23 Ιανουαρίου 2020—KB4534308 (Δομή λειτουργικού συστήματος 17134.1276)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

23/1/2020

Δομή λειτουργικού συστήματος 17134.1276

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1803 (η Ενημέρωση Απριλίου 2018) Home και Pro έληξε. Για τις συσκευές Windows 10 για τις οποίες η υποστήριξη λήγει ή πρόκειται να λήξει μέσα σε λίγους μήνες, το Windows Update θα ξεκινά αυτόματα μια ενημέρωση δυνατοτήτων (με τους χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια βολική χρονική στιγμή). Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένες συσκευές συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη και μηνιαίες ενημερώσεις που είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Κύρια σημεία

 • Ενημερώνει ένα ζήτημα που ενδέχεται να αποτρέψει τον συγχρονισμό των ρυθμίσεων ενός χρήστη σε όλες τις συσκευές.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη χρήση της Διαχείρισης λογαριασμών Web για την είσοδο στις εφαρμογές του Office.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τις ειδοποιήσεις λήψεων που έχουν πολλές καρτέλες μικρής διάρκειας και ανακατευθύνσεις.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια διαρροή μνήμης στο ctfmon.exe , η οποία παρουσιάζεται κατά την ανανέωση μιας εφαρμογής που διαθέτει ένα επεξεργάσιμο πλαίσιο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη φάση πρώτης επαφής (OOBE) των Windows της εγκατάστασης για μια νέα συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά ή τα Κορεατικά, ενδέχεται να μην μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τοπικό λογαριασμό χρήστη.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την πολιτική ξεκλειδώματος πολλών παραγόντων του Windows Hello για επιχειρήσεις, η οποία δεν εμφανίζει την προεπιλεγμένη επιλογή εισόδου στις συσκευές με Windows 10.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την προσθήκη αντικειμένων υπολογιστή σε τοπικές ομάδες με χρήση της Προτίμησης πολιτικής ομάδας "Τοπικοί χρήστες και ομάδες". Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας επιστρέφει το μήνυμα σφάλματος "Το επιλεγμένο αντικείμενο δεν συμφωνεί με τον τύπο της προέλευσης προορισμού. Επιλέξτε ξανά."

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα του Internet Explorer όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαράστασης εμπειρίας χρήστη (UE-V) της Microsoft για την περιαγωγή πολλών Αγαπημένων.

 • Βελτιώνει την αξιοπιστία του UE-V AppMonitor.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτρέψει τον συγχρονισμό των ρυθμίσεων ενός χρήστη σε όλες τις συσκευές.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει υψηλή κατανάλωση CPU στην Προηγμένη προστασία του Microsoft Defender από απειλές κατά τη χρήση του Microsoft Teams.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η διεργασία της υπηρεσίας υποσυστήματος τοπικής αρχής ασφαλείας (LSASS) σταματά να λειτουργεί, όταν πραγματοποιείτε είσοδο με χρήση ενός ενημερωμένου κύριου ονόματος χρήστη (UPN) (για παράδειγμα, αλλάζοντας το UserN@contoso.com σε User.Name@contoso.com). Ο κωδικός σφάλματος είναι "0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)."

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί την κατανάλωση πολλών συσχετισμών ασφαλείας μικρής διάρκειας, αντί για τη χρήση ενός μέχρι να λήξει, από μια σύνδεση που είναι ασφαλισμένη μέσω της ασφάλειας IP (IPSec) Ανταλλαγή κλειδιών Internet έκδοση 1 (IKEv1).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη διαρροή των κανόνων του τείχους προστασίας του AppContainer όταν οι φιλοξενούμενοι χρήστες ή οι υποχρεωτικοί χρήστες προφίλ χρηστών συνδέονται και αποσυνδέονται από τον διακομιστή των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που χρησιμοποιεί εσφαλμένο αριθμό byte για την εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας σε όλα τα διαμερίσματα. Αυτό προκαλεί την αποτυχία των αντιγράφων ασφαλείας, ακόμα και όταν υπάρχει επαρκής χώρος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αξιολόγηση της κατάστασης συμβατότητας του οικοσυστήματος των Windows, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των εφαρμογών και των συσκευών για όλες τις ενημερώσεις των Windows.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το netdom.exe δεν καταφέρνει να αναγνωρίσει σωστά τις σχέσεις αξιοπιστίας, όταν μια ανάθεση χωρίς περιορισμούς έχει ενεργοποιηθεί ρητά μέσω προσθήκης της μάσκας bit 0x800 στο αντικείμενο αξιοπιστίας. Η ρύθμιση της μάσκας bit απαιτείται λόγω των αλλαγών ασφαλείας στην προεπιλεγμένη συμπεριφορά των αναθέσεων χωρίς περιορισμούς στις ενημερώσεις των Windows που κυκλοφόρησαν στις ή μετά τις 8 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4490425 και στο 6.1.6.7.9 trustAttributes.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει διαρροή μνήμης του προγράμματος οδήγησης ροής του Application Virtualization (App-V) (appvstr.sys) όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία καταστήματος κοινόχρηστου περιεχομένου (SCS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που καταστρέφει ένα αρχείο καταγραφής, όταν ο τόμος του χώρου αποθήκευσης είναι γεμάτος και τα δεδομένα εξακολουθούν να εγγράφονται στη βάση δεδομένων της τεχνολογίας επεκτάσιμου μηχανισμού αποθήκευσης (ESENT).

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SSU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (Servicing Stack Updates – SSU) και Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (Servicing Stack Updates – SSU): Συνήθεις ερωτήσεις.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, η τελευταία ενημέρωση SSU (KB4523203) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.  

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update. Στην περιοχή Υπάρχουν διαθέσιμες προαιρετικές ενημερώσεις, θα βρείτε τη σύνδεση λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Όχι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτήν την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στον Κατάλογο του Microsoft Update για οδηγίες.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4534308

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×