Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση 4011230 για το Microsoft Visio 2013, η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου 2018. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει μια προϋπόθεση.

Να έχετε υπόψη σας ότι η ενημερωμένη έκδοση στο Κέντρο λήψης της Microsoft που ισχύει για το Microsoft Installer (.msi)-με βάση την έκδοση του Office 2013. Αυτό δεν ισχύει για τις εκδόσεις του Office, κάντε κλικ 2013 προς εκτέλεση, όπως το Microsoft Office 365 Home. (Τρόπος προσδιορισμού;)

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα:

Εάν ένα διάγραμμα του Visio που περιέχει σύμβολα DBCS εξάγεται ως αρχείο PDF ή XPS, περιστρέφονται τα σύμβολα DBCS.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Microsoft Update

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Update για την αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Εάν δεν είστε βέβαιοι τι πλατφόρμα (32-bit ή 64-bit) που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα που εκτελώ Office 32-bit ή 64-bit; Επιπλέον, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft.

Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

x64

πληροφορίες αρχείου Visio-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Δεν ισχύει

338

14-Feb-2018

16:53

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5015.1000

1,424,616

14-Feb-2018

16:53

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5015.1000

965,872

14-Feb-2018

16:53

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

47,832

14-Feb-2018

16:54

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5015.1000

1,188,032

14-Feb-2018

16:53

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5015.1000

1,493,728

14-Feb-2018

16:53

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5015.1000

231,088

14-Feb-2018

16:53

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5015.1000

8,854,712

14-Feb-2018

16:53

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5015.1000

1,450,176

14-Feb-2018

16:53

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5015.1000

1,457,856

14-Feb-2018

16:53

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5015.1000

553,672

14-Feb-2018

16:53

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,104

14-Feb-2018

16:53

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,648

14-Feb-2018

16:53

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,936

14-Feb-2018

16:53

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5015.1000

208,560

14-Feb-2018

16:53

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5015.1000

287,976

14-Feb-2018

16:53

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5015.1000

1,739,008

14-Feb-2018

16:53

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5015.1000

692,472

14-Feb-2018

16:53

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5015.1000

848,592

14-Feb-2018

16:53

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5015.1000

1,061,632

14-Feb-2018

16:53

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

173,264

14-Feb-2018

16:54

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5015.1000

564,928

14-Feb-2018

16:53

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5015.1000

169,776

14-Feb-2018

16:53

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5015.1000

289,024

14-Feb-2018

16:53

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5015.1000

277,760

14-Feb-2018

16:53

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5015.1000

179,456

14-Feb-2018

16:53

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5015.1000

2,377,912

14-Feb-2018

16:53

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5015.1000

1,505,000

14-Feb-2018

16:53

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

361,136

14-Feb-2018

16:54

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Δεν ισχύει

37,857

20-Feb-2018

06:29

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Δεν ισχύει

25,802

20-Feb-2018

06:29

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Δεν ισχύει

35,027

14-Feb-2018

16:54

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Δεν ισχύει

25,419

14-Feb-2018

16:54

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5015.1000

15,449,840

14-Feb-2018

16:53

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5015.1000

101,064

14-Feb-2018

16:53

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

203,984

14-Feb-2018

16:53

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

14-Feb-2018

16:52

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

14-Feb-2018

16:54

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

14-Feb-2018

16:54

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5015.1000

1,357,992

14-Feb-2018

16:53

Visio.man

Visio.exe.manifest

Δεν ισχύει

1,234

14-Feb-2018

16:53

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5015.1000

25,275,576

14-Feb-2018

16:53

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

335,616

14-Feb-2018

16:53

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

924,248

14-Feb-2018

16:53

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5015.1000

721,088

14-Feb-2018

16:53

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5015.1000

1,104,632

14-Feb-2018

16:53

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5015.1000

827,608

14-Feb-2018

16:53

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5015.1000

747,240

14-Feb-2018

16:53

x86

πληροφορίες αρχείου Visio-x-none.msp

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημ/νία

Ώρα

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Δεν ισχύει

338

14-Feb-2018

16:53

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5015.1000

950,504

14-Feb-2018

16:53

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5015.1000

709,360

14-Feb-2018

16:53

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

41,688

14-Feb-2018

16:54

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5015.1000

937,144

14-Feb-2018

16:53

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5015.1000

935,640

14-Feb-2018

16:53

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5015.1000

155,824

14-Feb-2018

16:53

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5015.1000

6,180,032

14-Feb-2018

16:53

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5015.1000

1,002,680

14-Feb-2018

16:53

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5015.1000

993,984

14-Feb-2018

16:53

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5015.1000

359,624

14-Feb-2018

16:53

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,112

14-Feb-2018

16:53

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,648

14-Feb-2018

16:53

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,944

14-Feb-2018

16:53

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5015.1000

150,704

14-Feb-2018

16:53

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5015.1000

216,288

14-Feb-2018

16:53

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5015.1000

1,291,008

14-Feb-2018

16:53

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5015.1000

495,360

14-Feb-2018

16:53

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5015.1000

552,648

14-Feb-2018

16:53

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5015.1000

739,072

14-Feb-2018

16:53

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

167,632

14-Feb-2018

16:54

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5015.1000

429,248

14-Feb-2018

16:53

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5015.1000

124,720

14-Feb-2018

16:53

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5015.1000

214,272

14-Feb-2018

16:53

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5015.1000

209,664

14-Feb-2018

16:53

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5015.1000

150,792

14-Feb-2018

16:53

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5015.1000

1,723,584

14-Feb-2018

16:53

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5015.1000

1,001,200

14-Feb-2018

16:53

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

356,528

14-Feb-2018

16:54

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Δεν ισχύει

37,857

20-Feb-2018

06:18

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Δεν ισχύει

25,802

20-Feb-2018

06:18

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Δεν ισχύει

35,027

14-Feb-2018

16:54

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Δεν ισχύει

25,419

14-Feb-2018

16:54

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5015.1000

10,850,544

14-Feb-2018

16:53

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5015.1000

74,960

14-Feb-2018

16:53

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

153,808

14-Feb-2018

16:53

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

14-Feb-2018

16:52

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

14-Feb-2018

16:54

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

14-Feb-2018

16:54

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5015.1000

1,356,464

14-Feb-2018

16:53

Visio.man

Visio.exe.manifest

Δεν ισχύει

1,234

14-Feb-2018

16:53

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5015.1000

18,795,704

14-Feb-2018

16:53

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

291,576

14-Feb-2018

16:53

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

863,320

14-Feb-2018

16:53

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5015.1000

486,072

14-Feb-2018

16:53

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5015.1000

704,248

14-Feb-2018

16:53

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5015.1000

532,184

14-Feb-2018

16:53

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5015.1000

476,392

14-Feb-2018

16:53

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×