27 Νοεμβρίου 2018—KB4467684 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2639)

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Αναβαθμίστε σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

Έκδοση:

27/11/2018

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.2639

Η υποστήριξη για τα Windows 10, έκδοση 1607 έληξε στις 10 Απριλίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Home ή Pro δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκδόσεις Windows 10 Enterprise και Windows 10 Education συνοδεύονται από έξι μήνες πρόσθετης συντήρησης χωρίς κόστος. Οι συσκευές σε κανάλια μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 όπως δηλώνεται στη σελίδα της πολιτικής κύκλου ζωής. Οι συσκευές με την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 (έκδοση 1607) που εκτελούν το Intel "Clovertrail" chipset θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 όπως δηλώνεται στο ιστολόγιο του Microsoft Community.

Η υποστήριξη για τον Windows Server 2016 έκδοση Standard, επιλογή εγκατάστασης Nano Server και τον Windows Server 2016 έκδοση Datacenter, επιλογή εγκατάστασης Nano Server έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2018 . Αυτές οι εκδόσεις δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Η υποστήριξη για τα Windows 10 Mobile, έκδοση 1607, έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2018. Οι συσκευές που εκτελούν τις εκδόσεις Windows 10 Mobile και Windows 10 Mobile Enterprise δεν θα λαμβάνουν πλέον μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και ποιότητας που περιέχουν μέτρα προστασία από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφάλειας. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις ποιότητας, η Microsoft συνιστά να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση των Windows 10.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η συνάρτηση GetCalendarInfo επιστρέφει εσφαλμένο όνομα εποχής την πρώτη ημέρα της ιαπωνικής εποχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία KB4469068.

 • Επιλύει προβλήματα με την αλλαγή ζώνης ώρας για τη θερινή ώρα Ρωσίας.

 • Επιλύει προβλήματα με την αλλαγή ζώνης ώρας για τη θερινή ώρα Μαρόκου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που επιτρέπει σε κινήσεις του ποντικιού που προάγονται μέσω αφής να παρακάμπτουν τα άγκιστρα ποντικιού χαμηλού επιπέδου που έχουν σχεδιαστεί για αποκλεισμό της εισόδου του ποντικιού. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται μη αναμενόμενα μηνύματα WM_MOUSEMOVE.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μπορεί να εμφανιστεί αυτόματα το πληκτρολόγιο λογισμικού, όταν πατάτε στην περιοχή χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας μιας εφαρμογής Ενιαίας πλατφόρμας των Windows (UWP). Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί η Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 και δεν έχουν φυσικό πληκτρολόγιο.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στην Εξερεύνηση αρχείων που ορισμένες φορές διαγράφει τα δικαιώματα ενός κοινόχρηστου γονικού φακέλου, όταν διαγράφετε τον κοινόχρηστο θυγατρικό φάκελο. Για να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση, ενεργοποιήστε την Πολιτική ομάδας "Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Κοινή χρήση δικτύου\Δεν επιτρέπει στους χρήστες την κοινή χρήση αρχείων εντός του προφίλ τους".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η Εξερεύνηση αρχείων σταματά να λειτουργεί κατά την αποσύνδεση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Universal CRT εξαιτίας του οποίου, ορισμένες φορές, η υλοποίηση του FMOD ειδικά για AMD64 επιστρέφει λανθασμένο αποτέλεσμα όταν γίνονται πολύ μεγάλες καταχωρήσεις. Το FMOD χρησιμοποιείται συχνά για την εφαρμογή του τελεστή μονάδας σε αναπτύξεις JavaScript και Python που χρησιμοποιούν το Universal C Runtime.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποκλείει στοιχεία ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer σε συστήματα 64 bit. Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε τον Έλεγχο εφαρμογών Windows Defender και δημιουργείτε μια πολιτική που επιτρέπει την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών, όταν ο Έλεγχος εφαρμογών Windows Defender (Device Guard) είναι στη λειτουργία ελέγχου.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι επιδόσεις του διακομιστή μειώνονται ή ο διακομιστής σταματά να αποκρίνεται λόγω πολυάριθμων κανόνων τείχους προστασίας των Windows. Για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές, προσθέστε ένα νέο κλειδί μητρώου "DeleteUserAppContainersOnLogoff" (DWORD) στο "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy" με χρήση του Regedit και ορίστε το στο 1.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεση με το δίκτυο αποτυγχάνει, όταν αποτυγχάνει ο έλεγχος ταυτότητας 802.1x.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με τον χρονικό επίλυσης διεύθυνσης MAC πύλης NCSI (Network Connection Status Indicator), εξαιτίας του οποίου η σύνδεση στο Internet αποτυγχάνει.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εκκαθάριση ορισμένων καταχωρήσεων κλάσης WMI (Όργανα διαχείρισης των Windows) δεν εκτελείται σωστά κατά τη χρήση cmdlets Hyper-V με εξαρτήσεις κλάσεις root\interop. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εργασιών διαχείρισης εικονικών μηχανών (με χρήση του PowerShell ή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη). Επιπλέον, οι εικονικές μηχανές ενδέχεται να μην μπορούν να δημιουργηθούν ή να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα, η εκτέλεση του Set-VMFirmware για την τροποποίηση της σειράς εκκίνησης μπορεί να αποτύχει με το σφάλμα "ObjectNotFound".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα με το Just Enough Administration (JEA). Ένας προσωρινός λογαριασμός με την αρχή αναγνωριστικού ασφαλείας (SID) "S-1-5-94-xxx" παραμένει στην πολιτική ασφάλειας διακομιστή υπό το δικαίωμα χρήστη Σύνδεση ως υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα, η βάση δεδομένων LSA (τοπική αρχή ασφαλείας) μεγαλώνει, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των ελεγκτών τομέα.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που πραγματοποιεί εγγραφή σε μια στοίβα κλήσης μνήμης με κωδικό Stop "0xA" σε περιβάλλοντα ρεπλίκας χώρου αποθήκευσης.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση κλειδιών κεντρικού υπολογιστή LTSC της Υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) του προγράμματος-πελάτη του Windows Server 2019 και 1809 (CSVLK) δεν λειτουργούν κατά το αναμενόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχική δυνατότητα, ανατρέξτε στο KB4347075.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι προωθήσεις μη ριζικών τομέων αποτυγχάνουν με το σφάλμα "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα βάσης δεδομένων στη λειτουργία αναπαραγωγής". Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε δάση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory όπου είναι ενεργοποιημένες προαιρετικές δυνατότητες, όπως η ανακύκλωση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου διακομιστές Hyper-V μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν με το σφάλμα "0x7F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)".

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που δημιουργεί το σφάλμα "C00002E2 (STATUS_DS_INTI_FAILURE)" κατά την πρώτη επανεκκίνηση μετά την προώθηση ενός νέου ελεγκτή τομέα. Οι ελεγκτές τομέα που προωθούνται μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης δεν θα δημιουργούν πλέον περιττά αρχεία καταγραφής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory "api", όπως το api.chk. Αντίθετα, ο ελεγκτής τομέα θα χρησιμοποιεί το σωστό όνομα βάσης αρχείων καταγραφής "edb" κατά την προώθηση του ελεγκτή τομέα.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Βελτιώσεις του Windows Update

Η Microsoft έχει εκδώσει μια ενημέρωση απευθείας στο πρόγραμμα-πελάτη Windows Update για βελτίωση της αξιοπιστίας. Κάθε συσκευή που εκτελεί τα Windows 10 και έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Enterprise και Pro, θα λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων για τα Windows 10, ανάλογα με τη συμβατότητα της εκάστοτε συσκευής και την πολιτική αναβολής του Windows Update για επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για εκδόσεις μακροπρόθεσμης συντήρησης.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480977.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή αναζήτησης στο Windows Media Player κατά την αναπαραγωγή συγκεκριμένων αρχείων. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει την κανονική αναπαραγωγή.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4471321.

Όταν χρησιμοποιούνται δυνατότητες που σχετίζονται με χαρακτήρες που καθορίζονται από τον τελικό χρήστη (EUDC), ολόκληρο το σύστημα ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4471321.

Σε κεντρικούς υπολογιστές η διαχείριση των οποίων γίνεται από το System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), το SCVMM δεν μπορεί να απαριθμήσει και να διαχειριστεί λογικές εναλλαγές στον κεντρικό υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Επιπλέον, αν δεν ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές, ενδέχεται να εμφανιστεί σφάλμα διακοπής στο vfpext.sys στους κεντρικούς υπολογιστές.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4507459.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης στον Windows Server 2016, η άμεση αναζήτηση στα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Outlook παρουσιάζει σφάλμα με το μήνυμα "Το Outlook δεν μπορεί να εκτελέσει την αναζήτηση".

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4487026.

Μετά την εγκατάσταση του KB4467684, η εκκίνηση της υπηρεσίας συμπλέγματος ενδέχεται να αποτύχει με το σφάλμα "2245 (NERR_PasswordTooShort)", αν έχει οριστεί η Πολιτική ομάδας "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" με περισσότερους από 14 χαρακτήρες.

Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη πολιτική "Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης" του τομέα σε λιγότερους από ή ίσους με 14 χαρακτήρες.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4467691, η εκκίνηση των Windows ενδέχεται να αποτύχει σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές Lenovo και Fujitsu που έχουν μνήμη RAM μικρότερη των 8 GB.

Επανεκκινήστε τον επηρεαζόμενο υπολογιστή μέσω του UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Απενεργοποιήστε την Ασφαλή εκκίνηση και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση.

Αν είναι ενεργοποιημένο το BitLocker στον υπολογιστή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τη λειτουργία αποκατάστασης BitLocker αφού απενεργοποιήσετε την Ασφαλή εκκίνηση.

Η Lenovo και η Fujitsu είναι ενήμερες για αυτό το πρόβλημα. Επικοινωνήστε με τον OEM, για να ρωτήσετε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Servicing stack updates.

Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, το πιο πρόσφατο SSU (KB4465659) θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για το τελευταίο SSU, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4467684.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×