Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

24/7/2018

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.579

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου συσκευές με τομείς υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή Hybrid AADJ++ απεγγράφονται απροσδόκητα από το Microsoft Intune ή υπηρεσίες MDM τρίτων μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων πακέτων προμήθειας (PPKG). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε συσκευές που υπόκεινται στην Πολιτική ομάδας "Αυτόματη εγγραφή MDM με διακριτικό AAD". Αν εκτελέσατε τη δέσμη ενεργειών "Disable-AutoEnrollMDMCSE.PS1" ως λύση για αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών "Enable-AutoEnrollMDMCSE.PS1" από παράθυρο PowerShell που εκτελείται στη λειτουργία διαχειριστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

 • Εισάγει έναν χαρακτήρα επαναφοράς πριν από μια αλλαγή γραμμής, αν δεν υπάρχει, κατά την εισαγωγή δεδομένων σε ένα πεδίο φόρμας.

 • Επιτρέπει τον εντοπισμό σφαλμάτων περιεχομένου WebView σε εφαρμογές UWP με χρήση της εφαρμογής Microsoft Edge DevTools Preview που είναι διαθέσιμη στο Microsoft App Store.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Microsoft Edge DevTools σταματά να αποκρίνεται όταν η κονσόλα υπερχειλίζει από μηνύματα.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εμφανίζεται μαύρη οθόνη για μερικά λεπτά μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows, πριν από τη μετάβαση στην επιφάνεια εργασίας.

 • Επιλύθηκαν πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας.

 • Βελτιώθηκε η εμπειρία με τα αρχεία PDF στον Microsoft Edge, μέσω αντιμετώπισης των προβλημάτων ανοίγματος, εκτύπωσης και αξιοπιστίας των αρχείων PDF.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μετακίνηση ενός παραθύρου της εφαρμογής Microsoft Foundation Class (MFC) μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια εργασίας ένα μοτίβο με πρόσμειξη.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εμφανίζονται επιλογές παροχής ενέργειας στην οθόνη της Ασφάλειας των Windows, ακόμα και όταν έχει οριστεί Πολιτική ομάδας ανά χρήστη για την απόκρυψη των επιλογών παροχής ενέργειας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν εμφανίζεται η σωστή εικόνα οθόνης κλειδώματος, όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω:

  • Είναι ενεργοποιημένη η πολιτική GPO "Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή\Πρότυπα διαχείρισης\Πίνακας Ελέγχου\Εξατομίκευση\Επιβολή συγκεκριμένης προεπιλεγμένης εικόνας οθόνης κλειδώματος και σύνδεσης".

  • Είναι ενεργοποιημένη η πολιτική GPO "Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή\Πρότυπα διαχείρισης\Πίνακας Ελέγχου\Εξατομίκευση\Να μην επιτρέπεται η αλλαγή εικόνας οθόνης κλειδώματος και σύνδεσης".

  • Το κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableLogonBackgroundImage έχει οριστεί σε 1.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο εμφανίζεται μια προειδοποίηση που αναφέρει ότι η εφαρμογή είναι από "άγνωστο εκδότη" κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής ως αναβαθμισμένος χρήστης (διαχειριστής).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί σποραδικά προβλήματα ελέγχου ταυτότητας κατά τη χρήση της Διαχείρισης λογαριασμών Web.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το σενάριο καθολικής σύνδεσης ορισμένες φορές αποτυγχάνει και παρουσιάζει το πλακίδιο σύνδεσης κατά τη σύνδεση σε έναν διακομιστή απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση μνήμης LSASS συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι να είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του συστήματος.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο προεπιλεγμένος τομέας για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory δεν ρυθμίζεται στην οθόνη σύνδεσης αυτόματα.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η χρήση μνήμης του SQL Server αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου κατά την κρυπτογράφηση δεδομένων με χρήση συμμετρικού κλειδιού που έχει πιστοποιητικό. Στη συνέχεια, εκτελείτε ερωτήματα που ανοίγουν και κλείνουν το συμμετρικό κλειδί σε επαναλαμβανόμενο βρόχο.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση ενός μη έγκυρου κωδικού πρόσβασης σε ένα ασύρματο περιβάλλον PEAP με τη δυνατότητα SSO ενεργοποιημένη προκαλεί την υποβολή δύο αιτημάτων ελέγχου ταυτότητας με μη έγκυρο κωδικό πρόσβασης. Το πλεονάζον αίτημα ελέγχου ταυτότητας ενδέχεται να προκαλέσει πρόωρο κλείδωμα λογαριασμών σε περιβάλλοντα με χαμηλά όρια κλειδώματος λογαριασμών. Για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές, προσθέστε το νέο κλειδί μητρώου "DisableAuthRetry" (Dword) στο HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 με χρήση του regedit και ορίστε το στο 1.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία BITS μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται, όταν η υπηρεσία δεν μπορεί να συνδεθεί σε πόρους του Internet.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκτύπωση σε ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit, όταν εφαρμογές 32 bit μιμούνται άλλους χρήστες (συνήθως με κλήση του LogonUser). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση μηνιαίων ενημερώσεων, αρχής γενομένης από την KB4034681, η οποία κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017. Για να επιλύσετε το πρόβλημα για τις εφαρμογές που επηρεάζονται, εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Τύπος: DWORD

Τιμή1: 1     

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα με τον περιορισμό της ταχύτητας απόκρισης DNS που προκαλεί διαρροή μνήμης όταν ενεργοποιείται με τη λειτουργία LogOnly.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που ορισμένες φορές αποτρέπει τον τερματισμό λειτουργίας ενός συστήματος ή τη μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την εκτέλεση κρυπτογράφησης δίσκου σε μια μονάδα δίσκου SSD.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία SMB με χρήση διευθύνσεων IP, αν είναι ενεργοποιημένη η θωράκιση SMB.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση υποχρεωτικών (μόνο για ανάγνωση) προφίλ χρήστη για RDP μπορεί να οδηγήσει στον κωδικό σφάλματος "Η κλάση δεν έχει καταχωρηθεί (0x80040151)".

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα στο οποίο δεν συνδέονται όλοι οι εκτυπωτές δικτύου μετά τη σύνδεση ενός χρήστη. Το HKEY_USERS\User\Printers\Connections Key εμφανίζει τους σωστούς εκτυπωτές δικτύου για τον επηρεαζόμενο χρήστη. Ωστόσο, η λίστα των εκτυπωτών δικτύου από αυτό το κλειδί μητρώου δεν συμπληρώνεται σε καμία εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του Σημειωματάριου της Microsoft ή της δυνατότητας Συσκευές και εκτυπωτές. Οι εκτυπωτές μπορεί να εξαφανιστούν ή να καταστούν μη λειτουργικοί.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι επιτόπιες αναβαθμίσεις στα Windows 10 έκδοση 1709 σταματούν να αποκρίνονται στην οθόνη "Έλεγχος αν είστε έτοιμοι για εγκατάσταση". Αυτό συμβαίνει κατά την εκτέλεση απογραφής αποθέματος συσκευής σε συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί μηνιαίες ενημερώσεις από τον Απρίλιο του 2018.

Σημείωση  Το WSUS μπορεί επίσης να παρέχει δυναμικές ενημερώσεις (DU) σε συσκευές, όταν έχει ρυθμιστεί για συγχρονισμό περιεχομένου δυναμικών ενημερώσεων. Βεβαιωθείτε ότι οι δυναμικές ενημερώσεις δεν έχουν απενεργοποιηθεί από τον διακόπτη ρύθμισης/DynamicUpdate Disable.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα απόδοσης που παρουσιάζεται κατά τη δυναμική τροποποίηση το ονόματος κλάσης ή του αναγνωριστικού στοιχείων σε μια σελίδα.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ανάλυση μνήμης και η ανάλυση απόδοσης δεν λειτουργούν σωστά στα εργαλεία προγραμματισμού του Microsoft Internet Explorer 11.

 Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Σε ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες ενδέχεται να εμφανιστεί η ακόλουθη συμβολοσειρά στα αγγλικά αντί για την τοπική γλώσσα: "Η ανάγνωση προγραμματισμένων εργασιών από το αρχείο δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη λειτουργία γλώσσας". Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να διαβάσετε τις προγραμματισμένες εργασίες που έχετε δημιουργήσει και το Device Guard είναι ενεργοποιημένο.

Μετά από αξιολόγηση, η Microsoft αποφάνθηκε ότι αυτή η πιθανότητα είναι μικρή και πρόκειται για πρόβλημα περιορισμένου κινδύνου, επομένως, δεν θα παράσχει προς το παρόν κάποια λύση για τα Windows 10, έκδοση 1709. 

Αν πιστεύετε ότι επηρεάζεστε από αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard, ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες μπορεί να εμφανίζουν τις ακόλουθες συμβολοσειρές στα Αγγλικά και όχι στην τοπική γλώσσα:

 • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries." (Δεν είναι δυνατή η χρήση τελεστών '&' ή '.' για την κλήση μιας εντολής εμβέλειας μονάδας σε γλωσσικά όρια.)

 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ο πόρος 'Script' από τη μονάδα 'PSDesiredStateConfiguration' δεν υποστηρίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery." (Χρησιμοποιήστε τον πόρο 'Script' που έχει δημοσιευτεί από τη μονάδα PSDscResources από το PowerShell Gallery."

Μετά από αξιολόγηση, η Microsoft αποφάνθηκε ότι αυτή η πιθανότητα είναι μικρή και πρόκειται για πρόβλημα περιορισμένου κινδύνου, επομένως, δεν θα παράσχει προς το παρόν κάποια λύση για τα Windows 10, έκδοση 1709. 

Αν πιστεύετε ότι επηρεάζεστε από αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε ενημέρωσης ασφαλείας .NET Framework του Ιουλίου 2018, η φόρτωση ενός στοιχείου COM αποτυγχάνει λόγω σφαλμάτων "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", "η κλάση δεν έχει καταχωρηθεί" ή "παρουσιάστηκε σφάλμα για άγνωστους λόγους". Η πιο συνηθισμένη υπογραφή σφάλματος είναι η εξής:

Τύπος εξαίρεσης: System.UnauthorizedAccessException

Μήνυμα: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (Εξαίρεση από το HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4343897.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε μια υβριδική συνδεδεμένη μηχανή Azure AD, στην οθόνη σύνδεσης εμφανίζεται το "AzureAD" ως ο προεπιλεγμένος τομέας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αποτυχία σύνδεσης για τους χρήστες σε σενάρια υβριδικών συνδεδεμένων μηχανών Azure AD, όταν οι χρήστες παρέχουν μόνο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4343897.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, τα Windows δεν αναγνωρίζουν πλέον το πιστοποιητικό ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών (PFX) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση Wi-Fi ή VPN. Ως εκ τούτου, το Microsoft Intune καθυστερεί πολύ να παράσχει τα προφίλ χρήστη, επειδή δεν αναγνωρίζει ότι το απαιτούμενο πιστοποιητικό βρίσκεται στη συσκευή.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4464217.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4338817

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×