Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η ενημερωμένη έκδοση 4461606 για τον Microsoft Project Server 2013 που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου 2019.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση διορθώνει το ακόλουθο πρόβλημα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε επιλέξει πένα, AED ή άλλες τιμές στην ενότητα Ρυθμίσεις νομισματικής μονάδας στη σελίδα Πρόσθετες ρυθμίσεις διακομιστή . Όταν δημιουργείτε ένα έργο από το Project Web App (PWA), λαμβάνετε ένα σφάλμα ProjectOptCurrencySymbolInvalid και το έργο δεν δημιουργήθηκε με επιτυχία. 

Πώς μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση

Κέντρο λήψης

Αυτή η ενημέρωση είναι επίσης διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αξίωση σάρωσης με ιούς

Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημέρωση πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να έχετε τον Microsoft Project Server 2013 Εγκατεστημένο το Service Pack 1 .

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αρχείου

Η έκδοση αυτής της ενημέρωσης λογισμικού στα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στα παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένο καθολικό Ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας είναι εμφανίζονται στην τοπική ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST) προκατάληψη. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν κατά την εκτέλεση ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.

x64

projectservermui-EN-US. msp πληροφορίες αρχείου

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1.157.808

14-Dec-2018

04:54

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160.440

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135.360

14-Dec-2018

04:55

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

322.866

12-Dec-2018

10:17

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

780.551

12-Dec-2018

10:17

projectserverwfe-x-none. msp πληροφορίες αρχείου

Αναγνωριστικό αρχείου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Not applicable

16.726

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

139.242

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

120.095

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

4.709

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

1.635

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Not applicable

4.199

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

45.596

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

4.160

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

6.845

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

19.297

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

18.906

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

80.843

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Not applicable

35.448

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Not applicable

14.761

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

35.143

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

36.666

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

34.807

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150.768

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

86.816

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

9.093

12-Dec-2018

10:17

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5101.1000

2.624.288

12-Dec-2018

10:17

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5101.1000

10.438.736

12-Dec-2018

10:17

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Not applicable

9.808

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

8.056

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

42.187

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6.387.912

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1.411.296

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385.200

12-Dec-2018

10:17

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19.176

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311.016

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5045.1000

1.097.424

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11.108.560

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5101.1000

8.300.328

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57.008

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92.384

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765.160

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1.776.848

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1.776.848

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443.616

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5035.1000

1.019.184

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5093.1000

3.170.584

12-Dec-2018

10:17

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44.240

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280.752

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61.120

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10.552.528

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96.552

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475.880

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475.880

12-Dec-2018

10:17

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58.080

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

982.096

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

982.096

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823.520

12-Dec-2018

10:17

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798.976

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340.712

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340.712

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341.176

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341.176

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628.520

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628.520

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964.328

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

12-Dec-2018

06:21

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

12-Dec-2018

06:21

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225.488

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226.920

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135.076.608

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5101.1000

25.830.176

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1.532.136

12-Dec-2018

10:17

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

11-Dec-2018

10:46

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

11-Dec-2018

10:46

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

14.538

12-Dec-2018

10:17

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

3.840.592

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5101.1000

21.672.016

12-Dec-2018

10:17

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5085.1000

5.250.128

12-Dec-2018

10:17

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523.008

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

89.067

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

79.311

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

61.446

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

53.413

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

16.249

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

11.499

12-Dec-2018

10:17

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4.394.768

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

92.996

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

6.503

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

3.421

12-Dec-2018

10:17

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

10.605.415

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

147.547

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

96.457

12-Dec-2018

10:17

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

371.174

12-Dec-2018

10:17

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

6.733

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

165.284

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

87.190

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414.861

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

308.959

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

235.013

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

362.513

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

220.829

12-Dec-2018

10:17

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

892.897

12-Dec-2018

10:17

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

545.886

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

269.661

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

169.411

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Not applicable

81.176

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Not applicable

51.364

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

344.316

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

219.234

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

81.064

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

81.064

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

2.255

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3.287

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

780.551

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

20.472

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

19.504

12-Dec-2018

10:17

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

10.259

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

66.465

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

67.148

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

30.442

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

30.117

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

19.492

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

78.160

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2.239.672

12-Dec-2018

10:17

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

41.097

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

12-Dec-2018

10:17

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5101.1000

16.852.768

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

94.070

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

32.944

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

87.110

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

42.452

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

21.215

12-Dec-2018

10:17

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

12-Dec-2018

10:17

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

31.932

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19.682

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

205.154

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

24.786

12-Dec-2018

10:17

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

4.742

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56.379

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

88.535

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

40.239

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

84.415

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

36.323

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Not applicable

73.662

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Not applicable

40.524

12-Dec-2018

10:17

Αναφορές

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τυπική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft. Το Office System TechCenterπεριέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερώσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×