Πίνακας περιεχομένων
×

21 Μαρτίου 2017—KB4012219 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

21/3/2017

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις που ήταν μέρος της μηνιαίας συνάθροισης KB4012216 (η οποία κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου 2017). Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας και αποτελεί προεπισκόπηση της επόμενης μηνιαίας συνάθροισης ενημερώσεων. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:


 • Επιδιορθώνει ένα γνωστό πρόβλημα στην ενημέρωση KB3192392 που καθιστά τις μονάδες δίσκου δικτύου με αντιστοίχιση DFS-N μη προσβάσιμες σε μέλη της ομάδας διαχειριστών, αν είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές UAC και EnableLinkedConnections.

 • Ενεργοποιήθηκε ένα μήνυμα ειδοποίησης στην Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας (GPMC), ώστε να ειδοποιούνται οι διαχειριστές για μια αλλαγή στη σχεδίαση που μπορεί να αποτρέπει την επεξεργασία μιας ομάδας χρηστών μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας MS16-072.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει τη ζεύξη μιας μονάδας έξυπνης κάρτας με μια μονάδα ανάγνωσης ανέπαφης έξυπνης κάρτας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ένας διακομιστής αρχείων κλιμάκωσης που χρησιμοποιεί δίσκους διπλής ισοτιμίας χάνει την πρόσβαση σε έναν δίσκο, αν ο δίσκος παρουσιάσει σφάλμα κατά την εγγραφή του αρχείου καταγραφής ισοτιμίας.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης Spaceport που προκαλεί την αποσύνδεση μονάδων δίσκου μετά από ολική επανεκκίνηση.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα στην είσοδο/έξοδο πολλαπλών διαδρομών όταν είναι ενεργοποιημένη η Επιβεβαίωση του προγράμματος οδήγησης.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλεί διακοπή φόρτου εργασίας στις συσκευές Azure StorSimple μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB3169982. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με χρήση της συνάθροισης KB3172614 rollup (που κυκλοφόρησε τον 07/2016).

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλεί σφάλματα στο λογισμικό διαχείρισης διαδρομών δεδομένων ενός πελάτη εξαιτίας μιας παλινδρόμησης στην είσοδο/έξοδο πολλαπλών διαδρομών μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB3185279, KB3185331 ή KB3192404.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο η εγκατάσταση της ενημέρωσης KB3121261 σε ένα Δίκτυο περιοχής αποθήκευσης τρίτου με δυναμική εκχώρηση προκαλεί το συμβάν I/O πολλαπλών διαδρομών με αναγνωριστικό 48. Αυτό είναι ως απόκριση στην κατάσταση διασύνδεσης μικρών υπολογιστικών συστημάτων - 0X28 - SCSISTAT_QUEUE_FULL (Κατάσταση SRB - 0X4 - SRB_STATUS_ERROR).

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για την παροχή cmdlet του PowerShell που επιτρέπουν και συλλέγουν διαγνωστικά για χώρους αποθήκευσης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με την αποτυχία του I/O πολλαπλών διαδρομών που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή δεδομένων ή σφάλματα εφαρμογών.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Εξερεύνηση αρχείων "κολλάει" κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης σε μια μονάδα δίσκου δικτύου ενώ είναι συνδεδεμένη με χρήση του Πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλεί ένα σφάλμα, όταν ο χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί στο διακομιστή με χρήση WinShare και Υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Σφάλμα διακοπής 0x50 σε win32k!pDCIAdjClr+0x4f.

 • Ενεργοποιήθηκε ο εντοπισμός της γενιάς επεξεργαστή και της υποστήριξης υλικού, όταν ο υπολογιστής προσπαθεί να εκτελέσει σάρωση ή λήψη ενημερώσεων μέσω του Windows Update.

 • Βελτιωμένη υποστήριξη για δίκτυα με την προσθήκη νέων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων ονόματος σημείου πρόσβασης (APN).

 • Απλοποιήθηκε η καταχώρηση των εγκεκριμένων διακομιστών στις πολιτικές ομάδας κατάδειξης και εκτύπωσης με τη δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων μπαλαντέρ στο όνομα του διακομιστή.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για την ενημέρωση του Windows Defender στα Windows 8.1.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση των υπολογιστών-πελατών σε ένα διακομιστή αρχείων κατά τη χρήση του Μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή 1.0 και ελέγχου ταυτότητας NT LAN Manager μετά την εγκατάσταση του MS16-110/KB3187754.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που παράγει κατεστραμμένη έξοδο όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση fread() για ανάγνωση δεδομένων από μια διοχέτευση.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για ρύθμιση και διατήρηση των ρυθμίσεων Ποιότητας υπηρεσίας σε βάση ανά κεντρικό υπολογιστή.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που επηρεάζει την υψηλή διαθεσιμότητα και την ανακατεύθυνση μιας εικονικής μηχανής (VM) συμπλέγματος. Αυτό συμβαίνει όταν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθήκευσης δεδομένων για τις εικονικές μηχανές (VM) δεν έχουν οριστεί με συνέπεια σε όλους τους κόμβους στο σύμπλεγμα. Για παράδειγμα, ορισμένες ρυθμίσεις αποθήκευσης δεδομένων είναι στον κατάλογο %ProgramData%, ενώ άλλες χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, υπό υψηλό φόρτο, τα νήματα εργασιών παρασκηνίου αποκλείονται. Κανένα από τα συμπλέγματα που χρησιμοποιούν Κοινή χρήση εικονικού σκληρού δίσκου δεν έχουν πρόσβαση στους δίσκους τους. Εξαιτίας αυτού, οι εικονικές μηχανές δεν αποκρίνονται.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα (σφάλμα 0x800b) που προκαλεί αποτυχία του System Center Virtual Machine Manager μετά τη δυναμική μετεγκατάσταση μιας εικονικής μηχανής μεταξύ δύο συμπλεγμάτων Hyper-V.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου παρουσιάζονται ψευδείς διενέξεις αρχείων κατά την επανεγκατάσταση των φακέλων εργασίας του Windows Server μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Azure Hybrid File Services.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου τα κοινόχρηστα περιεχόμενα μεταβαίνουν σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, αν οι απομακρυσμένοι υπολογιστές-πελάτες συνδεθούν με αργές συνδέσεις όταν η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη και η προσωρινή αποθήκευση εκτός σύνδεσης είναι απενεργοποιημένη για ένα κοινόχρηστο στοιχείο διακομιστή.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για τη δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένων πιστοποιητικών υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για χρήση SHA-2 αντί SHA-1. Μετά από αυτήν την ενημέρωση, τυχόν υπάρχοντα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά στον κεντρικό υπολογιστή περιόδου λειτουργίας RD θα πρέπει να ενημερωθούν με πιστοποιητικά SHA-2. Ωστόσο, τα υπάρχοντα αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά (εάν υπάρχουν) στο Μεσολαβητής σύνδεσης και την Πύλη θα πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου με χρήση του Remote Desktop Management Services (RDMS) UI.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα ώστε να επιτρέπεται σε ένα χρήστη να ορίζει τον κωδικό πρόσβασης για έναν εικονικό λογαριασμό.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου η δυνατότητα IIS Automatic Certificate Rebind παρεμποδίζει την αντιστοίχιση πιστοποιητικών του υπολογιστή-πελάτη με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory απενεργοποιώντας το πρόγραμμα αντιστοίχισης DS κατά την ανανέωση του πιστοποιητικού διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, κανένας χρήστης δεν θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία, εκτός αν ο διαχειριστής επαναδημιουργήσει τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο και ενεργοποιήσει το πρόγραμμα αντιστοίχισης DS.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου η υπηρεσία καταλόγου Active Directory επιστρέφει εσφαλμένους αριθμούς πλήθους ενεργών νημάτων για τα αιτήματα ελαφριού πρωτοκόλλου πρόσβασης καταλόγου. Το εσφαλμένο πλήθος νημάτων εμποδίζει τη σωστή εξισορρόπηση φόρτου από το Office 365.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα με τυχαία σφάλματα σε διακομιστές Hyper-V, όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αρχεία εικονικού σκληρού δίσκου σε κοινόχρηστους τόμους συμπλέγματος.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι μάρτυρες κοινής χρήσης αρχείων που είναι αποθηκευμένοι σε ένα σύμπλεγμα διακομιστών αρχείων κλιμάκωσης 2012R2 αποτυγχάνουν. Το αναγνωριστικό συμβάντος για αυτό το σφάλμα είναι 1562 και θα λάβετε ένα σφάλμα 64 στο αρχείο καταγραφής συμπλέγματος για το πρόγραμμα Healthcheck που απέτυχε (από RFC 7205769).

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας MS16-123, οι διαχειριστές δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες μονάδες δίσκου δικτύου που έχουν αντιστοιχιστεί με χρήση του διανεμημένου χώρου ονομάτων συστήματος αρχείων. Αυτή η έλλειψη προσβασιμότητας παρουσιάζεται παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη και το EnableLinkedConnections.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου, κατά διαστήματα, αποτυγχάνει το μοντάρισμα των κοινόχρηστων στοιχείων εικονικού διακομιστή δικτυακού συστήματος αρχείων (NFS), όταν σε ένα άλλο κοινόχρηστο στοιχείο NFS έχει εκχωρηθεί το ίδιο αναγνωριστικό σε ένα περιβάλλον συμπλέγματος.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για προσθήκη της δυνατότητας καταγραφής του LiveDump που θα ενεργοποιήσει μια αποτύπωση πυρήνα σε πραγματικό χρόνο, αν κολλήσουν τα αιτήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης παρουσιάζει σφάλμα κατά τη σύνδεση σε ένα σύμπλεγμα με μεγάλο όνομα (15+ χαρακτήρες). Αυτό συμβαίνει μετά την εγκατάσταση του .NET 4.6.1.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα των διακομιστών Exchange όποτε ένας πελάτης εγκαθιστά μια συγκεντρωτική ενημέρωση ή ενημέρωση ασφαλείας για τον Exchange. Κωδικός σφάλματος: STOP 0x3B

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα που αποτρέπει την καταγραφή της κίνησης δικτύου, όταν η Προηγμένη ανάλυση απειλών της Microsoft ξεκινά και σταματά την περίοδο λειτουργίας που παρακολουθεί την κίνηση στην αδιάκριτη κατάσταση λειτουργίας.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν σε ασύρματο έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης και έλεγχο ταυτότητας VPN. Η υπηρεσία απόκρισης Πρωτοκόλλου κατάστασης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού επιστρέφει κατά διαστήματα ένα σφάλμα IIS 500 κατά την επεξεργασία αιτημάτων από υπολογιστές-πελάτες. Εξαιτίας αυτού αποτυγχάνει ο έλεγχος ανάκλησης και ο έλεγχος ταυτότητας της απαιτούμενης υπηρεσίας από τους υπολογιστές-πελάτες.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα για την παροχή μιας λειτουργίας συντήρησης για τους ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο οι Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS) αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας για εξωτερικούς χρήστες λόγω λήξης του χρονικού ορίου των διακομιστών μεσολάβησης ADFS. 

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων που επηρεάζονται, ανατρέξτε στο άρθρο KB4012219.


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×