27 Νοεμβρίου 2017—KB4051033 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1914)

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

27/11/2017

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1914

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου παρατηρείται σπάσιμο της εικόνας (screen tearing) και περιπλεγμένο περιεχόμενο σε εφαρμογές, όταν ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τρεις ή περισσότερες οθόνες USB 3.0. Αυτό συμβαίνει όταν αλλάζετε το περιεχόμενο σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες οθόνες.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτυγχάνει η εκκίνηση μιας υπηρεσίας, όταν δύο ή περισσότερες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον ίδιο ενσωματωμένο λογαριασμό (π.χ. NetworkService ή LocalService). Όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, η προβληματική υπηρεσία αναφέρει το σφάλμα "Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε εξαιτίας αποτυχίας στη σύνδεση" ή "Μια καθορισμένη περίοδος λειτουργίας δεν υπάρχει. Ίσως να έχει ήδη τερματιστεί."

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτυγχάνει η εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών με αποθηκευμένα διαπιστευτήρια, όταν είναι ενεργοποιημένο το Credential Guard. Η εργασία αποτυγχάνει και αναφέρει το αναγνωριστικό σφάλματος 104 με το ακόλουθο μήνυμα: "Το Χρονοδιάγραμμα εργασιών απέτυχε να συνδεθεί στο "\Test". Παρουσιάστηκε σφάλμα στο "LogonUserExEx". Ενέργεια χρήστη: Βεβαιωθείτε ότι τα διαπιστευτήρια για την εργασία έχουν οριστεί σωστά. Πρόσθετα δεδομένα: Τιμή σφάλματος: 2147943726. 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστά)."

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, κατά την αποκρυπτογράφηση ή την κρυπτογράφηση μιας μονάδας δίσκου μέσω BitLocker, τα αρχεία που προστατεύονται με το Σύστημα αρχείων κρυπτογράφησης (EFS) ενδέχεται να καταστραφούν.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το άνοιγμα αρχείων του Microsoft Office από ένα διακομιστή αρχείων με ενεργοποιημένη την Προστασία πληροφοριών Windows αποτυγχάνει με σφάλμα "Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του εγγράφου xxxx".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η κατάσταση λειτουργίας μιας μονάδας S2D (Storage Spaces Direct) που παρουσιάζει σφάλμα ή καταργείται από έναν κόμβο αναφέρεται εσφαλμένα ως εύρυθμη στα εργαλεία διαχείρισης. Σε αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνονται τα Get-Physical Disk, Server Manager και Failover Cluster Manager.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μια εργασία επιδιόρθωσης μπορούσε να τεθεί σε αναστολή επ' αόριστον μετά την εκ νέου προσθήκη ενός κόμβου σε ένα σύμπλεγμα S2D.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μια μη ολοκληρωμένη επιδιόρθωση χώρων αποθήκευσης μπορούσε να οδηγήσει σε προβληματικά μετα-δεδομένα, διακόπτοντας τη λειτουργία μελλοντικών επιδιορθώσεων.

 • Επιδιορθώθηκε μια διαρροή διακριτικών στο services.exe που παρουσιάζεται μετά την εφαρμογή του MS16-111/KB3175027. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαρροή αντικείμενων περιόδου λειτουργίας πυρήνα, που υποβαθμίζει την απόδοση του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τις υλοποιήσεις διακομιστών τερματικού, όπου συμβαίνουν συνήθως οι περισσότερες συνδέσεις χρήστη.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η πολιτική ανακατεύθυνσης του προχείρου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν εφαρμόζεται, αν γίνεται επανασύνδεση σε μια υπάρχουσα περίοδο λειτουργίας και η πολιτική έχει αλλάξει ανάμεσα στην αρχική σύνδεση και την επανασύνδεση στην περίοδο λειτουργίας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου σε ένα μη αγγλικό περιβάλλον, η διεργασία OEM OOBE δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όταν δημιουργείται ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης. Αυτή η διαδικασία αποτυγχάνει με το μήνυμα σφάλματος "Δεν βρέθηκε στοιχείο ενοποίησης με το συγκεκριμένο όνομα".

 • Βελτιωμένες επιδόσεις κατά την υποβολή ερωτημάτων για τις μορφές συστήματος αρχείων των συσκευών αποθήκευσης Direct-Access.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την πολιτική εύρυθμης λειτουργίας συμπλέγματος για το χειρισμό μονάδων συμπλέγματος που δεν αποκρίνονται. Από προεπιλογή, οι μονάδες αποσύρονται σε συνθήκες μη απόκρισης. Η συχνότητα αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας μέσω επαναφοράς των μονάδων που δεν αποκρίνονται είναι πολύ επιθετική.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στο Εικονίδιο συστήματος δικτύου όπου το απροσδόκητο κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου εισόδου (π.χ. με κλικ εκτός του παραθύρου) αποτρέπει την εμφάνιση περαιτέρω παραθύρων διαλόγου εισόδου όταν ο χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

 • Βελτιωμένες επιδόσεις κατά την εκκίνηση εφαρμογών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία εικονικού δίσκου για τη διαχείριση τόμων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που επηρέαζε ορισμένους εκτυπωτές Epson SIDM (Dot Matrix) και TM (POS), οι οποίοι δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν σε συστήματα x86 και x64. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει την ενημέρωση KB4048953.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί τη διακοπή της διεργασίας VmCompute κατά την επαναφορά της εικονικής μηχανής (VM) αφού η δυναμική μνήμη (DM) αλλάξει το αποτύπωμα μνήμης της. Αυτό συμβαίνει όταν η διεύρυνση NUMA (Non-Uniform Memory Access) είναι απενεργοποιημένη και η DM ενεργοποιημένη.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Βελτίωση προγράμματος-πελάτη Windows Update

Η Microsoft θα εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Windows Update. Θα ισχύει μόνο για συσκευές στις οποίες δεν έχουν εγκατασταθεί οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης KB, οι χρήστες του Internet Explorer 11 που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) ενδέχεται να μην μπορούν να μετακινηθούν σε ένα αναπτυσσόμενο μενού με χρήση της γραμμής κύλισης.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053579.

Μετά την εγκατάσταση των ενημερώσεων KB4041688, KB4052231 ή KB4048953, εμφανίζεται το σφάλμα "Το CDPUserSvc_XXXX σταμάτησε να λειτουργεί". Επιπλέον, το αναγνωριστικό συμβάντος 1000 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Επισημαίνει ότι το svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX σταμάτησε να λειτουργεί και το όνομα της ελαττωματικής μονάδας είναι "cdp.dll".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4053579.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι διακομιστές που έχουν ενεργοποιημένο το Credential Guard ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μη αναμενόμενη επανεκκίνηση και το σφάλμα "Η διεργασία του συστήματος lsass.exe τερματίστηκε απότομα με κωδικό κατάστασης -1073740791. Το σύστημα θα τερματιστεί και θα ξεκινήσει πάλι."

Το αναγνωριστικό συμβάντος 1000 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής δείχνει:

"C:\windows\system32\lsass.exe' τερματίστηκε απροσδόκητα με κωδικό κατάστασης -1073740791

Ελαττωματική εφαρμογή: lsass.exe, Έκδοση: 10.0.14393.1770, Χρονική σήμανση: 0x59bf2fb2

Ελαττωματική εφαρμογή: ntdll.dll, Έκδοση: 10.0.14393.1715, Χρονική σήμανση: 0x59b0d03e

Εξαίρεση: 0xc0000409

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4077525.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4051033.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×