Πίνακας περιεχομένων
×

25 Απριλίου 2019—KB4493443 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

25/4/2019

Έκδοση:

Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της KB4493446 (η οποία κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου 2019) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο αποτρέπει τον χειρισμό άνω των τεσσάρων ιαπωνικών εποχών από τη δομή CALDATETIME. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει το μητρώο NLS ώστε να υποστηρίζει τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το DateTimePicker εμφανίζει την ημερομηνία εσφαλμένα στην ιαπωνική μορφή ημερομηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το στοιχείο ελέγχου ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας αποθηκεύει στη μνήμη cache παλιές εποχές και εμποδίζει την ανανέωση του στοιχείου ελέγχου όταν η ώρα εισέρχεται στη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Ενημερώνει γραμματοσειρές ώστε να υποστηρίζουν τη νέα ιαπωνική εποχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει την υποστήριξη του χαρακτήρα για τη νέα ιαπωνική εποχή από μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το αναδυόμενο στοιχείο ελέγχου ρολογιού και ημερολογίου εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας εσφαλμένα αντιστοιχισμένη σε μια ημερομηνία του μήνα της νέας ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4469068.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με τη χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) για την εκκίνηση μιας συσκευής από έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάπτυξης των Windows (WDS) που έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Μεταβλητή επέκταση παραθύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον πρόωρο τερματισμό της σύνδεσης με τον διακομιστή WDS κατά τη λήψη του ειδώλου. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει υπολογιστές-πελάτες ή συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Μεταβλητή επέκταση παραθύρου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4503276.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η μετονομασία, τις οποίες εκτελείτε σε αρχεία ή φακέλους σε έναν κοινόχρηστο τόμο συμπλέγματος (CSV) ενδέχεται να αποτύχουν με το σφάλμα "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Αυτό συμβαίνει όταν εκτελείτε τη λειτουργία σε έναν κόμβο κατόχου CSV από μια διεργασία που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από μια διεργασία με δικαιώματα διαχειριστή.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία από έναν κόμβο που δεν έχει κυριότητα CSV.

Η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Η Microsoft και η Sophos έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί το λογισμικό Sophos Endpoint Protection και του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται είτε από το Sophos Central είτε από το Sophos Enterprise Console (SEC) εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η Microsoft έχει καταργήσει τον προσωρινό αποκλεισμό για όλες τις επηρεαζόμενες ενημερώσεις των Windows.

Οδηγίες για τους πελάτες του Sophos Endpoint και του Sophos Enterprise Console είναι διαθέσιμες στο άρθρο υποστήριξης της Sophos.

Η Microsoft και η Avira έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από ιούς της Avira εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η Microsoft έχει καταργήσει τον προσωρινό αποκλεισμό για όλες τις επηρεαζόμενες ενημερώσεις των Windows.

Η Avira κυκλοφόρησε μια αυτόματη ενημέρωση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οδηγίες για τους πελάτες της Avira είναι διαθέσιμες στο άρθρο υποστήριξης της Avira.

Η Microsoft και η ArcaBit έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από ιούς της ArcaBit εξαιτίας του οποίου το σύστημα μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η Microsoft έχει καταργήσει τον προσωρινό αποκλεισμό για όλες τις επηρεαζόμενες ενημερώσεις των Windows.

Η ArcaBit έχει κυκλοφορήσει μια ενημέρωση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης της Arcabit.

Η Microsoft και η Avast έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες εκτελείται το πρόγραμμα προστασίας από ιούς Avast for Business, Avast CloudCare και AVG Business Edition μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης και την επανεκκίνηση. Οι συσκευές μπορεί να σταματήσουν να αποκρίνονται κατά τη σύνδεση ή στην οθόνη υποδοχής. Επιπλέον, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε ή να συνδεθείτε μετά από ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η Avast έχει κυκλοφορήσει ενημερώσεις έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης AV, ανατρέξτε στο άρθρο KB υποστήριξης της Avast.

Η Microsoft και η McAfee έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα σε συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένο το λογισμικό McAfee Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 ή McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8. Το σύστημα μπορεί να εκκινείται αργά ή να σταματά να αποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Η McAfee κυκλοφόρησε μια αυτόματη ενημέρωση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Οδηγίες για τους πελάτες της McAfee είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα άρθρα υποστήριξης της McAfee:

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμματοσειρά MS UI Gothic ή MS PGothic, το κείμενο, η διάταξη ή το μέγεθος των κελιών μπορεί να εμφανίζονται πιο μικρά ή πιο μεγάλα από το αναμενόμενο στο Microsoft Excel. Για παράδειγμα, η διάταξη και το μέγεθος των κελιών σε φύλλα του Microsoft Excel ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη χρήση της γραμματοσειράς MS UI Gothic.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4499151.

Αν έχουν εγκατασταθεί προηγούμενες ενημερώσεις λεξικού, η Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) Ιαπωνίας δεν εμφανίζει το νέο όνομα της ιαπωνικής εποχής ως επιλογή εισαγωγής κειμένου.

Αν υπάρχουν προηγούμενες ενημερώσεις λεξικού παρακάτω, απεγκαταστήστε τις από την περιοχή Προγράμματα και δυνατότητες > Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος. Νέες λέξεις που περιλαμβάνονταν σε προηγούμενες ενημερώσεις του λεξικού περιλαμβάνονται επίσης σε αυτήν την ενημέρωση.

 • Ενημέρωση για το τυπικό λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.2013)

 • Ενημέρωση για το τυπικό εκτεταμένο λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.2013)

 • Ενημέρωση για το τυπικό λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.1215)

 • Ενημέρωση για το τυπικό εκτεταμένο λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.1215)

 • Ενημέρωση για το τυπικό λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.1080)

 • Ενημέρωση για το τυπικό εκτεταμένο λεξικό Microsoft IME Ιαπωνικών (15.0.1080)

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως Προαιρετική στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4493443

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×