Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

26/9/2019

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 18362.387

Σημείωση Ακολουθήστε το @WindowsUpdate, για να μαθαίνετε πότε δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο στον πίνακα εργαλείων πληροφοριών έκδοσης.

Η υποστήριξη ePub λήγει για τον Microsoft Edge

Η υποστήριξη του Microsoft Edge για ηλεκτρονικά βιβλία που χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .epub θα λήξει στους επόμενους μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατεβάστε μια εφαρμογή ePub, για να συνεχίσετε να διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους ενημερώσεων των Windows, όπως τις κρίσιμες ενημερώσεις, τις ενημερώσεις ασφαλείας, τα προγράμματα οδήγησης, τα service pack και ούτω καθεξής, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο.

Κύρια σημεία

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι κατακόρυφες γραμματοσειρές εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά την εκτύπωση σε εκτυπωτή PostScript.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να αποσυνδεθείτε από ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει αποτυχία αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου κατά τη σύνδεση σε μια απομακρυσμένη εικονική μηχανή.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει την αναβάθμιση παλαιότερων συστημάτων στα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα, εξαιτίας ενός σφάλματος του προγράμματος οδήγησης οθόνης σε παλαιότερες εκδόσεις.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα που μπορεί να αλλάξει το χρώμα της οθόνης σε λευκό σε φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν ενσωματωμένες οθόνες υψηλού δυναμικού εύρους (HDR).

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ένταση του ήχου σε ορισμένα παιχνίδια είναι χαμηλότερη ή διαφορετική από το αναμενόμενο.

 • Ενημερώνει ένα πρόβλημα με την πύλη Windows Mixed Reality που μπορεί να αναφέρει ότι η μάσκα σας βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και ενδέχεται να μην ενεργοποιείται.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι κατακόρυφες γραμματοσειρές εμφανίζονται μεγαλύτερες κατά την εκτύπωση σε εκτυπωτή PostScript.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εκτύπωση από εφαρμογές 32 bit αποτυγχάνει, εμφανίζοντας το σφάλμα "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" όταν επιλέγετε Εκτέλεση ως διαφορετικός χρήστης για την εφαρμογή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να παραχωρηθεί πρόσβαση εγγραφής σε έναν αφαιρούμενο δίσκο USB, όταν ένας χρήστης αλλάζει από έναν χρήστη με δικαιώματα σε έναν χρήστη χωρίς δικαιώματα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η υπηρεσία lsass.exe σταματά να λειτουργεί, με αποτέλεσμα το σύστημα να απενεργοποιείται. Αυτό συμβαίνει κατά τη μετεγκατάσταση διαπιστευτηρίων API προστασίας δεδομένων (DPAPI) με χρήση του dpapimig.exe με την επιλογή -τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που παρέχει σε έναν χρήστη του Windows Hello για επιχειρήσεις δύο πιστοποιητικά για έλεγχο ταυτότητας κατά την ανανέωση πιστοποιητικών αντί για ένα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την ασφαλή σύνδεση ενός προγράμματος περιήγησης web στον Windows Server. Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη, όπως ένα πιστοποιητικό που βασίζεται σε SHA512, και το πρόγραμμα περιήγησης web δεν υποστηρίζει έναν αλγόριθμο υπογραφής που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο έλεγχος ταυτότητας για έλεγχο ταυτότητας βάσει πιστοποιητικού μπορεί να αποτύχει, όταν ο έλεγχος ταυτότητας πιστοποιητικού περιλαμβάνει ένα cname ως μέρος του αιτήματος προκαταβολικού ελέγχου ταυτότητας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που εμποδίζει το άνοιγμα μιας εφαρμογής Microsoft App-V και εμφανίζει ένα σφάλμα αποτυχίας δικτύου. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν η μπαταρία ενός συστήματος είναι χαμηλή ή υπάρχει μη αναμενόμενη διακοπή ρεύματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια αίτηση ερωτήματος της κλάσης Win32_LogonSession για το στοιχείο StartTime εμφανίζει την τιμή της εποχής (για παράδειγμα, 1-1-1601 1:00:00) αντί για τον πραγματικό χρόνο σύνδεσης. Αυτό συμβαίνει όταν ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής δημιουργεί την αίτηση ερωτήματος.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Εξερεύνηση αρχείων εμφανίζει ένα κανονικό εικονίδιο αρχείου για τα αρχεία που έχουν επισημανθεί ως FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE αντί του αναμενόμενου εικονιδίου χαρακτήρα κράτησης θέσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με περιστασιακές αποσυνδέσεις από εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει αποτυχία αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου κατά τη σύνδεση σε μια απομακρυσμένη εικονική μηχανή.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το MSCTF.dll εξαιτίας του οποίου μια εφαρμογή σταματά να λειτουργεί.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την εισαγωγή και την εμφάνιση ειδικών χαρακτήρων που παρουσιάζεται όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το imm32.dll.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την αλλαγή μεγέθους εφαρμογών Υποδομής Παρουσίασης των Windows (WPF). Μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην αλλαγή μεγέθους όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι έως ότου αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει την αναβάθμιση παλαιότερων συστημάτων στα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα, εξαιτίας ενός σφάλματος στο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης των παλαιότερων εκδόσεων.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να αλλάξει το χρώμα της οθόνης σε λευκό σε φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν ενσωματωμένες οθόνες υψηλού δυναμικού εύρους (HDR).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τη μετατροπή μιας εφαρμογής από αρχιτεκτονική 32 bit σε 64 bit.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν μπορείτε να εκτελέσετε το Σύνολο συλλογών δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από την Εποπτεία επιδόσεων για ελεγκτές τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το όνομα του Συνόλου συλλογών δεδομένων να εμφανίζεται κενό. Η εκτέλεση του Συνόλου συλλογών δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory επιστρέφει το σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα". Καταχωρείται το Αναγνωριστικό συμβάντος 1023 με την προέλευση ως Perflib και τα ακόλουθα μηνύματα:

  • "Τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν το DLL του επεκτάσιμου μετρητή C:\Windows\system32\ntdsperf.dll."

  • "Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η καθορισμένη λειτ. μονάδα."

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ένταση του ήχου σε ορισμένα παιχνίδια είναι χαμηλότερη ή διαφορετική από το αναμενόμενο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το Microsoft App-V δεν μπορεί να χειριστεί σωστά μια παράμετρο του CreateProcess API, κάτι που αποτρέπει το άνοιγμα της εικονικής διεργασίας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι μέγιστες επιδόσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) δεν ενεργοποιούνται όταν επιλέγετε το σχέδιο παροχής ενέργειας υψηλών επιδόσεων.

 • Παρέχει έναν τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του μεγέθους του buffer ανάγνωσης. Αυτό σας επιτρέπει να επιλύσετε ένα πρόβλημα με αργούς χρόνους αποστολής κατά την αποστολή ενός αρχείου σε κοινόχρηστα στοιχεία διεθνών κανόνων ονοματοθεσίας (UNC), χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων στο Web (WebDAV) των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS).

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια συσκευή σταματά να λειτουργεί κατά το άνοιγμα αρχείων από μια μονάδα δίσκου δικτύου στην οποία είναι ενεργοποιημένη η προσωρινή αποθήκευση στην πλευρά του υπολογιστή-πελάτη. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν στη συσκευή έχουν εγκατασταθεί ορισμένα προϊόντα προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών και η μονάδα δίσκου υποστηρίζεται από έναν διακομιστή που δεν είναι διακομιστής μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) της Microsoft. Ο κωδικός σφάλματος είναι "0x27 RDR_FILE_SYSTEM".

 • Διευκολύνει τη ρύθμιση παραμέτρων των συσκευών η διαχείριση των οποίων γίνεται από τη Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM), οι οποίες δημιουργούνται από την πρόσληψη ADMX. Μπορείτε να ενημερώσετε ένα ήδη προσληφθέν αρχείο ADMX με μια νεότερη έκδοση και δεν απαιτείται να διαγράψετε το προηγούμενο αρχείο ADMX. Αυτή η λύση ισχύει για όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν πρόσληψη ADMX.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια εικονική μηχανή Hyper-V και ένας κεντρικός υπολογιστής Hyper-V μπορεί να χάσουν τη σύνδεση με το δίκτυο, λόγω μιας ασυνέπειας στη διαδικασία εκμάθησης διευθύνσεων ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC). Ως αποτέλεσμα, ο εικονικός διακόπτης Hyper-V απορρίπτει πακέτα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με την πύλη Windows Mixed Reality το οποίο μπορεί να δημιουργεί κατά διαστήματα ένα σφάλμα "15-5". Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Πύλη Windows Mixed Reality μπορεί να αναφέρει ότι η μάσκα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η επιλογή του κουμπιού Επαναφοράς μπορεί να φαίνεται ότι δεν λειτουργεί.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Ορισμένες Επεξεργασίες μεθόδου εισόδου (IME) ενδέχεται να σταματήσουν να αποκρίνονται ή μπορεί να χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό της CPU. Στις IME που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τα Απλοποιημένα Κινεζικά (ChsIME.EXE) και τα Παραδοσιακά Κινεζικά (ChtIME.EXE) με πληκτρολόγιο Changjie/Quick.

Λόγω αλλαγών που σχετίζονται με την ασφάλεια σε αυτήν την ενημέρωση, το πρόβλημα μπορεί να παρουσιάζεται όταν το πληκτρολόγιο αφής και η υπηρεσία πίνακα γραφής δεν έχει ρυθμιστεί στον προεπιλεγμένο τύπο εκκίνησης "Μη αυτόματα". Για να επιλύσετε το πρόβλημα, εκτελέστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε "υπηρεσίες".

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπηρεσίες και βρείτε το στοιχείο Υπηρεσία πληκτρολογίου αφής και πίνακα γραφής.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία πληκτρολογίου αφής και πίνακα γραφής και επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Βρείτε το στοιχείο Τύπος εκκίνησης: και αλλάξτε το σε Μη αυτόματα.

 5. Επιλέξτε OK.

Η υπηρεσία TabletInputService είναι τώρα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων και η IME θα πρέπει να λειτουργεί κατά το αναμενόμενο.

Η υπηρεσία ουράς εκτύπωσης μπορεί κατά διαστήματα να έχει προβλήματα με την ολοκλήρωση μιας εργασίας εκτύπωσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή την αποτυχία μιας εργασίας εκτύπωσης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να κλείσουν ή να δημιουργήσουν σφάλματα κατά την αποτυχία του λογισμικού ουράς εκτύπωσης και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σφάλμα κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (σφάλμα RPC) από κάποιο βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης ή από εφαρμογές εκτύπωσης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4524147.

Κατά τη ρύθμιση μιας νέας συσκευής Windows στη διάρκεια της πρώτης επαφής (OOBE), ενδέχεται να μην μπορέσετε να δημιουργήσετε έναν τοπικό χρήστη αν χρησιμοποιείτε την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME). Αυτό το πρόβλημα μπορεί να σας επηρεάσει, αν χρησιμοποιείτε την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά ή τα Κορεατικά.

Σημείωση Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει τη χρήση ενός λογαριασμού Microsoft κατά την εμπειρία OOBE.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4530684.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4520390) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας

Διατίθεται

Επόμενο βήμα

Windows Update ή Microsoft Update

Ναι

Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Κατάλογος του Microsoft Update

Ναι

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν: Windows 10, έκδοση 1903 και νεότερες

Ταξινόμηση: Ενημερώσεις

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4517211

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×