24 Σεπτεμβρίου 2019—KB4516071 (Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.1420)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

24/9/2019

Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.1420

Υπενθύμιση Στις 12 Μαρτίου και στις 9 Απριλίου κυκλοφόρησαν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1709. Ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Υπενθύμιση: Η συντήρηση για τα Windows 10, έκδοση 1709, έληξε στις 9 Απριλίου 2019 για συσκευές που εκτελούν εκδόσεις Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation και IoT Core. Αυτές οι συσκευές δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise, Education και IoT Enterprise θα συνεχίσουν να λαμβάνουν συντήρηση για 12 μήνες χωρίς κόστος σύμφωνα με την ανακοίνωση κύκλου ζωής του Οκτωβρίου 2018.

Η υποστήριξη ePub λήγει για τον Microsoft Edge

Η υποστήριξη του Microsoft Edge για ηλεκτρονικά βιβλία που χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .epub θα λήξει στους επόμενους μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατεβάστε μια εφαρμογή ePub, για να συνεχίσετε να διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις, τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack και ούτω καθεξής, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Κύρια σημεία

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που προκαλεί υπερβολική χρήση της CPU, όταν αλλάζετε μεταξύ εφαρμογών ή τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή εργασιών.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί υπερβολική χρήση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), όταν οι χρήστες αλλάζουν εφαρμογές ή τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού επάνω από τη γραμμή εργασιών.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα μιας εφαρμογής App-V και εμφανίζει ένα σφάλμα αποτυχίας δικτύου. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η μπαταρία ενός συστήματος είναι χαμηλή ή υπάρχει μη αναμενόμενη διακοπή ρεύματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την ασφαλή σύνδεση ενός προγράμματος περιήγησης web στον Windows Server. Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη, όπως ένα πιστοποιητικό που βασίζεται σε SHA512, και το πρόγραμμα περιήγησης web δεν υποστηρίζει έναν αλγόριθμο υπογραφής που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρέχει σε έναν χρήστη του Windows Hello για επιχειρήσεις δύο πιστοποιητικά για έλεγχο ταυτότητας κατά την ανανέωση πιστοποιητικών αντί για ένα.

 • Επιλύει ένα πιθανό πρόβλημα συμβατότητας όταν η Προηγμένη προστασία του Microsoft Defender από απειλές (ATP) αποκτά πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία υποθέσεων μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB).

 • Αλλάζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση για το BitLocker κατά την κρυπτογράφηση ενός σκληρού δίσκου αυτόματης κρυπτογράφησης. Πλέον, χρησιμοποιείται από προεπιλογή κρυπτογράφηση λογισμικού για τις νέες κρυπτογραφημένες μονάδες δίσκου. Για τις υπάρχουσες μονάδες δίσκου, ο τύπος κρυπτογράφησης δεν θα αλλάξει.

 • Επιλύει ένα σπάνιο ζήτημα που παρουσιάζεται όταν το πρόγραμμα οδήγησης mssecflt.sys καταλαμβάνει πολύ χώρο στη στοίβα πυρήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σφάλμα "STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP" και η Παράμετρος 1 ορίζεται σε "EXCEPTION_DOUBLE_FAULT".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που οδηγεί σε υπερβολική χρήση μνήμης στην Προηγμένη προστασία του Microsoft Defender από απειλές (ATP).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η διεργασία υπηρεσίας υποσυστήματος τοπικής αρχής ασφαλείας (LSASS) μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί με σφάλμα "0xc0000005".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία lsass.exe σταματά να λειτουργεί, με αποτέλεσμα το σύστημα να απενεργοποιείται. Αυτό συμβαίνει κατά τη μετεγκατάσταση διαπιστευτηρίων API προστασίας δεδομένων (DPAPI) με χρήση του dpapimig.exe με την επιλογή -τομέα.

 • Βελτιώνει την ακρίβεια εντοπισμού της Διαχείρισης απειλών και ευπάθειας του Microsoft Defender ATP.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί το σφάλμα διακοπής "0xc000021a" κατά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης των Windows και την προετοιμασία μιας αποκατάστασης συστήματος από ένα σημείο επαναφοράς.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη συμπεριφορά της κεφαλίδας αίτησης Προέλευση στον Internet Explorer κατά την υποβολή αιτημάτων κοινής χρήσης πόρων μεταξύ προελεύσεων (Cross Origin Resource Sharing - CORS) που χρησιμοποιούν πόρους ανακατεύθυνσης σε εσωτερικά υποδίκτυα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου περιβάλλοντα υποδομής εικονικής επιφάνειας εργασίας (VDI) εμφανίζουν μαύρα ορθογώνια που αναβοσβήνουν στην οθόνη κατά τη χρήση του Microsoft Outlook και του Microsoft Office.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Ορισμένες Επεξεργασίες μεθόδου εισόδου (IME) ενδέχεται να σταματήσουν να αποκρίνονται ή μπορεί να χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό της CPU. Στις IME που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τα Απλοποιημένα Κινεζικά (ChsIME.EXE) και τα Παραδοσιακά Κινεζικά (ChtIME.EXE) με πληκτρολόγιο Changjie/Quick.

Λόγω αλλαγών που σχετίζονται με την ασφάλεια σε αυτήν την ενημέρωση, το πρόβλημα μπορεί να παρουσιάζεται όταν το πληκτρολόγιο αφής και η υπηρεσία πίνακα γραφής δεν έχει ρυθμιστεί στον προεπιλεγμένο τύπο εκκίνησης "Μη αυτόματα". Για να επιλύσετε το πρόβλημα, εκτελέστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε "υπηρεσίες".

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπηρεσίες και βρείτε το στοιχείο Υπηρεσία πληκτρολογίου αφής και πίνακα γραφής.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία πληκτρολογίου αφής και πίνακα γραφής και επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Βρείτε το στοιχείο Τύπος εκκίνησης: και αλλάξτε το σε Μη αυτόματα.

 5. Επιλέξτε OK.

Η υπηρεσία TabletInputService είναι τώρα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων και η IME θα πρέπει να λειτουργεί κατά το αναμενόμενο.

Η υπηρεσία ουράς εκτύπωσης μπορεί κατά διαστήματα να έχει προβλήματα με την ολοκλήρωση μιας εργασίας εκτύπωσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή την αποτυχία μιας εργασίας εκτύπωσης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να κλείσουν ή να δημιουργήσουν σφάλματα κατά την αποτυχία του λογισμικού ουράς εκτύπωσης και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (σφάλμα RPC) από κάποιο βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης ή από εφαρμογές εκτύπωσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4524150.

Κατά τη ρύθμιση μιας νέας συσκευής Windows στη διάρκεια της πρώτης επαφής (OOBE), ενδέχεται να μην μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν τοπικό χρήστη αν χρησιμοποιείτε την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME). Αυτό το πρόβλημα μπορεί να σας επηρεάσει, αν χρησιμοποιείτε την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά ή τα Κορεατικά.

Σημείωση Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει τη χρήση ενός λογαριασμού Microsoft κατά την εμπειρία OOBE.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4534318.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4512575) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Όχι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτήν την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στον Κατάλογο του Microsoft Update για οδηγίες.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4516071

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×