25 Απριλίου 2019—KB4493436 (Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.1784)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

25/4/2019

Δομή λειτουργικού συστήματος 15063.1784

Υπενθύμιση: Τη 12η Μαρτίου και την 9η Απριλίου θα κυκλοφορήσουν οι δύο τελευταίες ενημερώσεις Delta για τα Windows 10, έκδοση 1703. Ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες μέσω σύντομων και πλήρων πακέτων αθροιστικών ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας.

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1703, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation και IoT Core δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από ένα έτος πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος.

 

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Internet Explorer αποκλείει μια λήψη δευτερεύοντος πόρου, όταν αυτός έχει φορτωθεί μέσω του πρωτοκόλλου HTTP σε μια σελίδα που φιλοξενείται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει τους δείκτες χειρισμού Προσαρμοσμένων σχημάτων URI για πρωτόκολλο εφαρμογής να ξεκινήσουν την αντίστοιχη εφαρμογή για το τοπικό intranet και τις αξιόπιστες τοποθεσίες στον Internet Explorer.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο αποτρέπει τον χειρισμό άνω των τεσσάρων ιαπωνικών εποχών από τη δομή CALDATETIME. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το ShellExperienceHost.exe σταματά να λειτουργεί, όταν η ημερομηνία έναρξης για την ιαπωνική εποχή δεν είναι η πρώτη ημέρα του μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει το μητρώο NLS ώστε να υποστηρίζει τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το DateTimePicker εμφανίζει την ημερομηνία εσφαλμένα στην ιαπωνική μορφή ημερομηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το στοιχείο ελέγχου ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας αποθηκεύει στη μνήμη cache παλιές εποχές και εμποδίζει την ανανέωση του στοιχείου ελέγχου όταν η ώρα εισέρχεται στη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει γραμματοσειρές ώστε να υποστηρίζουν τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την υποστήριξη του χαρακτήρα για τη νέα ιαπωνική εποχή από μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το αναδυόμενο στοιχείο ελέγχου ρολογιού και ημερολογίου εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας εσφαλμένα αντιστοιχισμένη σε μια ημερομηνία του μήνα της νέας ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Προσθέτει εναλλακτικές γραμματοσειρές για τις γραμματοσειρές της νέας ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιτρέπει την υποστήριξη χαρακτήρων της νέας ιαπωνικής εποχής από τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί το σφάλμα "0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" όταν το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα, win32kfull.sys, αποκτά πρόσβαση σε μια μη έγκυρη θέση μνήμης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια οθόνη αφής σταματά να λειτουργεί μετά την επανεκκίνηση.

 • Επιλύει μια σταδιακή διαρροή μνήμης στο LSASS.exe σε συστήματα με ενεργοποιημένη τη σύνδεση στη μνήμη cache. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει κυρίως διακομιστές που επεξεργάζονται πολλά αιτήματα αλληλεπιδραστικής σύνδεσης, όπως διακομιστές web.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να επιτρέπει σε έναν χρήστη να συνεχίσει να συνδέεται σε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια έξυπνη κάρτα μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους κατά τη χρήση του Kerberos με διαπιστευτήρια Windows Hello για επιχειρήσεις (WHfB). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να λαμβάνουν πολλά μηνύματα για την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων τους.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας εκτυπωτής PostScript χρησιμοποιεί περιστασιακά εσφαλμένη γραμματοσειρά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία παροχής πολιτικής οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) (PolicySOM) καταναλώνει όλες τις δυναμικές θύρες User Datagram Protocol (UDP). Ως εκ τούτου, οι υπολογιστές που επηρεάζονται σταματούν να αποκρίνονται.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα προφίλ χρήστη περιαγωγής χάνει τις ρυθμίσεις του προσαρμοσμένου μενού Έναρξη μετά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι διαχειριστές πρέπει να ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση μητρώου UseProfilePathMinorExtensionVersion που περιγράφεται στο KB4493782για προφίλ περιαγωγής χρήστη (RUP). Με αυτό το κλειδί, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο RUP για ένα αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα και να αποτραπεί η απώλεια ενός προσαρμοσμένου μενού Έναρξη. Το RUP πρέπει να αποθηκευτεί τοπικά και θα πρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμματοσειρά MS UI Gothic ή MS PGothic, το κείμενο, η διάταξη ή το μέγεθος των κελιών μπορεί να εμφανίζονται πιο μικρά ή πιο μεγάλα από το αναμενόμενο στο Microsoft Excel. Για παράδειγμα, η διάταξη και το μέγεθος των κελιών σε φύλλα του Microsoft Excel ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη χρήση της γραμματοσειράς MS UI Gothic.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4499181.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4487327) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το πιο πρόσφατο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4493436.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τη σελίδα ιστορικού ενημερώσεων των Windows 10, έκδοση 1703 σήμερα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σελίδες και να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου μας.

Για να βελτιώνουμε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες ιστορικού και τα σχετικά KB και να τις κάνουμε πιο χρήσιμες για τους πελάτες μας, έχουμε δημιουργήσει μια ανώνυμη έρευνα για να κοινοποιείτε τα σχόλιά σας. 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×