Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Στις τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015, η Microsoft κυκλοφόρησε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και δεν αφορά θέματα ασφαλείας. Αυτές οι μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους πελάτες να διατηρούν τους υπολογιστές τους ασφαλείς και ενημερωμένους. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για εσάς.

Μηνιαία ενημέρωση για ενημερωμένες εκδόσεις

Ενημερώστε τις ενημερωμένες εκδόσεις στο ακόλουθο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft περιλαμβάνει άρθρα στις 8 Δεκεμβρίου 2015.

Office 2016

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η Access 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 πρόσβασης (KB3114379)

Excel 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 Excel (KB3114374)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114385)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114391)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114390)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114384)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114383)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114381)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114380)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114377)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3114370)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920724)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920712)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920699)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2920684)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB2910960)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2016 (KB3114392)

Το OneNote 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 OneNote (KB3114388)

Outlook 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2016 (KB3114387)

Office 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2016 (KB3101550)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2016 (KB3114371)

Το PowerPoint 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το PowerPoint 2016 (KB3114373)

Το Project 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2016 έργου (KB3114393)

Skype για επαγγελματική 2016

MS15-128: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Skype για επαγγελματική 2016: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114372)

Visio 2016

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Visio 2016 (KB3114367)

Word 2016

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114382)

Office 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

2013 πρόσβασης

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 πρόσβασης (KB3114357)

Excel 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Excel 2013 (KB3114354)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις) (KB3039776)

Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις): 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114351)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3114358)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3114333)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085570)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085482)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3023068)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3114346)

Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2013 (KB3085578)

OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, ενημερωμένη έκδοση για το OneDrive για την επιχείρηση για το Office 2013 (KB3114364)

Outlook 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2013 (KB3114349)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2013 (KB3114350)

Το PowerPoint 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το PowerPoint 2013 (KB3114332)

2013 έργου

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 έργου (KB3114366)

Visio 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Visio (KB3114336)

Το Word 2013

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2013: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114342)

Office 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Excel 2010

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114415)

Lync 2010

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Lync 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3115871)

Lync 2010 συμμετεχόντων

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (επίπεδο διαχειριστική εγκατάσταση): 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3115873)

Lync 2010 συμμετεχόντων

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το συμμετέχοντα 2010 Lync (εγκατάσταση επιπέδου χρήστη): 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3115872)

Office Live Meeting 2007

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για Κονσόλα συσκέψεων Live: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3115875)

Office Live Meeting 2007

MS15-128: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το Live Meeting προσθέτου: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3115870)

Office 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3114404)

Office 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3114399)

Office 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB3085605)

Office 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2010 (KB2760779)

Office 2010

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3085612)

Office 2010

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3085528)

Office 2010

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114403)

Το Outlook 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Outlook 2010 (KB3114409)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2010 (KB3114412)

Project 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project 2010 (KB3114419)

Word 2010

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2010: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3101532)

2007 Microsoft Office

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3085616)

Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3085549)

Η οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114425)

Excel 2007

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114422)

Το Microsoft Excel Viewer 2007

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Microsoft Excel Viewer 2007: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114433)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114431)

Office συμβατότητας Pack Service Pack 3

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office συμβατότητας Pack Service Pack 3: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114457)

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2007 (KB3114427)

Word 2007

MS15-131: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2007: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114458)

Office 2003

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Πρόγραμμα προβολής για το Word

MS15-128: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word Viewer: 8 Δεκεμβρίου 2015 (KB3114479)

Του SharePoint Server 2013, του Project Server 2013 και SharePoint Foundation 2013

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Project Server 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3114360)

Project Server 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2013 (KB3114341)

Του SharePoint Foundation 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3114363)

Του SharePoint Foundation 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3114352)

Του SharePoint Foundation 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3039696)

Του SharePoint Foundation 2013

8 Δεκεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 (KB3114339)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3114334)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3114331)

2013 διακομιστή του SharePoint

8 Δεκεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή SharePoint (KB3114345)

SharePoint Server 2010, του Project Server 2010 και SharePoint Foundation 2010

Το προϊόν

Αριθμός τίτλου και του άρθρου γνωσιακής βάσης

Το Project Server 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010 (KB3114405)

SharePoint Foundation 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2010 (KB3114418)

SharePoint Server 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, η ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3114411)

SharePoint Server 2010

8 Δεκεμβρίου 2015, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2010 (KB3114408)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×