Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

26/7/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 18362.267

Σημείωση Ακολουθήστε το @WindowsUpdate, για να μαθαίνετε πότε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο στον πίνακα εργαλείων πληροφοριών έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις, τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack κ.λπ., διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Κύρια σημεία

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Αναγνώριση προσώπου Windows Hello δεν λειτουργεί μετά την επανεκκίνηση μιας συσκευής.

 • Επιτρέπει στον Microsoft Edge να εκτυπώνει σωστά έγγραφα PDF που περιέχουν σελίδες οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.

 • Επιτρέπει στον Microsoft Edge να ανοίγει σωστά αρχεία PDF που έχουν ρυθμιστεί να ανοίγουν μόνο μία φορά.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα χρώματα εμφανίζονται εσφαλμένα κατά την προβολή μιας εικόνας σε οθόνες 10 bit.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης μετά την επαναφορά της συσκευής από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτρέπει τη μετάβαση μιας συσκευής στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν είναι ανοιχτές ορισμένες εφαρμογές που βασίζονται σε Bluetooth.

 • Βελτιώνει την ποιότητα ήχου Bluetooth κατά τη χρήση ορισμένων προφίλ ήχου για εκτεταμένες περιόδους.

 • Βελτιώνει τη συμβατότητα με την εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης Window-Eyes.

 • Διασφαλίζει ότι το μενού Έναρξη λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, όταν νέοι χρήστες πραγματοποιούν είσοδο στα Windows.

 • Ενημερώνει τον Χώρο εργασίας του Windows Ink απλοποιώντας το μενού και προσθέτοντας απευθείας ενοποίηση με την εφαρμογή Microsoft Whiteboard για μια πιο πλούσια εμπειρία συνεργασίας.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εγγραφή της τελευταίας εισόδου του τοπικού χρήστη αποτυγχάνει, ακόμα και όταν ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου του διακομιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να τερματίσει τη σχέση αξιοπιστίας τομέα, όταν ενεργοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στον τομέα που καθιέρωσε τη σχέση αξιοπιστίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο έλεγχος ταυτότητας αναγνώρισης προσώπου Windows Hello δεν λειτουργεί μετά από μια επανεκκίνηση.

 • Ενημερώνει τις πληροφορίες ζώνης ώρας για τη Βραζιλία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα ώστε να επιτρέπεται στον Microsoft Edge να εκτυπώνει σωστά έγγραφα PDF που περιέχουν σελίδες οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με αρχεία PDF που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοίγουν μόνο μία φορά στον Microsoft Edge.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου τα χρώματα εμφανίζονται εσφαλμένα κατά την προβολή μιας εικόνας σε οθόνες 10 bit.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων οδήγησης γραφικών μετά την επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η διασύνδεση συσκευών γραφικών (GDI+) των Windows επιστρέφει κενό όνομα οικογένειας γραμματοσειράς για τη γραμματοσειρά Bahnschrift.ttf.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα συμβάν πατήματος και απελευθέρωσης του ποντικιού, ώστε ορισμένες φορές να δημιουργηθεί ένα επιπλέον συμβάν μετακίνησης του ποντικιού.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, όταν κάνετε κύλιση ενός παραθύρου που έχει πολλά θυγατρικά παράθυρα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αποτυγχάνει η παράκαμψη της αυτόματης εισόδου (Αυτόματη σύνδεση) όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift κατά την εκκίνηση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδέχεται να αποτρέπει τη μετάβαση μιας συσκευής στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν είναι ανοιχτές συγκεκριμένες εφαρμογές που βασίζονται σε Bluetooth.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να μειώσει την ποιότητα ήχου Bluetooth κατά τη χρήση ορισμένων προφίλ ήχου για εκτεταμένες περιόδους.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν λειτουργεί η δημιουργία δέσμης ενεργειών Microsoft Application Virtualization (App-V), αν την εκτελέσετε ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι σε έναν ελεγκτή τομέα (DC). Η δημιουργία δέσμης ενεργειών App-V αποτυγχάνει επίσης όταν την εκτελείτε σε ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει μόνο την υπηρεσία καταλόγου Microsoft Azure Active Directory.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που προκαλεί σφάλμα, αν ανοίξετε αρχεία κατ' απαίτηση του Microsoft OneDrive όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαράστασης εμπειρίας χρήστη (UE-V). Για να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση, ορίστε το ακόλουθο DWORD σε 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το UE-V εξαιτίας του οποίου οι διαδρομές εξαίρεσης μπορεί ορισμένες φορές να μην λειτουργούν.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα σύστημα με Μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM) μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένα σύστημα δεν αναγνωρίζει έναν λογαριασμό Microsoft ή έναν λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory μέχρι ο χρήστης να αποσυνδεθεί και να πραγματοποιήσει είσοδο ξανά.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία Netlogon ενδέχεται να μην μπορέσει να καθιερώσει ένα ασφαλές κανάλι αναφέροντας το σφάλμα "0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η πολιτική προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) δεν ενημερώνεται (ελάχιστο μήκος, απαιτούμενα ψηφία και ειδικοί χαρακτήρες κ.λπ.) για το Windows Hello για επιχειρήσεις όταν υπάρχει ήδη ένα PIN στον υπολογιστή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η δημιουργία μιας μονάδας δίσκου αποκατάστασης (κλειδί USB) αποτυγχάνει με το σφάλμα "0x80042405[gle=0x00000715]".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα το οποίο αποτρέπει την εκκίνηση ενός εξομοιωτή Android που βασίζεται στην πλατφόρμα εικονικής μηχανής σε ορισμένα συστήματα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που χρησιμοποιεί ένα προσωρινό προφίλ για να συνδέσει έναν τοπικό λογαριασμό χρήστη, όταν ο λογαριασμός έχει ρυθμιστεί με ένα υποχρεωτικό προφίλ χρήστη περιαγωγής. Εμφανίζεται το σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η είσοδος στο λογαριασμό σας". Το αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών περιλαμβάνει το συμβάν 1521 και ως προέλευση του συμβάντος αναφέρεται η υπηρεσία Microsoft-Windows-User Profiles.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αλλάζει την κατάσταση για τους Φακέλους εργασίας στην Εξερεύνηση αρχείων σε 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) μετά την επιλογή του στοιχείου Απελευθέρωση χώρου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ένας διακομιστής απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μπορεί να σταματήσει να αποκρίνεται, όταν αποσυνδεθεί ένας χρήστης που χρησιμοποιεί ανακατεύθυνση μονάδας δίσκου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία Διαχείρισης συνδέσεων απομακρυσμένης πρόσβασης (RASMAN) σταματά να λειτουργεί. Ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "0xc0000005" σε συσκευές στις οποίες το επίπεδο διαγνωστικών δεδομένων έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο στην προεπιλεγμένη ρύθμιση 0. Ενδέχεται επίσης να λάβετε ένα σφάλμα στην ενότητα Εφαρμογή της περιοχής Αρχεία καταγραφής των Windows στο Πρόγραμμα προβολής συμβάντων με αναγνωριστικό συμβάντος 1000 και αναφορά στα "svchost.exe_RasMan" και "rasman.dll". Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν ένα προφίλ εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) έχει ρυθμιστεί ως σύνδεση Always On VPN (AOVPN) με ή χωρίς διοχέτευση συσκευής.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εφαρμογές σε έναν κεντρικό υπολογιστή κοντέινερ χάνουν κατά διαστήματα τη σύνδεση λόγω μιας διένεξης θυρών με εφαρμογές που εκτελούνται σε κοντέινερ.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει περιστασιακά τις συνδέσεις σε ένα εταιρικό δίκτυο κατά τη χρήση της δυνατότητας Always On VPN με το πρωτόκολλο IKEv2. Οι συνδέσεις δεν δημιουργούνται πάντα αυτόματα και ορισμένες φορές οι μη αυτόματες συνδέσεις αποτυγχάνουν. Σε αυτό το σενάριο, όταν καλείτε τη συνάρτηση RasDial από τη γραμμή εντολών για τη σύνδεση VPN προορισμού, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)".

 • Προσθέτει υποστήριξη για την υπαγόρευση φωνής των Windows για τα Απλοποιημένα Κινεζικά, τα Αγγλικά (Αυστραλίας, Καναδά, Ινδίας, Ηνωμένου Βασιλείου), τα Γαλλικά (Γαλλίας, Καναδά), τα Γερμανικά (Γερμανίας), τα Ιταλικά (Ιταλίας), τα Πορτογαλικά (Βραζιλίας) και τα Ισπανικά (Μεξικού, Ισπανίας).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το άνοιγμα ή τη χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης οθόνης Window-Eyes που ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα και να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία ορισμένων δυνατοτήτων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα μιας εφαρμογής App-V και εμφανίζει ένα σφάλμα αποτυχίας δικτύου. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η μπαταρία ενός συστήματος είναι χαμηλή ή υπάρχει μη αναμενόμενη διακοπή ρεύματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα μιας εφαρμογής App-V, αν ο υπολογιστής-πελάτης είναι εκτός σύνδεσης και έχει καθοριστεί μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης για την εφαρμογή App-V.

 • Επιλύει ένα σπάνιο πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Προηγμένη προστασία του Microsoft Defender από απειλές (ATP) αποτρέπει προσωρινά την πρόσβαση άλλων διεργασιών σε αρχεία.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το μενού Έναρξη σταματά να αποκρίνεται όταν νέοι χρήστες πραγματοποιούν είσοδο στα Windows 10, έκδοση 1903.

 • Ενημερώνει τον Χώρο εργασίας του Windows Ink απλοποιώντας το μενού και προσθέτοντας απευθείας ενοποίηση με την εφαρμογή Microsoft Whiteboard για μια πιο πλούσια εμπειρία συνεργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια συσκευή Windows καταχωρεί εσφαλμένα εγγραφές του κεντρικού υπολογιστή Α για δύο ελεγκτές διασύνδεσης δικτύου (NIC) μετά τη δημιουργία μιας σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) σε έναν εταιρικό τομέα. Αυτό συμβαίνει όταν η συσκευή έχει διαμορφωθεί με δύο κάρτες NIC και μία από αυτές είναι VPN. Για να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση, κάντε τις ακόλουθες αλλαγές στο μητρώο και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή σας:

  Ρύθμιση: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Διαδρομή: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Τύπος: DWORD

  Τιμή: Η τιμή 1 σημαίνει ότι μόνο οι εγγραφές του κεντρικού υπολογιστή Α για τη διασύνδεση VPN θα καταχωρούνται σε μια ενεργή σύνδεση VPN. Η τιμή 0 (προεπιλογή) σημαίνει ότι οι εγγραφές του κεντρικού υπολογιστή Α θα καταχωρούνται επίσης και για άλλες τοπικές διασυνδέσεις.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα αργών επιδόσεων που παρουσιάζεται όταν ορισμένες εφαρμογές χρήστη καλούν το NtQuerySystemInformation API πολύ συχνά σε συστήματα Windows 32 bit ή Windows 64 bit (WOW64).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με μια κατάσταση ανταγωνισμού μεταξύ της διαδικασίας μονταρίσματος τόμου (εντός fileinfo.sys) και της κατάργησης καταχώρησης των ειδοποιήσεων φίλτρου που αναγκάζει το λειτουργικό σύστημα να σταματήσει να λειτουργεί σε ορισμένες εικονικές μηχανές. Ο κωδικός σφάλματος είναι 0x7E.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Η εκκίνηση του Περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης των Windows μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)" σε συσκευές στις οποίες η γλώσσα του λειτουργικού συστήματος αλλάζει κατά τη διαδικασία ενημέρωσης όταν εγκαθίστανται τα Windows 10, έκδοση 1903.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512941.

Οι συσκευές που εκκινούνται με χρήση ειδώλων Περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) από τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS) ή το System Center Configuration Manager (SCCM) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το σφάλμα "Κατάσταση: 0xc0000001, Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια απαιτούμενη συσκευή ή δεν έχει συνδεθεί" μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν διακομιστή WDS.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512941.

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε έναν τομέα ο οποίος έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί τομείς MIT Kerberos ενδέχεται να μην εκκινούνται ή ενδέχεται να συνεχίσουν να επανεκκινούνται μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης. Επηρεάζονται τόσο οι συσκευές που είναι ελεγκτές τομέα όσο και εκείνες που είναι μέλη τομέα.

Αν δεν είστε βέβαιοι αν επηρεάζεται η συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν υπάρχει το κλειδί μητρώου HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms ή να ελέγξουν για την πολιτική "Ορισμός ρυθμίσεων αλληλολειτουργήσιμου τομέα Kerberos v5" στην περιοχή "Ρυθμίσεις υπολογιστή -> Πολιτικές -> Πρότυπα διαχείρισης > Σύστημα -> Kerberos.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512941.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4508433) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Όχι

Μπορείτε να εισαγάγετε αυτήν την ενημέρωση στο WSUS με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στον Κατάλογο του Microsoft Update για οδηγίες.

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4505903

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×