Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

22/3/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2155

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το WMI σταματά να αποκρίνεται σε ερωτήματα και οι λειτουργίες που βασίζονται στο WMI αποτυγχάνουν, όταν υπερβούν το όριο μνήμης των 256 MB του WMI Arbitrator. Οι υπολογιστές με υψηλή χρήση μνήμης WMI ή αυτοί που επιστρέφουν το σφάλμα WBEM_E_INVALID_CLASS ή WBEM_E_NOT_FOUND πρέπει να εγκαταστήσουν αυτήν την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4096063.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με διαρροή χειρισμού GDI στο στοιχείο ελέγχου κορδέλας των Windows.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου κάποιοι πελάτες δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της οθόνης κλειδώματος από την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Αυτό συμβαίνει αν είναι ενεργοποιημένη η πολιτική ομάδας "Επιβολή συγκεκριμένης προεπιλεγμένης εικόνας οθόνης κλειδώματος και σύνδεσης" και απενεργοποιημένη η πολιτική ομάδας "Να μην επιτρέπεται η αλλαγή εικόνας οθόνης κλειδώματος και σύνδεσης". 

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου, κατά την αποκρυπτογράφηση ή την κρυπτογράφηση μιας μονάδας δίσκου μέσω BitLocker, τα αρχεία που προστατεύονται με το Σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS) ενδέχεται να καταστραφούν.

 • Προσθέτει υποστήριξη για πρόσθετες συσκευές eMMC υψηλής ταχύτητας.

 • Προσθέτει υποστήριξη στο stornvme για πρόσθετες μονάδες SSD.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα αποτυχίας εξαίρεσης αρχείου UWF, με χρήση χαρακτήρων που δεν είναι ASCII στο όνομα καταλόγου.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου μπορεί να γίνει καταγραφή των αναγνωριστικών ID:55 και ID:130 κατά τη χρήση UWF σε λειτουργία DISK, κάτι που τελικά απαιτεί επανεκκίνηση.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το API VSS ResyncLun απέτυχε να βρει υπηρεσία παροχής υλικού.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η αναπαραγωγή Hyper-V αναστέλλεται κατά την επανεκκίνηση του κύριου διακομιστή και χρησιμοποιείται η υπηρεσία Azure Site Recovery (ASR) για την αναπαραγωγή εικονικών μηχανών Hyper-V.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα, όταν η διαχείριση μνήμης εντοπίζει χώρο πίνακα σελίδας που δεν έχει διαγραφεί κατά τον τερματισμό μιας διεργασίας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι ελεγκτές τομέα (DC) του Windows Server 2016 ενδέχεται να κάνουν επανεκκίνηση περιοδικά μετά από σφάλματα της μονάδας Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) με κωδικό εξαίρεσης 0xc0000005. Αυτό διακόπτει εφαρμογές και υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες στους ελεγκτές τομέα εκείνη τη στιγμή. Οι ελεγκτές τομέα ενδέχεται να καταγράψουν τα ακόλουθα συμβάντα:

  • Αναγνωριστικό συμβάντος σφάλματος εφαρμογής 1000. Η ελαττωματική μονάδα είναι το NTDSATQ.dll με κωδικό εξαίρεσης 0xc0000005.

  • Αναγνωριστικό συμβάντος 1074 User32 και Αναγνωριστικό συμβάντος 1015 Microsoft-Windows-Wininit, που υποδεικνύει ότι το lsass.exe απέτυχε με κωδικό κατάστασης 255.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτυγχάνει η εκτέλεση της εργασίας AdminSDHolder, όταν μια προστατευμένη ομάδα περιέχει ένα χαρακτηριστικό μέλους που αφορά στοιχείο που έχει διαγραφεί. Επιπλέον, το συμβάν 1126 καταγράφεται με τα εξής "Οι υπηρεσίες τομέα Active Directory δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν σύνδεση με τον καθολικό κατάλογο. Τιμή σφάλματος: 8430. Η υπηρεσία καταλόγου συνάντησε εσωτερικό σφάλμα. Εσωτερικό αναγνωριστικό: 320130e."

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου χρήστες ενδέχεται να υπάρχουν σε αξιόπιστο τομέα με μεταβατική αξιοπιστία (ένας θυγατρικός τομέας με αξιοπιστία δάσους ή υπηρεσία AD FS σε θυγατρικό τομέα και χρήστης με αξιοπιστία δάσους). Ωστόσο, οι χρήστες δεν μπορούν να εντοπίσουν PDC ή DC για τη λειτουργία κλειδώματος extranet. Προκύπτει η ακόλουθη εξαίρεση: "Microsoft.IdentityServer.Service.AccountPolicy.ADAccountLookupException: MSIS6080: Η προσπάθεια σύνδεσης στον τομέα <FQDN> απέτυχε με κωδικό σφάλματος 1722". Εμφανίζεται ένα μήνυμα στη σελίδα IDP "Εσφαλμένο αναγνωριστικό χρήστη ή κωδικός πρόσβασης. Πληκτρολογήστε το σωστό αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης και δοκιμάστε ξανά".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου, όταν η αξιοπιστία υπηρεσίας παροχής των αξιώσεων ορίζεται με OrganizationalAccountSuffix (ακόμα και μετά την εκτέλεση HRD), η υπηρεσία AD FS δεν αποθηκεύει τις πληροφορίες του HRD. Ο χρήστης θα βλέπει πάντα τη σελίδα HRD για κάθε νέο αίτημα. Αυτό επηρεάζει το αίτημα SSO για τους χρήστες, επειδή πρέπει να πληκτρολογούν ένα όνομα χρήση ή email και κωδικό πρόσβασης για κάθε αίτημα.

 • Βελτιώνει τις επιδόσεις του χρόνου απόκρισης ελέγχου ταυτότητας AD FS MFA, βελτιώνοντας τη χρήση των κλήσεων της υπηρεσίας ισχυρού ελέγχου ταυτότητας (SAS).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που οφείλεται σε ένα νέο προνόμιο στον Windows Server 2016 και στα Windows 10, έκδοση 1607 με την ονομασία "Απόκτηση διακριτικού απομίμησης για κάποιον άλλο χρήστη στην ίδια περίοδο λειτουργίας". Κατά την εφαρμογή με χρήση πολιτικής ομάδας σε αυτούς τους υπολογιστές, η εντολή gpresult /h αποτυγχάνει να δημιουργήσει δεδομένα αναφοράς για οποιαδήποτε ρύθμιση που έχει γίνει από την επέκταση μηχανισμού παραμέτρων ασφάλειας (SCE) Το μήνυμα σφάλματος είναι "Η τιμή 'SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege' που ζητήθηκε δεν βρέθηκε". Η Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας αποτυγχάνει να εμφανίσει το προνόμιο στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" για ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας όπου έχει γίνει η ρύθμιση.

 • Επιλύθηκε ένα ζήτημα τεχνικής νημάτων που μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της υπηρεσίας WinRM υπό φόρτωση. Πρόκειται για μια λύση από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, επομένως, πρέπει να εφαρμόζεται στους υπολογιστές που επηρεάζονται, καθώς και στους υπολογιστές που επικοινωνούν με αυτό χρησιμοποιώντας την υπηρεσία WinRM.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με την απόδοση του συστήματος εξαιτίας του οποίου οι συνδέσεις σταματούν να αποκρίνονται εμφανίζοντας το μήνυμα "Περιμένετε για τη ρύθμιση παραμέτρων Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" λόγω αδιεξόδου στην υπηρεσία WinRM.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η αναφορά άδειας χρήσης Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας καταστρέφεται, όταν υπερβαίνει το όριο μεγέθους των 4 KB.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατάστασης ανταγωνισμού στο RemoteApp που παρουσιάζεται όταν ανοίγει ένα παράθυρο με ενεργοποιημένο το RemoteApp πίσω από το προηγούμενο παράθυρο στο προσκήνιο.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα απόδοσης στον Microsoft Edge για έγγραφα PDF με φόντα που δημιουργούνται με διάφορα εργαλεία δημοσίευσης τρίτων. 

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που οφείλεται σε κατάσταση ανταγωνισμού όπου ενδέχεται να γίνει επανεκκίνηση του Windows Server 2016 μετά από σφάλμα του win32kbase.sys με κωδικό σφάλματος 0x18.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μειώνει τις επιδόσεις του Universal CRT στις συναρτήσεις _gcvt και _gcvt_s.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα στο οποίο η έξοδος σε ένα αρχείο ή διοχέτευση αποθηκευόταν πλήρως στο buffer στο Universal CRT για τη ροή τυπικού σφάλματος (STDERR).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα στο Universal CRT με προσθήκη της σημαίας λειτουργίας πρόσβασης "x" για υποστήριξη της συνάρτησης fopen().

 • Επιλύθηκε πρόβλημα κατάστασης ανταγωνισμού στο Universal C Runtime (CRT) που προκύπτει κατά την ενημέρωση των γενικών τοπικών ρυθμίσεων. Το πρόβλημα καταστρέφει το τρέχον πλήθος αναφοράς τοπικών ρυθμίσεων και ενεργοποιεί διπλή ελεύθερη συνθήκη.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μπορεί να αλλάξει το δίκτυο συμπλέγματος που σχετίζεται με προσαρμογέα σε διαμερισμένη και μη προσβάσιμη κατάσταση, όταν εκτελείτε το cmdlet του PowerShell: Restart -NetAdapter.

 • Προσθέτει υποστήριξη διακομιστή πιστοποιητικών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (ADCS) για Certificate Transparency (CT), η οποία είναι συμβατή με τις ενημερωμένες απαιτήσεις του Google Chrome. Η τεχνολογία CT χρησιμοποιείται από τις αρχές πιστοποιητικών για την καταγραφή και τη δημοσίευση μετα-δεδομένων πιστοποιητικών για βελτιωμένη ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Certificate Transparency, ανατρέξτε στο KB4093260.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο ορθογραφικός έλεγχος των Windows παρέβλεπε τα περιεχόμενα των αρχείων προσαρμοσμένου λεξικού με μέγεθος άνω του 1 MB. Μπορείτε να αυξήσετε αυτό το όριο στα 2 MB ρυθμίζοντας την ακόλουθη τιμή DWORD στο μητρώο, στην περιοχή HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Spelling\Dictionaries:

  "AllowBiggerUD" = 1

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης της 13ης Μαρτίου 2018 ή μεταγενέστερης συγκεντρωτικής ενημέρωσης για τα Windows 10 έκδοση 1607, μόνο η τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων των Windows 10 επιστρέφει ως ισχύουσα. Εξαιτίας αυτού, αποτρέπεται η ανάπτυξη ενημερώσεων δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν προηγουμένως με χρήση του ConfigMgr (τρέχων κλάδος) και προγραμμάτων συντήρησης των Windows 10.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4103723.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί, αν μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις των Windows > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και κάνετε κλικ στην επιλογή Έλεγχος online για ενημερώσεις από το Microsoft Update.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Σημαντικό Κατά την εγκατάσταση τόσο ενημερώσεων SSU (Servicing Stack Update) (KB4089510) όσο και LCU (Latest Cumulative Update) από τον κατάλογο του Microsoft Update, εγκαταστήστε το SSU πριν από την εγκατάσταση του LCU.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4088889

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×