού κατά την επεξεργασία GPO. Τα πιθανά σφάλματα είναι "Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή των ρυθμίσεων MitigationOptions από τα Windows. Οι ρυθμίσεις MitigationOptions ενδέχεται να έχει το δικό τους αρχείο καταγραφής" ή "ProcessGPOList: Η επέκταση MitigationOptions επέστρεψε 0xea". Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι επιλογές μετριασμού έχουν οριστεί με χρήση Πολιτική ομάδας, το Κέντρο προστασίας του Windows Defender ή το PowerShell Set-ProcessMitigation cmdlet.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί αποτυχία σύνδεσης, όταν μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν διαβάζει τη λίστα παράκαμψης για έναν διακομιστή μεσολάβησης με πολλές καταχωρήσεις.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το Κέντρο προστασίας του Windows Defender και η εφαρμογή Firewall Pillar σταματούν να λειτουργούν κατά το άνοιγμα. Αυτό προκαλείται από μια κατάσταση ανταγωνισμού που παρουσιάζεται αν έχει εγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εργασίες του Χρονοδιαγράμματος εργασιών που έχουν ρυθμιστεί με σύνδεση S4U αποτυγχάνουν με το σφάλμα, "ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION/STATUS_NO_TRUST_SAM_ACCOUNT".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα διαπιστευτήρια Wi-Fi πρέπει να εισάγονται κάθε φορά που μια συσκευή επανεκκινείται και επιχειρεί να επανασυνδεθεί χρησιμοποιώντας Προφίλ προτιμώμενου δικτύου τα οποία διανέμονται μέσω Πολιτικής ομάδας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι συσκευές στις οποίες είχε εγκατασταθεί η ενημέρωση KB4103727 (ενημέρωση 8ης Μαΐου 2018) σταματούν να αποκρίνονται κατά την εμφάνιση του λογότυπου OEM της συσκευής πριν από την εκκίνηση των Windows. Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, απαιτείται ολική επανεκκίνηση των επηρεαζόμενων συσκευών για λόγους αποκατάστασης.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Σε ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες ενδέχεται να εμφανιστεί η ακόλουθη συμβολοσειρά στα αγγλικά αντί για την τοπική γλώσσα: "Η ανάγνωση προγραμματισμένων εργασιών από το αρχείο δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη λειτουργία γλώσσας". Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να διαβάσετε τις προγραμματισμένες εργασίες που έχετε δημιουργήσει και το Device Guard είναι ενεργοποιημένο.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard, ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες μπορεί να εμφανίζουν τις ακόλουθες συμβολοσειρές στα Αγγλικά και όχι στην τοπική γλώσσα:

 • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries." (Δεν είναι δυνατή η χρήση τελεστών '&' ή '.' για την κλήση μιας εντολής εμβέλειας μονάδας σε γλωσσικά όρια.)

 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ο πόρος 'Script' από τη μονάδα 'PSDesiredStateConfiguration' δεν υποστηρίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery." (Χρησιμοποιήστε τον πόρο 'Script' που έχει δημοσιευτεί από τη μονάδα PSDscResources από το PowerShell Gallery."

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν διακομιστή ανακατεύθυνσης DHCP, οι υπολογιστές-πελάτες Enterprise μπορεί να λάβουν μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων κατά την απαίτηση μιας νέας διεύθυνσης IP.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σύνδεσης, καθώς τα συστήματα δεν μπορούν να ανανεώσουν τις μισθώσεις τους.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4345420.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4284822.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×